Οικονομικός Απολογισμός χρήσης από 1/1- 31/12/2023

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ      ΚΡΙΚΕΤ                        ΟΙΚ . ΕΤΟΥΣ 2023

Ο100- ΕΣΟΔΑ

Ο115 Ταμ. Υπολ. 31.12-2022 10.647,59
Ο103 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Γ.Γ.Α.                                          (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ) 17.189,60
0103Γ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 12.168,00
Ο106 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ 51.990,91
Ο114 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 85.893,79
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 177.889,89

0200-ΕΞΟΔΑ

Ο210 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 45.809,37
Ο214 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ                                   (ΛΟΓΙΣΤΗΣ- ΝΟΜΙΚΟΣ ) 9.733,09
0214β ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ      (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) 1.571,00
Ο211 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                              (ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ) 28.141,20
Ο215 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6.364,08
Ο230 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 12.281,70
Ο232 ΦΩΣ ΝΕΡΟ- ΤΑΧ ΤΕΛΗ 11,50
Ο233 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 522,68
Ο234 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.-ΓΕΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 3.677,80
Ο235 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.534,72
Ο236 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 4.960,00
0236Β ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ – 250,00
Ο237α ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1.325,00
Ο240 Μηχανοργάνωση (εξοπλισμός -προγραμματα) 2.913,83
Ο241 ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 2.913,83
Ο250 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 83.962,92
Ο251 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 4.080,00
Ο253 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 0,00
Ο255α ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 27.227,63
Ο255Β ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 13.842,91
Ο258 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 1.579,05
Ο258Β ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 200,00
Ο259 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ -ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 37.033,33
Ο270 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 14.967,47
Ο272 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 9.133,00
Ο273 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1.408,76
Ο275 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1.377,37
Ο276 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3.048,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 159.935,29
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2023 17.954,60
Share With: