Προκήρυξη Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων Indoor 2013, EL.O.K

DSC 5200

Προκήρυξη Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων Indoor 2013, EL.O.K

According to the Statute, του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ, International Cricket Rules and N.2725 as amended and in force:

Call for tenders

The National Cadet Championship Indoor 2013

Article 1: Unions Eligible
Article 2: Start and end championship
Article 3: Jurisdiction organization and conduct
Article 4: championship holding system - Classification
Article 5: tennis competitions
Article 6: The race
Article 7: Regulations
Article 8: Athletes Eligible
Article 9: turnout groups - Liabilities
Article 10: postponements racing
Article 11: Participation and sports property sheets
Article 12: objections
Article 13: Financial issues
Article 14: Grade
Article 15: Prizes - Awards
Article 16: Checking doping in athletes
Article 17: Generally