Γενική Προκήρυξη Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Indoor & Outdoor, 2012 ΕΛ.Ο.Κ

Γενική Προκήρυξη Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Indoor & Outdoor, 2012 ΕΛ.Ο.Κ

Άρθρο 1: Προκήρυξη
Άρθρο 2: Σωματεία που έχουν Δικαίωμα Συμμετοχής
Άρθρο 3: Αρμοδιότητα Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Άρθρο 4: Υποβολή Δηλώσεων Συμμετοχής
Άρθρο 5: Γενικά