Πρόσκληση για την Ανάθεση Καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή και Τεχνικών Συμβούλων σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ (ΕΛ.Ο.Κ) προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για την ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή Τεχνικών Συμβουλών σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής  που υπηρετούν στο Δημόσιο, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση έως την Παρασκευή 24/5 Μαΐου και ώρα 12.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ομοσπονδίας

 

Η αίτηση θα περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία (όνομα- επίθετο-ημερ. γέννησης- ειδικότητα-οργανική θέση- Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά- αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού -Στοιχεία Επικοινωνίας ) και θα αναφέρει την επισήμανση «η αίτηση ενέχει θέση ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» Mαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί και βιογραφικό σημείωμα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

-Πιστοποίηση στο άθλημα με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

-Επίπεδο προπονητικής κατάρτισης από ICC ( τουλάχιστον level 1)

-2  χρόνια τουλάχιστον  προπονητικής εμπειρίας σε  αναπτυξιακές και    αγωνιστικές  δραστηριότητες της  ΕΛ.Ο.Κ

– Πολύ καλή χρήση αγγλικών

– Γνώση Η/Υ

-5 χρόνια προϋπηρεσία στην εκπαίδευση

 

 

 

Share With: