Eγκύκλιος Μεταγραφών ΕΛ.Ο.Κ 2022

H Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει   και τον   Κανονισµό   Εγγραφών – Μετεγγραφών αθλητών/ αθλητριών  της ΕΛ.Ο.Κ, εκδίδει την παρακάτω εγκύκλιο μετεγγραφών αγωνιστικής Περιόδου 2022.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

1) ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.

2) ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

3) ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

4) ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:           1-15/12/2021

16-30/12/2021

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:                  25/04-10/05/2022

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ.

Το έντυπο της αιτήσεως μετεγγραφής καθώς και τα απαιτούµενα από τον Κανονισµό Εγγραφών-Μετεγγραφών δικαιολογητικά, υποβάλλονται από το σωµατείο που µετεγγράφει τον αθλητή. Τα χρηµατικά παράβολα για την κάθε µετεγγραφή θα κατατίθενται στην γραμματεία της ΕΛ.Ο.Κ και για τα οποία θα εκδίδεται γραμμάτιο είσπραξης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ  ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1Η  ΕΩΣ 15Η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ .

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ME TH ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.

Η αίτηση ελεύθερης µετεγγραφής (πλήρως συμπληρωμένη), το παλιό δελτίο,  η απόφαση του ∆.Σ (απόσπασµα πρακτικού) του σωµατείου που ανήκει ο αθλητής και η φωτογραφία του αθλητή, θα υποβληθούν από το σωµατείο που µετεγγράφει τον αθλητή. Το σωματείο υποβάλει όλα  τα δικαιολογητικά με διαβιβαστικό υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Το παράβολο µετεγγραφής είναι 10,00 €, το οποίο κατατίθεται στη γραμματεία της ΕΛ.Ο.Κ.  Αίτηση µετεγγραφής που δεν θα υποβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Κανονισµού ή δεν κατατεθεί το προβλεπόµενο παράβολο µετεγγραφής, δεν θα γίνει δεκτή και θα απορριφθεί οπωσδήποτε.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.

Η αίτηση μετεγγραφής χωρίς τη συγκατάθεση σωµατείου και η φωτογραφία του αθλητή, θα υποβληθούν από το σωματείο που μετεγγράφει τον αθλητή και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του Κανονισµού Εγγραφών-Μετεγγραφών Ερασιτεχνών Αθλητών όπως τροποποιήθηκε από την Γ.Σ. της 19/3/2016. Το παράβολο μετεγγραφής είναι 10,00 €. Αίτηση µετεγγραφής που δεν θα υποβληθεί σύµφωνα µε το άρθρα 7 του Κανονισµού ή δεν κατατεθεί το προβλεπόµενο ανά περίπτωση παράβολο µετεγγραφής, δεν θα γίνει δεκτή και θα απορριφθεί οπωσδήποτε.

Ερασιτέχνης αθλητής ή αθλήτρια μεταγράφεται ελεύθερα από το αθλητικό σωματείο, στη δύναμη του οποίου ανήκει, σε άλλο σωματείο, από τη θερινή μεταγραφική περίοδο του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας του/της και εφεξής. Το δικαίωμα του παραπάνω  εδαφίου περί ελεύθερης μεταγραφής ασκείται μόνο κατά τη διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου όπως ορίζεται με την παρούσα.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

Η αίτηση µετεγγραφής µε υποσχετική επιστολή, η απόφαση του ∆Σ (απόσπασµα πρακτικού) του σωµατείου που ανήκει ο αθλητής και η φωτογραφία του αθλητή, θα υποβληθούν από το σωματείο που µμετεγγράφει τον αθλητή. Το παράβολο μετεγγραφής είναι 10,00 €. Αίτηση µετεγγραφής που δεν θα υποβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 6  του κεφαλαίου β,  του Κανονισµού ή δεν κατατεθεί το προβλεπόµενο παράβολο µετεγγραφής, δεν θα γίνει δεκτή και θα απορριφθεί οπωσδήποτε.

ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

(ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΑΠΟ 16  ΕΩΣ 30  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ )

 Οι αθλητές και οι αθλήτριες που δεν συμπεριλαμβάνονται  στους σχετικούς πίνακες αθλούμενων που έχουν υποβληθεί στην ΕΛ.Ο.Κ, θεωρούνται ελεύθεροι και μπορούν να μετεγγραφούν σε άλλο σωματείο, όπως καθορίζει το άρθρο 8 του Κανονισµού Εγγραφών – Μετεγγραφών Ερασιτεχνών Αθλητών.  Για κάθε αποδεσμευόμενο αθλητή ή αθλήτρια που µετεγγράφεται σε άλλο Σωµατείο, υποβάλλεται, το ειδικό έντυπο ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΘΕΝΤΟΣ ΑΘΛΗΤΟΥ και η φωτογραφία του αθλητή,  τα οποία θα υποβληθούν από το σωματείο που επιθυμεί να αποκτήσει  τον αθλητή. Το παράβολο μετεγγραφής είναι 10 €. Αίτηση µετεγγραφής που δεν θα υποβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο  8 του Κανονισµού Εγγραφών – Μετεγγραφών  ή δεν κατατεθεί το προβλεπόµενο παράβολο µετεγγραφής, δεν θα γίνει δεκτή και θα απορριφθεί οπωσδήποτε.  Αθλητής/τρια που δεν συμπεριλαμβάνεται στους  πίνακες ενεργών αθλητών σωματείου, δύναται να εγγραφεί  σε σωματείο της προτίμησης του οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

Σύµφωνα µε το Κανονισµό Εγγραφών – Μετεγγραφών Ερασιτεχνών Αθλητών, κάθε   σωματείο  μπορεί  να  πραγματοποιήσει  συνολικά  δώδεκα  ( 12 )  μετεγγραφές  σε  κάθε  αγωνιστική  περίοδο , με την επιφύλαξη του άρθρου 7 8β του κανονισμού. Ο  συνολικός  αριθμός  των  ελευθέρων  μετεγγραφών  με  την  συγκατάθεση  του  σωματείου, μετεγγραφών  με  υποσχετική  επιστολή  και  αποδεσμεύσεων  μπορεί  να  ανέρχεται  μέχρι  του  αριθμού  δώδεκα  ( 12 ) περιοριζόμενου   όμως , αναλογικά  σε  περίπτωση  απόκτησης  αθλητών  χωρίς  συγκατάθεση  σωματείου  για  τις  οποίες  ισχύουν  κατά  περίπτωση  προβλεπόμενα  ανώτατα  όρια . Στο  συνολικό  αριθμό  των  ελευθέρων  μετεγγραφών  με  συγκατάθεση  του  σωματείου, μετεγγραφών  με  υποσχετική  επιστολή  και  αποδεσμεύσεων, δεν  συμπεριλαμβάνονται  οι  περιπτώσεις  αθλητών  που  έχουν  δικαίωμα  να  αγωνίζονται  στο  πρωτάθλημα  παμπαίδων  κάθε  χρόνο  και  νεότερων , ο  αριθμός  των  οποίων  είναι  απεριόριστος . Σε  περίπτωση  κατά  την  οποίαν  το  ενδιαφερόμενο  σωματείο  υποβάλλει  προς  έγκριση  περισσότερες  από  τις  προβλεπόμενες  ανά  κατηγορία  αιτήσεις  μετεγγραφής , έχει  τη  δυνατότητα , το  αργότερο  μέχρι  πέντε  ( 5 )  ημέρες  μετά  τη  λήξη  της  μετεγγραφικής  περιόδου  να  γνωστοποιήσει  προς  την  ΕΛ.Ο.Κ.  ποιους  από  τους  υπό  μετεγγραφή  αθλητές  τελικά  προτιμά  να  αποκτήσει. Σε  κάθε  διαφορετική  περίπτωση  η  ΕΛ.Ο.Κ.  θα  θεωρήσει  ως  δεσμευτικές  για  σωματείο  τις  κατά  χρονική  ακολουθία  ( με  βάση  το  πρωτόκολλο  μετεγγραφών  της  ΕΛ.Ο.Κ.)  προγενέστερες  αιτήσεις  μετεγγραφής απορριπτόμενης  κάθε  επιπλέον  αίτησης , ο  δε  αντίστοιχος  υπό  μετεγγραφή  αθλητής , παραμένει , χωρίς  άλλη  διατύπωση, στη  δύναμη  του  Σωματείου  στο  οποίο  ανήκει. Σε  κάθε  περίπτωση  που  ο  αθλητής  μετεγγράφεται  και  δεν  έχει  τελειώσει  η  αγωνιστική  περίοδος , αυτός  παραμένει  και  αγωνίζεται  με  το  αρχικό  του  σωματείο, μέχρι  τη  λήξη  της  αγωνιστικής  περιόδου , που  καθορίζεται  από  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ.

 

 

 

Η έννοια της λέξης «αθλητής» συμπεριλαμβάνει και αυτή της «αθλήτριας».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΩΡΑΣ                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Share With: