‘Κανονισμοί’

Πειθαρχικό Δίκαιο ΕΛ.Ο.Κ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ , έχοντας υπ’ όψιν της τις διατάξεις του ν. 2725/99 , του ν. 3057 / 2002 και των τροποποιήσεων τους , τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ. , εκδίδει το ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κανονισμός Φαρμακοδιέγερσης ΕΛ.Ο.Κ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ , έχοντας υπ’ όψιν της τις διατάξεις των άρθρων 128 Α έως 128 ΙΓ του ν. 2725/99 , τα oπoία πρoστέθηκαv με τα άρθρα 52 έως 64 τoυ Ν. 3057/2002. και των τροποποιήσεων τους , τις

Κανονισμός Προμηθειών ΕΛ.Ο.Κ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ , έχοντας υπ’ όψιν της τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 2725/99 , του ν. 3057 / 2002 και των τροποποιήσεων τους , τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ. , εκδίδει

Κανονισμός Εθνικών Ομάδων ΕΛ.Ο.Κ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ , έχοντας υπ’ όψιν της τις διατάξεις του ν. 2725/99 , του ν. 3057 / 2002 και των τροποποιήσεων τους , τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ. , εκδίδει τον παρακάτω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας ΕΛ.Ο.Κ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ , έχοντας υπ’ όψη της τις διατάξεις του ν. 2725/99 , του ν. 3057 / 2002 και των τροποποιήσεων τους , τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ.

Κανονισμός Εγγραφών – Μετεγγραφών Ελλήνων Ερασιτεχνών Αθλητών ΕΛ.Ο.Κ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ , έχοντας υπ’ όψιν της τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2725/99 , του ν. 3057 / 2002 και των τροποποιήσεων τους , τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ. , εκδίδει

Κανονισμός Διαιτητών ΕΛ.Ο.Κ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ , έχοντας υπ’ όψιν της τις διατάξεις του άρθρου 44 και 45 του ν. 2725/99 , όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 67 και 68 του ν. 3057 / 2002 και των τροποποιήσεων τους , τις

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛ.Ο.Κ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ , έχοντας υπ’ όψιν της τις διατάξεις του ν. 2725/99 , του ν. 3057 / 2002 και των τροποποιήσεων τους , τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ. , εκδίδει τον παρακάτω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης Και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ΕΛ.Ο.Κ

Εναρμονισμένος στους ν. 2725/99 & 3057/02. Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ , έχοντας υπ’ όψιν της τις διατάξεις του ν. 2725/99 , του ν. 3057 / 2002 και των τροποποιήσεων τους , τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της