Προκήρυξη Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Junior Indoor 2012, Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ

Προκήρυξη Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Junior Indoor 2012, Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ, των Διεθνών Κανονισμών Κρίκετ και του Ν.2725 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3057 / 02

Προκηρύσσουμε

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Junior Indoor 2012

Άρθρο 1: Σωματεία με Δικαίωμα Συμμετοχής
Άρθρο 2: Έναρξη και Λήξη Πρωταθλήματος
Άρθρο 3: Αρμοδιότητα Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Άρθρο 4: Έναρξη και Λήξη Πρωταθλήματος
Άρθρο 5: Γήπεδα Αγώνων
Άρθρο 6: Ο αγώνας
Άρθρο 7: Κανονισμοί
Άρθρο 8: Αθλητές με δικαίωμα συμμετοχής
Άρθρο 9: Προσέλευση Ομάδων - Υποχρεώσεις
Άρθρο 10: Αναβολές Αγώνων
Άρθρο 11: Συμμετοχή και Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας
Άρθρο 12: Ενστάσεις
Άρθρο 13: Οικονομικά Θέματα
Άρθρο 14: Βαθμολογία
Άρθρο 15: Έπαθλα - Βραβεία
Άρθρο 16: Έλεγχος Ντόπινγκ σε αθλητές
Άρθρο 17: Γενικά