Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ στη συνεδρίαση του με αριθμό πρακτικού 34-24/03/2022, αποφάσισε ομόφωνα,  τη σύγκλιση  έκτακτης  γενικής  συνέλευσης, η οποία θα  πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Απριλίου και  ώρα 18:00 στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, που βρίσκονται επί της οδού, Κ. Γεωργάκη 26 στην Κέρκυρα εντός του Ε.Α.Κ.Κ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης

Εκλογή τριμελούς Προεδρείου για τις διεργασίες της Γ.Σ.

Διοικητικός- Αγωνιστικός απολογισμός 2021

Τροποποίηση άρθρου 7 παρ. 5α  του καταστατικού     λειτουργίας- Εναρμόνιση με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 2725/1999,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 4908/2022

Τροποπoίηση άρθρου 9 του καταστατικού λειτουργίας- Εναρμόνιση με τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρου 22 ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει  με το άρθρο  45  του Ν.4908/2022

Οικονομικός & Ειδικός  απολογισμός 2021- Ισολογισμός της 31.12.2021– Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

Απαλλαγή ευθύνης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οικονομική διαχείριση του χρονικού διαστήματος από 01/01/2021 – 31/12/2021

Σε περίπτωση μη  απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Απριλίου   και ώρα 18:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Έχοντας υπόψη το άρθρο 24 παρ. 2 του Α.Ν 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον άρθρο 47 Ν. 4908 /2022 ΦΕΚ Α 52/11.03.2022, σας γνωστοποιούμε τα σωματεία που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην συνέλευση θα παρευρεθούν και τα σωματεία με δικαίωμα λόγου.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΛΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΙΛΕΟΝΤΕΣ»

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΝΑΥΣΙΚΑ»

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΕΛΕΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΤΟ     ΔΕΚΑΘΛΟΝ»

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΥ ΚΡΙΚΕΤ 2021

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΙΝΑΛΙΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΥΡΩΝ

Α.Σ ΙΑΣΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Παρακαλούνται τα σωματεία να αποστείλουν με έγγραφο τους εκπροσώπους τους (τακτικό και αναπληρωματικό- ορίζονται  με απόφαση του Δ.Σ τους), το αργότερο  δέκα ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Για τα οικονομικά  προς έγκριση στοιχεία της ΕΛ.Ο.Κ , σας γνωρίζουμε ότι είναι αναρτημένα στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ.Η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για την πρόληψη και περιορισμό της νόσου Covid-19.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΩΡΑΣ                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ

Share With: