Φεστιβάλ διάδοσης του Κρίκετ και των Αξιών του Αθλητισμού 2022

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο υλοποίησης του καινοτόμου Προγράμματος ανάδειξης και διάδοσης του Κρίκετ, ιστορικού τοπικού αθλήματος του νησιού, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ, διοργανώνει το«1ο Φεστιβάλ διάδοσης του Κρίκετ και των Αξιών του Αθλητισμού 2022», που θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα από τις 04-05-2022 έως τις 02-06-2022.Οι δράσεις του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν στο ιστορικό γήπεδο του κρίκετ στην Κάτω Πλατεία – Λιστόν, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί, με αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων προστασίας από την πανδημία (covid-19), που ισχύουν για το διάστημα αυτό.
Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών μας σε τέτοιου είδους δράσεις, θα επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Παιδαγωγικοί και επί μέρους στόχοι, όπως η ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων, η γνωριμία με το σύστημα αξιών του αθλητισμού, η άμεση και αυθεντική επικοινωνία μεταξύ των μαθητών/μαθητριών των σχολείων μας, καθώς και η
ανάπτυξη δεσμών φιλίας, με γνώμονα το φίλαθλο πνεύμα και το «ευ αγωνίζεσθαι», θα προσφέρουν ως επιστέγασμα μια σπάνια εμπειρία σε μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς.
Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται όλοι οι παιδαγωγικοί στόχοι της
αντίστοιχης ηλικίας και επομένως μπορεί στην εξέλιξή του να χρησιμοποιηθεί ιδανικά ως διαδραστικό εργαλείο επίτευξης στόχων, στα πεδία της Φυσικής Αγωγής και της εκμάθησης
της τοπικής ιστορίας.
Πληροφορίες:
Οργανωτικός Υπεύθυνος και Συντονιστής της ανωτέρω δράσης της Περιφερειακής Δ/νσης
Εκπ/σης Ιονίων Νήσων: Βαρζακάκος Δημήτρης, εκπ/κός κλ. ΠΕ11 της Δ.Π.Ε. Κέρκυρας.
Share With: