Οδηγίες για την διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών Θερινών Μεταγραφών 2024

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εγγραφών Μεταγραφών της ΕΛ.Ο.Κ όπως αυτός εγκρίθηκε με την απαριθμώ 3356694-11/10/2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, θρησκευμάτων και Αθλητισμού προβλέπεται:

Άρθρο 7 παρ. 1: Ερασιτέχνης αθλητής ή αθλήτρια μεταγράφεται ελεύθερα από το αθλητικό σωματείο, στη δύναμη του οποίου ανήκει, σε άλλο σωματείο, από τη μεταγραφική περίοδο του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας του/της και εφεξής. Το δικαίωμα του πρώτου εδαφίου περί ελεύθερης μεταγραφής ασκείται μόνο κατά τη διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου όπως ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό».
Άρθρο 12 παρ. 1 «Ως θερινή μεταγραφική περίοδος ορίζεται η χρονική περίοδος 15-30 Απριλίου κάθε έτους. Αθλητής που μεταγράφεται την θερινή περίοδο αποκτά δικαίωμα συμμετοχής την επόμενη αγωνιστική περίοδο όπως αυτή καθορίζεται από την ΕΛ.Ο.Κ.»

Για να γίνει δεκτή αίτηση μετεγγραφής από την Επιτροπή Μετεγγραφών της ΕΛ.Ο.Κ. θα πρέπει να κατατεθούν στην Ομοσπονδία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Το σχετικό έντυπο μεταγραφής συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο

Β. Παράβολο ύψους 15,00 ευρώ

Γ. Φωτοτυπία Δ.Α.Τ  ή Διαβατηρίου

Προθεσμία υποβολής ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15-30/4 .

 

Share With: