Γηπεδα Κρικετ στην Κερκυρα

Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ

Μαρίνα Γουβιών

Εσπιανάδα – Κάτω Πλατεία

Μεσογγή