Γενική Προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νέων Indoor 2013, EL.O.K

DSC 5200

Γενική Προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νέων Indoor 2013, EL.O.K

Article 1: Proclamation
Article 2: Σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής
Article 3: Jurisdiction organization and conduct
Article 4: Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής
Article 5: Generally