Προκήρυξη Ανδρών Κλειστού Χώρου 2022

 

ΚΕΡΚΥΡΑ 4/1/2022

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:4152

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ

 

    Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ ( ΕΛ.Ο.Κ )

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Α.Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  του Καταστατικού, του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, των Διεθνών Κανονισμών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κρίκετ και της Γενικής Προκήρυξης  2022,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΑΝΔΡΩΝ

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (INDOOR)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022

Άρθρο  1Ο .     ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΜΕ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία – μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. τα οποία έχουν υποβάλει εγγράφως, δηλώσεις συμμετοχής στο Πρωτάθλημα και  έχουν  καταβάλλει  το  παράβολο  των  25,00  ευρώ. Εξαιρούνται σωματεία τα οποία έχουν χάσει το δικαίωμα συμμετοχής για λόγους που προβλέπονται στο ΠΔ / ΕΛΟΚ.  και  δεν έχουν  καταβάλλει  το  παράβολο  των  25,00  ευρώ.

Σωματείο  το  οποίο  έχει δηλώσει συμμετοχή, έχει  την  δυνατότητα να  την αποσύρει με νεότερη  γραπτή  του  δήλωση,  υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα  του σωματείου πριν  την  κλήρωση του Πρωταθλήματος.

Άρθρο  2Ο .     ΕΝΑΡΞΗ  ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.

Ημερομηνία  έναρξης του Πρωταθλήματος ορίζεται  το Σάββατο  12 / 02 / 2022. Οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα ολοκληρωθούν έως και 31 / 07 / 2022.

Όλοι  οι  αγώνες  θα  διεξαχθούν  στο  ‘’ Ναυσιθόειο  ‘’  κλειστό  γυμναστήριο  λυκείων  Κέρκυρας . Η  ΕΛ.Ο.Κ.  διατηρεί  το  δικαίωμα  αλλαγής  έδρας  των  αγώνων  ή  την  χρησιμοποίηση  και  άλλων  γηπέδων .

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας αγωνιστικού χώρου  ή  σε  περίπτωση  εκτάκτων  μέτρων  κατά  της  πανδημίας , η ΕΛ.Ο.Κ και η  Ε. Π.  διατηρεί το δικαίωμα αναβολής έναρξης και παράτασης της λήξης  του Πρωταθλήματος.

Άρθρο  3Ο .     ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ είναι αποκλειστικά αρμόδια για την οργάνωση και διεξαγωγή κάθε αγώνα Κρίκετ στην Ελλάδα.  Την ευθύνη οργάνωσης  και διεξαγωγής αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανδρών 2022, αναλαμβάνει η Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ομοσπονδίας, η οποία αποτελείται, κατόπιν αποφάσεως με αριθμό πράξης 17 / 29-09-2021 από τον κ. Νικόλαο  Κοσκινά   ως Πρόεδρο, τον κ. Γεώργιο  Μάζη  και τον κ. Χρήστο  Διαβάτη , ως μέλη.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί  στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Κ. που βρίσκονται στην οδό Κώστα Γεωργάκη 26, την Δευτέρα  10 Ιανουαρίου  2022  και ώρα 18,00 .

Ο   ορισμός  των  διαιτητών  είναι  ευθύνη  της  Ε.Δ.  της  ΕΛ.Ο.Κ.

Ο ορισμός γυμνασιάρχου είναι ευθύνη της Ε.Π. της ΕΛ.Ο.Κ. Σε περίπτωση μη προσέλευσής του θα εκτελούν χρέη οι διαιτητές από κοινού.

Άρθρο  4ο .     ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  –  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  –

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ.

Στο πρωτάθλημα βάσει των δηλώσεων συμμετέχουν οι παρακάτω ομάδες.

 1. Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ
 2. Α.Σ. ΑΤΛΑΣ
 3. Π. Σ. ΛΕΟΝΤΕΣ 
 4. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Κ. Κ.
 5. ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ Γ. Σ .
 6. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΙΝΑΛΙΩΝ
 7. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 8. Α. Ο. Π. Κ. ΔΕΚΑΘΛΟ

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών 2022  θα διεξαχθεί σε  δύο φάσεις και δυο   ομίλους  των  τεσσάρων  ομάδων . Η  κάθε ομάδα αγωνίζεται με όλες τις άλλες ομάδες του Ομίλου της και κατατάσσεται βάσει βαθμολογίας .

Τον  Α’  και  Β΄ όμιλο  θα  στελεχώσουν  οι  ομάδες  βάσει  της  κλήρωσης .

Α .       Α΄  ΦΑΣΗ  –  ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΙΛΩΝ

Στην Α΄  φάση θα διεξαχθούν οι αγώνες των Ομίλων.  Βάσει του τρόπου διεξαγωγής  η κάθε ομάδα αγωνίζεται με όλες τις άλλες ομάδες του Ομίλου της, σε έναν γύρο 

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, οι ομάδες κατατάσσονται στον Όμιλο τους βάσει βαθμολογίας, όπως  καθορίζεται στην παρούσα με το άρθρο 12.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύουν τα κριτήρια του άρθρου 12 της παρούσας προκήρυξης.

Β .       Β ΄ ΦΑΣΗ –  ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1 , 2 , 3 , 4 .

Μετά  την ολοκλήρωση των αγώνων της Α΄ φάσης , θα  διεξαχθεί    κατ  αρχάς  το  FINAL  FOUR , για  την  τελική κατάταξη των ομάδων  στις  θέσεις  1 , 2 , 3 , και  4 .

α .        Η πρώτη  σε κατάταξη ομάδα του Α΄ ομίλου   και  η  δεύτερη  σε  κατάταξη  ομάδα  του   Β΄ Ομίλου , θα  αναμετρηθούν  μεταξύ  τους , καθώς και η   δεύτερη σε  κατάταξη  ομάδα  του Α  Ομίλου με  την  πρώτη  σε  κατάταξη  ομάδα  του  Β΄ ομίλου

β .        Στη  συνέχεια  οι  δυο  ηττημένες  ομάδες  των     αναμετρήσεων  της  παραγράφου  α , θα  παίξουν  μεταξύ  τους . Η  νικήτρια  ομάδα  θα  καταλάβει  την  3η  θέση  και  η  ηττημένη  την  4η  θέση .

γ .        Οι  δύο  νικήτριες  ομάδες  των     αναμετρήσεων  της  παραγράφου  Α , θα  παίξουν  μεταξύ  τους . Η  νικήτρια  ομάδα  θα  καταλάβει  την  1η  θέση  και  η  ηττημένη  την  2η  θέση .

 

1ος αγώνας            1ος Α΄ΟΜΙΛΟΥ vs 2ος  Β’ ΟΜΙΛΟΥ

2ος αγώνας            2ος Α΄ΟΜΙΛΟΥ vs 1ος  Β’ ΟΜΙΛΟΥ

3ος αγώνας ΜΙΚΡΟΣ  ΤΕΛΙΚΟΣ : ΗΤΤΗΜΕΝ 1ου ΑΓΩΝΑ VS ΗΤΤΗΜΕΝ 2ου  ΑΓΩΝΑ

4ος  αγώνας         ΤΕΛΙΚΟΣ  :  ΝΙΚΗΤΡΙΑ  1ου  ΑΓΩΝΑ  VS  NIKHTΡIA  2ου   AΓΩΝΑ

Γ .        ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ  5 , 6 .

Η τρίτη  σε κατάταξη ομάδα του Α΄ ομίλου   και  η  τρίτη  σε  κατάταξη  ομάδα  του   Β΄ Ομίλου , θα  αναμετρηθούν  μεταξύ  τους . Η  νικήτρια  ομάδα  θα  καταλλαβει  την  5η  θέση  και  η  ηττημένη  την  6η  θέση .

 Δ .      ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ  7 , 8 .

Η τέταρτη  σε κατάταξη ομάδα του Α΄ ομίλου   και  η  τέταρτη  σε  κατάταξη  ομάδα  του   Β΄ Ομίλου , θα  αναμετρηθούν  μεταξύ  τους . Η  νικήτρια  ομάδα  θα  καταλάβει  την  7η  θέση  και  η  ηττημένη  την  8η  θέση .

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύουν τα κριτήρια του άρθρου 12 της παρούσας προκήρυξης.

Όλοι οι αγώνες της Β΄  φάσης θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα παρακάτω:

Η ομάδα που δεν προσέλθει να αγωνιστεί οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως την αρμόδια επιτροπή (τουλάχιστον 48 ώρες πριν)  ώστε να οριστεί νέος αγώνας. Την θέση της  στην Β΄ φάση, καταλαμβάνει  η  αμέσως επόμενη σε σειρά  ομάδα του βαθμολογικού πίνακα στον όμιλο της  .

Ομάδα η οποία δεν προσέλθει να αγωνιστεί σε αγώνα Β΄ φάσης του Πρωταθλήματος καταλαμβάνει την τελευταία θέση της τελικής κατάταξης του Πρωταθλήματος.

Οι υπόλοιπες ομάδες κατατάσσονται βάσει της βαθμολογίας που απέκτησαν στους αγώνες των ομίλων τους.

Ομάδα η οποία έχει συμπεριληφθεί στην κλήρωση και κατόπιν προκύψει αποκλεισμός ή αποχώρηση  θα  ισχύσουν  τα  κάτωθι :

α .        σε οποιαδήποτε φάση του Πρωταθλήματος όλοι οι αγώνες που έγιναν και οι εναπομείναντες αγώνες, θα βαθμολογούνται με σκορ 100-0 – βαθμοί 3-0

β .        Εάν η ομάδα έχει αγωνιστεί στο Πρωτάθλημα, το σωματείο συμπεριλαμβάνεται στο Βαθμολογικό Πίνακα και στην Τελική Κατάταξη του Πρωταθλήματος , διατηρώντας  τους  μέχρι  τότε  βαθμούς .

γ .        Σε περίπτωση που δεν έχει αγωνιστεί σε κανέναν αγώνα δεν συμπεριλαμβάνεται στην τελική κατάταξη.

Άρθρο  5Ο .     ΑΘΛΗΤΕΣ   ΜΕ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΑΝΔΡΩΝ   έχουν οι γεννημένοι  από  το  2002 και μεγαλύτεροι ,  καθώς  και   αθλητές μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής  που θα χορηγήσει η ΕΛ.Ο.Κ.  Η Επιτροπή Πρωταθλήματος εισηγείται τη συμμετοχή στο Δ.Σ. το οποίο είναι αρμόδιο να δώσει την τελική έγκριση και ο αθλητής αγωνίζεται με την απόλυτη ευθύνη του σωματείου του.

Στους αγώνες συμμετέχουν μόνο αθλητές  που έχουν ενταχθεί στην δύναμη της ΕΛ.Ο.Κ. και έχουν εφοδιασθεί με το ατομικό δελτίο   αθλητικής  ιδιότητας  και  υγείας  αθλουμένου και την Κάρτα Υγείας Αθλητή όπως αυτή καθορίζεται με την  υπ΄αριθμ.  ΥΠΠΟΑ / ΓΔΟΑ / ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ / ΤΑΕΥΕ / 386611 / 15976 / 1417 / 152 / 03-08-2018 ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: 61ΒΖ4653Π4 – 2Ω3), (ΦΕκ3254 / B΄ / 08-08-2018).

Άρθρο  6Ο .     ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.

 1. Έχοντας υπόψη το άρθρο 13 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΛ.Ο.Κ., οι ομάδες πριν την έναρξη του αγώνα πρέπει να παρουσιάζονται στον αγωνιστικό χώρο με ελάχιστο αριθμό έξι (6) αθλητών.
 2. Θεωρούμε ότι αθλητής που μπήκε σαν αλλαγή έχει συμμετοχή όταν έχει αγωνιστική παρουσία σε τρία (3) overs. Οι διαιτητές είναι υπεύθυνοι να επιβεβαιώσουν στο φύλλο αγώνα τη συμμετοχή τoυ αθλητή .
 3. Οι αθλητές που  ανήκουν  στις  ομάδες  που  αγωνίζονται  πρέπει  να   έχουν  τα  σχετικά  δελτία  της  ΕΛ.Ο.Κ.  Ο  έλεγχος  των  δελτίων  θα  γίνεται  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα  από  τον  διαιτητή.
 4. Τα δελτία των  αθλητών   δύνανται οι υπεύθυνοι ή  οι  αρχηγοί  των  ομάδων  να τα ζητήσουν  προς  έλεγχο, σε  κάθε  περίπτωση, πριν  το  κλείσιμο  του  φύλλου  αγώνα, αφού  προηγουμένως  ενημερώσουν  το  διαιτητή.
 5. Δεν επιστρέφεται δελτίο αθλητή , όταν  υποβληθεί  ένσταση  σχετικά  με  την ταυτοποίηση  ή  την αντικανονική συμμετοχή  του ή και για οποιοδήποτε παράπτωμα.
 6. Τα δελτία υγείας των αθλητών πρέπει να έχουν ευκρινώς γραμμένη την ημερομηνία θεώρησής τους. Για οτιδήποτε δημιουργεί αμφιβολία για την ημερομηνία θεώρησης οι διαιτητές δεν θα επιτρέψουν ν’ αγωνιστεί ο αθλητής.

Άρθρο  7Ο .     ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ  ΟΜΑΔΩΝ

Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα μέσω  του  αρχηγού , να προσκομίζουν στο γήπεδο και  να  παραδώσουν  στην  γραμματεία  ή  στους διαιτητές τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα :

1 .        Τα  ατομικά  δελτία  αθλητικής  ιδιότητας  και  υγείας  αθλουμένου για  τους  αθλητές  που  θα  αγωνιστούν  και  του  αναπληρωματικού .Το  κάθε  δελτίο  αθλητικής  ιδιότητας  και  υγείας  αθλουμένου , πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  από  την  ΕΛ.Ο.Κ. , να  είναι  υπογεγραμμένο  από  τον  Γεν.  Γραμματέα  του  σωματείου  ,  να  φέρει  την  σφραγίδα  του  σωματείου.

2 .        ΟΙ  κάρτες  υγείας , για  τους  αθλητές  που  θα  αγωνιστούν  και  του  αναπληρωματικού. Η θεώρηση της κάρτα υγείας ισχύει  για  ένα  έτος . Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάρτα υγείας αθλητή , η  ομάδα  μηδενίζεται .

. Όπως αυτή καθορίζεται με την  υπ΄αριθμ.  ΥΠΠΟΑ / ΓΔΟΑ / ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ / ΤΑΕΥΕ / 386611 / 15976 / 1417 / 152 / 03-08-2018 ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: 61ΒΖ4653Π4 – 2Ω3), (ΦΕΚ 3254 / B΄ / 08-08-2018).

 1. Τη θεωρημένη από την ΕΛ.Ο.Κ. λίστα των αθλητών που έχουν δικαίωμα ν’ αγωνιστούν για την αγωνιστική περίοδο 2022.
 2. Την ειδική άδεια που παραχωρεί θεωρημένη η ΕΛ.Ο.Κ. στο σωματείο προκειμένου ν’ αγωνιστεί αθλητής μικρότερης ηλικίας .
 3. Το έντυπο συμμετοχής αθλητών στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κλειστού Χώρου (Indoor) 2020 συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο της ομάδας . Στο ειδικό έντυπο συμμετοχής , θα αναγράφονται όλοι όσοι κάθονται στον πάγκο της κάθε ομάδας καθώς επίσης και οι ιδιότητές τους. Το ανώτερο θα επιτρέπονται 4 (εκτός των 7 αθλητών), οι οποίοι θα είναι 1 υπεύθυνος συνοδός. 1 προπονητής, 1 βοηθός προπονητή και 1 ιατρός. Πέραν των 4 απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος να έχει παρουσία στον πάγκο της ομάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ :  Μόλις παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) λεπτών, δίνετε προθεσμία άλλων δέκα (10) λεπτών να παραδώσουν τα ως άνω προβλεπόμενα (1, 2, 3, 4  και  5 ). Εάν δεν παραδοθούν ή  δεν  φέρουν  τις  απαραίτητες  θεωρήσεις και  υπογραφές , τότε η ομάδα θεωρείται ότι δεν έχει προσέλθει νομότυπα στον αγώνα και μηδενίζεται.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

Την ώρα που ορίζει το πρόγραμμα ότι αρχίζει ο αγώνας, κάθε ομάδα, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, είναι υποχρεωμένη να έχει έξι (6) τουλάχιστον αθλητές έτοιμους (με αθλητική περιβολή) για τον αγώνα που τα ονόματά τους πρέπει να γραφτούν στο φύλλο αγώνα. Σε περίπτωση που ομάδα δεν εμφανιστεί στον αγώνα θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τριών (- 3) βαθμών.

Ταυτόχρονα οι αρχηγοί των ομάδων προβαίνουν σε κλήρωση για το ποια ομάδα θα κάνει batting ή fielding και ενημερώνουν τους διαιτητές ή τη γραμματεία. Εάν οι διαιτητές του αγώνα που εξελίσσεται είναι διαιτητές και στον επόμενο αγώνα τότε οι αρχηγοί των ομάδων (20 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα) προβαίνουν σε κλήρωση και ενημερώνουν την γραμματεία ή  τους διαιτητές του αγώνα με τη πρώτη ευκαιρία που θα τους δοθεί.

Κατά την διάρκεια του αγώνα τα σωματεία είναι υπεύθυνα για την ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη των αθλητών  τους . Σε περίπτωση μη παρουσίας ιατρού τα σωματεία φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τους αθλητές τους.

Οι ομάδες είναι υπεύθυνες για την τήρηση της παρουσίας των επιτρεπομένων παραγόντων και να απομακρύνουν τους μη προβλεπόμενους. Τα  Σωματεία  επίσης  είναι  υπεύθυνα στο  να επιβλέπουν και να  υποδεικνύουν την απομάκρυνση των μη προβλεπόμενων. Εάν δεν συμμορφωθούν στις υποδείξεις των διαιτητών, οι διαιτητές διακόπτουν τον αγώνα και τον κατοχυρώνουν στην άλλη ομάδα.

Οι προπονητές και συνοδοί των ομάδων θα πρέπει να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με το πνεύμα του κρίκετ (spirit of cricket). Απαγορεύεται το coaching. Η ομάδα που κάνει batting είναι υπεύθυνη για τη συμπλήρωση του πίνακα του σκορ. Η πρώτη αναγραφόμενη ομάδα στον ορισμό του αγώνα, είναι η γηπεδούχος ομάδα.

Το  πρωτάθλημα  θα  διεξαχθεί  με  κίτρινο  μπαλόνι    τύπου  long lifehigh test indoor cricket. H προμήθεια των μπαλονιών είναι ευθύνη των σωματείων και μπορείτε να τα βρείτε από τη Wintech International Spotswear & Equipment Suppliers (τηλ. 0044-7487532164) .  H ΕΛΟΚ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής  της μπάλας. Οι μπάλες του αγώνα είναι ευθύνη των ομάδων. Ομάδες οι οποίες δεν διαθέτουν καινούργια μπάλα μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο innings τους (fielding) μεταχειρισμένη, οι διαιτητές είναι υπεύθυνοι να επιλέξουν και να κρίνουν ποια μπάλα είναι κατάλληλη και πότε αυτή πρέπει να αντικατασταθεί.  Η κάθε ομάδα υποχρεούται να έχει και δύο (2) μπaλόνια spares.

Η γηπεδούχος ομάδα του πρώτου αγώνα είναι υπεύθυνη για τη τοποθέτηση του διαδρόμου, των ξύλων, του πίνακα και ότι άλλο χρειαστεί για να ξεκινήσει ο αγώνας (ταμπλό-κάδοι κ.τ.λ.)

Με την λήξη του αγώνα η ευθύνη μεταβιβάζεται στην γηπεδούχο ομάδα του επόμενου αγώνα κ.ο.κ. Με την λήξη και του τελευταίου αγώνα η γηπεδούχος ομάδα οφείλει να μαζέψει το διάδρομο, τα ξύλα και το πίνακα και να τα τοποθετήσει σε χώρο που θα υποδείξει η ΕΛ.Ο.Κ.

Όλοι  οι παίχτες  πρέπει να φορούν ομοιόμορφα – ιδίου  χρώματος  ρούχα εμφάνισης, εκτός του χρώματος της μπάλας, το οποίο είναι κίτρινο και των αποχρώσεων .

Οι batsmen  πρέπει να φορούν όλο τον προστατευτικό εξοπλισμό του κρίκετ (γκέτες, γάντια κλπ.). Ο προστατευτικός εξοπλισμός όπως τα προστατευτικά μηρού, επιγονατίδες και περικνημίδες πρέπει να φοριούνται πάνω από τα ρούχα , εκτός  του  box .

Οι αθλητές γεννημένοι  από το 2005 και μετά υποχρεούνται να χρησιμοποιούν κράνος. Σε αντίθετη περίπτωση οι διαιτητές δε θα τους επιτρέπουν να αγωνιστούν. Ο  επόμενος batsman μετά από out, πρέπει να είναι έτοιμos  να δεχτεί μπαλονιά εντός ενός λεπτού. Σε αντίθετη περίπτωση αν ζητηθεί out από τoυς παίκτες  του field, θα είναι out από χρόνο(time).

Άρθρο  8Ο .     ΑΔΕΙΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ .

Για την έκδοση άδειας διεξαγωγής των αγώνων από τις αρμόδιες αρχές θα μεριμνά η ΕΛ.Ο.Κ.

Άρθρο  9ο .     ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ.

Οι αγώνες των Ομίλων θα διεξαχθούν στο  κλειστό Γήπεδο  των  Λυκείων                     ‘’ Ναυσιθόειο ‘’  ή και  σε άλλα γήπεδα που θα ορίσει η ΕΛ.Ο.Κ.  Διευκρινίζεται ότι λόγω ιδιομορφίας του γηπέδου του Ναυσιθοείου  θα εφαρμοσθούν τα εξής:

 ΥΨΟΣ

α) Στις τρεις πλευρές η μπάλα βρίσκεται σε κανονικό χτύπημα, όταν δεν ακουμπήσει  το όριο του ύψους .

β) Xτυπήματα στον τοίχο (απέναντι από τον batsman ) θα μετρήσουν έξι (6 )ρόνια.

ΝΕΚΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

Θεωρούμε νεκρά σημεία:

Α) ότι είναι προσαρμοσμένο σταθερά ή και προσωρινά επί του ορίου.

Β) τα ταμπλό και τις προεκτάσεις τους. Όταν η μπάλα μετά από χτύπημα του batsman  έρθει σε επαφή με τη μπασκέτα, που βρίσκεται πίσω του, ο παίκτης είναι out (roof). Αν έρθει σε επαφή με την μπασκέτα που βρίσκεται πίσω από τον bowler δεν έχουμε out και σημειώνουμε έξι (6) ρόνια.

ΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Τα όρια μπορούν ν’ αλλάξουν ανάλογα με τις ιδιομορφίες του γηπέδου ή άλλες αιτίες. Οι διαιτητές είναι οι μόνοι αρμόδιοι και υπεύθυνοι να ενημερώσουν τις αρχηγούς των ομάδων για τα ισχύοντα και για τυχόν αλλαγές πριν την έναρξη του αγώνα.

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΤΗΡΗΣΗ ΣΚΟΡ) – ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ

Για την γραμματεία θα ορισθεί χώρος. Όπου δεν υπάρχουν αποδυτήρια θα χρησιμοποιηθούν οι κερκίδες . Απαγορεύεται η παρουσία οποιασδήποτε παίχτη (που δεν αγωνίζεται) ή παράγοντα στον αγωνιστικό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η ΕΛ.Ο.Κ. διατηρεί το δικαίωμα να τις διαφοροποιήσει λόγω αλλαγής γηπέδων ή άλλης αιτίας. Οι διαιτητές θα ενημερώσουν τους αρχηγούς των ομάδων για τα ισχύοντα όσον αφορά τα όρια του γηπέδου.

Άρθρο  10ο .   Ο  ΑΓΩΝΑΣ.

 1. Οι Nόμοι του Κρίκετ (Laws of Cricket) ισχύουν για τα πρωταθλήματα Κλειστού Χώρου (Indoor) εκτός των ειδικών κανονισμών (special regulations) που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη από την Επιτροπή πρωταθλήματος.
 2. Η ώρα έναρξης του αγώνα θα καθορίζεται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος και μετατίθεται μόνο προς αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών που οφείλονται στις γηπεδικές εγκαταστάσεις, ή στην ώρα λήξης του προηγούμενου αγώνα, ή άλλες ακαθόριστες αιτίες.
 3. Για την γραμματεία (τήρηση του σκορ) οι ομάδες υποχρεούνται να ορίζουν σημειωτή o οποίος θα γνωρίζει με επάρκεια την συμπλήρωση του εντύπου που συμπεριλαμβάνεται στο φύλλο  αγώνα. Το Φύλλο αγώνα, τα ξύλα και τα ρολίνια  θα είναι ευθύνη της ΕΛ.Ο.Κ. Για τους αγώνες εκτός Κέρκυρας υπεύθυνο για την προετοιμασία του γηπέδου είναι το γηπεδούχο σωματείο. Σωματείο που αδυνατεί να ορίσει γραμματεία χάνει τον αγώνα και μηδενίζεται.
 4. Ο αγώνας αποτελείται από ένα (1) innings για κάθε ομάδα αποτελούμενη από έξι (6) αθλητές και κάθε innings αποτελείται από δέκα (10) overs.
 5. Ο αγώνας θα αποτελείται από δύο (2) innings των 30 λεπτών έκαστο. Με τη λήξη του 1ου innings άμεσα ξεκινάει το 2ο innings χωρίς να μεσολαβήσει διάλειμμα. Καμία ομάδα δεν έχει δικαίωμα να κάνει declare (αφήσει πάλα).
 6. Αν η ομάδα που κάνει fielding δεν ολοκληρώσει την ρίψη των δέκα (10) over στην καθορισμένη ώρα των τριάντα (30) λεπτών, ο αγώνας μέχρι την ολοκλήρωση των δέκα (10) over συνεχίζεται κανονικά και στο τέλος θα χρεώνονται στην πλευρά του batting δέκα (10) ρόνια (penalty runs) για κάθε ένα καθυστερημένο over.

Το over που παίζεται κατά την ολοκλήρωση του χρόνου των τριάντα (30) λεπτών θεωρείται ως εμπρόθεσμο ολοκληρωμένο over.

 1. Αθλητής ο οποίος διαμαρτύρεται, κάνει υποδείξεις στους διαιτητές ή γενικότερα δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα με οποιονδήποτε τρόπο προς οποιονδήποτε (διαιτητές, scorer, γυμνασίαρχο, παρατηρητές, μέλη των επιτροπών και Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ., συναθλητές , αντίπαλους παίχτες , παρευρισκομένους εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου), θεωρείται ότι ενεργεί κατά του πνεύματος του παιχνιδιού (against the spirit of cricket). Οι διαιτητές τον παρατηρούν για πρώτη και μοναδική φορά (η παρατήρηση ισχύει και για τις 2 ομάδες και ενημερώνονται οι αρχηγοί τους). Εάν επαναληφθεί η ίδια ενέργεια από οποιονδήποτε αθλητή  οποιασδήποτε ομάδας, οι διαιτητές θα δώσουν πέναλτι πέντε  ρόνια στην ομάδα του αθλητή  που δημιούργησε το πρόβλημα. Στο τέλος του αγώνα ο αθλητής  που υπέπεσε στην παράβαση γράφεται στο φύλλο αγώνα και κρατείται το δελτίο του.
 2. Οι διαιτητές θα είναι πολύ αυστηροί στο να κρίνουν μια μπαλιά σαν wide. Οποιαδήποτε μπαλιά στην off-side (τραβερσάδα) ή leg-side (πισινή) η οποία κατά την γνώμη του διαιτητή δεν δίνει τη δυνατότητα στον batsman να παίξει ένα κανονικό κτύπημα από την θέση τou, θα είναι wide. Σαν οδηγός γι’ αυτό: οποιαδήποτε μπαλονιά περάσει από την leg-side (πισινή) του batsman o οποίος  στέκεται στην αρχική του θέση θα είναι wide (Νόμος 25.1 α και β του κρίκετ).
 3. Σε αγώνες στους οποίους οι ομάδες είχαν την δυνατότητα να κάνουν batting για τον συμφωνημένο αριθμό over, η ομάδα η οποία έκανε τον μεγαλύτερο αριθμό ρονιών είναι η νικήτρια. Αν το σκορ είναι ισόπαλο τότε το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία ( για όπου προβλέπεται ) .
 4. Η διαιτησία είναι ευθύνη της ΕΛ.Ο.Κ. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί στον αγώνα ο ένας ή και οι δύο διαιτητές που ορίστηκαν για να πραγματοποιηθεί ο αγώνας θα ισχύσουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 17 παρ. 2 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΛ.Ο.Κ. “Σε περίπτωση που  δεν  παρουσιαστεί  στον  αγώνα  ο  ένας  ή  και  οι  δυο  διαιτητές  που  ορίστηκαν  για  να  πραγματοποιηθεί  ο  αγώνας  πρέπει:

α. Αν  στο  γήπεδο  υπάρχουν  μέλη  του  Δ.Σ. της  ΕΛ.Ο.Κ., έχουν  το  δικαίωμα   να  προχωρήσουν σε αντικατάσταση των διαιτητών, χρησιμοποιώντας  αξιολογημένους  κατ’  αρχάς  διαιτητές  που  τυχαία, βρίσκονται  στο  γήπεδο.

β .Το  δικαίωμα  αλλαγής  διαιτητών, σε  περίπτωση  που  οι  ορισθέντες  διαιτητές  δεν  παρουσιάστηκαν κανονικά, διατηρεί και ο ορισμένος  από  την  ΕΛ.Ο.Κ.  γυμνασίαρχος.

γ .Σε  περίπτωση  που  στο  γήπεδο  υπάρχουν  περισσότεροι των  δύο  διαιτητών, τότε  το  μέλος  του  Δ.Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ.  ή  ο  γυμνασίαρχος, παρουσία  των  αρχηγών  των  ομάδων, διενεργεί  κλήρωση.”

 1. Σε περίπτωση αποχώρησης αθλητή λόγω σοβαρού τραυματισμού και με την σύμφωνη γνώμη των διαιτητών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ενός (1) αναπληρωματικού εάν αυτός  έχει δηλωθεί πριν την έναρξη του αγώνα (ο αθλητής  που αποχώρησε δεν επανέρχεται). Σε καμία περίπτωση δεν ξεκινά ή συνεχίζεται ο αγώνας όταν η ομάδα μείνει με πέντε (5) αθλητές
 2. Οι διαιτητές έχουν σαν επιπρόσθετο καθήκον να δείχνουν το πλήθος από τα ρόνια και τα extras που σημειώνονται στη γραμματεία. Επίσης είναι υπεύθυνοι για τη σωστή σύνταξη του Φύλλου Αγώνα.
 3. Κάθε αγώνας (2 innings) θα γίνεται με δύο μπαλόνια ένα για κάθε innings.

Άρθρο  11Ο .   ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (SPECIAL REGULATIONS).

Οι ομάδες θα αποτελούνται από έξι (6) παίκτες και επιπρόσθετα θα οριστεί και ένας (1) αναπληρωματικός. Σε περίπτωση που ένας (1) παίκτης υποστεί σοβαρό τραυματισμό, τότε ο αναπληρωματικός μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις. Τραυματισμοί όπως τράβηγμα κάποιου μυ, κράμπα κλπ δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία. Κάθε ομάδα ή αθλητής της  μπορεί να  αγωνιστεί την ίδια ημέρα μέχρι και τέσσερις φορές σε συνεχόμενους η μη αγώνες, της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας.

Κάθε innings θα περιλαμβάνει το πολύ δέκα (10) over των έξι (6) μπαλονιών. Όλα τα over θα ριχτούν από την ίδια πλευρά. Ο  wicket keeper υπό κανονικές συνθήκες δεν θα κάνει ρίψη. Σε περίπτωση που ο αρχηγός υπολογίσει λάθος, ώστε να χρειαστεί ο bowler να ρίξει δύο (2) συνεχόμενα over, τότε θα επιβληθεί ποινή αφαίρεσης είκοσι (20) ρονιών και ο wicket keeper θα επιτραπεί να ρίξει το ένα (1) από τα δύο (2) τελευταία over.

Διαιτητές και batsmen  θα αλλάζουν πλευρά στο τέλος κάθε over.

Δεν μπορούν να ριχτούν πάνω από δύο (2) over από τον κάθε bowler.

Over το οποίο έχει παιχτεί κατά ένα μέρος λόγω τραυματισμού, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται από αναπληρωματικό  ή από τον wicket keeper και χρεώνεται από ένα over σε κάθε παίχτη.

Το innings θα θεωρείται ολοκληρωμένο, όταν γίνει και το πέμπτο 5ο out.

Βatsman ο οποίος σκοράρει εικοσιπέντε (25) ρόνια γίνεται αυτομάτως «retired» αφού η φάση γίνει «νεκρή». Επανέρχεται στον αγώνα μετά και το τελευταίο out. Σε περίπτωση παραπάνω του ενός  “retired”, επανέρχονται με την σειρά αποχώρησης.

ΛΟΓΟΙ   OUT  –   How’s That?

Εκτός από τους λόγους out που περιλαμβάνονται στους Νόμους του κρίκετ, θα εφαρμοστούν οι παρακάτω ειδικοί κανονισμοί:

1 .        Ο batsman  θα βγει out από πιάσιμο ακόμα και όταν το μπαλόνι έχει κτυπήσει σε έναν από τους τρείς (3) πλευρικούς τοίχους (πίσω, δεξιά και αριστερά του batsman) με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ακουμπήσει στο έδαφος ή και πάνω στη γραμμή που καθορίζει το roof out και πιαστεί από ένα παίκτη. (Σημείωση: Δεν αναφερόμαστε στον τοίχο που βρίσκεται πίσω από τον bowler) και δεν προστίθενται ρόνια στο σκορ. Επιπρόσθετα ο batsman θα είναι out roof εάν το μπαλόνι χτυπήσει πάνω από τα όρια ή  στην οροφή ή σε οποιαδήποτε αντικείμενο που συνδέεται με αυτή (περίπτωση κρεμασμένου φωτιστικού).

Σημείωση: Οι πλευρές του τοίχου οι οποίες βρίσκονται πάνω από μια σχεδιασμένη γραμμή κατά προσέγγιση στα 2,5 – 3 μέτρα θα θεωρούνται μέρος της οροφής. Εάν o batsman  βγει out για οποιονδήποτε από τους δύο αυτούς λόγους , τότε δεν προστίθενται  ρόνια στο σκορ. Οι  διαιτητές  στο  γήπεδο  που  δεν  έχουν  εμφανώς  καθοριστεί  τα  όρια , είναι  οι  μόνοι  υπεύθυνοι  να  τα  καθορίσουν  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα , με  την  υποχρέωση  να  ενημερώσουν  τους  αρχηγούς  των  ομάδων .

2 .        O batsman δεν βγαίνει out, εάν το μπαλόνι αναπηδήσει από ένα  παίκτη  και χτυπήσει σε έναν από τους τοίχους και είναι σε σημείο που έχει ορισθεί σαν μέρος της οροφής.

3 .        Εάν το μπαλόνι χτυπήσει την σιδερένια ή άλλου υλικού βάση των ξύλων και πέσουν, δεν έχουμε out

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ  ΡΟΝΙΑ

1 .        Εάν το μπαλόνι χτυπήσει τον τοίχο που θεωρείται όριο (boundary) πίσω από τον bowler χωρίς να έχει ακουμπήσει το έδαφος ή κάποιο άλλο τοίχο θα μετρήσει έξι (6) ρόνια.  Εάν, ωστόσο, το μπαλόνι ακουμπήσει το έδαφος, αλλά δεν ακουμπήσει κανέναν από τους άλλους τοίχους και χτυπήσει στον τοίχο που θεωρείται σαν όριο, θα μετρήσει τέσσερα (4) ρόνια.

2 .        Εάν το μπαλόνι κτυπήσει σε έναν ή περισσότερους από τους πλαϊνούς τοίχους ή στον πίσω τοίχο θα μετρήσει ένα (1) ρόνι, ακόμη και αν το μπαλόνι στη συνέχεια χτυπήσει τον τοίχο πίσω από τον bowler. Δύο (2) ρόνια θα προστεθούν στο σκορ εάν οι batsmen  ολοκληρώσουν ένα (1) ρόνι. (Εάν το μπαλόνι χτυπήσει σε κάποιον από τους πλαϊνούς ή στον πίσω τοίχο και o batsman  μετά βγει out θα προστεθεί στο σκορ ένα (1) ρόνι).

3 .        Δύο (2) ρόνια θα προστεθούν στο σκορ, εάν o batsman  παίξει το μπαλόνι, το οποίο δεν θα χτυπήσει σε τοίχο και οι batsmen  θα ολοκληρώσουν ένα (1) ρόνι.

4 .        Ένα (1) bye θα μετρήσει σαν ένα (1) extra, εάν το μπαλόνι χτυπήσει σε έναν τοίχο (ακόμη και πάνω από το όριο). Ένα (1) leg bye θα μετρήσει σαν ένα (1) extra, εάν το μπαλόνι χτυπήσει σε έναν τοίχο (ακόμη και πάνω από το όριο). Σε κάθε περίπτωση που οι batsmen  ολοκληρώσουν ένα (1) ρόνι, θα προστεθούν δύο (2) ρόνια στο σκορ.

5 .        Δύο (2) bye ή δύο (2) leg bye θα σημειωθούν στο σκορ, εάν οι batsmen ολοκληρώσουν ένα (1) ρόνι χωρίς το μπαλόνι να χτυπήσει τον τοίχο.

6 .        Αν ένα ρίξιμο της μπάλας από fielder  χτυπήσει σε τοίχο τότε θα μετρήσει μόνο ένα (1) ρόνι στον batsman  ή στο σύνολο των extras που σημειώνονται.

7 .        Επιπρόσθετα,  παρόμοιες ρίψεις  που χτυπούν σε τοίχο για κάθε μια θα προστίθεται στο σκορ ένα (1) ρόνι.

8 .        Δεν θα σημειωθούν ρόνια, εάν o batsman  είναι out από πιάσιμο ή του δοθεί roof out.

9 .        Εάν κατά την γνώμη του διαιτητή το μπαλόνι παγιδευτεί στα δίχτυα ή σε κάποιο άλλο εμπόδιο, τότε ο διαιτητής θα αναγγείλει και θα δείξει «dead ball» θα αναγνωρίσει ένα (1) ρόνι για άγγιγμα σε τοίχο και αν είναι εφαρμόσιμο, δύο (2) ρόνια για κάθε ρόνι που είναι σε εξέλιξη.

NO  BALL

1 .        Η ποινή για ένα No ball θα είναι τρία (3) ρόνια επιπλέον, ανεξάρτητα τον αριθμό των ρονιών που έχουν σημειωθεί και δεν επαναλαμβάνεται η μπαλονιά  .

2 .        Εάν o batsman xτυπήσει την μπάλα, προστίθενται στο σκορ κι όσα ρόνια σημειωθούν και χρεώνονται στον παίχτη.

3 .        Εάν ο batsman δεν χτυπήσει την μπάλα, προστίθενται στο σκορ όσα ρόνια σημειωθούν σαν No ball.

Από ένα χτύπημα του batsman  θα σημειώνονται ρόνια όπως στους κανονισμούς του σκορ 3.1., 3.2. τα οποία χρεώνονται στον Βatsman.

4 .        Σε περίπτωση Νo ball o batsman  είναι out από roof αν  παίχτης του field ακουμπά το όριο (γραμμή ή τοίχο) δεν σημειώνονται τέσσερα (4) ή έξι (6) ρόνια για το batting και υπάρχει out από ψιλή.

5 .        Νo ball θα σημειωθεί εάν το μπαλόνι χτυπήσει πίσω ή και πάνω στην κεντρική γραμμή.

WIDE   BALL

1 .        Η ποινή για κάθε  wide ball θα είναι τρία  ρόνια επιπλέον, ανεξάρτητα των αριθμό των ρονιών που έχουν σημειωθεί και δεν επαναλαμβάνεται η μπαλονιά  .

2 .        Εάν αναγγελθεί wide ball και το μπαλόνι χτυπήσει σε τοίχο τότε ένα ρόνι θα προστεθεί στα τρία του wide ball και θα χρεώνονται σαν extras. Επιπρόσθετα, δύο (2) ρόνια θα προστίθενται στο σκορ, και θα χρεώνονται σαν extras κάθε φορά που οι batters ολοκληρώνουν ένα (1) ρόνι.

3 .        Εάν οι διαιτητές καλέσουν και δείξουν wide ball, αλλά το μπαλόνι δεν χτυπήσει σε τοίχο, τότε δύο (2) ρόνια θα χρεώνονται σαν extras για κάθε ρόνι που ολοκληρώνεται από τους batsmen. Εάν οι batsmen δεν τρέξουν τότε τρία (3) ρόνια ποινής θα χρεώνονται σαν extras

 Άρθρο  12Ο .  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  –  ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ

Οι ομάδες που αγωνίζονται , βαθμολογούνται ως εξής:

 1. Νίκη τρεις (3) βαθμούς
 2. Ισοπαλία δύο (2) βαθμούς
 3. Ήττα ένας (1) βαθμός
 4. Μηδενισμός (0) βαθμοί

Σε περίπτωση που κάποιο  σωματείο αποχώρησει ή αποκλείστεί ,  θα ισχύσουν τα παρακάτω  για την βαθμολογία της τελικής κατάταξης

 1. Στους αγώνες που συμμετείχε διατηρεί την βαθμολογία
 2. στους δύο (2) αγώνες που προέκυψε ο αποκλεισμός του καθώς και στους εναπομείναντες αγώνες του Πρωταθλήματος ,θα υπολογίζονται με σκόρ 100-0, βαθμολογία 3 νίκη -0 ήττα

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ  ΔΥΟ  Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

A .  ΣΕ  ΑΓΩΝΕΣ  ΟΜΙΛΩΝ  (  Α  φάσης )

1 .        Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων προηγείται η ομάδα με το καλύτερο NRR   σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

2 .        Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων προηγείται στη κατάταξη η ομάδα που σκόραρε με τα λιγότερα out, σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

Β .       ΣΕ  ΑΓΩΝΕΣ  FF  (  Β  φάσης )

Σε περίπτωση  ισοπαλίας  o  νικητής  αγώνα  θα  ανακηρύσσεται  με  την  διαδικασία  του    GOLDEN  BALL .

Διαδικασία  GOLDEN  BALLΕάν  μετά  την  συμπλήρωση  και  της  τελευταίας  μπαλονιάς  του  τελευταίου  over  προκύψει  ισοπαλία , ο  bowler   ρίχνει  ακόμα  μια  μπαλονια . Αν  η  ομάδα  που κάνει  batting  πετύχει  δύο  (2)  ρόνια  και  πάνω , είναι  η  νικήτρια . Αν  δεν  καταφέρει  τον  στόχο  των  δύο  ρονιών , νικήτρια  ομάδα  είναι  αυτή  που  κάνει  fielding .

Άρθρο  13Ο .       ΑΝΑΒΟΛΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ.

Σε περίπτωση που αγώνας αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε από οποιαδήποτε αιτία και πρόκειται να επαναληφθεί, ορίζεται εκ νέου μετά από απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος. Ρητά αναφέρεται ότι τυχόν μη καταβολή οδοιπορικών από την ΕΛ.Ο.Κ. δεν συνιστά λόγο αναβολής αγώνα.

Άρθρο  14Ο .      ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Σε περίπτωση κατά την οποία διαγωνιζόμενο σωματείο υποβάλλει οποιαδήποτε ένσταση, βάσει του δικαιώματος που απορρέει από τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΛ.Ο.Κ., υποχρεούται να καταβάλει το ποσόν (παράβολο) των εκατό  ( 100,00 ) Ευρώ στην ΕΛ.Ο.Κ. εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Εάν η ένσταση απορριφθεί από την αρμόδια επιτροπή το παραπάνω ποσό εκπίπτει υπέρ της ΕΛ.Ο.Κ. και βαρύνει τον ΚΑΕ ( έσοδα  από  ενστάσεις ). Σε αντίθετη περίπτωση επιστρέφεται το παράβολο.

Άρθρο   15ο .     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

Στους διαιτητές θα καταβάλλονται έξοδα κίνησης ύψους 15,00 ευρώ ανά αγώνα και  ανά διαιτητή.  Κάθε σωματείο υποχρεούται να καταβάλει το αναλογούν ποσό  στον διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων από το σωματείο, ο αγώνας κατοχυρώνεται στην αντίπαλη ομάδα .

Η αποζημίωση διαιτητή για αγώνα που δεν διεξήχθη λόγω  μη  προσέλευσης  ομάδας , για οποιοδήποτε λόγο θα είναι 10,00 ευρώ  ανά  διαιτητή , από την ομάδα που κερδίζει  τον  αγώνα.

Άρθρο  16ο .      ΕΠΑΘΛΑ  –  ΒΡΑΒΕΙΑ.

 1. Στην Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί κύπελλο και χρυσά μετάλλια.
 2. Στην δεύτερη ομάδα θα απονεμηθούν αργυρά μετάλλια .
 3. Στην τρίτη ομάδα θα απονεμηθούν χάλκινα μετάλλια.

 

Άρθρο 17ο .       ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ

Στους αγώνες του πρωταθλήματος ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) θα προβαίνει χωρίς καμία προειδοποίηση σε έλεγχο Doping Control των αθλητών των ομάδων που μετέχουν στον αγώνα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 128Α έως 128Ι του ν. 2725/99 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τον νόμο 4347/2016 και στον  Γενικο Κανονισμο Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων . Ως απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι ισχύουν αυτές που προβλέπονται στους σχετικούς κανονισμούς και στον ετήσια ανανεοούμενο κατάλογο απαγορευμένων ουσιών (prohibited list) του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), ο οποίος μπορεί να βρεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wada-ama.org. Σε περίπτωση που αθλητής υποπέσει σε παράβαση ντόπινγκ να έχει λάβει κάποια από τις απαγορευμένες ουσίες θα επιβάλλονται στο σωματείο και στον αθλητή οι ποινές που προβλέπονται    από  το  του Πειθαρχικο Δικαίο  και  τον  αντίστιχο  κανονισμό  της ΕΛ.Ο.Κ.

Οι αθλητές  του κρίκετ είναι υποχρεωμένοι να δέχονται τη διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ εντός ή εκτός αγώνων όποτε τους ζητηθεί από τους αρμόδιους κατά νόμο φορείς που έχουν την αρμοδιότητα να δίνουν σχετική εντολή .

 

Άρθρο  18ο .      ΓΕΝΙΚΑ.

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, καθώς  επίσης  κάθε  ασάφεια  που  χρειάζεται  συμπλήρωση  ή  διευκρίνιση, θα ρυθμίζεται  από  την Επιτροπή Πρωταθλήματος και το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. Παρακαλούμε τα σωματεία να μελετήσουν την ειδική προκήρυξη έτσι ώστε να στεφθεί με επιτυχία το Πρωτάθλημα.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

            

 

Share With: