Πειθαρχικό Δίκαιο ΕΛ.Ο.Κ

Πειθαρχικό Δίκαιο ΕΛ.Ο.Κ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ , έχοντας υπ’ όψιν της τις διατάξεις του ν. 2725/99 , του ν. 3057 / 2002 και των τροποποιήσεων τους , τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ. , εκδίδει το ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ.
Άρθρο 1: Διατάξεις πειθαρχικού δικαίου
Άρθρο 2: Δικαιοδοτικά - Πειθαρχικά όργανα
Άρθρο 3: Επικύρωση τιμωριών ερασιτεχνών αθλητών
Άρθρο 4: Αρμοδιότητα δικαιοδοτικών οργάνων
Άρθρο 5: Διαδικασία ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων
Άρθρο 6: Παραπτώματα αθλητών
Άρθρο 7: Παραπτώματα αμειβομένων αθλητών
Άρθρο 8: Ειδικές περιπτώσεις παραπτωμάτων
Άρθρο 9: Ποινές αρχηγών ομάδων ποινές για πλαστοπροσωπία
Άρθρο 10: Παραπτώματα προπονητών
Άρθρο 11: Γενικά περί παραπτώματα προπονητών
Άρθρο 12: Παραπτώματα παραγόντων - Φροντιστών - Ιατρών - Φυσιοθεραπευτών - Διερμηνέων - Στατιστικολόγων - Manager - Παραπομπή στην ΕΦΙΠ
Άρθρο 13: Ποινές σωματείων
Άρθρο 14: Χορήγηση απαγορευμένων ουσιών (Doping)
Άρθρο 15: Παραπτώματα Φιλάθλων
Άρθρο 16: Δυσφήμιση του αθλήματος
Άρθρο 17: Τέλεση αγώνων τιμωρημένων σωματείων - Καταβολή χρηματικών προστίμων - Επιμέτρηση ποινών - Υποτροπή - Συρροή
Άρθρο 18: Κοινοποίηση - Έναρξη - Λήξη ποινών - Τρόπος - Χρόνος καταβολή χρηματικών ποινών
Άρθρο 19: Αρμοδιότητα δικαιοδοτικού οργάνου - Έκδοση Αποφάσεων - Ειδικά μέσα
Άρθρο 20: Επέκταση ποινών - Αποκατάσταση ζημιών
Άρθρο 21: Αντικανονική χρησιμοποίηση τιμωρηθέντων
Άρθρο 22: Τελικές διατάξεις
Άρθρο 23: Έγκριση κανονισμού