Προκήρυξη θερινών μεταγραφών ΕΛ.Ο.Κ 2024

Διεξαγωγή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδικός Απολογισμός οικ. έτους 2023

Ειδικός Απολογισμός οικ. έτους 2023

Οικονομικός Απολογισμός χρήσης από 1/1- 31/12/2023

Απόσπασμα Πρακτικού έγκρισης Οικονομικού Απολογισμού 2023

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΡΙΚΕΤ Γ΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ

Συλλυπητήρια Ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ