Ελληνική Ομοσπονδία Κρικετ

Kostas Georgakis 26 (EAKK)
Corfu
49100
Phone & Fax: 2661036560
email: contact@cricket.gr

Information

Τα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ βρίσκονται στη Κώστα Γεωργάκη 26, εντός του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας(EAKK).

Ώρες Λειτουργίας

Monday: 8:00-18:00
Tuesday: 8:00-18:00
Wednesday: 8:00-18:00
Thursday: 8:00-18:00
Friday: 8:00-18:00
Saturday: –
Sunday: –