ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΝDOOR –ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΜΑΤΩΝ  & ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ (ΕΛ.Ο.Κ), έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού, του Γενικού Κανονισμού Αγώνων  και του Α.Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκδίδει  την Γενική Προκήρυξη Πανελληνίων Πρωταθλημάτων  και Κυπέλλου Ελλάδας  Κλειστού Χώρου (indoor)- αγωνιστικής περιόδου  2023. Οι  ακριβείς  ημερομηνίες  έναρξης και λήξης  θα οριστούν  στην  αντίστοιχη  Ειδική  Προκήρυξη  κάθε  κατηγορίας  μετά από συνεννόηση με τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλήτριες γεννηθείσες από 2003 και μεγαλύτερες. Στο    Πρωτάθλημα  επιτρέπεται  να συμμετέχουν έως τέσσερις (4) αθλήτριες μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Οι μικρότερες αθλήτριες συμμετέχουν με την  απόλυτη ευθύνη των σωματείων τους μετά από εγκεκριμένη αίτηση από το Δ.Σ.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες  από 2003 και μεγαλύτεροι. Στο    Πρωτάθλημα   επιτρέπεται  να συμμετέχουν έως (4) τέσσερις αθλητές μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Οι μικρότεροι  αθλητές συμμετέχουν με την  απόλυτη ευθύνη των σωματείων τους μετά από εγκεκριμένη αίτηση από το  Δ.Σ

.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ- ΑΝΔΡΩΝ (Κ19) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες  το 2004  και  2005.

Στο Πρωτάθλημα   επιτρέπεται  να συμμετέχουν έως  τέσσερις  (4) αθλητές μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Οι μικρότεροι  αθλητές συμμετέχουν με την  απόλυτη ευθύνη των σωματείων τους μετά από εγκεκριμένη αίτηση από το Δ.Σ .

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ- ΓΥΝΑΙΚΩΝ( Κ19)  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλήτριες  γεννηθείσες   το 2004  και  2005.  Στο Πρωτάθλημα   επιτρέπεται  να συμμετέχουν έως τέσσερις (4) αθλήτριες μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Οι μικρότερες   αθλήτριες συμμετέχουν με την  απόλυτη ευθύνη των σωματείων τους μετά από εγκεκριμένη αίτηση από το Δ.Σ.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ (Κ17) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες  το 2006  και  2007.

Στο Πρωτάθλημα   επιτρέπεται  να συμμετέχουν έως τέσσερις αθλητές (4) μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Οι μικρότεροι  αθλητές συμμετέχουν με την  απόλυτη ευθύνη των σωματείων τους μετά από εγκεκριμένη αίτηση από το Δ.Σ.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Κ17) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλήτριες  γεννηθείσες   το 2006  και  2007.

Στο Πρωτάθλημα   επιτρέπεται  να συμμετέχουν  έως τέσσερις αθλήτριες μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Οι μικρότερες   αθλήτριες συμμετέχουν με την  απόλυτη ευθύνη των σωματείων τους μετά από εγκεκριμένη αίτηση από το Δ.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (Κ15)  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες  το 2008  και  2009.

Στο Πρωτάθλημα   επιτρέπεται  να συμμετέχουν  έως τέσσερις  αθλητές   μικρότερης ηλικίας  με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Οι μικρότεροι  αθλητές συμμετέχουν με την  απόλυτη ευθύνη των σωματείων τους μετά από εγκεκριμένη αίτηση από το Δ.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ15)  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλήτριες γεννηθείσες το 2008  και 2009.

Στο Πρωτάθλημα   επιτρέπεται  να συμμετέχουν τέσσερις  αθλήτριες  μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Οι μικρότερες αθλήτριες συμμετέχουν με την  απόλυτη ευθύνη των σωματείων τους μετά από εγκεκριμένη αίτηση από το Δ.Σ .

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ   (Κ13) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννημένοι από το 2010 και νεώτεροι. Στο Πρωτάθλημα   επιτρέπεται  να συμμετέχουν τέσσερις    αθλητές   μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Οι μικρότεροι αθλητές συμμετέχουν με την  απόλυτη ευθύνη των σωματείων τους  μετά από εγκεκριμένη αίτηση από το Δ.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  (Κ13) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλήτριες  γεννημένες  από το 2010 και νεώτεροι. Στο Πρωτάθλημα   επιτρέπεται  να συμμετέχουν τέσσερις    αθλήτριες    μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Οι μικρότερες αθλήτριες συμμετέχουν με την  απόλυτη ευθύνη των σωματείων τους  μετά από εγκεκριμένη αίτηση από το Δ.Σ.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλήτριες γεννηθείσες από 2003 και μεγαλύτερες.

Στο     Κύπελλο  επιτρέπεται  να συμμετέχουν τέσσερις  αθλήτριες μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Οι μικρότερες αθλήτριες συμμετέχουν με την  απόλυτη ευθύνη των σωματείων τους  μετά από εγκεκριμένη αίτηση από το Δ.Σ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες  από 2003 και μεγαλύτεροι.

Στο   Κύπελλο   επιτρέπεται  να συμμετέχουν τέσσερις  αθλητές μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Οι μικρότεροι  αθλητές συμμετέχουν με την  απόλυτη ευθύνη των σωματείων τους μετά από εγκεκριμένη αίτηση από το Δ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Την οργάνωση και διεξαγωγή των διοργανώσεων αναλαμβάνει η Ελληνική Ομοσπονδία  Κρίκετ και η Επιτροπή Πρωταθλήματος,  η οποία αποτελείται από τους: Στυλιανό Γούστη (Πρόεδρο), Ανεμογιάννη Δημήτριο, Μάζη Ευστάθιο, Δολιανίτη Σπυρίδων και Ψάιλα Σπυρίδων . Η ΕΛ.Ο.Κ και η Επιτροπή Πρωταθλήματος, θα προβεί στην έκδοση Ειδικών Προκηρύξεων ανά κατηγορία Πρωταθλήματος Κλειστού Χώρου καθώς και του Κυπέλλου, τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες (15) πριν την έναρξη τους. Οι ημερομηνίες, ο τρόπος διεξαγωγής  οι  τόποι των κληρώσεων, και λοιπές πληροφορίες  θα καθοριστούν στις  ειδικές προκηρύξεις.

ΑΡΘΡΟ 3Ο :ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή των σωματείων στα  Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κρίκετ 2023 που διοργανώνονται από την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ, είναι υποχρεωτική, με ελάχιστο αριθμό, μία κατηγορία (1) Πρωταθλήματος. Για να γίνει αποδεκτή η συμμετοχή σωματείου θα πρέπει να υποβληθεί στην Ομοσπονδία δήλωση συμμετοχής  και  χρηματικό παράβολο   25,00 ευρώ ανά κατηγορία  συμμετοχής έως και  την Τετάρτη   30/11/2022. Αν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων και δεν γίνει το Πρωτάθλημα, τότε το παράβολο των 25,00 ευρώ θα επιστρέφεται στο σωματείο που το έχει καταβάλει. Η δήλωση συμμετοχής  πρέπει να είναι έγγραφη, να υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, να φέρει την σφραγίδα του σωματείου και να αναφέρει  ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης και του Γενικού Κανονισμού Αγώνων  και του Καταστατικού της ΕΛ.Ο.Κ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τις επίσημες διοργανώσεις στις οποίες θα  συμμετέχει το σωματείο, τα χρώματα της εμφάνισης των ομάδων και το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί το Σωματείο ως έδρα σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσει το γήπεδο που θα ορίσει η ΕΛ.Ο.Κ

Με απόφαση της Ε.Π.  τα Πρωταθλήματα θα διεξαχθούν με κίτρινο μπαλόνι τύπου long life –high test indoor cricket. H προμήθεια των μπαλονιών είναι ευθύνη των σωματείων και μπορείτε να τα βρείτε από τη   Wintech   International   Spotswear & Equipment Suppliers (τηλ. 0044-7487532164).

ΑΡΘΡΟ 4Ο :ΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι  ομάδες  που θα  δηλώσουν  Συμμετοχή αλλά με  έγγραφό  του  Σωματείου  τους  δεν  συμμετάσχουν  ή παραιτηθούν, πριν από την κλήρωσή θα  υπόκεινται  στις  παρακάτω  κυρώσεις .

1 .        Δεν συμπεριλαμβάνεται στον Πίνακα Βαθμολογικής Κατάταξης .

2 .        Το  καταβληθέν  παράβολο  δεν  επιστρέφεται .

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-

Για  οτιδήποτε  δεν προβλέπεται  από  την  παρούσα, όπως και κάθε ασάφεια που χρειάζεται συμπλήρωση ή διευκρίνιση θα ρυθμίζεται από το Δ.Σ. και την αρμόδια Επιτροπή. Η ΕΛ.Ο.Κ έχει το δικαίωµα στις Ειδικές Προκηρύξεις, να προσθέσει ειδικούς όρους που δεν προβλέπονται στην παρούσα Προκήρυξη και οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για τα σωματεία.

Σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του Κορωναιού covid- 19, η διεξαγωγή των αγώνων και η συμμετοχή των αθλητών, συντελεστών , παραγόντων και προπονητών επιτρέπεται μόνο με την τήρηση υγειονομικού πρωτοκόλλου και οδηγιών της ΓΓΑ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΩΡΑΣ                              ΜΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Share With: