Home2020

Δεκέμβριος 2020

  ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

  ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΙΚΕΤ ΚΛΕΙΣΤΟΥ

  ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΓ.