Γενική Προκήρυξη Ανοιχτού Χώρου Αγ. Περιόδου 2024

Κέρκυρα 16/2/2024

Αρ. Πρωτ.: 5905/2024

ΓΕΝΙΚΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΡΙΚΕΤ(OUTDOOR –ANOIXTOY  ΧΩΡΟΥ) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2024

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ (ΕΛ.Ο.Κ), έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού λειτουργίας, του Γενικού Κανονισμού Αγώνων, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κρίκετ και του Α.Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκδίδει  την παρούσα  Γενική Προκήρυξη Αγωνιστικών εκδηλώσεων  Ανοιχτού Χώρου  αγ. περιόδου  2024. 

 

Ι) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ  T20

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες  από 2004 και μεγαλύτεροι καθώς  και  μέχρι τρεις   (3)  αθλητές  γεννημένοι από  το  2005 έως 2008. Αθλητές γεννημένοι μεταξύ 2007-2008 συμμετέχουν μόνο με υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Gov.gr) των ασκούντων την γονική μέριμνα και επιμέλεια. Η υπεύθυνη δήλωση θα αφορά όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας στο δηλωθέν Πρωτάθλημα, θα τηρείται στο αρχείο  του  σωματείου  και  θα υποβάλλεται για έλεγχο  στους διαιτητές των αγώνων. Με  την  έναρξη  του   αγώνα, οι  ομάδες  υποχρεούνται  να  παρευρίσκονται  με  ελάχιστο  αριθμό  εννέα  (9) αθλητών. Μετά  την  έναρξη  του  αγώνα  μπορεί  να  αποχωρήσει  ένας  (1)  ακόμα  αθλητής. Ομάδα η  οποία  μένει  με επτά  (7)  αθλητές  δεν  μπορεί  να  συνεχίσει  να  αγωνίζεται, χάνει  τον  αγώνα  και  μηδενίζεται. Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο γήπεδο Μαρίνας Γουβιών.  Η πρωταθλήτρια ομάδα θα συμμετέχει στο European Cricket League 2025-THE CHAMPIONS LEAGUE OF EUROPEAN CRICKET).

 

ΙΙ) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ- ΑΝΔΡΩΝ Τ20 (Κ19)

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες  από  το  2005 έως 2011. Αθλητές γεννημένοι μεταξύ 2009-2011 συμμετέχουν μόνο με υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής  από ΚΕΠ ή Gov.gr) των ασκούντων την γονική μέριμνα και επιμέλεια. Η υπεύθυνη δήλωση αφορά όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας στο δηλωθέν Πρωτάθλημα θα  τηρείται στο αρχείο  του  σωματείου  και  θα υποβάλλεται για έλεγχο στους διαιτητές των αγώνων.  Με  την  έναρξη  κάθε  αγώνα, οι  ομάδες  υποχρεούνται  να  παρευρίσκονται  με  ελάχιστο  αριθμό  εννέα ( 9) αθλητών. Μετά  την  έναρξη  του  αγώνα  μπορεί  να  αποχωρήσει  ένας (1)  ακόμα  αθλητής . Ομάδα η  οποία  μένει  με επτά  (7)  αθλητές  δεν  μπορεί  να  συνεχίσει  να  αγωνίζεται  χάνει  τον  αγώνα  και  μηδενίζεται. Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο γήπεδο Μαρίνας Γουβιών.

 

ΙΙΙ) ΜΙΚΤΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ- ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  Τ20 (Κ15)

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές και αθλήτριες γεννηθέντες από το 2009-2011 καθώς και μέχρι (4) αθλούμενοι  γεννηθέντες/θείσες  το 2012. Αθλητές και αθλήτριες γεννημένοι/ες το  2012 συμμετέχουν μόνο με υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Gov.gr) των ασκούντων την γονική μέριμνα και επιμέλεια. Η υπεύθυνη δήλωση αφορά όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας στο δηλωθέν Πρωτάθλημα θα τηρείται στο αρχείο  του  σωματείου  και θα υποβάλλεται για έλεγχο  στους διαιτητές των αγώνων. Με  την  έναρξη  κάθε  αγώνα, οι  ομάδες  υποχρεούνται  να  παρευρίσκονται  με  ελάχιστο  αριθμό   εννέα  ( 9) αθλητών. Μετά  την  έναρξη  του  αγώνα  μπορεί  να  αποχωρήσει  ένας  ( 1)  ακόμα  αθλητής. Ομάδα η  οποία  μένει  με επτά  (7)  αθλητές  δεν  μπορεί  να  συνεχίσει  να  αγωνίζεται, χάνει  τον  αγώνα  και  μηδενίζεται. Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Κάτω Πλατείας.

 

ΙV) ΜΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  Τ20  (Κ13)

 Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές  και αθλήτριες  γεννηθέντες  από το 2012-2014  καθώς και  μέχρι (4) αθλούμενοι γεννημένοι/νες  το 2011. Με  την  έναρξη  κάθε  αγώνα, οι  ομάδες  υποχρεούνται  να  παρευρίσκονται  με  ελάχιστο  αριθμό   εννέα  ( 9) αθλητών. Μετά  την  έναρξη  του  αγώνα  μπορεί  να  αποχωρήσει  ένας  ( 1)  ακόμα  αθλητής. Ομάδα η  οποία  μένει  με επτά  ( 7)  αθλητές  δεν  μπορεί  να  συνεχίσει  να  αγωνίζεται  χάνει  τον  αγώνα  και  μηδενίζεται. Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Κάτω Πλατείας.

 

V) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ T20

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλήτριες  γεννηθείσες   από 2004  και μεγαλύτερες καθώς και μέχρι (4) αθλήτριες γεννημένες μεταξύ  (2005–2008). Αθλήτριες γεννηθείσες από 2007-2008 συμμετέχουν μόνο με υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Gov.gr) των ασκούντων την γονική μέριμνα και επιμέλεια. Η υπεύθυνη δήλωση αφορά όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας στο δηλωθέν Πρωτάθλημα, τηρείται στο αρχείο  του  σωματείου  και υποβάλλεται για έλεγχο  στους διαιτητές των αγώνων. Με  την  έναρξη  κάθε  αγώνα, οι  ομάδες  υποχρεούνται  να  παρευρίσκονται  με  ελάχιστο  αριθμό  εννέα  (9) αθλητριών. Μετά  την  έναρξη  του  αγώνα  μπορεί  να  αποχωρήσει  μία  ( 1)  ακόμα  αθλήτρια . Ομάδα η  οποία  μένει  με επτά  ( 7)  αθλήτριες  δεν  μπορεί  να  συνεχίσει  να  αγωνίζεται , χάνει  τον  αγώνα  και  μηδενίζεται. Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο γήπεδο Μαρίνας Γουβιών.

 

VI) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ -ΓΥΝΑΙΚΩΝ   T20

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλήτριες  γεννηθείσες  από το  2005 έως το 2011. Αθλήτριες γεννηθείσες  μεταξύ 2009-2011 συμμετέχουν με υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Gov.gr) των ασκούντων την γονική μέριμνα και επιμέλεια. Η υπεύθυνη δήλωση αφορά όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας στο δηλωθέν Πρωτάθλημα, τηρείται στο αρχείο  του  σωματείου  και υποβάλλεται για έλεγχο  στους διαιτητές των αγώνων. Η υπεύθυνη δήλωση αφορά όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας στο δηλωθέν Πρωτάθλημα, τηρείται στο αρχείο  του  σωματείου  και υποβάλλεται για έλεγχο  στους διαιτητές των αγώνων. Με  την  έναρξη  κάθε  αγώνα  οι  ομάδες  υποχρεούνται  να  παρευρίσκονται  με  ελάχιστο  αριθμό   εννέα  ( 9) αθλητριών. Μετά  την  έναρξη  του  αγώνα  μπορεί  να  αποχωρήσει  μία  (1)  ακόμα  αθλήτρια. Ομάδα η  οποία  μένει  με επτά  ( 7)  αθλήτριες  δεν  μπορεί  να  συνεχίσει  να  αγωνίζεται, χάνει  τον  αγώνα  και  μηδενίζεται. Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο γήπεδο Μαρίνας Γουβιών.

IX) ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΑΝΔΡΩΝ

 Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες  από 2004 και μεγαλύτεροι καθώς  και  μέχρι ( 3)  αθλητές  γεννημένοι από  το  2005  έως  2008. Οι μικρότεροι αθλητές (2007-2008) συμμετέχουν με υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Gov.gr) των ασκούντων την γονική μέριμνα και επιμέλεια. Η υπεύθυνη δήλωση αφορά όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας στο δηλωθέν Πρωτάθλημα, τηρείται στο αρχείο  του  σωματείου  και υποβάλλεται για έλεγχο  στους διαιτητές των αγώνων. Με  την  έναρξη  κάθε  αγώνα, οι  ομάδες  υποχρεούνται  να  παρευρίσκονται  με  ελάχιστο  αριθμό   εννέα  (9) αθλητών. Μετά  την  έναρξη  του  αγώνα  μπορεί  να  αποχωρήσει  ένας  ( 1)  ακόμα  αθλητής . Ομάδα η  οποία  μένει  με επτά  (7)  αθλητές  δεν  μπορεί  να  συνεχίσει  να  αγωνίζεται, χάνει  τον  αγώνα  και  μηδενίζεται . Το Κύπελλο  θα διεξαχθεί στο γήπεδο Μαρίνας Γουβιών.

ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Την οργάνωση και διεξαγωγή των διοργανώσεων αναλαμβάνει η Ελληνική Ομοσπονδία  Κρίκετ και η Επιτροπή Πρωταθλήματος,  η οποία αποτελείται από τους:  Μάριο Νικόλαο Τσαγκαράκη (Πρόεδρος), Ευάγγελο Χειμαριό, μέλος Σπύρο Δολιανίτη  μέλος, Σπύρο Ψάιλα μέλος  και Ανεμογιάννη Αλέξανδρο μέλος. Η ΕΛ.Ο.Κ και η Επιτροπή Πρωταθλήματος, θα προβεί στην έκδοση Ειδικών Προκηρύξεων ανά κατηγορία εκδήλωσης  τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες (15) πριν την έναρξη τους. Οι ημερομηνίες, ο τρόπος διεξαγωγής  ο  τόπος της κλήρωσης, και λοιπές πληροφορίες  θα καθοριστούν στις  ειδικές προκηρύξεις.

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να γίνει αποδεκτή η συμμετοχή σωματείου θα πρέπει να υποβληθεί στην Ομοσπονδία  πλήρως συμπληρωμένο το έντυπο «Δήλωση Συμμετοχής»  και  χρηματικό παράβολο  ύψους 25,00 ευρώ ανά κατηγορία  συμμετοχής έως και 1/3/2024. Η δήλωση συμμετοχής  πρέπει να είναι έγγραφη, να υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, και τα  ονόματά  τους και  να φέρει την σφραγίδα του σωματείου. Πρέπει  να αναφέρει  ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης και του Γενικού Κανονισμού και του Καταστατικού της ΕΛ.Ο.Κ. Με απόφαση της Ε.Π.  τα Πρωταθλήματα θα διεξαχθούν με άσπρο μπαλόνι.. Οι  ομάδες  θα  πρέπει  να  μην  συμπεριλάβουν  το  άσπρο  χρώμα  στις  εμφανίσεις  και  τα  προστατευτικά  των  αθλητών – τριών. H προμήθεια και η διάθεση των μπαλονιών θα γίνει από την Ομοσπονδία  και το κόστος αγοράς   βαρύνει τις ομάδες.

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο:ΑΠΟΣΥΡΣΗ  ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ομάδα  που θα  δηλώσει  συμμετοχή αλλά αποχωρήσει, (μετά  από την κλήρωση ) θα  υπόκεινται  στις  παρακάτω  κυρώσεις :

1 .      Δεν  θα συμπεριλαμβάνεται στον Πίνακα Βαθμολογικής Κατάταξης.

2.      Δεν θα συμπεριλαμβάνεται  στο Σύστημα Αξιολόγησης 2024

3 .      Το  καταβληθέν  παράβολο  δεν  επιστρέφεται .

Η ομάδα δύναται να αποσύρει την συμμετοχή της το αργότερο τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη διεξαγωγή της κλήρωσης. Στην περίπτωση αυτή το παράβολο συμμετοχής επιστρέφεται στο σωματείο.

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Για  οτιδήποτε  δεν προβλέπεται  από  την  παρούσα, όπως και κάθε ασάφεια που χρειάζεται συμπλήρωση ή διευκρίνιση θα ρυθμίζεται από το Δ.Σ. και την αρμόδια Επιτροπή. Η ΕΛ.Ο.Κ έχει το δικαίωµα στις Ειδικές Προκηρύξεις των να προσθέσει ειδικούς κανόνες που δεν προβλέπονται στην παρούσα και οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για τα σωματεία. Η ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων αγωνιστικών εκδηλώσεων μετά τις δηλώσεις συμμετοχής με σκοπό την κατά το δυνατόν διεξαγωγή τους.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

……………………………………………………………………………………………..

ΣΤΑ    ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ & ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΡΙΚΕΤ

(ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2024

 

Κατόπιν της με αρ. 5905/2024 Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Ανοιχτού  χώρου  αγ. Περιόδου 2024, το σωματείο μας δηλώνει  συμμετοχή στις παρακάτω  αγωνιστικές διοργανώσεις :

  1. ………………………………………………………………………
  2. ……………………………………………………………………
  3. …………………………………………………………………….
  4. …………………………………………………………………….
  5. . …………………………………………………………………….
  6. …………………………………………………………………….
  7. …………………………………………………………………….
  8. …………………………………………………………………….
  9. ……………………………………………………………………

Τα χρώματα της εμφάνισης που θα χρησιμοποιήσει  το Σωματείο  μας ανά  είναι :

ΑΝΔΡΩΝ     :     ……………………………………………………………………..

ΓΥΝΑΙΚΩΝ  :      ………………………………………………………………………….

Το σωματείο δηλώνει ότι  αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης  του Γενικού Κανονισμού Αγώνων και του Καταστατικού της ΕΛ .Ο.Κ.

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

( σφραγίδα  Σωματείου )

(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή )

………………………………………….                                        ………

Share With: