Τροποποίηση Γενικής Προκήρυξης Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Κλειστού Χώρου Αγ. Περιόδου 2021

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΙΚΕΤ

 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΙΝDOOR)

 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ (ΕΛ.Ο.Κ), έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού, του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και του Α.Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκδίδει τροποποιημένη Γενική Προκήρυξη Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Κλειστού Χώρου (indoor)- αγωνιστικής περιόδου  2021.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2021.
Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλήτριες γεννηθείσες από 2001 και μεγαλύτερες.

Στο Πρωτάθλημα επιτρέπεται να συμμετέχουν  αθλήτριες  μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Οι μικρότερες αθλήτριες συμμετέχουν με την  απόλυτη ευθύνη των σωματείων τους.                                                                                                                              Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 26η Ιουνίου (Σάββατο). Το Πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί έως και 31.08.2021.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2021.                                                                                                                                                                                                      Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες  από 2001 και μεγαλύτεροι. Στο    Πρωτάθλημα   επιτρέπεται  να συμμετέχουν αθλητές  μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Οι μικρότεροι  αθλητές συμμετέχουν με την  απόλυτη ευθύνη των σωματείων τους.                                                                                                                                                           Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 26η Ιουνίου ( Σάββατο). Το Πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί   έως και 31.08.2021.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ- ΑΝΔΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2021.                                                                                                                                                                                       Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες από το 2000-2002. Στο Πρωτάθλημα   επιτρέπεται  να συμμετέχουν  αθλητές  μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 27η Ιουνίου ( Κυριακή). Το Πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί   έως και 31.08.2021.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ- ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2021.                                                                                                                                                                            Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλήτριες  γεννηθείσες  από το 2000-2002. Στο Πρωτάθλημα   επιτρέπεται  να συμμετέχουν  αθλήτριες  μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 27η Ιουνίου 2021 ( Κυριακή). Το Πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί   έως και 31.08.2021.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2021.                                                                                                                                                                                                 Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες από το 2004-2007. Στο Πρωτάθλημα   επιτρέπεται  να συμμετέχουν αθλητές μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 5η Ιουνίου (Σάββατο). Το Πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί  έως και 31.08.2021.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2021.                                                                                                                                                                                                     Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλήτριες  γεννηθείσες  από το 2004-2007. Στο Πρωτάθλημα   επιτρέπεται  να συμμετέχουν  αθλήτριες  μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 5η Ιουνίου (Σάββατο). Το Πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί  έως και 31.08.2021.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2021.                                                                                                                                                                                                          Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες από το 2008 και νεώτεροι. Στο Πρωτάθλημα   επιτρέπεται  να συμμετέχουν    αθλητές   μικρότερης ηλικίας  με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 6η Ιουνίου  (Κυριακή ). Το Πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί  έως και 31.08.2021.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2021.                                                                                                                                                                                         Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλήτριες γεννηθείσες από το 2008 και νεώτερες. Στο Πρωτάθλημα   επιτρέπεται  να συμμετέχουν  αθλήτριες    μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Οι μικρότερες αθλήτριες συμμετέχουν με την  απόλυτη ευθύνη των σωματείων τους. Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 6η Ιουνίου (Κυριακή) . Το Πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί  έως και 31.08.2021. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2021.                                                                                                                                                                                           Δικαίωμα Συμμετοχής: Αθλητές γεννηθέντες από το 2013-2015 και νεώτεροι. Στο Πρωτάθλημα   επιτρέπεται  να συμμετέχουν  αθλητές    μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια συμμετοχής που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. Οι μικρότεροι αθλητές συμμετέχουν με την  απόλυτη ευθύνη των σωματείων τους. Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 5η Ιουνίου (Σάββατο). Το Πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί  έως και 31.08.2021

ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Την οργάνωση και διεξαγωγή των διοργανώσεων αναλαμβάνει η Ελληνική Ομοσπονδία  Κρίκετ και η Επιτροπή Πρωταθλήματος,  η οποία αποτελείται από τους: Στυλιανό Γούστη Πρόεδρο,  Αθηνά- Ειρήνη Αλτάνη,  και Κορωνάκη Κώστα . Η ΕΛ.Ο.Κ και η Επιτροπή Πρωταθλήματος, θα προβεί στην έκδοση Ειδικών Προκηρύξεων ανά κατηγορία Πρωταθλήματος Κλειστού Χώρου, τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες (15) πριν την έναρξη τους. Οι ημερομηνίες, ο τρόπος διεξαγωγής  οι  τόποι των κληρώσεων, και λοιπές πληροφορίες  θα καθοριστούν στις  ειδικές προκηρύξεις.

ΑΡΘΡΟ 3Ο :ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή των σωματείων στα  Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κρίκετ 2021 που διοργανώνονται από την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ, είναι υποχρεωτική, με ελάχιστο αριθμό, μία κατηγορία (1) Πρωταθλήματος.  Για την διοργάνωση της κατηγορίας ορίζεται ως κατώτατος αριθμός συμμετοχής  οι έξι ομάδες.  Για να γίνει αποδεκτή η συμμετοχή σωματείου στα Πανελλήνια  Πρωταθλήματα, θα πρέπει να υποβληθεί στην Ομοσπονδία επικαιροποιημένη δήλωση συμμετοχής έως και  την Παρασκευή 14 Μαΐου και ώρα 12:00,  καθώς και χρηματικό παράβολο 25,00 ευρώ ανά κατηγορία  συμμετοχής.

Η δήλωση συμμετοχής  πρέπει να είναι έγγραφη, να υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, να φέρει την σφραγίδα του σωματείου και να αναφέρει  ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης και του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και του Καταστατικού της ΕΛ.Ο.Κ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τις επίσημες διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει το σωματείο, τα χρώματα της εμφάνισης των ομάδων και το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί το Σωματείο ως έδρα σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσει το γήπεδο που θα ορίσει η ΕΛ.Ο.Κ

Με απόφαση της Ε.Π.  τα Πρωταθλήματα θα διεξαχθούν με κίτρινο μπαλόνι τύπου long life –high test indoor cricket. H προμήθεια των μπαλονιών είναι ευθύνη των σωματείων και μπορείτε να τα βρείτε από τη Wintech International Spotswear & Equipment Suppliers (τηλ. 0044-7487532164).

ΑΡΘΡΟ 4Ο :ΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ

Σωματείο που δηλώσει συμμετοχή, συμπεριληφθεί στην κλήρωση αλλά δεν λάβει μέρος σε κανένα αγώνα της διοργάνωσης δεν συμπεριλαμβάνεται στον Πίνακα Βαθμολογικής Κατάταξης.

                                                     ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ                                                                            

Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα, όπως και κάθε ασάφεια που χρειάζεται συμπλήρωση ή διευκρίνιση θα ρυθμίζεται από το Δ.Σ. και την αρμόδια Επιτροπή. Η ΕΛ.Ο.Κ  έχει το δικαίωµα στις Ειδικές Προκηρύξεις των Πρωταθλητών, να προσθέσει ειδικούς όρους που δεν προβλέπονται στην παρούσα Προκήρυξη και οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για τα σωματεία. Σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του  covid– 19, η διεξαγωγή των αγώνων και η συμμετοχή των αθλητών, συντελεστών, παραγόντων και προπονητών (θα καθοριστεί ελάχιστος αριθμός) επιτρέπεται μόνο με την τήρηση υγειονομικού πρωτοκόλλου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                                                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΩΡΑΣ                                                                                                                                                                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ

 

Share With: