HomeΔελτία ΤύπουΟδηγίες για την ασφαλή άσκηση σε αθλητικούς χώρους

Οδηγίες για την ασφαλή άσκηση σε αθλητικούς χώρους

Οδηγίες για την ασφαλή άσκηση σε αθλητικούς χώρους

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της απόφασης 19227/ Τεύχος B’ 1868/17.05.2020 και   τις οδηγίες  της  Γ.Γ.Α.  περί άρσης των περιορισμών στην αθλητική δραστηριότητα  σας γνωρίζουμε ότι επιτρέπεται η συμμέτοχη  αθλητών  μόνο για  προπονήσεις ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένοι  έως και τις 31.12.2007) σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

Προ-αγωνιστικός Ιατρικός Έλεγχος

Ο προ-αγωνιστικός ιατρικός έλεγχος είναι σημαντικός πριν ξεκινήσει ο κάθε αθλητής/τρια προπονήσεις, μετά από ένα τόσο μεγάλο διάστημα αποχής και πανδημίας. Όλοι οι αθλητές/τριες και αθλούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική ιατρική βεβαίωση ότι είναι κλινικά υγιείς, η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα ιατρού. Εάν κάποιος έχει νοσήσει από Covid-19 και επιθυμεί να αθληθεί εντατικά, η ιατρική εξέταση θα πρέπει να γίνεται ειδικά από καρδιολόγο καθώς ο ιός μπορεί να προκαλέσει καρδιακές βλάβες. Σχετικές οδηγίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Τα σωματεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την τήρηση των ιατρικών βεβαιώσεων αλλά και των υγειονομικών πρωτοκόλλων των αθλητών και των προπονητών τους.

 

Πρόσβαση στην προπόνηση

Σε κάθε εγκατάσταση θα  καταγράφονται οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ιχνηλάτησης τυχόν κρούσματος COVID-19 από τον ΕΟΔΥ. Tο έντυπο του καταλόγου εισερχομένων/εξερχομένων θα τηρείται υποχρεωτικά από τα σωματεία για κάθε προπόνηση. Για το γήπεδο της Μαρίνας- Γουβιών  οι προπονήσεις θα διεξάγονται πάντα με πρόγραμμα που θα εκδίδει η Ομοσπονδία μετά από αίτημα των σωματείων  και με την προϋπόθεση τήρησης όλων των μέτρων ασφαλείας. Οι εκπρόσωποι των σωματείων που θα κάνουν χρήση του γηπέδου της Μαρίνας είναι υπόχρεοι για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και τήρησης των υγειονομικών και ειδικών πρωτοκόλλων.

 

Περί Προπονήσεων  

Το πρώτο διάστημα συνιστάται οι προπονήσεις να διαρκούν περίπου μία ώρα. Για να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των εισερχόμενων και των εξερχόμενων αθλητών κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει ένα κενό περίπου 20΄ μεταξύ των προπονήσεων . Προτείνεται ο προγραμματισμός των προπονήσεων να γίνεται έτσι ώστε σε κάθε μία ώρα προπόνησης να αναλογούν 75’-90’ λεπτά χρήσης της εγκατάστασης, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος (π.χ. 20΄) για την έξοδο και είσοδο των αθλητών, την απολύμανση των χώρων, όπου απαιτείται και την αποφυγή συνάντησης των εισερχόμενων με τους αθλητές που εξέρχονται από την αθλητική εγκατάσταση. Στις πρώτες προπονήσεις είναι σκόπιμο οι προπονητές να αφιερώνουν 15’-20’ στην αρχή για να περιγράφουν και εξηγούν στους αθλητές τις νέες συνθήκες προπόνησης και τις νέες συνήθειες που πρέπει να αποκτήσουν αφού συμβουλευθούν τις Οδηγίες Ασφαλούς Άσκησης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και τις οδηγίες της αντίστοιχης Ομοσπονδίας που υπάρχουν στην ενότητα «ΕιδικάΠρωτόκολλα Αθλημάτων» στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ

https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports.

Οι προπονητές πρέπει να σχεδιάζουν την προπόνηση έτσι ώστε να τηρούνται οι όροι ασφαλούς άσκησης και να μεριμνούν για την τήρησή τους, δίνοντας έμφαση κυρίως στην επαρκή διασπορά των αθλουμένων στο χώρο, στην αποφυγή των επαφών και στη χρήση μόνο του ατομικού εξοπλισμού από κάθε αθλητή.

 

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για επιφάνεια έως 600 τμ προβλέπεται 1 άτομο ανά 25τμ

Για επιφάνειες μεγαλύτερες των 600 τμ

1 άτομο ανά 25 τμ για τα πρώτα 600 τμ

1 άτομο ανά 50 τμ για τα επιπλέον τμ

 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

1 άτομο ανά 30 τμ εντός του γηπέδου και περιβάλλοντος χώρου (π.χ. σε ένα κλειστό

γυμναστήριο 650τμ το μέγιστο θα είναι 22 άτομα)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΚΕΤ

 

Οι αθλητές που συμμετέχουν στην προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας θα πρέπει να προσκομίσουν άμεσα και πριν την έναρξη των προπονήσεων  στην Ομοσπονδία ιατρική βεβαίωση ότι είναι κλινικά υγιείς, η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα ιατρού.. Θα τηρειται το πρόγραμμα των προπονήσεων όπως θα εκδοθεί από την Ομοσπονδία και πάντα υπό τους  υγειονομικούς κανόνες αθλητών και προπονητών της Γ.Γ.Α .  Ο προπονητής θα  σχεδιάζει την προπόνηση έτσι ώστε να τηρούνται οι όροι ασφαλούς απόστασης  δίνοντας έμφαση κυρίως στην επαρκή διασπορά των αθλουμένων στο χώρο, στην αποφυγή των επαφών και στη χρήση μόνο του ατομικού εξοπλισμού από κάθε αθλητή. Η χρήση μπάλας θα γίνεται ατομικά  με γάντια και σε κάθε over θα γίνεται απολύμανση.

 

 ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΡΙΚΕΤ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

 

Ενημερώνουν  άμεσα τον προπονητή σε περίπτωση που έχουν κάποια  αδιαθεσία (βήχα δύσπνοια , υπέρμετρη κόπωση). Διαθέτουν ατομικά αντισηπτικά,  χρησιμοποιούν αποκλειστικά τον δικό τους εξοπλισμό και ενισχυμένα χειρουργικά γάντια. Η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά την υγιεινή των χεριών. Θα χρησιμοποιούν ατομικά εμφιαλωμένα νερά. Μετά την προπόνηση πλένουν τα  ρούχα σε υψηλές θερμοκρασίες και απολυμαίνουν  τον εξοπλισμό με διάλυμα χλωρίνης . Απαγορεύονται χειραψίες , εναγκαλισμοί και φιλικά χτυπήματα .Ενημερώνουν άμεσα την Ομοσπονδία για οποιοδήποτε ύποπτο κρούσμα αθλητή ή προπονητή ή αλλού προσώπου σχετιζόμενου. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τον συνάνθρωπό τους από τη σοβαρή     απειλή τη λοίμωξης COVID-19

Share With: