Γενική Προκήρυξη Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Indoor 2013, ΕΛ.Ο.Κ

Slide2

Γενική Προκήρυξη Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Indoor 2013, ΕΛ.Ο.Κ

Άρθρο 1: Προκήρυξη
Άρθρο 2: Σωματεία που έχουν Δικαίωμα συμμετοχής
Άρθρο 3: Αρμοδιότητα οργάνωσης και διεξαγωγής
Άρθρο 4: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Άρθρο 5: Γενικά