NOTICE OF WOMEN OPEN SPACE 2019

 

According to the Statute, του Eσωτερικού Kανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ, International Cricket Rules and N.2725 as amended and in force by the N.4603 / 2019.

PROKYRISSOUME THE CHAMPIONSHIP WOMEN OPEN SPACE 2019

ΑΡΘΡΟ 1Ο– ASSOCIATIONS OF ELIGIBILITY

Participants can include the member clubs of EL.O.K. which have submitted the document entry form. Excluding unions which have lost the right to participate for reasons specified by PD / HKF.

ΑΡΘΡΟ 2Ο – START -LIXI CHAMPIONSHIP

Start date out Sunday 7/07/2019. All matches will be held until Sunday 23/12/2018. Besides the forced extension of the case, due to unacceptable weather or unfitness of the field or other unforeseen factors.

ΑΡΘΡΟ 3Ο – COMPETENCE ORGANISATION AND CONDUCT

 1. Organizing and conducting the Women's Championship, the Championship Committee undertakes comprising, upon decision of EL.O.K. by:

A. Πρόεδρο τον κ. taste Stylianos.

B. Members Mrs. Altana Athena and Mr., KORONAKI Kon / only.

 1. The draws all the matches will be held at the offices of EL.O.K. located on the street K. Georgakis 26, on Monday 24/6/2018 and time 19:00.
 2. The referees return the scoresheet and spares the day after the race to the secretariat of the Federation at the latest time 14.00.
 3. The definition of responsibility is gymnasiarch EL.O.K. In case of non attendance shall act as the referees together.

ΑΡΘΡΟ 4Ο – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ

The Championship will take place in a group and in two rounds.

The group, teams will participate:

 

 1. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 2. Kerkiraikos GYMNASTIKOS ASSOCIATION
 3. A.O.P.K. ” THE decathlon”.

The groups draw take Kleidarithmos the number of matches. The teams are ranked based on the marks obtained in the races,:

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ 2 Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

(α) In case of a tie of two or more groups preceded the team with the best net run rate in all group matches.

(β) If a further tie two or more groups precedes in ranking the team that scored the fewest out, All group matches.

(γ) A new tie to follow the draw for the ranking of the teams which will be held at the offices of EL.O.K. with the presence of representatives of groups.

 

CALCULATION NET RUN RATE

AOMappointing authority

1th race 119 Ronia in 20 over with 4 out

2th race 105 Ronia in 18,5 Owatch with 8 out

3th race 118 Ronia in 20 over with 3 out

Totals 342 58,5

(calculate the over as a whole that is 20 in case of defeat)

Observation : the 18 οwatch and 5/6 converted to an integer as follows 5 :6 = 0,833 so the thewatch after conversion of the fraction 5/6 είναι 18, 833

It NET RUN RATE group is 342:58,83333=5,813

BOMAMA

1th race 87 Ronia in 20 Owatch with 10 out

2th race 115 Ronia in 19 over with 9 out

3th race 120 Ronia in 19 over with 8 out

Totals 322 58 over

It RUN RATE group is 5,552

Net Run Rate 5,813 – 5,552 = 0,261 Tosting for

Net Run Rate 5.552 – 5,813 = – 0,261 B group

 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο – GOLF TOURNAMENT

All matches will be held at the stadium of the Lower Square or in another court designated by EL.O.K. Groups, which have established other laws of the Greek Territory, must declare to EL.O.K. off, which will compete in home games, when submitting the entry form. If the club does not have a private tennis, must together with the entry form to submit to EL.O.K. official document, with which verifies the grant of use of the declared as the seat pitch.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο – THE RACE

1 .The Women's Championship will be held according to the new regulations I.C.C. as codified in 2000 (edition 2003).by varying the eight gymnasts participate in each group.

2..The score sheet will be the responsibility of HKF. 3. For the preparation of the field will be the responsibility HKF.

responsible for preparation of the field. 4. For the Secretariat (compliance score) teams are required to define scorer who will know adequately completing form. Club fails to appoint Secretariat loses the match and reset.

 1. The woods and the Rolls is the responsibility of fielding club (HKF will facilitate the associations do not have woods and Rollins after written notification). 6. The race consists of a (1) innings for each team and each innings shall consist of twenty (20) over.

7.Το minimum των 10 overs should be played by each group to present results in the fight, unless the team batting made out to be less overs. If not played the 10 overs each team match resumed.

 1. Delay in starting the 1st innings

For each 8 minutes of lost time before the start of the race will be deducted 1 over από κάθε innings.

 1. The race will consist of two (2) innings της 1 Time and 20 minutes each, and an intermediate break of 10 minutes. So each team will have at its disposal 1 hour 20 minutes to make bowling, unless they all become players out earlier. Soon will be the break of 10 minutes and starts 2nd innings. No group has the right to do declare (let Pala).
 2. If the fielding team does not complete the throwing 20 over the specified time 1 Time and 20 minutes, fight normally continues until completion and 20th over, the innings of the team batting second does, reduced by the number of played out over beyond 1 Time and 20 minutes that had at her disposal when she fielding. If the arbitrators determine otherwise (eg. injury etc.) this will not apply . The scores for the team that made the first fielding remains as developed by the team that made the first batting.
 3. The over played before the time of completion of her time 1 Time and 20 minutes is considered as punctual over. In case of lost time the team is not responsible reserves the right bowlers to shed 1/5 initial agreed overs.
 4. Σε περίπτωση χάσιμο χρόνου ή διακοπής (όχι με ευθύνη των ομάδων), οι διαιτητές θ’ αποφασίζουν για την αναπροσαρμογή του χρόνου και των overs που θα παιχθούν, with an average of the 15 overs ανά ώρα ή 4 per minute over.
 5. The start time of the match will be determined by the Championship Committee.
 6. Στον κύκλο που θα είναι χαραγμένος στο γήπεδο θα ισχύουν τα κάτωθι:

Για τα πρώτα 6 over, μόνο δύο (2) παίκτες του field επιτρέπεται να είναι έξω από τον κύκλο κατά την στιγμή που παίζεται η μπαλονιά. Για τα υπόλοιπα 14 over, ie the seventh over and after, μόνο πέντε (5) παίκτες του field επιτρέπεται να είναι έξω από τον κύκλο κατά την στιγμή που παίζεται η μπαλονιά. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω οι διαιτητές φωνάζουν και δείχνουν Νo ball. Αν υπάρξει μείωση των over, ο αριθμός των over που ισχύει για τα παραπάνω ισούται με το 30% των συμφωνηθέντων over.

Π.χ.

Για 20 overs o κύκλος ισχύει για 6 overs

Για 19 overs o κύκλος ισχύει για 6 οvers

Για 18 overs o κύκλος ισχύει για 5 οvers

Για 17 overs o κύκλος ισχύει για 5 overs

Για 16 overs o κύκλος ισχύει για 5 overs

Για 15 overs o κύκλος ισχύει για 5 overs

Για 14 overs o κύκλος ισχύει για 4 overs κ.ο.κ.

 1. No bowler can not throw over 4 over στο κάθε innings. If the over have decreased for both groups or the group that makes bowling second NO bowler can not throw over 1/5 of which will be played over the team. This does not apply in the case of Article 6 despite. 7 (The group made batting when we come to the field retains the right bowler can shed 1/5 the originally agreed overs although the overs are reduced). In case the 1/5 not a whole number, then applies the quotient to the nearest integer. That is, if the division gives us 3,6 then the bowler throws 4 overs, if gives 3,4 Pouring 3 and if it 3,5 Pouring 4.
 2. Referees are very strict to judge a ball as wide. Any towards the off-side (traversada) ή leg-side (Pool) η οποία κατά την γνώμη του διαιτητή δεν δίνει την δυνατότητα στην batter να παίξει ένα κανονικό κτύπημα από την θέση του θα είναι wide. As a guide for this: any balloon through the leg-side (rear-wheel) the batter which stands in its original position is wide (Law 25.1 a and b of cricket).
 3. Στη leg-side (as leg-side consider the extrapolated straight middle woods to the bountry) allowed to be up and 5 Players. Otherwise the umpires yell and show No ball. 18. Athlete who complains or otherwise problematic to the smooth running of the race in any way to any (Referees, scorer, headmaster, Observers, committee members and Board. of EL.O.K., partners at rival players, bystanders within and outside pitch) οι διαιτητές την παρατηρούν για πρώτη και μοναδική φορά (observation applies to 2 groups and their leaders informed). If you repeat the same action by any athlete of any group, referees give the penalty 5 ρόνια στην ομάδα της αθλήτριας που δημιούργησε το πρόβλημα. At the end of the race the athlete who committed the infringement is written on the score sheet and the release of detained.
 4. In games in which teams had the ability to make batting for the agreed number over, The group made the highest number is the winner Ronnie. If the score is a tie then the result is a draw. 20. Each organization must declare in EL.O.K (together with the entry form) two arbitrators (unpaid). The referees will promptly know the dates will officiate matches of the above events, outside their groups. The definition will be the responsibility of EL.O.K . Arbitration impediment dates may be indicated by the referees early in EL.O.K. Club does not have referees at every match to be entitled to participate will have to advance in the amount of EL.O.K 30,00 per match. Each club shall have a scorer who will not have the status of gymnast . In case of a declaration of weakness scorer the club reset and lose match.
 5. When NÖ BALL referees indicate free hit and give bonus in team batting.

ΑΡΘΡΟ 7Ο - FEMALE WITH PARTICIPATION

 1. Participation in Women's Championships have which accrued from 1999 and larger and younger athletes with special permission granted by the EL.O.K. The clubs are obliged to submit to the court the special permits participation in the races granted by EL.O.K in younger athletes. If not proskomistoyn the above documents, the union has no right to participate in the race and reset. The EL.O.K. grant special leave to participate in younger athletes, up before the start of the Championship . The athletes entered by their union either in the entry application form in the Championship or the subsequent application. In athletes who granted new release was issued at the request of the association, special permit participation by EL.O.K. The Championship Committee will give final approval and athletes struggling with their association's ultimate responsibility. Στους αγώνες του Πρωταθλήματος συμμετέχουν μόνο αθλήτριες που έχουν ενταχθεί στην δύναμη της ΕΛ.Ο.Κ. and are provided with an individual record fan and athlete's individual health card. The participation of non-Greek athletes if they meet the above conditions (individual fan athlete card and personal health card). Where in this notice erroneously referred athlete means and sportswomen.

ΑΡΘΡΟ 8Ο – Attendance GROUP - OBLIGATIONS

Για την έκδοση άδειας διεξαγωγής των αγώνων από τις αρμόδιες αρχές θα μεριμνά η ΕΛ.Ο.Κ. Gymnasts at the Championship may wear uniform color appearances, εκτός από το χρώμα της μπάλας (κόκκινο). They will not allow athletes to struggle with uneven color appearances. Οι batters πρέπει να φορούν όλο τον προστατευτικό εξοπλισμό του κρίκετ (γκέτες, γάντια κλπ.). Ο προστατευτικός εξοπλισμός όπως τα προστατευτικά μηρού, επιγονατίδες και περικνημίδες πρέπει να φοριούνται κάτω από τα ρούχα. Gymnasts which accrued from 1999 and later required to use a helmet. Σε αντίθετη περίπτωση οι διαιτητές δε θα τους επιτρέπουν να αγωνιστούν. H next batter , μετά από out, They must be ready to accept balloons in three minutes. Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι out από χρόνο, αν ζητηθεί από τους παίκτες του field. The group leaders are obliged to give coupons of the gymnasts of the group 30 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατόν τότε έχουν το δικαίωμα να πράξουν αυτό μέχρι και 20 λεπτά, πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα (μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή σε περίπτωση που τα δελτία δεν φέρουν νόμιμη ιατρική βεβαίωση, τότε η ομάδα θεωρείται ότι δεν έχει προσέλθει νομότυπα στον αγώνα και μηδενίζεται. At the same time the leaders of groups shall draw for which team will make batting or fielding and communicate the result of the draw to one of the referees. Each club is responsible to provide it ( 5 1/2 oz) and deliver it to the referee along with special permits. The ball matches will be selection of clubs. Next season, the balloon of the games, appointed by the federation. The EL.O.K. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της μπάλας πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος. Με την παράδοση της μπάλας του αγώνα κάθε σωματείο προσφέρει στους διαιτητές 3 μπαλόνια με διαφορετική φθορά έκαστο (spares). Στους διαιτητές η ΕΛ.Ο.Κ. θα προσφέρει 5 spare μπαλόνια. Όταν χαθούν μπαλόνια η σειρά που διατίθενται είναι (EL.O.K., γηπεδούχο σωματείο, φιλοξενούμενο σωματείο). Ομάδα η οποία δεν διαθέτει το συγκεκριμένο μπαλόνι καθώς και τα spares (στα οποία πρέπει να αναγνωρίζεται ο συγκεκριμένος τύπος της μπάλας) θα μηδενίζεται. Στο ειδικό έντυπο θα αναγράφονται όλοι όσοι κάθονται στον πάγκο της κάθε ομάδας καθώς επίσης και οι ιδιότητές τους. Το ανώτερο θα επιτρέπονται τέσσερις (4) (εκτός των 12 αθλητριών), οι οποίοι θα είναι ένας (1) υπεύθυνος συνοδός, ένας (1) προπονητής, ένας (1) βοηθός προπονητή και ένας (1) ιατρός. Πέραν των τεσσάρων (4) απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος να έχει παρουσία στον πάγκο της ομάδας. Οι προπονητές και συνοδοί των ομάδων θα πρέπει να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με το πνεύμα του κρίκετ (spirit of cricket). No match is not performed if referred not adhered to in Article 8. In this case the fight is stopped and the association is reset. Οι ημέρες διεξαγωγής των αγώνων θα είναι Δευτέρα, Wednesday, Σάββατο και Κυριακή. The EL.O.K. διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει αγώνες και άλλες ημέρες της εβδομάδος εάν το κρίνει σκόπιμο. During the fight clubs are responsible for the medical and pharmaceutical care of their athletes.

 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο – DEFERRALS GAMES

1 . Σε αγώνα που καθυστερεί η έναρξή του, όχι με υπαιτιότητα των ομάδων, θα ισχύσουν όσα προβλέπονται από το άρθρο 13 despite. 4, 5 General Rules of Organisation and Conduct of Championships EL.O.K. “Αν για λόγους ανωτέρας βίας καθυστερήσουν οι ορισθέντες διαιτητές και δεν είναι δυνατή η έναρξη του αγώνα, ο χρόνος ενάρξεως μετατίθεται κατά τριάντα ( 30 ) το πολύ λεπτά με την προϋπόθεση ότι το χρονικό αυτό περιθώριο, allows smooth celebration and conclusion of race .If force majeure, όπως διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ή απρόβλεπτης ζημιάς του γηπέδου, η έναρξη του αγώνα μετατίθεται μέχρι και εξήντα ( 60 ) minutes. "Where Article 13 despite. 4, 5 οι μόνοι που αποφασίζουν για τη μετάθεση της ώρας ή της αναβολής του αγώνα είναι οι ορισμένοι διαιτητές. Ο αγώνας που αναβάλλεται θα ορίζεται εκ νέου, εντός οκτώ ημερών ή την πρώτη Δευτέρα, Wednesday, Σάββατο ή Κυριακή ημέρες που διεξάγεται το πρωτάθλημα κι όταν δεν υπάρχει προγραμματισμένος αγώνας.

2 .Αγώνας που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε από οποιανδήποτε αιτία και πρόκειται να επαναληφθεί, ορίζεται ξανά μετά από απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος. 3. Ρητά αναφέρεται ότι τυχόν μη καταβολή οδοιπορικών από την ΕΛ.Ο.Κ. δεν συνιστά λόγο αναβολής αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 10Ο – PARTICIPATION AND PRESS SPORTS STATUS

 1. Έχοντας υπόψη το άρθρο 13 despite. 1 General Rules of Organisation and Conduct of Championships EL.O.K. groups before the start of the race should be presented on the field with a minimum of nine athletes (9). Μετά την έναρξη του αγώνα μπορούν να αποχωρήσουν αθλητές. Ομάδα η οποία μένει με εφτά (7) αθλητές δεν μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται, χάνει τον αγώνα και μηδενίζεται.
 2. We believe that an athlete who has changed as has participation. The referees are responsible to confirm the scoresheet participating athlete.
 3. The audit coupons and special permits will be made before the match starts from the referees.
 4. Τα δελτία των αθλητών δύνανται οι αρχηγοί των ομάδων να τα ζητήσουν προς έλεγχο, σε κάθε περίπτωση, πριν το κλείσιμο του φύλλου αγώνα, αφού προηγουμένως ενημερώσουν τους διαιτητές.

5.If objection made regarding the identity, irregular participation or for any offense committed athlete PD, then the referee retain bulletin.

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σε περίπτωση κατά την οποία διαγωνιζόμενο σωματείο υποβάλλει οποιαδήποτε ένσταση, βάσει του δικαιώματος που απορρέει από τον Εσωτερικό Κανονισμό, υποχρεούται να καταβάλει το ποσόν (παράβολο) των 100,00 Ευρώ στην ΕΛ.Ο.Κ. εντός 48 ωρών. Εάν η ένσταση απορριφθεί από την αρμόδια επιτροπή το παραπάνω ποσό εκπίπτει υπέρ της ΕΛ.Ο.Κ. Σε αντίθετη περίπτωση επιστρέφεται το παράβολο.

ΑΡΘΡΟ 12Ο – financial issues

Referees will be paid travel expenses of the struggling clubs. Each club shall pay 22,00 euro to the referee before the match starts. In case of non-payment of fees by the club, the race is guaranteed to the opposing team . The referee compensation for match did not take place for any reason will be 11,00 each team per match.

ΑΡΘΡΟ 13Ο – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

The rating that will apply to league matches will be as follows:

 1. Win three (3) degrees
 2. Draw two (2) degrees
 3. Lose one (1) degree
 4. Nihilism (0) Points
 5. Exclusion (0) Points

Each group will be given extra points that will arise

α. the number of Ronnie made by the factor 0,01 and

β. from out by the factor 0,2

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο – PRIZES – awards

1 . Στην Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί κύπελλο και χρυσά μετάλλια.

2 . Στην δεύτερη ομάδα θα απονεμηθούν αργυρά μετάλλια .

3 . Στην τρίτη ομάδα θα απονεμηθούν χάλκινα μετάλλια.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο – ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Α.Ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού, the cricket athletes are obliged to accept the doping control conduct in or out of competition when requested by the relevant statutory bodies that have jurisdiction to give a mandate. Για το ντόπινγκ ισχύουν όσα αναφέρονται στον Κανονισμό της ΕΛ.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 16Ο : ΓΕΝΙΚΑ.

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, καθώς επίσης κάθε ασάφεια που χρειάζεται συμπλήρωση ή διευκρίνιση, will be regulated by the Commission Championship.

O CHAIRMAN OF BIRTH. SECRETARY JOSEPH NIKITAS STYLIANOS GOUSTIS