Διοικητικο Συμβουλιο

Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ

Σας γνωστοποιούμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 30ης Μαρτίου 2021. Συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως στην 1η συνεδρίαση που διεξήχθη την 1/4/2021 και συμπληρώθηκε από τον εκπρόσωπο των αθλητών.

Πρόεδρος Κυριάκος Κατσώρας
Αντιπρόεδρος Στυλιανός Γούστης
Γενικός Γραμματέας Νικόλαος Κοσκινάς
Ειδικός Γραμματέας Σπυρίδων Σπαής
Ταμίας Βαρβάρα Κεστεκίδη
Έφορος Γεώργιος Μωραΐτης
Σύμβουλος Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
Εκπρόσωπος Αθλητών Αλέξανδρος Ανεμογιάννης

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Του Κρίκετ

Το κρίκετ είναι ένα ήρεμο ομαδικό άθλημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη σχεδόν τέλεια λειτουργικότητα, έκδηλη αρχοντιά στην εμφάνιση και στην εκτέλεση, φιλήσυχη εξέλιξη καθώς και από πραγματικό υψηλό αθλητικό πνεύμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ