Σχολή Προπονητών Γ΄Επιπέδου στην Κέρκυρα

 

 

Κέρκυρα 1/11/2023

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

Kαλημέρα σας,

Με την ΑΔΑ Χ9ΚΧ46ΝΚΠΔ-1Ι2 δημοσιεύτηκε η απόφαση ίδρυσης Σχολής Προπονητών κρίκετ Επιπέδου Γ΄ στην Κέρκυρα η οποία έχει διάρκεια από τη δημοσίευση της παρούσας έως 31/12/2024 .

Σας παρακαλώ να διαβάσετε προσεκτικά την απόφαση και ειδικότερα  το άρθρο  6 «ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και άρθρο 8 (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) . Η υποβολή της αίτησης γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού όπως αναφέρεται στο άρθρο 8.  Η υλοποίηση της σχολής είναι καθοριστικής σημασίας για τη δυναμικότερη  ανάπτυξη και καλλιέργεια  του αθλήματος για την συνέχεια και θεσμική κατοχύρωση των σωματείων μελών αλλά και για την πιστοποίηση ανθρώπων που γνωρίζουν τεχνικά το άθλημα και θα αποχτήσουν επιστημονικές θεωρητικές και άλλες σχετικές γνώσεις και πιστοποίηση στην εκμάθηση του αθλήματος με την ιδιότητα του Προπονητή Γ κατηγορίας.

Παράλληλα  ικανοποιείται ένα διαχρονικό αίτημα της  Ομοσπονδίας μας για υλοποίηση Σχολής Προπονητών της ΓΓΑ το οποίο παρέμεινε πολλά χρόνια ανικανοποίητο. Πλέον γνωρίζετε ότι τα αθλήματα αξιολογούνται με κριτήρια επιμόρφωσης σε ανθρώπινο δυναμικό γιαυτό  και πλήθιος Σχολών όλων των αθλημάτων υλοποιούνται διαδοχικά και με εναλλαγή επιπέδων. Γιαυτό η επόμενη Σχολή θα ανακοινωθεί ως η Β΄επιπέδου η οποία στοχεύει να ακολουθήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Γ.

Στο πλαίσιο αυτό η Ομοσπονδία είναι διατεθειμένη να βοηθήσει τους συμμετέχοντες και να υποστηρίξει τη διαδικασία υποβολής μέσω της πλατφόρμας κατόπιν συνεννόησης.

Σας ευχαριστώ και παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία.

 

 

Ελένη Ι. Στεφοπούλου

Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών

Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ

Δ/νση: Κώστα Γεωργάκη 26

Τ.Κ. 49100

Τηλ. 2661036560

Ε mail

 

Share With: