Γενική Προκήρυξη αγωνιστικών εκδηλώσεων Ανοιχτού Χώρου 2022

ΚΕΡΚΥΡΑ 15/6/2022

Αριθμ.Πρωτ.:4456/2022

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΡΙΚΕΤ

(OUTDOORANOIXTOY  ΧΩΡΟΥ)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ (ΕΛ.Ο.Κ), έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού, του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και του Α.Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκδίδει  την Γενική Προκήρυξη Αγωνιστικών εκδηλώσεων  Ανοιχτού Χώρου περιόδου  2022.

 

Α) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ  T20

 

Δικαίωμα Συμμετοχής:  Αθλητές γεννηθέντες  από 2002 και μεγαλύτεροι, καθώς  και  μέχρι έξι ( 6)  αθλητές  γεννημένοι από  το  2003  έως  2006. Με  την  έναρξη  του   αγώνα, οι  ομάδες  υποχρεούνται  να  παρευρίσκονται  με  ελάχιστο  αριθμό    εννέα  (9) αθλητών. Μετά  την  έναρξη  του  αγώνα  μπορεί  να  αποχωρήσει  ένας  (1)  ακόμα  αθλητής. Ομάδα η  οποία  μένει  με επτά  ( 7)  αθλητές  δεν  μπορεί  να  συνεχίσει  να  αγωνίζεται, χάνει  τον  αγώνα  και  μηδενίζεται.

 

 

Β) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ- ΑΝΔΡΩΝ Τ20

 

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες  από  το  2003 έως 2004 καθώς  και  μέχρι έξι ( 6 ) αθλητές  γεννημένοι από  το  2005  έως  2008. Με  την  έναρξη  κάθε  αγώνα, οι  ομάδες  υποχρεούνται  να  παρευρίσκονται  με  ελάχιστο  αριθμό    εννέα ( 9) αθλητών. Μετά  την  έναρξη  του  αγώνα  μπορεί  να  αποχωρήσει  ένας  ( 1)  ακόμα  αθλητής . Ομάδα η  οποία  μένει  με επτά  ( 7)  αθλητές  δεν  μπορεί  να  συνεχίσει  να  αγωνίζεται  χάνει  τον  αγώνα  και  μηδενίζεται .

 

Γ) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Τ20 (Κ17)

 

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες  από το   2005 έως  το  2006, καθώς  και  μέχρι έξι  ( 6 )  αθλητές  γεννημένοι από  το  2007  έως  2009 .Με  την  έναρξη  κάθε  αγώνα , οι  ομάδες  υποχρεούνται  να  παρευρίσκονται  με  ελάχιστο  αριθμό    εννέα ( 9) αθλητών . Μετά  την  έναρξη  του  αγώνα  μπορεί  να  αποχωρήσει  ένας  ( 1)  ακόμα  αθλητής . Ομάδα η  οποία  μένει  με επτά  ( 7)  αθλητές  δεν  μπορεί  να  συνεχίσει  να  αγωνίζεται , χάνει  τον  αγώνα  και  μηδενίζεται .

 

Δ)  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Τ20 (Κ15)

 

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες από το 2007  έως το  2008 καθώς  και μέχρι έξι  ( 6 )  αθλητές  γεννημένοι από  το  2009  έως  2012 .Με  την  έναρξη  κάθε  αγώνα , οι  ομάδες  υποχρεούνται  να  παρευρίσκονται  με  ελάχιστο  αριθμό    εννέα  ( 9) αθλητών . Μετά  την  έναρξη  του  αγώνα  μπορεί  να  αποχωρήσει  ένας  ( 1)  ακόμα  αθλητής . Ομάδα η  οποία  μένει  με επτά  ( 7)  αθλητές  δεν  μπορεί  να  συνεχίσει  να  αγωνίζεται , χάνει  τον  αγώνα  και  μηδενίζεται .

 

Ε) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Τ20  (Κ13)

 

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες από το 2009  και μικρότεροι.

Με  την  έναρξη  κάθε  αγώνα, οι  ομάδες  υποχρεούνται  να  παρευρίσκονται  με  ελάχιστο  αριθμό   εννέα  ( 9) αθλητών . Μετά  την  έναρξη  του  αγώνα  μπορεί  να  αποχωρήσει  ένας  ( 1)  ακόμα  αθλητής . Ομάδα η  οποία  μένει  με επτά  ( 7)  αθλητές  δεν  μπορεί  να  συνεχίσει  να  αγωνίζεται , χάνει  τον  αγώνα  και  μηδενίζεται .

Στ)  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ   T20

 

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλήτριες  γεννηθείσες   από 2002 και μεγαλύτερες , καθώς  και  μέχρι έξι  ( 6 )  αθλήτριες  γεννημένες από  το  2003  έως  το  2006 . Με  την  έναρξη  κάθε  αγώνα , οι  ομάδες  υποχρεούνται  να  παρευρίσκονται  με  ελάχιστο  αριθμό    εννέα  ( 9) αθλητριών . Μετά  την  έναρξη  του  αγώνα  μπορεί  να  αποχωρήσει  μία  ( 1)  ακόμα  αθλήτρια . Ομάδα η  οποία  μένει  με επτά  ( 7)  αθλήτριες  δεν  μπορεί  να  συνεχίσει  να  αγωνίζεται , χάνει  τον  αγώνα  και  μηδενίζεται .

Ζ) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΝΕΩΝ -ΓΥΝΑΙΚΩΝ   T20

 

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλήτριες  γεννηθείσες το  2003 και  το  2004 , καθώς  και  μέχρι έξι  ( 6 )  αθλήτριες  γεννημένες από  το  2005  έως  2008 . Με  την  έναρξη  κάθε  αγώνα , οι  ομάδες  υποχρεούνται  να  παρευρίσκονται  με  ελάχιστο  αριθμό    εννέα  ( 9) αθλητριών . Μετά  την  έναρξη  του  αγώνα  μπορεί  να  αποχωρήσει  μία  ( 1)  ακόμα  αθλήτρια . Ομάδα η  οποία  μένει  με επτά  ( 7)  αθλήτριες  δεν  μπορεί  να  συνεχίσει  να  αγωνίζεται , χάνει  τον  αγώνα  και  μηδενίζεται .

 

Η) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΝΕΑΝΙΔΩΝ  T20 (Κ17)

 

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλήτριες  γεννηθείσες   το  2005 και το  2006 , καθώς  και  μέχρι  έξι  ( 6 )  αθλήτριες  γεννημένες από  το  2007  έως  2009. Με  την  έναρξη  κάθε  αγώνα, οι  ομάδες  υποχρεούνται  να  παρευρίσκονται  με  ελάχιστο  αριθμό    εννέα  ( 9) αθλητριών . Μετά  την  έναρξη  του  αγώνα  μπορεί  να  αποχωρήσει  μία  ( 1)  ακόμα  αθλήτρια . Ομάδα η  οποία  μένει  με επτά  ( 7)  αθλήτριες  δεν  μπορεί  να  συνεχίσει  να  αγωνίζεται , χάνει  τον  αγώνα  και  μηδενίζεται .

 

Θ) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ   T20 (Κ15)

 

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλήτριες  γεννηθείσες   από το  2007  και το  2008 , καθώς  και μέχρι έξι  ( 6 )  αθλήτριες  γεννημένες από  το  2009  έως  2012 .

Με  την  έναρξη  κάθε  αγώνα , οι  ομάδες  υποχρεούνται  να  παρευρίσκονται  με  ελάχιστο  αριθμό    εννέα  ( 9) αθλητριών . Μετά  την  έναρξη  του  αγώνα  μπορεί  να  αποχωρήσει  μία  ( 1)  ακόμα  αθλήτρια . Ομάδα η  οποία  μένει  με επτά  ( 7)  αθλήτριες  δεν  μπορεί  να  συνεχίσει  να  αγωνίζεται , χάνει  τον  αγώνα  και  μηδενίζεται .

 

  Ι)  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  Τ10  (Κ13)

 

Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλήτριες  γεννηθείσες  από το  2009  και μικρότερες.  Ελάχιστος  αριθμός  αθλητριών  εννέα  ( 9 ). Με  την  έναρξη  κάθε  αγώνα , οι  ομάδες  υποχρεούνται  να  παρευρίσκονται  με  ελάχιστο  αριθμό    εννέα  ( 9) αθλητριών . Μετά  την  έναρξη  του  αγώνα  μπορεί  να  αποχωρήσει  μία  ( 1)  ακόμα  αθλήτρια . Ομάδα η  οποία  μένει  με επτά  ( 7)  αθλήτριες  δεν  μπορεί  να  συνεχίσει  να  αγωνίζεται , χάνει  τον  αγώνα  και  μηδενίζεται .

 

ΙΑ) ΚΥΠΕΛΛΟ  ΕΛΛΑΔΑΣ  ΑΝΔΡΩΝ

 

Δικαίωμα Συμμετοχής:  Αθλητές γεννηθέντες  από 2002 και μεγαλύτεροι καθώς  και  μέχρι έξι  ( 6)  αθλητές  γεννημένοι από  το  2003  έως  2006 . Με  την  έναρξη  κάθε  αγώνα, οι  ομάδες  υποχρεούνται  να  παρευρίσκονται  με  ελάχιστο  αριθμό    εννέα  ( 9) αθλητών . Μετά  την  έναρξη  του  αγώνα  μπορεί  να  αποχωρήσει  ένας  ( 1)  ακόμα  αθλητής . Ομάδα η  οποία  μένει  με επτά  ( 7)  αθλητές  δεν  μπορεί  να  συνεχίσει  να  αγωνίζεται, χάνει  τον  αγώνα  και  μηδενίζεται .

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 

Την οργάνωση και διεξαγωγή των διοργανώσεων αναλαμβάνει η Ελληνική Ομοσπονδία  Κρίκετ και η Επιτροπή Πρωταθλήματος,  η οποία αποτελείται από τους: Νικόλαο Κοσκινά  (Πρόεδρο),  Γεώργιο Μάζη,  και Χρήστο Διαβάτη. Η ΕΛ.Ο.Κ και η Επιτροπή Πρωταθλήματος, θα προβεί στην έκδοση Ειδικών Προκηρύξεων ανά κατηγορία εκδήλωσης  τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες (15) πριν την έναρξη τους. Οι ημερομηνίες, ο τρόπος διεξαγωγής  ο  τόπος της κλήρωσης, και λοιπές πληροφορίες  θα καθοριστούν στις  ειδικές προκηρύξεις.

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο :ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η συμμετοχή των σωματείων στα  Πρωταθλήματα Κρίκετ 2022 που διοργανώνονται από την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ, είναι υποχρεωτική, με ελάχιστο αριθμό, μία κατηγορία (1) Πρωταθλήματος. Για να γίνει αποδεκτή η συμμετοχή σωματείου θα πρέπει να υποβληθεί στην Ομοσπονδία  πλήρως συμπληρωμένο το έντυπο «δήλωση συμμετοχής»  και  χρηματικό παράβολο   ύψους 25,00 ευρώ ανά κατηγορία  συμμετοχής έως και  την Τετάρτη 22/6/2022. Η δήλωση συμμετοχής  πρέπει να είναι έγγραφη, να υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, και τα  ονόματά  τους και  να φέρει την σφραγίδα του σωματείου. Πρέπει  να αναφέρει  ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης και του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και του Καταστατικού της ΕΛ.Ο.Κ. Με απόφαση της Ε.Π.  τα Πρωταθλήματα θα διεξαχθούν με άσπρο μπαλόνι.. Οι  ομάδες  θα  πρέπει  να  μην  συμπεριλάβουν  το  άσπρο  χρώμα  στις  εμφανίσεις  και  τα  προστατευτικά  των  αθλητών – τριών. H προμήθεια και η διάθεση των μπαλονιών θα γίνει από την Ομοσπονδία  και το κόστος αγοράς   βαρύνει τις ομάδες.

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο :ΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι  ομάδες  που θα  δηλώσουν  Συμμετοχή αλλά με  έγγραφό  του  Σωματείου  τους  δεν  συμμετάσχουν  ή παραιτηθούν, πριν από την κλήρωσή θα  υπόκεινται  στις  παρακάτω  κυρώσεις .

1 .        Δεν συμπεριλαμβάνεται στον Πίνακα Βαθμολογικής Κατάταξης .

2 .        Το  καταβληθέν  παράβολο  δεν  επιστρέφεται .

 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Για  οτιδήποτε  δεν προβλέπεται  από  την  παρούσα, όπως και κάθε ασάφεια που χρειάζεται συμπλήρωση ή διευκρίνιση θα ρυθμίζεται από το Δ.Σ. και την αρμόδια Επιτροπή. Η ΕΛ.Ο.Κ έχει το δικαίωµα στις Ειδικές Προκηρύξεις των Πρωταθλητών, να προσθέσει ειδικούς κανόνες που δεν προβλέπονται στην παρούσα Προκήρυξη και οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για τα σωματεία. Σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του Κορωναιού covid- 19, η διεξαγωγή των αγώνων και η συμμετοχή των αθλητών, συντελεστών , παραγόντων και προπονητών , θα καθοριστεί βάσει  του  ισχύοντος  υγειονομικού πρωτοκόλλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΩΡΑΣ                                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ

 

 

 

Κέρκυρα,………………..Αρ. Πρωτ.:………………….

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

……………………………………………………………………………………………..

ΣΤΑ    ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ & ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΡΙΚΕΤ

(ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2022

Κατόπιν της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Ανοιχτού  χώρου  αγ. Περιόδου 2022 , δηλώνουμε συμμετοχή στις παρακάτω  διοργανώσεις :

 1. …………………………………………………………………….
 2. …………………………………………………………………….
 3. …………………………………………………………………….
 4. …………………………………………………………………….
 5. . …………………………………………………………………….
 6. …………………………………………………………………….
 7. …………………………………………………………………….
 8. …………………………………………………………………….
 9. …………………………………………………………………….
 10. …………………………………………………………………….
 11. …………………………………………………………………….

 

Τα χρώματα της εμφάνισης που θα χρησιμοποιήσει  το Σωματείο  μας ανά  είναι :

ΑΝΔΡΩΝ     :     …………………………………………

ΓΥΝΑΙΚΩΝ  :      …………………………………………

Το σωματείο δηλώνει ότι  αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης ,  του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και του Καταστατικού της ΕΛ .Ο.Κ.

 

                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                       ( σφραγίδα  Σωματείου )

                   ( Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή )                                                                  ( Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή )

           ………………………………………….                                                                                     ………………………………………………

 

Share With: