Ειδική Προκήρυξη Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Ανδρών Ανοιχτού Χώρου αγ. περιόδου 2024

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ έχοντας υπόψη  τις διατάξεις του Καταστατικού, του Γενικού Κανονισμού Αγώνων, της Γενικής Προκήρυξης Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων Ανοιχτού Χώρου αγ. περιόδου 2024, των Διεθνών Κανονισμών Κρίκετ και του Ν.2725 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΤΟ  ΔΙΑΔΥΛΛΟΓΙΚΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΑΝΔΡΩΝ  Τ20

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (OUTDOOR)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024

ΑΡΘΡΟ  1Ο :  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΜΕ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ     

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία – μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. τα οποία έχουν υποβάλει εγγράφως, δηλώσεις συμμετοχής και  έχουν  καταβάλλει  το  παράβολο  των  25,00  ευρώ. Εξαιρούνται σωματεία τα οποία έχουν χάσει το δικαίωμα συμμετοχής για λόγους που προβλέπονται στο ΠΔ / ΕΛΟΚ. Σωματείο  το  οποίο  έχει δηλώσει συμμετοχή, έχει  την  δυνατότητα να  την αποσύρει με νεότερη γραπτή του  δήλωση, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα  του σωματείου πριν  την  κλήρωση του Πρωταθλήματος. Το υποβληθέν παράβολο δεν επιστρέφεται εκτός και αν  η ΕΛ.Ο.Κ ακυρώσει το Πρωτάθλημα.

ΑΡΘΡΟ  2Ο:   ΕΝΑΡΞΗ  ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία έναρξης του Πρωταθλήματος ορίζεται η Κυριακή 16 Ιουνίου 2024.  Οι αγώνες του πρωταθλήματος θα ολοκληρωθούν έως και το Σάββατο 30/11/2024.  Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας αγωνιστικού χώρου  λόγω  καιρικών  συνθηκών  ή  ακαταλληλότητας  του  γηπέδου, η ΕΛ.Ο.Κ και η  Ε. Π.  διατηρεί το δικαίωμα αναβολής έναρξης και παράτασης της λήξης  του Πρωταθλήματος.

ΑΡΘΡΟ  3Ο :  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ είναι αποκλειστικά αρμόδια για την οργάνωση και διεξαγωγή κάθε αγώνα Κρίκετ στην Ελλάδα.  Την ευθύνη οργάνωσης  και διεξαγωγής αγώνων του Πρωταθλήματος Ανδρών 2024 αναλαμβάνει η Επιτροπή Πρωταθλήματος, η οποία αποτελείται, από τους: Μάριο – Νικόλαο Τσαγκαράκη Πρόεδρο, Χεμαριό Ευάγγελο, Ψάιλα Σπύρο και Ανεμογιάννη Αλέξανδρο ως μέλη.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί  στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Κ. την Τέταρτη 5 Ιουνίου 2024 και ώρα 18.00.

 1. Για την έκδοση άδειας διεξαγωγής των αγώνων από τις αρμόδιες αρχές θα μεριμνά η ΕΛ.Ο.Κ.

2 .        Ο   ορισμός  των  διαιτητών  είναι  ευθύνη   της  ΕΛ.Ο.Κ.

3 .        Ο ορισμός παρατηρητή είναι ευθύνη της ΕΛ.Ο.Κ. Σε περίπτωση μη προσέλευσής του θα εκτελούν χρέη οι διαιτητές από κοινού.

4 .        Οι  αγώνες του Ομίλου Κέρκυρας  θα  διεξαχθούν  στο  γήπεδο της Μαρίνας στην περιοχή Γουβιά Κέρκυρας και του Ομίλου Αθηνών σε γήπεδο του λεκανοπεδίου της  Αττικής. Η  ΕΛ.Ο.Κ.  διατηρεί  το  δικαίωμα  αλλαγής  έδρας  των  αγώνων  ή  την χρησιμοποίηση  και  άλλων  γηπέδων.

ΑΡΘΡΟ  4Ο :ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  –  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  -ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ

Στο Πρωτάθλημα βάσει των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί  συμμετέχουν οι παρακάτω δέκα (10) ομάδες οι οποίες θα συγκροτήσουν δύο ομίλους σύμφωνα με την γεωγραφική τους έδρα.

ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Α)

 1. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΥ ΚΡΙΚΕΤ 2021
 2. Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ
 3. Α.Σ. ΑΤΛΑΣ
 4. Γ.Ε.Θ
 5. Γ.Ε.Κ
 6. Γ.Σ. ΒΥΡΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ( Β)

 1. ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΙΚΕΤ
 2. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
 3. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΙΚΕΤ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΞΑΡΙΑ
 4. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΙΚΕΤ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Το Διασυλλογικό  Πρωτάθλημα Ανδρών Τ20  2024  θα διεξαχθεί σε  δύο φάσεις και  δύο ομίλους. Οι αγώνες του Α΄ Ομίλου  Κέρκυρας θα διεξαχθούν  σε ένα (1) γύρο ενώ  του  Ομίλου  Αττικής  σε δυο (2) γύρους.

Α .       Α΄  ΦΑΣΗ  –  ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Στην Α΄  φάση θα διεξαχθούν οι αγώνες των Ομίλων.  Βάσει του τρόπου διεξαγωγής  η κάθε ομάδα του Α΄ και Β’ ομίλου θα αγωνίζεται με όλες τις άλλες ομάδες του Ομίλου της, σε έναν και δυο γύρους αντίστοιχα. Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, οι ομάδες κατατάσσονται στον Όμιλο βάσει βαθμολογίας.

Β .       Β ΄ ΦΑΣΗ –  ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1 , 2 , 3 , 4

Οι δύο πρώτες ομάδες του Α΄ και Β΄ ομίλου  προκρίνονται στην τελική φάση (final  4) και θα αγωνιστούν ως ακολούθως για την τελική κατάταξη. Το final four  θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Μαρίνας Γουβιών στην Κέρκυρα.

FINAL FOUR

 

1ος Αγώνας

 

1ος  ομίλου Κέρκυρας Vs 2ος   ομίλου Αττικής

2ος Αγώνας 1ος  ομίλου Αττικής  Vs 2ος  ομίλου Κέρκυρας
3ος Αγώνας Ηττημένοι 1ου και 2ου αγώνα για θέσεις 3 και 4
4ος Αγώνας Νικητές 1ου και 2ου αγώνα για θέσεις 1 και 2

 

Γ .        ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ  5 , 6 , 7 ,8, 9,10.

Οι εναπομείναντες  ομάδες του Α΄ ομίλου και του Β΄ ομίλου, θα καταταγούν βάσει βαθμολογίας. Προκειμένου να προκύψει κατάταξη από τον ίδιο αριθμό αγώνων από τον β ΄ όμιλο θα ληφθεί υπόψη η βαθμολογία των πέντε  πρώτων αγώνων.  Όλοι οι αγώνες της Β΄ φάσης θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα παρακάτω:

Η ομάδα που δεν προσέλθει να αγωνιστεί οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως την αρμόδια επιτροπή (τουλάχιστον 96 ώρες πριν),  ώστε να οριστεί νέος αγώνας. Την θέση της στην Β΄ φάση, καταλαμβάνει η αμέσως επόμενη σε σειρά ομάδα του βαθμολογικού πίνακα στον όμιλο της. Ομάδες οι οποίες δεν προσέλθουν να αγωνιστούν σε αγώνα Β΄ φάσης του Πρωταθλήματος καταλαμβάνουν την τελευταία θέση της τελικής κατάταξης του Πρωταθλήματος. Ομάδα η οποία έχει συμπεριληφθεί στην κλήρωση και κατόπιν προκύψει αποκλεισμός ή αποχώρηση  θα  ισχύσουν  τα  κάτωθι :

α .        Στην πρώτη φάση του Πρωταθλήματος όλοι οι αγώνες που έγιναν και οι εναπομείναντες αγώνες, θα κατοχυρώνονται υπέρ της αντίπαλης ομάδας.  Οι αγώνες δεν θα προσμετρηθούν στον υπολογισμό run rate.

β .        Εάν η ομάδα έχει αγωνιστεί στο Πρωτάθλημα, το σωματείο συμπεριλαμβάνεται στο Βαθμολογικό Πίνακα και στην τελική κατάταξη του πρωταθλήματος, διατηρώντας  τους  μέχρι  τότε  βαθμούς.

γ .        Σε περίπτωση που δεν έχει αγωνιστεί σε κανέναν αγώνα δεν συμπεριλαμβάνεται στην τελική κατάταξη.

 ΑΡΘΡΟ  5Ο : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  –  ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  ΑΓΩΝΑ

Οι ομάδες που αγωνίζονται  βαθμολογούνται ως εξής:

 1. Νίκη, δύο (2) βαθμοί
 2. Ήττα, μηδέν βαθμοί
 3. Ισοπαλία ένας (1) βαθμός
 4. Μηδενισμός μηδέν (0) βαθμοί

Σε αγώνα που δεν υπάρχει αποτέλεσμα (κάτω των 5 over) οι ομάδες δεν βαθμολογούνται και ο αγώνας ορίζεται εκ νέου.

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ-ΙΣΟΠΑΛΙΑ  ΔΥΟ  Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

A .  ΣΕ  ΑΓΩΝΕΣ  ΟΜΙΛΩΝ  (  Α΄  φάσης )

(α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων στην Α΄ Φάση (αγώνες ομίλου) προηγείται η ομάδα με το καλύτερο net run rate σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

(β) Σε νέα ισοβαθμία προηγείται  στη  κατάταξη  η  ομάδα  που  είχε  τα  λιγότερα  out σε  όλους  τους  αγώνες  του  ομίλου.

(γ) Σε  νέα  ισοβαθμία  προηγείται  στη  κατάταξη  η  ομάδα  που  είχε  τα  περισσότερα  runs, σε  όλους  τους  αγώνες  του  ομίλου.

Β .       ΙΣΟΠΑΛΙΑ  ΣΕ  ΑΓΩΝΕΣ  Β ΦΑΣΗΣ ΦΦ

Σε περίπτωση  ισοπαλίας  o  νικητής  αγώνα  θα  ανακηρύσσεται  με  την  διαδικασία  του   GOLDEN  BALL .

Διαδικασία  GOLDEN  BALL :  Εάν  μετά  την  συμπλήρωση  και  της  τελευταίας  μπαλονιάς  του  τελευταίου  over  προκύψει  ισοπαλία , ο  bowler   ρίχνει  ακόμα  μια  μπαλόνια . Αν  η  ομάδα  που κάνει  batting  πετύχει  δύο  (2)  ρόνια  και  πάνω , είναι  η  νικήτρια . Αν  δεν  καταφέρει  τον  στόχο  των  δύο  ρονιών , νικήτρια  ομάδα  είναι  η ομάδα  που  κάνει  fielding.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ :Σε περίπτωση διακοπής αγώνα λόγω βροχής ή  μη επαρκούς φυσικού φωτισμού (ανεπαρκής θεωρείται ο φωτισμός κάτω από 250-300 lux, ο οποίος διαπιστώνεται από τους διαιτητές με φωτόμετρο) ή  γενικότερα λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών, το αποτέλεσμα του αγώνα θα εξάγεται με τη μέθοδο DLS5, με την  προϋπόθεση ότι έχουν παιχτεί τουλάχιστον 5 overs από κάθε ομάδα. Σε άλλη περίπτωση, ο αγώνας θα επαναλαμβάνεται.

ΑΡΘΡΟ  6Ο :ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα  Ανδρών  Τ20 Ανοιχτού Χώρου 2024 έχουν αθλητές γεννημένοι  από 2004 και μεγαλύτεροι, καθώς  και  μέχρι τρεις  (3)  αθλητές  γεννημένοι από  το  2005  έως  2008.

Με  την  έναρξη  του   αγώνα, οι  ομάδες  υποχρεούνται  να  παρευρίσκονται  με ελάχιστο  αριθμό εννέα  (9) αθλητών. Μετά  την  έναρξη  του  αγώνα  μπορεί  να  αποχωρήσει  ένας  (1) ακόμα  αθλητής. Ομάδα η  οποία  μένει , πριν  τελειώσει  ο  αγώνας  με επτά  (7)  αθλητές  δεν  μπορεί  να  συνεχίσει  να  αγωνίζεται , χάνει  τον  αγώνα  και  μηδενίζεται. Αθλητές  γεννημένοι μεταξύ 2007-2008 συμμετέχουν μόνο με υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης  με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής και σύμφωνα με τα όσα  ορίζονται στο άρθρο 1 της Γενικής προκήρυξης με αρ. 5905/2024. Στους αγώνες συμμετέχουν μόνο αθλητές  που έχουν ενταχθεί στην δύναμη της ΕΛ.Ο.Κ. και έχουν εφοδιασθεί με το ατομικό  ανανεωμένο δελτίο  αθλητικής  ιδιότητας  και  υγείας  αθλουμένου και την Κάρτα Υγείας Αθλητή όπως αυτή καθορίζεται με την  υπ΄ αριθμ.  ΥΠΠΟΑ / ΓΔΟΑ / ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ / ΤΑΕΥΕ / 386611 / 15976 / 1417 / 152 / 03-08-2018 ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: 61ΒΖ4653Π4 – 2Ω3), (ΦΕκ3254 / B΄ / 08-08-2018). Ο έλεγχος των δελτίων γίνεται από τους διαιτητές του αγώνα. Οι αρχηγοί ή εκπρόσωποι των ομάδων δικαιούνται να ζητήσουν τα δελτία για έλεγχο.

 1. Θεωρούμε ότι αθλητής που μπήκε σαν αλλαγή έχει συμμετοχή όταν έχει αγωνιστική παρουσία σε έξι (6) overs και με την προϋπόθεση ότι έχουν παιχτεί τα 5 overs. Οι διαιτητές είναι υπεύθυνοι να επιβεβαιώσουν στο φύλλο αγώνα τη συμμετοχή του αθλητή.
 2. Επιτρέπεται η συμμετοχή μη Ελλήνων αθλητών εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις (ατομικό δελτίο φιλάθλου αθλητή και το ατομικό δελτίο υγείας).
 3. Δεν επιστρέφεται δελτίο αθλητή, όταν υποβληθεί ένσταση σχετικά  με  την ταυτοποίηση ή την αντικανονική συμμετοχή του ή και για οποιοδήποτε παράπτωμα.
 4. Τα δελτία υγείας των αθλητών και οι Κάρτες Υγείας πρέπει να έχουν ευκρινώς γραμμένη την ημερομηνία θεώρησής τους. Για οτιδήποτε δημιουργεί αμφιβολία για την ημερομηνία θεώρησης οι διαιτητές δεν θα επιτρέψουν ν’ αγωνιστεί ο αθλητής.

ΑΡΘΡΟ  7Ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ  ΟΜΑΔΩΝ

Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα μέσω  του  αρχηγού ή προπονητή, να προσκομίζουν στο γήπεδο και  να  παραδώσουν  στην  γραμματεία  ή  στους διαιτητές τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα:

 1. Τα δελτία των αθλητών (σε έντυπη μορφή) που θα αγωνιστούν  και  του  αναπληρωματικού. Το  κάθε  δελτίο  αθλητικής  ιδιότητας  και  υγείας  αθλουμένου , πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  από  την  ΕΛ.Ο.Κ., να  είναι  υπογεγραμμένο  από  τον  Γεν.  Γραμματέα  του  σωματείου  και  να  φέρει  την  σφραγίδα  του  σωματείου.
 2. Τις κάρτες υγείας, (σε έντυπη μορφή) για  τους  αθλητές  που  θα  αγωνιστούν  και  του αναπληρωματικού. Η θεώρηση της κάρτα υγείας ισχύει για ένα έτος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάρτα υγείας αθλητή , όπως αυτή καθορίζεται με την  υπ΄αριθμ.  ΥΠΠΟΑ / ΓΔΟΑ / ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ / ΤΑΕΥΕ / 386611 / 15976 / 1417 / 152 / 03-08-2018 ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: 61ΒΖ4653Π4 – 2Ω3), (ΦΕΚ 3254 / B΄ / 08-08-2018) , η  ομάδα  μηδενίζεται.
 3. Τη θεωρημένη από την ΕΛ.Ο.Κ. λίστα των αθλητών που έχουν δικαίωμα ν’ αγωνιστούν για την αγωνιστική περίοδο 2024( σε έντυπη μορφή -όχι ηλεκτρονικά).
 4. Το έντυπο συμμετοχής αθλητών στα Πρωταθλήματα Ανοικτού Χώρου συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον προπονητή της ομάδας. Η αναγραφή των στοιχείων του προπονητή είναι υποχρεωτική. Σε αντίθετη περίπτωση η ομάδα θα μηδενίζεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μόλις παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) λεπτών, τότε η ομάδα θεωρείται ότι δεν έχει προσέλθει νομότυπα στον αγώνα και μηδενίζεται.

 1. Όλοι οι παίχτες μπορούν να φορούν έγχρωμες ομοιόμορφες εμφανίσεις  καθώς και προστατευτικό εξοπλισμό του κρίκετ (γκέτες, γάντια κλπ.)   εκτός του χρώματος της μπάλας, το οποίο είναι άσπρο και αριθμούς στις φανέλες διαφορετικού χρώματος της εμφάνισης. Δεν θα επιτραπεί να αγωνίζονται αθλητές με ανομοιόμορφες χρωματικά εμφανίσεις.
 2. Οι αθλητές με ειδική άδεια υποχρεούνται να χρησιμοποιούν κράνος. Σε αντίθετη περίπτωση οι διαιτητές δε θα τους επιτρέπουν να αγωνιστούν.  Ο  επόμενος batter μετά από out, πρέπει να είναι έτοιμος να δεχτεί μπαλονιά εντός τριών λεπτών. Σε αντίθετη περίπτωση αν ζητηθεί out από τoυς παίκτες  του field, θα είναι out από χρόνο  (timed out).

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

Την ώρα που ορίζει το πρόγραμμα ότι αρχίζει ο αγώνας, κάθε ομάδα, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, είναι υποχρεωμένη να έχει εννέα (9) τουλάχιστον αθλητές έτοιμους (με ομοιόμορφη  αθλητική περιβολή) για τον αγώνα που τα ονόματά τους πρέπει να γραφτούν στο φύλλο αγώνα.  Ταυτόχρονα οι διαιτητές  διενεργούν την κλήρωση με τους αρχηγούς των ομάδων, 20 λεπτά πριν την έναρξη για το ποια ομάδα θα κάνει batting ή fielding. Κατά τη διάρκεια του αγώνα τα σωματεία είναι υπεύθυνα για την ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη των αθλητών τους. Η παρουσία ιατρού είναι ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου. Για την έναρξη του αγώνα είναι απαραίτητη η παρουσία ιατρού, σε αντίθετη περίπτωση το γηπεδούχο σωματείο μηδενίζεται.  Εάν ο ιατρός δεν προσέλθει  μέχρι και μετά 10 λεπτών από την καθορισμένη έναρξη του αγώνα, η έναρξη του αγώνα θα μετατίθεται σύμφωνα με την ώρα άφιξής του. Πέραν των 10 λεπτών καθυστέρησης του ιατρού ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και η γηπεδούχος αμάδα θα μηδενίζεται.

Οι προπονητές και συνοδοί των ομάδων θα πρέπει να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με το πνεύμα του κρίκετ (spirit of cricket). Απαγορεύεται το coaching. Η ομάδα που κάνει batting είναι υπεύθυνη για τη συμπλήρωση του πίνακα του σκορ. Η πρώτη αναγραφόμενη ομάδα στον ορισμό του αγώνα, είναι η γηπεδούχος ομάδα. Το  πρωτάθλημα  θα  διεξαχθεί  με  άσπρο μπαλόνι και η  προμήθεια των μπαλονιών είναι ευθύνη της  ΕΛ.Ο.Κ.   Η ΕΛ.Ο.Κ. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της μπάλας πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος.

ΆΡΘΡΟ  8ο : ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΗΜΕΡΕΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν για τον Α’ Όμιλο Κέρκυρας στο γήπεδο της Μαρίνας στην περιοχή Γουβιά Κέρκυρας και για τον Όμιλο Β’ σε γήπεδο του λεκανοπεδίου Αττικής. Η αγώνες Β΄ φάσης  θα διεξαχθούν  στην Κέρκυρα.  Η ΕΛ.Ο.Κ. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της έδρας και γηπέδου. Οι αγώνες δύναται να θα διεξάγονται Δευτέρα Τετάρτη Σάββατο και Κυριακή  Κατά την διάρκεια του Β΄ΦΑΣΗΣ δύναται μία ομάδα να συμμετέχει σε δύο αγώνες Τ20 την ίδια ημέρα.

ΑΡΘΡΟ  9Ο : Ο  ΑΓΩΝΑΣ

 1. Το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ανδρών OUTDOOR T20 θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς του I.C.C. όπως αναφέρονται στον κανονισμό ICC-Playing-Conditions-05-Men-s-Twenty20-International-May-2021.

2.Το φύλλο αγώνα θα είναι ευθύνη της ΕΛ.Ο.Κ.                                                                                                     3. Για τη προετοιμασία των γηπέδων υπεύθυνη θα είναι η ΕΛ.Ο.Κ.                                           4. Σωματείο που δηλώνει έδρα του διαφορετικό γήπεδο από το ορισμένο  είναι υπεύθυνο για τη προετοιμασία  του γηπέδου.

 1. Για τη γραμματεία (τήρηση του σκορ οι ομάδες υποχρεούνται να ορίζουν σκόρερ ο οποίος θα γνωρίζει με επάρκεια την συμπλήρωση του εντύπου. Σωματείο που αδυνατεί να ορίσει γραμματεία χάνει τον αγώνα και μηδενίζεται. Για τον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης του Φ.Α. υπεύθυνοι είναι οι διαιτητές.
 2. Τα ξύλα και τα ρολίνα είναι ευθύνη της ΕΛ.Ο.Κ.
 3. Ο αγώνας αποτελείται από ένα (1) innings για κάθε ομάδα και κάθε innings αποτελείται από 20 over.
 4. Το minimum των 5 overs θα πρέπει να παιχθούν από κάθε ομάδα για να υπάρχει αποτέλεσμα στον αγώνα, εκτός και αν η ομάδα που κάνει batting γίνει out σε λιγότερα overs. Σε περίπτωση που δεν παιχθούν τα 5 overs από κάθε ομάδα ο αγώνας επαναλαμβάνεται.
 5. Ο αγώνας θα αποτελείται από δύο (2) innings της 1 ώρας και 20 λεπτών έκαστο και ένα ενδιάμεσο διάλλειμα των 10 λεπτών. Άρα η κάθε ομάδα θα έχει στην διάθεσή της 1 ώρα και 20 λεπτά για να κάνει bowling, εκτός κι αν γίνουν όλοι οι παίκτες out νωρίτερα. Αμέσως θα γίνει το διάλειμμα των 10 λεπτών και ξεκινάει το 2ο innings. Καμία ομάδα δεν έχει δικαίωμα να κάνει declare (αφήσει πάλα).
 6. Αν η ομάδα που κάνει fielding δεν ολοκληρώσει την ρίψη των 20 over στον καθορισμένο χρόνο της 1 ώρας και 20 λεπτών, ο αγώνας συνεχίζεται κανονικά μέχρι την ολοκλήρωση και του 20ου over. Με την λήξη του 1ου Inning η ομάδα που έκανε batting θα πιστωθεί με 6 ρόνια για κάθε over που παίχτηκε πέραν του χρόνου που είχε στην διάθεσή της η ομάδα που έκανε fielding. Αυτό θα εφαρμοστεί αντίστοιχα και στο 2ο Innings του αγώνα. Σε περίπτωση που υπάρχουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στις ομάδες (π.χ. τραυματισμός κλπ) οι διαιτητές θα αναπροσαρμόσουν τον χρόνο και η ποινή θα εφαρμόζεται βασισμένη αν προκύπτει στον αναπρογραμματισμένο χρόνο του Innings. Για κάθε καθυστέρηση οι διαιτητές θα ενημερώνουν τους δύο αρχηγούς και τη γραμματεία για τον ακριβή χρόνο καθυστέρησης που κρατήθηκε την ώρα που συνέβη.
 7. Το over που παίζεται πριν τη στιγμή της ολοκλήρωσης του χρόνου της 1 ώρας και 20 λεπτών θεωρείται ως εμπρόθεσμο over. Σε περίπτωση χαμένου χρόνου η ομάδα που δεν ευθύνεται διατηρεί το δικαίωμα οι bowlers να ρίξουν το 1/5 των αρχικών συμφωνηθέντων οvers.
 8. Σε περίπτωση χάσιμο χρόνου ή διακοπής (όχι με ευθύνη των ομάδων), οι διαιτητές θ’ αποφασίζουν για την αναπροσαρμογή του χρόνου και των overs που θα παιχθούν, με μέσω όρο τα 15 overs ανά ώρα ή 4 λεπτά ανά over.
 9. Η ώρα έναρξης του αγώνα θα καθορίζεται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος.
 10. Στον κύκλο που θα είναι χαραγμένος στο γήπεδο θα ισχύουν τα κάτωθι:

Για τα πρώτα 6 over, μόνο δύο (2) παίκτες του field επιτρέπεται να είναι έξω από τον κύκλο κατά την στιγμή που παίζεται η μπαλονιά. Για τα υπόλοιπα 14 over, δηλαδή από το 7ο over και μετά, η ομάδα που κάνει fielding υποχρεούται να έχει τουλάχιστον 4 παίχτες εκτός του φερμαδόρου και του bowler  μέσα στον κύκλο κατά την στιγμή που παίζει την μπαλονιά. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω οι διαιτητές φωνάζουν και δείχνουν Νo  ball.  Αν υπάρξει μείωση των over, ο αριθμός των over που ισχύει για τα παραπάνω ισούται με το 30% των συμφωνηθέντων over.

Π.χ.

Για 20 overs o κύκλος ισχύει για 6 overs

Για 19 overs o κύκλος ισχύει για 6 οvers

Για 18 overs o κύκλος ισχύει για 5 οvers

Για 17 overs o κύκλος ισχύει για 5 overs

Για 16 overs o κύκλος ισχύει για 5 overs

Για 15 overs o κύκλος ισχύει για 5 overs

Για 14 overs o κύκλος ισχύει για 4 overs κ.ο.κ.

 1. Κανένας bowler δεν μπορεί να ρίξει πάνω από το 1/5 των αρχικά συμφωνηθέντων over σε κάθε innings. Σε περίπτωση που τα over έχουν μειωθεί και για τις δύο ομάδες και το 1/5 δεν δίνει ακέραιο αριθμό, τότε ισχύει ο πλησιέστερος προς το πηλίκο ακέραιος αριθμός. Δηλαδή αν η διαίρεση μας δίνει 3,6 τότε ο bowler ρίχνει 4 overs, αν δίνει 3,4 ρίχνει 3 και αν δίνει 3,5 ρίχνει 4.

16.Οι διαιτητές θα είναι πολύ αυστηροί στο να κρίνουν μια μπαλιά ως wide. Οποιαδήποτε μπαλιά στην off-side (τραβερσάδα) ή leg-side (στην πισινή) η οποία κατά την γνώμη του διαιτητή δεν δίνει την δυνατότητα στον batsman να παίξει ένα κανονικό κτύπημα από την θέση του θα είναι wide. Ως οδηγός γι’ αυτό: οποιαδήποτε μπαλονιά περάσει από την leg-side (πισινή) του batsman ο οποίος στέκεται στην αρχική του θέση θα είναι wide (Νόμος 22.1 α και β του κρίκετ).

17.Στη leg-side (ως leg-side θεωρούμε την προεκτεινόμενη ευθεία των μεσαίων ξύλων έως τα boundαry) επιτρέπονται να βρίσκονται μέχρι και 5 παίχτες. Σε διαφορετική περίπτωση οι διαιτητές φωνάζουν και δείχνουν Νο ball.

 1. Αθλητής ο οποίος διαμαρτύρεται ή γενικότερα δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα με οποιονδήποτε τρόπο προς οποιονδήποτε (διαιτητές, scorer, γυμνασίαρχο, παρατηρητές, μέλη των επιτροπών και Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ., συναθλητές, αντίπαλους παίχτες, παρευρισκομένους εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου) οι διαιτητές τον παρατηρούν για πρώτη και μοναδική φορά (η παρατήρηση ισχύει και για τις 2 ομάδες και ενημερώνονται οι αρχηγοί τους). Εάν επαναληφθεί η ίδια ενέργεια από οποιονδήποτε αθλητή οποιασδήποτε ομάδας, οι διαιτητές παρακρατούν το δελτίο του.
 2. Για τον ορισμό των διαιτητών του αγώνα υπεύθυνο είναι το Δ.Σ/ΕΛ.Ο.Κ.
 3. Όταν γίνεται ΝO BALL οι διαιτητές υποδεικνύουν free hit και δίνουν το bonus στην ομάδα που κάνει batting.

 ΆΡΘΡΟ  10Ο :ΑΝΑΒΟΛΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ

 1. Σε αγώνα που καθυστερεί η έναρξή του, όχι με υπαιτιότητα των ομάδων, θα ισχύσουν όσα προβλέπονται από το άρθρο 13 παρ. 4, 5 του Γενικού Κανονισμού Αγώνων της ΕΛ.Ο.Κ.:

«Αν για λόγους ανωτέρας βίας καθυστερήσουν οι ορισθέντες διαιτητές και δεν είναι δυνατή η έναρξη του αγώνα, ο χρόνος ενάρξεως μετατίθεται κατά τριάντα ( 30 ) το πολύ λεπτά με την προϋπόθεση ότι το χρονικό αυτό περιθώριο, επιτρέπει την ομαλή τέλεση και ολοκλήρωση του αγώνα λαμβάνοντας υπόψη την ώρα λήξης του αγώνα. Αν για λόγους ανωτέρας βίας, όπως διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ή απρόβλεπτης ζημιάς του γηπέδου, η έναρξη του αγώνα μετατίθεται μέχρι και εξήντα ( 60 ) λεπτά.” Στις περιπτώσεις του άρθρου 13 παρ. 4, 5 οι μόνοι που αποφασίζουν για τη μετάθεση της ώρας ή της αναβολής του αγώνα είναι οι ορισμένοι διαιτητές συνυπολογίζοντας τον ισχύον πρόγραμμα και χωρίς να επηρεάζεται ο επόμενος αγώνας.»

Ο αγώνας που αναβάλλεται θα ορίζεται εκ νέου, εντός οκτώ ημερών από την Επιτροπή Πρωταθλήματος.

 1. Αγώνας που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε από οποιανδήποτε αιτία και πρόκειται να επαναληφθεί, ορίζεται ξανά μετά από απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος.
 2. Ρητά αναφέρεται ότι τυχόν μη καταβολή οδοιπορικών από την ΕΛ.Ο.Κ. δεν συνιστά λόγο αναβολής αγώνα.

ΆΡΘΡΟ  11Ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σε περίπτωση κατά την οποία διαγωνιζόμενο σωματείο υποβάλλει οποιαδήποτε ένσταση, βάσει του δικαιώματος που απορρέει από τον Γενικό Κανονισμό Αγώνων  της ΕΛ.Ο.Κ., υποχρεούται να καταβάλει το ποσόν (παράβολο) των εκατό (100,00 ) Ευρώ στην ΕΛ.Ο.Κ. εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Εάν η ένσταση απορριφθεί από την αρμόδια επιτροπή το παραπάνω ποσό εκπίπτει υπέρ της ΕΛ.Ο.Κ. και βαρύνει τον ΚΑΕ (έσοδα από ενστάσεις). Σε αντίθετη περίπτωση επιστρέφεται το παράβολο.

ΆΡΘΡΟ   12Ο:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

Στους διαιτητές θα καταβάλλονται από  τα  διαγωνιζόμενα  Σωματεία  έξοδα κίνησης ύψους τριάντα 30,00 ευρώ ανά αγώνα και ανά διαιτητή.  Κάθε σωματείο υποχρεούται να καταβάλει το αναλογούν ποσό  στον διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα και ο διαιτητής να προσκομίσει στην ομάδα σχετικό παραστατικό εξόδων κίνησης. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων κίνησης  από το σωματείο, ο αγώνας κατοχυρώνεται στην αντίπαλη ομάδα. Οι ομάδες δεν υποχρεούνται να καταβάλουν έξοδα κίνησης  στον διαιτητή εάν αυτός δεν προσκομίσει σχετικό παραστατικό. Τα έξοδα κίνησης διαιτητή για αγώνα που δεν διεξήχθη λόγω  μη  προσέλευσης  ομάδας, για οποιοδήποτε λόγο θα είναι δέκα  πέντε  15,00 ευρώ  ανά  διαιτητή από την ομάδα που προσήλθε στο γήπεδο. Η  Ομάδα που δεν προσέλθει να αγωνιστεί καταβάλει τα έξοδα κίνησης στους διαιτητές πριν την έναρξη του επόμενου αγώνα.

 ΆΡΘΡΟ  13ο :ΕΠΑΘΛΑ  –  ΒΡΑΒΕΙΑ

 1. Στην Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί Κύπελλο και χρυσά μετάλλια.
 2. Στην δεύτερη ομάδα θα απονεμηθούν αργυρά μετάλλια.
 3. Στην τρίτη ομάδα θα απονεμηθούν χάλκινα μετάλλια.
 4. Θα απονεμηθεί κύπελλο στον καλύτερο παίχτη του τελικού (man of the match) ενώ υπεύθυνοι για την ανάδειξη του είναι οι διαιτητές.

Η πρωταθλήτρια ομάδα προκρίνεται στο κύπελλο  ECL  Πρωταθλητριών  ομάδων  Ευρώπης  2025  του «European Cricket Network»

ΆΡΘΡΟ 14ο:  ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ

Στους αγώνες του πρωταθλήματος ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) θα προβαίνει χωρίς καμία προειδοποίηση σε έλεγχο Doping Control των αθλητών των ομάδων που μετέχουν στον αγώνα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον σχετικό κανονισμό. Ως απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι ισχύουν αυτές που προβλέπονται στους σχετικούς κανονισμούς και στον ετήσια ανανεωνόμενο κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), ο οποίος μπορεί να βρεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wada-ama.org. Σε περίπτωση που αθλητής υποπέσει σε παράβαση ντόπινγκ να έχει λάβει κάποια από τις απαγορευμένες ουσίες θα επιβάλλονται στο σωματείο και στον αθλητή οι ποινές που προβλέπονται   από  το  του Πειθαρχικό Δίκαιο  και  τον  αντίστοιχο  κανονισμό  της ΕΛ.Ο.Κ. Οι αθλητές  του κρίκετ είναι υποχρεωμένοι να δέχονται τη διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ εντός ή εκτός αγώνων όποτε τους ζητηθεί από τους αρμόδιους κατά νόμο φορείς που έχουν την αρμοδιότητα να δίνουν σχετική εντολή.

ΆΡΘΡΟ  15ο :  ΓΕΝΙΚΑ

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, καθώς  επίσης  κάθε  ασάφεια  που  χρειάζεται  συμπλήρωση  ή  διευκρίνιση, θα ρυθμίζεται  από  την Επιτροπή Πρωταθλήματος και το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. Παρακαλούμε τα σωματεία και οι διαιτητές  να μελετήσουν την παρούσα  προκήρυξη έτσι ώστε να στεφθεί με επιτυχία το Πρωτάθλημα.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Share With: