Κώδικας Κατά Της Διαφθοράς Πρός Τους Συμμετέχοντες

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΆΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3
ΆΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 7
ΆΡΘΡΟ 3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 10
ΆΡΘΡΟ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 11
ΆΡΘΡΟ 5 Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 14
ΆΡΘΡΟ 6 ΚΥΡΩΣΕΙΣ 17
ΆΡΘΡΟ 7 ΕΦΕΣΕΙΣ 21
ΆΡΘΡΟ 8 ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 21
ΆΡΘΡΟ 9 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 22
ΆΡΘΡΟ 10 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 22
ΆΡΘΡΟ 11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΆΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1.1 Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ έχει υιοθετήσει τον ακόλουθο Κώδικα κατά της Διαφθοράς ως αναγνώριση των παρακάτω θεμελιωδών καθηκόντων αθλουμένων:
1.1.1 Όλοι οι αγώνες κρίκετ πρόκειται να διεξαχθούν μέσα στο χώρο του γηπέδου, με το αποτέλεσμα να καθορίζεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις αντίστοιχες αξίες και χαρακτηριστικά της αντίπαλης ομάδας και να παραμένει αβέβαιο μέχρι ο αγώνας να ολοκληρωθεί. Αυτό είναι το στοιχειώδες χαρακτηριστικό που προσδίδει στο άθλημα την μοναδική του γοητεία.
1.1.2 Η δημόσια εχεμύθεια στην αυθεντικότητα και την ακεραιότητα του αθλητικού αγώνα είναι, επομένως, ζωτικής σημασίας. Εάν αυτή η εμπιστευτικότητα υπονομευτεί, τότε η ανώτερη σημασία του κρίκετ θα κλονιστεί πλήρως.
1.1.3 Η ανεπτυγμένη τεχνολογία και η συνεχώς αυξανόμενη δημοτικότητα έχουν οδηγήσει σε μια μη αμελητέα άνοδο, σε επίπεδο ποσότητας και εκλεπτικότητας, των στοιχειμάτων σε αγώνες κρίκετ. Η ανάπτυξη καινούριων υποπροϊόντων στοιχήματος, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχειμάτων με βάση το ακριβές τελικό αποτέλεσμα, των Οργανισμών Προγνωστικών Αγώνων ή αλλιιώς πρακτορία στοιχειμάτων, καθώς επίσης το ίντερνετ και οι λογαριασμοί κινητών τηλεφώνων που επιτρέπουν στους ανθρώπους να θέτουν το δικό τους στοίχημα οποιαδήποτε στιγμή και από αποιοδήποτε μέρος, ακόμη και όταν έχει ήδη αρχίσει ο αγώνας, έχει ενδυναμώσει την προοπτική εξέλιξης πρακτικών διαφθοράς μέσω στοιχημάτων. Αυτό, με τη σειρά του, αυξάνει τον κίνδυνο ώστε να γίνουν απόπειρες και να αναμειχθούν οι συμμετέχοντες σε τέτοιου είδους πρακτικές. Αυτό το γεγονός μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η ακεραιότητα και η εντιμότητα του αθλήματος βρίσκεται υπό απειλή.
1.1.4 Επιπροσθέτως, η μορφή αυτού του είδους ανάρμοστης συμπεριφοράς η οποία διεξάγεται υπό κάλυψη και μυστικοπάθεια, κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για την Ελληνική Ομοπονδία Κρίκετ στον τομέα της ενδυνάμωσης κανονισμών κόσμιας διαγωγής. Κατά συνέπεια, η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ χρειάζεται να εμψυχωθεί στον τομέα επιζήτησης και διαμοιρασμού πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές και άλλες σχετικές τρίτες κομματικές ομάδες. Καθώς επίσης, είναι αναγκαίο να προαπαιτηθεί από τους συμμετέχοντες να συνεργαστούν πλήρως με όλες τις μελέτες και τα αιτήματα για συνετή πληροφόρηση.
1.1.5 Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ έχει δεσμευτεί ακολουθώντας κάθε δυνατό βήμα ώστε να α) παρεμποδίσει πρακτικές διαφθοράς υποσκάπτωντας την ακεραιότητα του αθλήματος κρίκετ, συμπεριλαμβάνοντας κάθε απόπειρα στο να επηρεαστεί λανθασμένα η έκβαση ή οποιαδήποτε άλλη διάσταση του αγώνα, και να β) διατηρήσει την δημόσια εχεμύθεια μέσα στα πλαίσια της προθυμείας και των δυνατοτήτων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, του Παγκόσμιας Επιτροπής Κρίκετ και όλων των άλλων Κρατικών Ομοσπονδιών Κρίκετ ως απώτερο σκοπό την προστασία του αθλήματος απο τέτοιου είδους πρακτικές διαφθοράς.
1.2 Αυτός ο Κώδικας κατά της Διαφθοράς πρόκειται να εκληφθεί και να εφαρμοστεί ως μνεία των θεμελιωδών αθλητικών καθηκόντων όπως περιγράφονται στο Άρθρο 1.1 (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς εξαίρεση, οποιδήποτε θέμα προκύπτει, ακόμη και εάν ο Κώδικας κατά της Διαφθοράς δεν απευθύνεται άμεσα στο έκτοτε συμβάν). Μια τέτοια αντίληψη και εφαρμογή θα πρέπει να ληφθεί ως προτεραιότητα πάνω από οποιεσδήποτε αυστηρές έννομες ή εξειδικευμένες ερμηνείες αυτού του Κώδικα κατά της Διαφθοράς που μπορεί να προταθούν.
1.3 Μόνο εάν δεν έχει υποδειχθεί διαφορετικά, οι αναφορές του Κώδικα κατά της Διαφθοράς σε άρθρα και παραρτήματα αφορούν άρθρα και παραρτήματα αυτού του Κώδικα. Εάν δεν έχει καταγραφθεί στα παρακάτω Άρθρα, η αντίστοιχη ερμηνείας τους καταγράφεται στα Ερμηνευτικά σχόλια ή αλλιιώς στο Παράρτημα 1.
1.4 Ο Κώδικας κάτα της Διαφθοράς απευθύνεται σε όλους τους Συμμετέχοντες. Γι’ αυτόν τον σκοπό πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι «Συμμετέχων» ονομάζεται:
1.5 Ο κάθε παίχτης του κρίκετ που:
1.6 Είναι επιλεγμένος (ή έχει επιλεχθεί μέσα στο διάστημα των προηγούμενων εικοσιτεσσάρων (24) μηνών) να συμμετέχει σε έναν Διεθνή Αγώνα και/ή σε έναν Εγχώριο/Τοπικό Αγώνα για οποιέσδήποτε λέσχες Κρίκετ ή Τουρνέ, σε μια οργανωμένη ή και μικρότερη ομάδα που είναι μέλος, ή αλλιώς που είναι στην δικαιοδοσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ ή οποιοασδήποτε άλλης Εθνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ: και/ή
1.7 Είναι υποκείμενος σε μια μη εκπνεύσα περίδο Μη-Επιλεξιμότητας που του έχει επιβληθεί σύμφωνα με τα κριτήρια του Κώδικα κατά της Διαφθοράς και/ή οποιωνδήποτε κανονισμών ενάντια στην διαφθορά της Διεθνής Επιτροπής Κρίκετ ή της Εθνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ
1.8 (ο κάθε παιχτης του Κρίκετ) και/ή
1.9 Ο κάθε προπονητής, γυμναστής, υπεύθυνος, διαλογέας, διοικητής ομάδας, ή εγκεκριμένος γιατρός, φυσικοθεραπευτής ή οποιοδήποτε άλλο άτομο που:
1.10 Είναι εργαζόμενος, αντιπροσωπεύει ή συνεργάζεται (ή έχει προσληφθεί, έχει αντιπροσωπεύσει ή συνεργαστεί μέσα στο διάστημα των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών) με ομάδα που συμμετέχει σε Διεθνή Αγώνες κα/ή σε λέσχες Κρίκετ ή Τουρνέ, σε μια οργανωμένη ή και μικρότερη ομάδα που συμμετέχει σε Εγχώριους/Τοπικούς Αγώνες και που είναι μέλος, συνεργάζεται ή βρίσκεται στην δικαιοδοσια της Ελληνικής Ομοσπονδείας Κρίκετ ή οποιοασδήποτε άλλης Εθνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ: και/ή
1.10.1.1 Είναι υποκείμενος σε μια μη εκπνεύσα περίδο Μη-Επιλεξιμότητας που του έχει επιβληθεί σύμφωνα με τα κριτήρια του Κώδικα κατά της Διαφθοράς και/ή οποιωνδήποτε κανονισμών ενάντια στην διαφθορά της Διεθνής Επιτροπής Κρίκετ ή της Εθνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, (το Επικουρικό Προσωπικό Παιχτών) και/ή
1.4.3 ο κάθε Διαιτητής Αγώνα, Επιμελητής Γηπέδου, Εκπρόσωπος Παιχτών, Κριτής ή Επικουρικό Προσωπικό Κριτή.
1.11 Ο κάθε Συμμετέχοντας αυτόματα δεσμεύεται με τον Κώδικα κατά της Διαφθοράς μόλις γίνει επιτυχώς δεκτός ως Συμμετέχων . Από εκείνη την στιγμή, ο/η εκάστοτε συμμετέχων/ουσα θα θεωρηθεί ότι έχει συμφωνήσει:
1.5.1 να μην εμπλακεί σε Ανάρμοστη Διαγωγή εν όψη Αγώνα, οποτεδήποτε κι αν διεξάγεται και ανεξαρτήτως από το εάν εκείνος ή εκείνη συμμετέχει ή εμπλέκεται σε προσωπικό επίπεδο και με οποιοδήποτε τρόπο με το εκάστοτε συμβάν
1.5.2 ότι είναι αποκλειστικά ευθύνη του/της συμμετέχων/ουσας να εξοικειωθεί με όλα τα προαπαιτούμενα του Κώδικα κατά της Διαφθοράς , και να πράττει σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα (όπου μπορεούν να εφαρμοστούν
1.5.3 να υποβάλλει στην δικαιοδοσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ να ερευνήσει την εμφανή ή ύποτη Ανάρμοστη Διαγωγή που θα οδηγήσει σε παραβίαση του Κώδικα κατά της Διαφθοράς
1.5.4 να υποβάλλει στην δικαιοδοσία οποιουδήποτε Δικαστηρίου κατά της Διαφθοράς συγκαλούμενο υπό τον Κώδικα κατά της Διαφθοράς ώστε να εισακούσει και να καθορίσει : (α) κάθε κατηγορίες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ ενάντια στον Συμμετέχοντα που έχει προβεί σε Ανάρμοστη Συμπεριφορά σύμφωνα με τον Κώδικα κατά της Διαφθοράς , και (β) κάθε συσχετιζόμενο ζήτημα (λ.χ. οποιαδήποτε αβεβαιότητα προς την ευστάθεια και εγκυρότητα των κατηγοριών ή της δικαιοδοσίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ ή του Δικαστηρίου κατά της Διαφθοράς, όντας συναφές)
1.5.5 να υποβάλλει στην αποκλειστική δικαοδοσία του Δικαστηρίου Διαιτησίας Αθλητισμού να εισακούσει και να καθορίσει τις εκκλήσεις που έχουν εφαρμοστεί στον Κώδικα κατά της Διαφθοράς
1.5.6 να μην υποβάλλει γραπτή καταγγελία σε κανένα δικαστήριο ή σε οποιονδήποτε χώρο συζητήσεων που δεν συνάδει με τις προγενέστερες καταθέσεις που έχουν δωθεί στη δικαιοδοσία των προαναφερθέντων δικαστηρίων και του Δικαστηρίου Διαιτησίας Αθλητισμού
1.5.7 με σκοπό την προστασία συναφών δεδομένων και άλλων νόμων και για όλους τους άλλους σκοπούς συλλογής, επεξεργασίας, δημοσιοποίησης και χρήσης πληροφοριών συσχετιζόμενων με εκείνον/η και την δραστηριοποιησή του/της, συμπεριλαμβάνοντας και προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εκείνον/η και την δραστηριοποίησή του, στον βαθμό που είναι επιτρεπτό υπό τους όρους του Κώδικα κατά της Διαφθοράς (και δεδομένου ότι εκείνος/η θα αποδεχθεί μια τέτοια συμφωνία μέσω γραπτής αίτησης, και
1.5.8 να αποποιηθεί και να στερηθεί οποιδήποτε δικαίωμα, προνόμιο και υπεράσπιση υπό την προϋπόθεση ότι κανένας νόμος σε καμία δικαιοδοσία δεν θα παραχωρήσει, ή θα απορρίψει τα προβλεπόμενα δεδομένα που έχουν ζητηθεί από τον/την Ανατεθειμένο/η Αξιωματούχο κατά της Διαφθοράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του/της.
1.12 Χωρίς ζημίωση στο Άρθρο 1.5, ο/η συμμετέχων/ουσα θα δεσμευτεί με τους κανονισμούς κατά της ανάρμοστης συμπεριφοράς που προτείνονται από την Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ και όλες τις Εθνικές Ομοσπονδίες Κρίκετ:
1.12.1 Να μην διαπράξει καμία Ανάρμοστη Συμπεριφορά κάτω από τους συγκεκριμένους κανονισμούς
1.12.2 Να υποβάλλει στην δικαιοδοσία του πρώτου περιστατικού και να κάνει έκκληση σε ακροατήριο συγκαλούμενο υπό αυτούς τους κανόνες. Το ακροατήριο θα κλιθεί να εισακούσει και να καθορίσει τους ισχυρισμούς παραβίασης αυτών των κανινισμών και τα συσχετιζόμενα ζητήματα.
1.13 Προς αποφυγήν αβεβαιοτήτων:
1.13.1 Όπου η εκάστοτε Ανάρμοστη Συμπεριφορά ενός Συμμετέχοντα θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε παράβαση του Κώδικα κατά της Διαφθοράς (ακόμη και αν μια τέτοια ανάρμοστη συμπεριφορά σχετίζεται με Τοπικό Παιχνίδι ή όχι), η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ θα έχει το αποκλιστικό δικαίωμα να λάβει δράση ενάντια στον Συμμετέχοντα με γνώμονα τους κανονισμούς του Κώδικα κατά της Διαφθοράς,
1.13.2 Όπου η εκάστοτε Ανάρμοστη Συμπεριφορά ενός Συμμετέχοντα θα οδηγούσε αναπόφευκτα στην παραβίαση των κανονισμών ενάντια της διαφθοράς και απρεπούς συμπεριφοράς σύμφωνα με την Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ (ακόμη και αν μια τέτοια ανάρμοστη συμπεριφορά σχετίζεται με έναν Διεθνή Αγώνα ή όχι), η Διεθνής Επιτροπή Κρίκετ θα έχει το αποκλιστικό δικαίωμα να λάβει δράση ενάντια στον Συμμετέχοντα σύμφωνα με τους δικούς της κανονισμούς κατά της διαφθοράς και της απρεπούς συμπεριφοράς,
1.13.3 Όπου η εκάστοτε Ανάρμοστη Συμπεριφορά ενός Συμμετέχοντα θα οδηγούσε αναπόφευκτα στην παραβίαση των κανονισμών ενάντια της διαφθοράς και απρεπούς συμπεριφοράς μιας άλλης Εθνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ (ανεξαρτήτως από το έαν μια τέτοια Ανάρμοστη Συμπεριφορά σχετίζεται με έναν Αγώνα που λαμβάνει χώρα εντός του εδάφους της εκάστοτε Εθνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ ή όχι), η άμεσα σχετιζόμενη Εθνική Ομοσπονδία Κρίκετ θα έχει το αποκλιστικό δικαίωμα να λάβει δράση ενάντια στον Συμμετέχοντα σύμφωνα με τους δικούς της κανονισμούς κατά της διαφθοράς και της απρεπούς συμπεριφοράς,
1.13.4 Όπου η εκάστοτε Ανάρμοστη Συμπεριφορά ενός Συμμετέχοντα θα οδηγούσε αναπόφευκτα στην παραβίαση του Κώδικα κατά της Διαφθοράς και ενός ή περισσότερων κανονισμών κατά της διαφθοράς και της ανάρμοστης συμπεριφοράς της Διεθνούς Επιτροπής Κρίκετ και/ή των κανονισμών κατά της διαφθοράς και της ανάρμοστης συμπεριφοράς οποιασδήποτε Εθνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ:
1.13.4.1 Εάν η εκάστοτε Ανάρμοστη Συμπεριφορά σχετίζεται άμεσα με έναν ή περισσότερους Τοπικούς Αγώνες που έχουν διεξαχθεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ θα έχει το πρωταρχικό δικαίωμα και την ευθύνη να λάβει δράση έναντια σε οποιονδήποτε συσχετιζόμενο Συμετέχοντα που εκδηλώνει μια ανάρμοστη συμπεριφορά (ανεξαρτήτως της εθνικότητας ή το μέρος κατοικίας του Συμμετεχόντος). Σε περιπτώσεις που αποτύχει η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ να λάβει δράση ενάντια της εκάστοτε απρεπούς συμπεριφοράς, με γνώμονα τους κανονισμούς κατά της διαφθοράς και ανάρμοστης διαγωγής, στο μεσοδιάστημα των 180 ημερών από την στιγμή που θα υπάρξει επίγνωση του γεγονότος ή συμφωνήσει να μεταθέσει την ευθύνη στην Εθνική Ομοσπονδία Κρίκετ την οποία ο εκάστοτε Συμμετέχοντας εκπροσωπεί, η Εθνικη Ομοσπονδία Κρίκετ θα πρέπει να λάβει εκείνη δράση και να αντιμετωπίσει την παρκκλίνουσα συμπεριφορά πάντοτε σύμφωνα με τους κανονισμούς κατά της διαφθοράς και απρεπούς διαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει δωθεί μια πρώτη γραπτή προειδοποίηση της τελικής απόφασης στην Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ.
1.13.4.2 Εάν η εκάστοτε Ανάρμοστη Συμπεριφορά σχετίζεται άμεσα με έναν ή περισσότερους Διεθνείς Αγώνες (εκτός από Διεθνείς Αγώνες Τουρνέ),η Διεθνής Επιτροπή Κρίκετ θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να λάβει δράση ενάντια στον Συμμετέχοντα υπό τους δικούς της κανονισμούς κατάς της διαφθροράς και απρεπούς συμπεριφοράς,
1.13.4.3 Εάν η εκάστοτε Ανάρμοστη Συμπεριφορά σχετίζεται άμεσα με έναν ή περισσότερους Διεθνείς Αγώνες Τουρνέ που έχουν διεξαχθεί στα πλαίσια της δικαιοδοσίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, τότε, και εάν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ της Διεθνούς Επιτροπής Κρίκετ και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ:
1.13.4.3.1 Η Διεθνής Επιτροπή Κρίκετ θα έχει το πρωταρχικό δικαίωμα και την ευθύνη να αναλάβει δράση, πάντοτε με γνώμονα τους κανονισμούς κατά της διαφθοράς και ανάρμοστης συμπεριφοράς, ενάντια σε οποιονδήποτε Συμμετέχοντα που έχει συμμετέχει εκ μέρους , ή ο οποίος συσχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με, ή του οποίου η Ανάρμοστη Συμπεριφορά σχετίζεται με, την/της συμμετέχουσας αντιπροσωπευτικής ομάδας ενός Μέλους (ή ενός Συνεταιρικού Μέλους με Δοκιμασία και/ή Μια Μέρα Διεθνούς [One Day International] ή Twenty20 Διεθνής Αγώνας) στον Διεθνή Αγώνα Τουρνουά,
1.13.4.3.2 Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ θα έχει το πρωταρχικό δικαίωμα και την ευθύνη να αναλάβει δράση, με γνώμονα τον Κώδικα κατά της Διαφθοράς, ενάντια σε κάθε συμμετέχοντα που έχει συμμετέχει εκ μέρους, , ή ο οποίος συσχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με, ή του οποίου η Ανάρμοστη Συμπεριφορά σχετίζεται με, τον συμμετέχοντα σε τοπική ομάδα ή σε ομάδα ως καλεσμένος ή δεκτός μετά από πρόσκληση στον Διεθνή Αγώνα Τουρνέ,
1.13.4.4 Εάν η εκάστοτε Ανάρμοστη Συμπεριφορά σχετίζεται με έναν ή περισσότερους Τοπικούς Αγώνες που έχουν διεξαθεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ και με έναν ή περισσότερους Διεθνείς Αγώνες και/ή με έναν ή περισσότερους Τοπικούς Αγώνες που έχουν διεξαθεί υπό την αιγίδα μιας άλλης Εθνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ και της Διεθνούς Επιτροπής Κρίκετ και/ή μιας ή περισσότερων Άλλων συναφών Εθνικών Ομοσπονδιών Κρίκετ θα πρέπει συμφωνηθεί μεταξύ τους ποιος θα αναλάβει πλήρη ευθύνη (καθώς και το που θα εφαρμοστεί και με ποια σειρά) για το εκάστοτε γεγονός. Σε περίπτωση αποτυχούς συμφωνίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ θα πρέπει να λάβει την αποκλειστική ευθύνη σχετικά με την εκάστοτε Παρεκκλίνουσα Συμπεριφορά αναφερόμενη στους συσχετιζόμενους Τοπικούς Αγώνες που έχουν διεξαχθεί υπό την δικαιοδοσία της. Ενώ η Διεθνής Επιτροπή Κρίκετ θα πρέπει να λάβει αποκλειστική ευθύνη σχετικά με την εκάστοτε ανάρμοστη συμπεριφορά που παρατηρήθηκε στους συσχετιζόμενους Διεθνείς Αγώνες και/ή οι άλλες συναφείς Εθνικές Ομοσπονδίες Κρίκετ θα πρέπει να λάβουν την αποκλειστική ευθύνη σχετικά με ανάρμοστες συμπεριφορές που έχουν παρατηρηθεί στους συσχετιζόμενους Τοπικούς Αγώνες,
1.13.4.5 Εάν η εκάστοτε Ανάρμοστη Συμπεριφορά σχετίζεται με κάποιο παράπτωμα σύμφωνα με το Άρθρο 2.4 του Κώδικα κατά της Διαφθοράς (ή οποιαδήποτε ανάλογη διάταξη των κανονισμών κατά της δαιφθοράς και απρεπούς συμπεριφοράς από την Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ ή οποιαδήποτε άλλη Εθνική Ομοσπονδία Κρίκετ) και δεν συσχετίζεται με κάποιον Διεθνή ή Τοπικό Αγώνα, η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ, Διεθνής Επιτροπή Κρίκετ και/ή η/οι σχετική/ές Εθνική/ές Ομοσπονδία/ες Κρίκετ θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ τους ποιος θα αναλάβει δράσει (όπου είναι δυνατόν και με ποιόν τρόπο) ενάντια στον οποιοδήποτε σχετικό Συμμετέχοντα για την απρεπή συπεριφορά. Σε περίπτωση αδυναμίας συμφωνίας , η Διεθνής Επιτροπή Κρίκετ θα αναμιχθεί με το γεγονός μόνο εάν ο Συμμετέχοντας έχει συμμετάσχει σε Διεθνή Αγώνα τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την διεξαγωγή του παραπτώματος.
1.14 Εάν η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ και/ή η Διεθνής Επιτροπή Κρίκετ και /ή οποιαδήποτε σχετική Εθνική Ομοσπονδία καταλήξουν σε συμφωνία μεταξύ τους, πάνοτε βάσει των αρχών που έχουν αναφερθεί στο Άρθρο 1.7 παραπάνω,στη συγκεκριμένη περίσταση θα ήταν περισσότερο συνετό απο την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ να αναλάβει δράση, υπό τις αρχές του Κώδικα κατά της Διαφθοράς, σχετικά με την οποιαδήποτε απρεπή συμπεριφορά που συσχετίζεται με έναν ή περισσότερους Τοπικούς Αγώνες διεξαγώμενους υπό την αιγίδα της αρμόδιας επιτροπής ή μιας Εθνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, και/ή ενός ή περισσότερων Διεθνών Αγώνων. Σε αυτήν την περίπτωση όλες οι παραπομπές του Κώδικα κατά της Διαφθοράς στα Τοπικά Παιχνίδια/ Αγώνες θα κριθεί ότι θα πρέπει να προεκταθεί ώστε να συμπεριλαμβάνει και τον σχετικό Διεθνή Αγώνα και/ή οποιονδήποτε άλλον σχετικό Τοπικό Αγώνα (όπου είναι δυνατόν).
1.15 Ο κάθε συμμετέχοντας ξεχωριστά θα συνεχίσει να είναι δεσμευμένος και υποχρεωμένος να τηρεί τους κανονισμούς του Κώδικα κατά της Διαφθοράς εώς ότου εκείνος/εκείνη σταμτήσει να αναφνωρίζεται ως ενεργό μέλος στις δράσεις του Κρίκετ (Καταληκτική Ημερομηνία). Παρόλ’ αυτά, η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ θα συνεχίσει να έχει την δικαιοδοσία για εκείνον/η ακολουθώντας τον Κώδικα κατά της Διαφθοράς ακόμη και μέτα την Καταληκτική Ημερομηνία αναφορικά με τα θέματα που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν πριν την Καταληκτική Ημερομηνία. Ο/η Συμμετέχοντας/ουσα θα πρέπει να συνεχίσει να σέβεται και να συμμορφώνεται ανάλογα με τους κανονισμούς που προβλέπονται από τον Κώδικα κατά της Διαφθοράς ακόμη και μετά την Καταληκτική Ημερομηνία με σεβασμό στην μελέτη, την έρευνα, την ολοκλήρωση και την επιδίκαση των γεγονώτων.
1.16 Χωρίς καμία επιρροή των προηγούμενων, η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ είναι υπεύθυνη για την εθαισθητοποίηση και την συνετή ενημέρωση όλων των Συμμετεχόντων προς τον Κώδικα κατά της Διαφθοράς.
Ο Κώδικας κατά της Διαφθοράς και και οι κανονισμοί κατά της παρεκκλίνουσας συμεριφοράς που έχουν προταθεί από την Διεθνή Επιτροπή και τις Εθνικές Ομοσπονδίες δεν είναι ποινικοί νόμοι αλλά επίσημοι πειθαρχικοί κανόνες για εκείνους/ες που συσχετίζονται με το άθλημα του Κρίκετ. Παρόλ’ αυτά, η απρεπή διαγωγή μπορεί να θεψρηθεί ποινικό παράπτωμα και/ή παραβίαση άλλων εφαρμοσμένων νόμων και κανονισμών. Ο Κώδικας Κατά της Διαφθορλας έχει ως σκοπό να ενισχύσει τέτοιους νόμους και κανόνες, αλλά δεν έχει ως στόχο, και δεν θα έπρεπε να παρερμηνευτεί ή να εκληφθεί ότι έχει ως στόχο, να υπονομεύσει με οποιοδήποτε τρόπο την εφαρμογή τέτοιων νόμων και κανονισμών. Οι συμμετέχοντες θα πρέπι να τηρούν και να σέβονται, πάντοτε, όλους τους εφαρμοσμένους νόμους και κανόνες.

 

ΆΡΘΡΟ 2 ΑΔΙΚΉΜΑΤΑ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΟΝ ΚΏΔΙΚΑ ΚΑΤΆ ΤΗΣ

Η διαγωγή που αναφέρθηκε εκτενώς στα δευτερεύοντα άρθρα 2.1 – 2.4, εάν διαπραχθεί από κάποιον Συμμετέχοντα, θα χαρακτηρίζεται ως παράπτωμα όπου, σύμφωνα με τις αρχές του Κώδικα Κατά της Διαφθοράς, θα ισοδυναμεί με:
2.1 Διαφθορά:
2.1.1 Επινοώντας με οποιονδήποτε τρόπο ή επηρεάζοντας απρεπώς ή όντας μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας ή προσπάθειας ώστε να επηρεάσει λανθασμένα το τελικό αποτέλεσμα, την πρόοδο ,την διαγωγή/ συμπεριφορά ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή του Τοπικού Αγώνα, συμπεριλαμβανομένου (άνευ εξαιρέσεως) τις επιτιδευμένες αδύναμες αποδόσεις εντός αυτού.

2.1.2 Επηρεάζοντας λανθασμένα, για την εξασφάλιση ενός στοιχήματος ή για άλλους διεφθαρμένους σκοπούς, ένα συγκεκριμένο συμβάν που έχει διαδραματιστεί σε κάποιον Τοπικό Αγώνα.
2.1.3 Επιδιώκοντας, αποδέχοντας, προσφέροντας ή υποκύπτοντας σε οποιοδήποτε δωροδόκημα ή άλλη αμοιβή με σκοπό να (α) επηρεάσει λανθασμένα το τελικό αποτέλεσμα, την πρόοδο, την διαγωγή/ συμπεριφορά ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή του Τοπικού Αγώνα ή (β) να επηρεάσει λανθασμένα, για την εξασφάλιση ενός στοιχήματος ή για άλλους διεφθαρμένους σκοπούς, ένα συγκεκριμένο συμβάν που έχει διαδραματιστεί σε κάποιον Τοπικό Αγώνα.
2.1.4 Επιζητώντας, προκαλώντας, παρασύροντας, χαλιναγωγώντας, πείθοντας, ενθαρρύνοντας ή προτρέποντας εκ προθέσεως, άμεσα ή έμμεσα, οποιονδήποτε Συμμετέχοντα να προβεί σε παραβίαση των προβλεπόμενων κανονισμών του άρθρου 2.1.
2.2 Στοίχημα/ Ποντάρισμα:
2.2.1 Θέτοντας, αποδέχοντας, ποντάροντας ή καταχωρώντας με οποιονδήποτε τρόπο κάποιο στοίχημα, ανεξαιρέτως εάν είναι ατομικό ή ομαδικό, που συσχετίζεται με το τελικό αποτέλεσμα, την πρόοδο, την διαγωγή/ συμπερριφορά ή με οποιαδήποτε άλλη πτυχή του Τοπικού Αγώνα.
2.2.2 Επιζητώντας, προκαλώντας, παρασύροντας, χαλιναγωγώντας, πείθοντας, ενθαρρύνοντας ή προτρέποντας εκ προθέσεως, άμεσα ή έμμεσα, οποιονδήποτε Συμμετέχοντα να καταχωρήσει ή να λάβει μέρος σε κάποιο στοίχημα που συσχετίζεται με το τελικό αποτέλεσμα, την πρόοδο, την διαγωγή/ συμπερριφορά ή με οποιαδήποτε άλλη πτυχή του Τοπικού Αγώνα.
2.3 Κατάχρηση Εσωτερικών Απόκρυφων Πληροφοριών:
2.3.1 Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε Εσωτερική Πληροφόρηση για την εξασφάληση ενός στοιχήματος συσχετιζόμενου με κάποιον Τοπικό Αγγώνα.
2.3.2 Αποκαλύπτοντας Εσωτερικές Πληροφορίες σε οποιοδήποτε άτομο που ο Συμμετέχοντας γνώριζε ή χρειαζόταν να γνωρίζει πιθανόν να οδηγήσει σε κατάχρηση αυτής της πληροφόρησης για σκοπούς στοιχήματος που σχετίζονται με Τοπικούς Αγώνες.
2.3.3 Επιζητώντας, προκαλώντας, παρασύροντας, χαλιναγωγώντας, πείθοντας, ενθαρρύνοντας ή προτρέποντας εκ προθέσεως, άμεσα ή έμμεσα, οποιονδήποτε Συμμετέχοντα να προβεί σε παραβίαση των προβλεπόμενων διατάξεων του Άρθρου 2.3.
2.4 Γενικά:
2.4.1 Προσφέροντας ή παρέχοντας σε κάποιον Συμμετέχοντα οποιοδήποτε δωροδόκημα, καταβολή χρημάτων, φιλοξενία ή οποιοδήποτε άλλο προνόμιο (ανεξαρτήτως εάν είναι σε είδος ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή) είτε (α) με σκοπό να εξωθήσει (άμεσα ή έμμεσα) σε κάποια παραβίαση του Κώδικα κατά της Διαφθοράς, ή (β) με σκοπό να διαμορφώσει για κάποιον/α ή για το άθλημα του κρίκετ εσφαλμένη φήμη.
2.4.2 Παραλείποντας να αναφέρει στον Διορισμένο Λειτουργό Κατά της Διαφθοράς (χωρίς καμία καθυστέρηση) την απόδειξη του δωροδοκήματος, της καταβολής χρημάτων ή οποιασδήποτε άλλης αμοιβής, (α) που ο Συμμετέχοντας γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει ότι του έχει προσφερθεί, με σκοπό να τον εξωθήσει (άμεσα ή έμμεσα) σε παραβίαση του Κώδικα Κατά της Διαφθοράς, ή (β) που έχει φτιαχθεί ή δωθεί με σκοπό να διαμορφώσει για κάποιον/α ή για το άθλημα του κρίκετ εσφαλμένη φήμη.
2.4.3 Παραλείποντας να αναφέρει στον Διορισμένο Λειτουργό Κατά της Διαφθοράς (χωρίς καμία καθυστέρηση) όλα τα δωροδοκήματα (είτε είναι είδος ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή) ή οποιεσδήποτε άλλες μη συμβατικές αμοιβές που ανέρχονται σε 500 ευρώ ή περισσότερα. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι δεν υπάρχει υποχρέωση από τον Συμμετέχοντα να αποκαλύψει οποιαδήποτε (α) προσωπικά δώρα, φιλοξενία και/ή άλλες μη συμβατικές αμοιβές προσφερόμενες από έναν κοντινό φίλο ή συγγενή του Συμμετέχοντα, (β) δείπνο ή απεριτίφ, ή (γ) φιλικά δώρα προς την ομάδα Κρίκετ εν όψη Τοπικών Αγώνων που ο Συμμετέχοντας έχει λάβει μέρος.
2.4.4 Παραλείποντας να αναφέρει στον Διορισμένο Λειτουργό Κατά της Διαφθοράς (χωρίς καμία καθυστέρηση) κάθε λεπτομέρια οποιασδήποτε προσέγγισης ή πρόσκλησης που έχει ληφθεί από τον Συμμετέχοντα για να εμπλακεί σε μια παρεκκλίνουσα συμπεριφορά με βάση των Κώδικα Κατά της Διαφθοράς.
2.4.5 Αποκρύπτοντας ή αρνώντας να ομολογήθει στον Αρμόδιο Υπεύθυνο για τη Δίωξη της Διαφθοράς (χωρίς καμία καθυστέρηση) εκτενώς τις λεπτομέριες οποιουδήποτε συμβάντος, γεγονότος ή ζητήματος που υποπίπτει στην αντίληψη ενός Συμμετέχοντα που μπορεί να υποκρύπτει διαφθορά, σύμφωνα με τον Κώδικα κατά της Διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένου (χωρίς εξαίρεση) προσεγγίσεις ή προσκλήσεις που έχει δεχθεί από κάποιον άλλον συμμετέχοντα να εμπλεχθεί σε πράξεις που θα ισοδυναμούσαν με παραβίαση του Κώδικα κατά της Διαφθοράς.
2.4.6 Με το να ανρνηθεί, χωρίς καμία αιτιολογία, να συνεργαστεί με οποιαδήποτε έρευνα που διενεργείται από τον Αρμόδιο Υπεύθυνο για τη δίωξη της διαφθοράς που σχετίζεται με κάποιο πιθανό περιστατικό διαφθοράς σύμφωνα με τον Κώδικα κατά της Διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένου (άνευ εξαιρέσεως) και το να μην θελήσει να παρέχει κάθε ακριβή πληροφορία και/ή πειστήρια που έχουν ζητηθεί από τον Αρμόδιο Υπεύθυνο (είτε αποτελεί μέρος επίσημης Απαίτησης βάσει άρθρου 4.3 είτε όχι) ως μέρος της έρευνας.
2.4.7 Με το να παρακωλύει ή να καθυστερεί την έκβαση κάποιας έρευνας που διεξάγεται από τον Αρμόδιο Υπεύθυνο σχετικά με το ύποπτο περιστατικό διαφθοράς (από κάποιον Συμμετέχοντα), συμπεριλαμβανομένου (άνευ εξαιρέσεως) το να αποκρύπτει, να παραποιεί ή να καταστρέφει οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο ή άλλη πληροφορία που συσχετίζεται με την έρευνα ή που μπορεί να αποτελέσει πειστήριο του συγκεκριμένου περιστατικού, βάσει τωνα ρχών του Κώδικα κατά της Διαφθοράς.
2.4.8 Με το να αρνηθεί να συνεργαστεί με τα διαδικαστικά μιας υπόθεσης που βαραίνουν έναν Συμμετέχοντα για την απρεπή διαγωγή του, βάσει του Κώδικα κατά της Διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένου (άνευ εξαιρέσεως) και το να μην θελήσει να καταθέσει μαρτυρία σχετικά με τις πληροφορίες που έχει εις γνώση του και/ή να αρνηθεί να παραβρεθεί, με σκοπό να καταθέσει τα πειστήρια ως ομιλητής, σε οποιαδήποτε συνεύλευση ολομέλιας πριν συγκληθεί Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς , όπου έχει ζητηθελι από τον Αρμόδιο Υπεύθυνο.
2.4.9 Προκαλώντας, παρασύροντας, χαλιναγωγώντας, πείθοντας, ενθαρρύνοντας ή προτρέποντας εκ προθέσεως, άμεσα ή έμμεσα, οποιονδήποτε Συμμετέχοντα να προβεί σε παραβίαση των προβλεπόμενων διατάξεων του Άρθρου 2.4.
2.5 Για του σκοπούς του Άρθρου 2:
2.5.1 Οποιαδήποτε προσπάθεια ενός Συμμετέχοντα, ή συμφωνία μεταξύ Συμμετεχόντων και κάποιου άλλου ατόμου, να δράσουν με τρόπο που θα καταλήξει σε ενέργεια παραβίασης του Κώδικα κατά της Διαφθοράς, θα αντιμετωπιστεί ως παραβίαση που έχει ήδη διαπραχθεί, ανεξαρτήτως από το εάν μια τέτοια προσπάθεια ή συμφωνία οδήγησε πράγματι σε παραβίαση.
2.5.2 Ένας συμμετέχοντας, ο οποίος εξουσιοδοτεί, προκαλεί, βοηθάει εκ προθέσεως, ενθαρρύνει, υποκαλύπτει ή συνεργάζεται με οποιεσδήποτε δράσεις όπως αναγράφονται στο Άρθρο 2.1 – 2.4 που έχουν διαπραχθεί από τον/την προπονητή/τρια, εκπαιδευτή/τρια, υπεύθυνο/η, εκπρόσωπο/η, επισκέπτη/τρια, ή άλλων συσχετιζόμενων, θα αντιμετοπιστεί σαν να έχουν διαπραχθεί αυτές οι δράσεις από τον ίδιο/ίδια (συμμετέχοντα/ουσα), βάσει των αρχών του Κώδικα κατά της Διαφθοράς.
2.5.3 Όπου ένας Συμμετέχοντας επιδιώκει να βασίζεται στη ύπαρξη της «υπορεωτικής αιτιολογίας» ώστε να δικαιολογήσει ή να αιτιολογήσει το συμβάν/περιστατικό, με βάση τον Κώδικα κατά της Διαφθοράς, που ισοδυναμεί με παραβίαση (Άρθρο 2.4.6), οι κατηγορίες θα τεθούν στον Συμμετέχοντα ώστε να καταθέσει επαρκή και αξιόπιστα πειστήρια για να αποδείξει ότι αυτές οι αυθεντικές αιτιολογίες υπάρχουν ή έχουν υπάρξει με σκοπό την αντικειμενική του απολογία σχετικά με το συμβάν λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις σχετικές διαστάσεις του θέματος.
2.6 Τα παρακάτω δεν σχετίζονται με τον καθορισμό μιας πράξης ως παράβαση που έχει διαπραχθεί με βάση τον Κώδικα κατά της Διαφθοράς (παρότι μπορεί να είναι σχετικά με το θέμα της κύρωσης που έχει επιβληθεί σύμφωνα με το Άρθρο 6 στην περίπτωση που είναι προκαθορισμένο ότι αυτή η παράβαση έχει διαπραχθεί):
2.6.1 Ανεξάρτητα από το εάν ο ίδιος ο Συμμετέχοντας έχει λάβει μέρος με οποιονδήποτε τρόπο σε έναν συγκεκριμένο Τοπικό Αγώνα.
2.6.2 Το εν λόγω αποτέλεσμα οποιουδήποτε στοιχήματος βασισμένο σε Τοπικό Αγώνα.
2.6.3 Το εν λόγω αποτέλεσμα ενός Τοπικού Αγώνα.
2.6.4 Ανεξάρτητα από το εάν οι εν λόγω προσπάθειες ή η απόδοση ενός Συμμετέχοντα, παίχτη ή κάποιου άλλου ατόμου, στους Τοπικούς Αγώνες, που είναι υπό αμφισβήτηση, επηρεάστηκαν ή αναμένεται να επηρεαστούν από τις δράσεις.
2.6.5 Ανεξάρτητα από το εάν οποιαδήποτε από τα εν λόγω αποτελέσματα των Τοπικών Αγώνων, που είναι υπό αμφισβήτηση, επηρεάστηκαν ή αναμένεται να επηρεαστούν από τις δράσεις.
2.7 Θα αποτελεί έγκυρη υπεράσπιση σε μια κατηγορία:
2.7.1 οποιοδήποτε αδίκημα του Κώδικα κατά της Διαφθοράς που αποδεικνύει, σε αντιστάθμηση με τα πιθανά ενδεχόμενα, ότι το φερόμενο αδίκημα διαπράχθηκε (και δε καταγράφηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία του Κρίκετ μετέπειτα) εξαιτίας της ειλικρινής και λογικής πεποίθησης του Συμμετέχοντα ότι επρόκειτο να βρεθεί η ζωή σου σε κίνδυνο ή η ασφάλειά του ή η ζωή και η ασφάλεια ενός άλλου ατόμου, και
2.7.2 ένα αδίκημα, σύμφωνα με το Άρθρο 2.4.8 του Κώδικα κατά της Διαφθοράς, εφόσον ο Συμμετέχοντας έχει καταθέσει επαρκή και αξιόπιστα πειστήρια για να αποδείξει ότι αυτές οι αυθεντικές αιτιολογίες υπάρχουν ή έχουν υπάρξει με σκοπό την αντικειμενική του απολογία σχετικά με το συμβάν λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις σχετικές διαστάσεις του θέματος (και για ποιο σκοπό το δικαίωμα να επικαλεσθεί το προνόμιο κατά της αυτοενοχοποίησης θεωρείται ότι το έχει αποποιηθεί ο κάθε Συμμετέχοντας και δεν θα πρέπει να αποτελεί επαρκή λόγο).

 

ΆΡΘΡΟ 3 ΕΠΊΣΗΜΟ ΠΡΌΤΥΠΟ ΤΕΚΜΗΡΊΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΊΞΕΩΝ

3.1 Εάν δεν παρατείθεται κάπου αλλού στον Κώδικα κατά της Διαφθοράς , το φορτίο των τεκμηρίων θα μετατίθεται στην Ελληνικλη Ομοσπονδία Κρίκετ σε όλες τις περιπτώσεις που έχουν ηγηθεί σύμφωνα με τις αρχές του Κώδικα κατά της Διαφθοράς και ο επίσημος κριτής των τεκμηρίων θα είναι το κατά πόσο ικανοποιημένη είναι η επιτροπή του Δικαστηρίου κατά της Διαφθοράς που έχει διαπραχθεί μια τέτοια πράξη, έχοντας υπόψιν, τη σοβαρότητα του ισχυρισμού που αναπτύσεται. Αυτό το πρότυπο απόδειξης και τεκμηρίωσης, σε όλες τις περιπτώσεις, είναι πιο σημαντικό από μια απλή αντιστάθμιση των πιθανοτήτων.
3.2 Οι ακόλουθοι κανόνες τεκμηρίων θα πρέπει να εφαρμόζονται σε συνευλεύσει ολομέλιας και στα διαδικαστικά μιας υπόθεσης γενικότερα:
3.2.1 Το Αρμόδιο Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς δεν θα δεσμεύεται από τους κανονισμούς που σχετίζονται με την παραδοχή των τεκμηρίων σε νομικές ή άλλες διαικασίες. Αντιθέτως, τα γεγονότα θα εξακριβωθούν από οποιαδήποτε αξιόπιστα μέσα, συμπεριλαμβανομένων και των τεκμηρίων που έχουν κατατεθεί ενδελεχώς.
3.2.2 Το Αρμόδιο Δικαστήριο κατά της διαφθοράς θα έχει στην ευχέρεια του την αποδοχή οποιωνδήποτε γεγονότων που έχουν εξακριβωθεί από απόφαση δικαστηρίου ή από την Πειθαρχική Αρχή. Επίσης, θα υπάγεται στην αρμοδιότητα τους να μην θέτουν τα γεγονότα ως υποκείμενα εν αναμονή. Ανάμεσα στα γεγονότα θα καθοριστεί ποια θα κριθούν αξιόπιστα τεκμήρια κατά του Συμμετέχοντα για τον οποίο έχει ηγηθεί η απόφαση, στην περίπτωση που ο Συμμετέχοντας δεν θα θεωρήσει ότι η απόφαση παραβιάζει τις αρχές της δικαιοσύνης.
3.2.2 Το Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς μπορεί να καταλήξει σε συμπέρασμα ανεπιθύμητο για τον Συμμετέχοντα, ο οποίος έχει βεβαιωθεί ότι έχει διαπράξει αδίκημα, με βάση τον Κώδικα κατά της Διαφθοράς, χωρίς υποχρεωτική απολογία, μετά από αίτημα που θα έχει τεθεί σε λογικό χρονικό περιθώριο πριν από τις συνελεύσεις ώστε να παρευρεθεί κι εκείνος, αυτοπροσώπος ή μέσω τηλεδιάσκεψης ή τηλεφωνικής γραμμής, και να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις.

 

ΆΡΘΡΟ 4 ΜΕΛΈΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ

4.1 Οποιοιδήποτε ισχυρισμοί ή υποψίες παράβασης του Κώδικα κατά της Διαφθοράς, από οποιαδήποτε πηγή, θα μετατεθεί στον Αρμόδιο Υπεύθυνο Δίωξης της Διαφθοράς για έρευνα.
4.2 Ο Αρμόδιος Υπεύθυνο θα μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, να εξάγει μια έρευνα όσον αφορά τις δραστηριότητες του καθενός Συμμετέχοντα, ο οποίος πιστεύεται πως έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα, με βάση τον Κώδικα κατά της Διαφθοράς. Τέτοιες έρευνες μπορούν να εξαχθούν, καθώς και οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρρωθεί μπορούν να διαμοιραστούν, με την Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ ή/και άλλες Εθνικές Ομοσπονδίες Κρίκετ και/ή άλλες συναφείς αρχές (συμπεριλαμβανομένων και της ποινικής δικαιοσύνης, των διοικητικών ή δικαστικών αρχών). Όλοι οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να συνεργάζονται πλήρως με τις έρευνες και σε περίπτωση που κάποιος το αρνηθεί, θα κατηγορείται με παράβαση του Κώδικα κατά της Διαφθοράς, σύμφωνα με τα Άρθρα 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8 και 2.4.9. (και δεν θα αποτελεί έγκυρη βάση ή υπεράσπιση σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη συναφή υπόθεση). Ο Αρμόδιος Υπεύθυνος θα έχει στην ευχέρειά του, όταν καθίσταται αναγκαίο, να παραμείνει στην δική του/της έρευνα όσο βρίσκονται σε εκρεμμότητα τα αποτελέσματα υποθέσεων από την Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ και/ή άλλες σχετικές αρχές.
4.3 Ως μέρος οποιοασδήποτε έρευνας, ο Αρμόδιος Υπεύθυνος θα μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή (συμπεριλαμβανομένης και της Προειδοποοίησης Κατηγορίας που έχει δοθεί σε έναν συγκεκριμένο Συμμετέχοντα), να αποστείλει γραπτώς αίτηση σε οποιονδήποτε Συμμετέχοντα με σκοπό να αποδόσει κι εκείνος αντίστοιχα στον Αρμόδιο Υπεύθυνο, γραπτώς ή αυτοπροσώπως σε συνέντευξη, απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Σημαντική προϋπόθεση θα είναι να επιτραπεί στον Αρμόδιο Υπεύθυνο να έχει στην δικαοδοσία του ένα αντίγραφο, γραπτό ή ηλεκτρονικό σε Η/Υ ή κινητή συσκευή, από τις πληροφορίες που θα καθιστούν καταλυτικές για την έκβαση της υπόθεσης. Τέτοια πληροφορία μπορεί να περιλαμβάνει (άνευ εξαιρέσεως) (α) αντίγραφα ή πρόσβαση σε όλο το ιστορικό (όπως πρόσφατες ή προηγούμενες τηλεφωνικές καταγραφές, ιστορικά ιστιότοπως και/ή άλλα ιστορικά καταγεγραμένα στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή σε άλλους μηχανισμούς καταχώρησης πληροφοριών), (β) τυχόν δεδομένα και/ή μηνύματα και/ή φωτογραφίες και/ή βίντεο και/ή ηχογραφημένα αρχεία και/ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που εμπεριέχεται σε κινητή συσκευή (μέσω WhatsApp ή οποιουδήποτε άλλου συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων) και/ή (γ) όλα τα γεγονότα και τις περιστάσεις τις οποίες ο Συμμετέχων γνωρίζει σχετικά με το θέμα που διερευνάται. Υπό την προϋπόθεση ότι οποιοδήποτε τέτοιο Αίτημα έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 4.3, και με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε αρχών της ενικής νομοθεσίας, ο Συμμετέχων θα πρέπει να συνεργαστεί με το Αίτημα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής αυτών των πληροφοριών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που μπορεί να καθοριστεί από τον Εντεταλμένο Υπεύθυνο Δίωξης Διαφθοράς. Όταν ένα τέτοιο Αίτημα σχετίζεται με το αίτημα κατοχής και/ή αντιγραφής και/ή λήψης πληροφοριών που περιέχοντες στην κινητή συσκευή ενός συμμετέχοντος, τότε αυτές οι πληροφορίες θα συμπεριλαμβάνονται απευθείας στην απόδειξη παραλαβής του Αιτήματος. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων, θα παρέχεται μια μικρή περίοδος δεκατεσσάρων ημερών για την παραλαβή της απόδειξης Αιτήματος. Όπου ενδείκνυται, ο Συμμετέχων μπορεί να ζητήσει παράταση της προθεσμίας παρέχοντας στον Αρμόδιο Υπεύθυνο βάσιμους λόγους ώστε να εγκριθεί η παράταση, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση για την χορήγηση ή την άρνηση της παράτασης αυτής θα εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του Αμόδιου Υπεύθυνου, ενεργώντας με βάση την λογική ανεξαιρέτως.
4.4 Οποιαδήποτε πληροφορία έχει στην κατοχή του ο Αρμόδιος Υπεύθυνος (ανεξαρτήτως εάν είναι σχετική με συγκεκριμένο Αίτημα ή γενικώς αποτελεί μέρος της υπόθεσης) δεν θα χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς από εκείνους που αναφέρονται στον Κώδικα κατά της Διαφθοράς και θα παραμείνει αυστηρά εμπιστευτική εκτός από την περίπτωση που:
4.4.1 θα καταστεί απαραίτητο να αποκαλυφθεί μια τέτοια πληροφορία για λόγους υπεράσπισης ή εξακρίβωσης κατηγορίας παραβάσεως του Κώδικα κατά της Διαφθοράς ή άλλων κανονσιμών κατά της διαφθοράς και απρεπούς συμπεριφοράς της Διεθνής Επιτροπής Κρίκετ ή οπιιασδήποτε άλλης Εθνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ,
4.4.2 μια τέτοια πληροφορία έχει ζητηθεί να αποκαλυφθεί απαιτούμενη από τον νόμο,
4.4.3 μια τέτοια πληροφορία έχει ήδη δημοσιευθεί ή έχει τεθεί ως δημόσιο ζήτημα, ή έχει αποκαλυφθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς που κυβερνούν τον σχετικό Αγώνα, και/ή
4.4.4 έχει τεθεί απαραίτητο (επειδή οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μπορεί να ισοδυναμούν με τεκμήρια των παραβάσεων άλλων νομων και κανονισμών) να αποκαλυφθεί μια τέτοια πληροφορία σε κάποια άλλη συσχετιζόμενη αρχή, συμπεριλαμβανομένων και της Διεθνής Επιτροπής Κρίκετ, άλλων Εθνικών Ομοσπονδιών Κρίκετ, της αστυνομίας, της φορολογικής αρχής, της υπηρεσίας πληροφοριών για ποινικά αδικήματα και απάτες, είτε σύμφωνα με με επίσημες συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών είτε με άλλο τρόπο.
4.5 Όλοι οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να συνεργάζονται με τον Αρμόδιο Υπεύθυνο Δίωξης Διαφθοράς σχετικά με τα διαδικαστικά που έχουν ηγηθεί ενάντια του Συμμετέχοντα που διέπραξε αδίκημα κατά του Κώδικα κατά της Διαφθοράς, συμπεριλαμβάνοντας (άνευ εξαιρέσεως) τις καταθέσεις ενός μάρτυρα και διασταυρώνοντάς τες με τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή του ο Συμμετέχοντας ή ο παρεβρισκόμενος, με σκοπό να υπάρχουν αξιόπιστες προφορικές αποδείξεις. Επίσης, θα μπορεί να συγκληθεί πειθαρχική συνέλευση ολομέλιας πριν από το Αρμόδιο Δικαστήριο Διαφθοράς και/ή πριν από το Δικαστήριο Αθλητικών Υποθέσεων, με βάση των Κώδικα κατά της Διαφθοράς, εφόσον ζητηθεί από τον Εντεταλμένο Αντιπρόσωπο κατά της Διαφθοράς σε περίπτωση που ο μη-πρόθυμος να συνεργαστεί Συμμετέχων δεν μπορεί να κατηγορηθεί με με παραβίαση του Κώδικα κατά της Διαφθορας σύφωνα με το Άρθρο 2.4.8 Λαμβάνοντας υπόψιν την αίτηση αποποίησης που συμπεριλαμβάνεται στο Άρθρο 2.7.2, δεν θα αποτελεί έγκυρη βάση ή υπεράσπιση οποιασδήποτε μεταγενέστερης κατηγορίας να επικαλεσθεί ο Συμμετέχων το προνόνιο της αυτοενοχοποίησης εξαιτίας της αποτυχίας ή της άρνησης της συνεργασίας.
4.6 Εάν, ανά πάσα στιγμή, η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ αποφασίσει ότι υπάρχει μια υπόθεση που πρέπει να καταχωρηθούν ορισμένες απαντήσεις σύμφωνα με το Άρθρο 2, τότε θα αποσταλεί στον Συμμετέχοντα μια γραπτή ειδοποίηση σχετικά με τα ακόλουθα («Ειδοποίηση Κατηγορίας»), η οποία κατά περίπτωση, θα αποσταλεί ως αντίγραφο στον Διευθύνοντα Σύμβολο της Εθνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ με την οποία σχετίζεται ο Συμμετέχοντας:
4.6.1 ο Συμμετέχων πρέπει να καταθέσει απαντήσεις σχετικά με την υπόθεση σύμφωνα με το Άρθρο 2,
4.6.2 τα συγκεκριμένα αδικήματα που σχετίζεται να έχει διαπράει ο Συμμετέχοντας,
4.6.3 λεπτομέριες των σχετικών πράξεων και/ή παραπτωμάτων πάνω στις οποίες βασίζονται οι κατηγορίες,
4.6.4 το εύρος των κυρώσεων που επιβάλλεται βάση του παρόντος Κώδικα κατά της Διαφθοράς, σε περίπτωση που η κατηγορία έχει διαπραχθεί,
4.6.5 (κατά περίπτωση) τα θέματα σχετικά με την Προσωρινή Αναστολή όπως έχει συγκεκριμενοποιηθεί στο Άρθρο 4.7, και
4.6.6 εάν ο Συμμετέχων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του ακρόασης/απολογίας ενώπιον του Δικαστηρίου Δίωξης Διαφθοράς (ανεξάρτητα από το εάν θα αναλάβει τις ευθύνες ή τις κυρώσεις ή και τα δυο), αυτός/ή θα πρέπει να υποβάλλει γραπτό αίτημα ακρόασης που θα εξηγεί πως ο Συμμετέχων ανταποκρίνεται στις κατηγορίες και (εν περιλήψει) που βασίζει αυτήν την αντίδραση/αντιμετώπιση. Για να καταστεί κάτι τέτοιο αποτελεσματικό, το αίτημα θα πρέπει να ληφθεί από τον Αρμόδιο Υπεύθυνο Δίωξης Διαφθοράς όσο το δυνατό συντομότερα, αλλά σε κάθε περίπτωση να τηρεί την προθεσμία των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα παραλαβής της «Είδοποίησης Κατηγορίας» από τον Συμμετέχοντα. Αντίγραφο οποιασδήποτε τέτοιας ειδοποίησης θα αποσταλεί στην Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ από τον Αρμόδιο Υπεύθυνο και, κατά περίπτωση, στην Εθνική Ομοσπονδία Κρίκετ με την οποία ο Συμμετέχοντας σχετίζεται, χωρίς καμία περιττή καθυστέρηση.
4.7 Προσωρινή Αναστολή
4.7.1 Όταν είτε (α) η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ αποφασίζει να αποδόσει κατηγορία σε έναν Συμμετέχοντα σχετικά με παράβαση του Κώδικα κατά της Διαφθοράς, ή (β) η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίεκτ θεωρεί ότι υπάρχουνάλλες εξαίρετες περιστάσεις που σχετίζονται με έναν Συμμετέχοντα (για παράδειγμα, οποιαδήποτε σχετική αστυνομική αρχή έχει συλλάβει και/ή έχει κατηγορήσει έναν Συμμετέχοντα για αδίκημα βάσει οποιουδήποτε σχετικού ποινικού νόμου σχετικά με γεγονότα που μπορεί επίσης να συνιστούν αδίκημα δυνάμει του παρόντος Κώδικα κατά της Διαφθοράς), θα έχει την ευχέρεια, σε περιπτώσεις που θεωρεί ότι η ακεραιότητα του του αθλήματος βρίσκεται σε σημαντικό κίνδυνο, να αναστείλει προσωρινά τον Συμμετέχοντα εν αναμονή της καθοριστικής απόφασης του Δικαστηρίου Δίωξης Διαφθοράς για το εάν πράγματι εκείνος/ή διέπραε το αδίκημα. Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την προσωρινή αναστολή του Συμμετέχοντα θα αποστέλεται στον ίδιο γραπτώς, με το αντίγραφο να αποστέλνεται την ίδια στιγμή στην Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ και, κατά περίπτωση, στην Εθνική Ομοπονδία Κρίκετ με την οποία ο Συμμετέχων σχετίζεται.
4.7.2 Σε κάθε περίπτωση, ο Συμμετέχων θα δίνεται την ευκαιρία να αμφισβητήσει την Προσωρινή Αναστολή σε συνεύληση ολομέλιας ενώπιον του Προέδρου της πειθαρχικής Επιτροπής (ο οποίος θα κάθεται μόνος του), η οποία θα πραγματοποίηται έγκαιρα από την επιβολή της Προσωρινής Αναστολής. Σε οποιαδήποτε τέτοια συνέλευση, θα εναπόκειται στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ να καταστήσει σαφές ότι η ακεραιότητα του αθλήτματος θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο εάν ο Συμμετέχων δεν παραμείνει προσωρινά σε αναστολή έως ότου καθοριστούν οι αποφάσεις από τις ανωτέρω αρχές. Η συνέλευση θα πραγματοποίηται μόνο βάσει γραπτών αιτήσεων, εκτός εάν ο Πρόεδρος κρίνει, σύμφωνα με την διακριτική του ευχέρεια, ότι θα πρέπει να συγκλιθεί συνέλευση. Οποιαδήποτε συνέλευση συγκλιθεί εξασφαλίζει στον Συμμετέχοντα την δίκαιη και εύλογη δυνατότητα να υποβάλλει αποδεικτικά στοιχεία του εναντίου, να απευθυνθεί στον Πρόεδρο και να παρουσιάσει την υπόθεσή του/της. Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ θα αποστέλλει στην Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ, και (εάν δύναται) στην Εθνική Ομοσπονδία με την οποία ο Συμμετέχοντας σχετίζεται, οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται στην εκάστοτε συνέλευση.
4.7.3 Στην περίπτωση που δεν έχει συγκλιθεί συνέλευση, σύμφωνα με το Άρθρο 5, στο μεσοδιάστημα των τριών (3) μηνών από την επιβολή της Προσωρινής Αναστολής, ο Συμμετέχων θα μπορεί να υποβάλλει αίτηση για συνέλευση ακρόασης και να απευθυνθεί (κατά περίπτωση) στον Πρόεδρο της Πειθαρχικής Επιτροπής για την άρση της Προσωρινής Αναστολής. Εάν υποβληθεί τέτοια αίτηση, θα εναπόκειται στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ να καταστήσει σαφές ότι η ακεραιότητα του αθλήτματος θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο στην περίπτωση που γίνει άρση της Προσωρινής Αναστολής. Η αίτηση θα γίνεται δεκτή μόνο μέσω γραπτών υποβολλών, εκτός εάν ο Πρόεδρος κρίνει, σύμφωνα με την διακριτική του ευχέρεια, ότι θα πρέπει να συγκλιθεί συνέλευση. Οποιαδήποτε εξέταση μιας τέτοιας αίτησης, από τον Πρόεδρο της Πειθαρχικής Επιτροπής, εξασφαλίζει στον Συμμετέχοντα την δίκαιη και εύλογη δυνατότητα να υποβάλλει αποδεικτικά στοιχεία του εναντίου, να απευθυνθεί στον Πρόεδρο και να παρουσιάσει την υπόθεσή του/της. Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ θα αποστέλλει έγκαιρα στην Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ, και (εάν δύναται) στην Εθνική Ομοσπονδία με την οποία ο Συμμετέχοντας σχετίζεται, οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται στην εκάστοτε συνέλευση.
4.7.4 Ενώ έχει τεθεί προσωρινά σε ναστολή, ένας Συμμετέχων δεν θα δύναται να παίξει, να προπονηθεί ή να συμμετέχει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή να λάβει μέρος σε Αγώνα ή σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία, εκδήλωση ή δραστηριότητα (εκτός από εγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης και αποκατάστασης για την παρεκκλίνουσα συμπεριφορά) που είναι εγκεκριμένα, διοργανωμένα, αναγνωρισμένα, ή γενικότερα είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, της Διεθνής Επιτροπής Κρίκετ, οποιασδήποτε Εθνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ . Επίσης, ο Συμμετέχων δεν θα μπορεί να λαμβάνει έγκριση για παροχή μέσων ή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών σε οποινδήποτε επίσημο χώρο ή Αγώνα. Η Διεθνής Επιτροπή Κρίκετ και άλλες Εθνικές Ομοσπονδίες Κρίκετ θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα εντός των δυνάμεων τους για την εφαρμογή και επιβολλή του παρόντος Άρθρου, 4.7.4., και εντός των αντίστοιχων γεωγραφικών περιορισμών στον βαθμό όπου υπάγεται στην δικαιοδοσία τους να πράξουν κάτι τέτοιο.
4.7.5 Ο Συμμετέχων, ο οποίος δεν έχει υποβληθεί σε Προσωρινή Αναστολή, μπορεί οικειοθελώς να αναστήλει τον εαυτό του με γραπτή ειδοποίηση στον Αρμόδιο Υπεύθυνο Δίωξης Διαφθοράς. Σε αυτήν την περίπτωση, δεδομένου ότι ο Συμμετέχων σέβεται απόλυτα την οικειοθελή αναστολή, έως ότου καθοριστούν οι αποφάσεις για το αδίκημα από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το Άρθρο 6.4, θα λάβει εύσημα για αυτήν του την πρωτοβουλία. Επίσης, θα πρέπει να αποστέλλεται αντίγραφο οποιασδήποτε οικειοθελούς Προσωρινής Αναστολής στην Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ και (κατά περίπτωση) στην Εθνική Ομοσπονδία Κρίκετ με την οποία ο Συμμετέχων σχετίζεται, χωρίς καμία περιττή καθυστέρηση.
4.8 Ανταπόκριση στην Ειδοποίηση Κατηγορίας
4.8.1 Εάν ο Συμμετέχων αποτύχει ή αρνηθεί να αποστείλλει γραπτώς αίτηση για συνέλευση ακρόασης πριν από το τελικό Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρπ 4.6.6 (ή με όποια περαιτέρω παράταση προθεσμίας κρίνει ο Αρμόδιος Υπεύθυνος απαραίτητη), τότε εκείνος/η θα θεωρηθεί ότι:
4.8.1.1 έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα της συνέλευση ακρόασης,
4.8.1.2 έχει παραδεχθεί ότι έχει διαπράξει το/τα αδίκημα/τα, με βάση τον Κώδικα κατά της Διαφθοράς, που ορίζεται/ονται στην Ειδοποίηση Κατηγορίας, και
4.8.1.3 έχει προσχωρήσει στο εύρος των εφαρμοστέων κυρώσεων που ορίζονται στην Ειδοποίηση Κατηγορίας.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν απαιτήται συνέλευση ακρόασης πριν από το τελικό Δικαστήριο. Αντ’ αυτόυ, ο Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής (με δική του απόφαση) θα απευθύνει το θέμα και την επιβολή μιας ισχύουσας κυρώσεως σε δημόσια κρίση που επιβεβαιώνει το/α αδικήμα/τα, βάσει του Κώδικα κατά της Διαφθοράς, όπως ορίζεται/ονται στην Ειδοποίηση Κατηγορίας. Πριν από την έκδοση της δημόσιας απόφασης, ο Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής θα πρέπει να παραδώσει γραπτή ειδοποίση αυτής της απόφασης στην Εθνική Ομοσπονδία Κρίκετ στην οποία ο Συμμετέχων υπάγεται, στον Αρμόδιο Υπεύθυνο Δίωξης Διαφθοράς και στην Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ.
4.8.2 Στην περίπτωση που ο Συμμετέχων ζητήσει να συγκλιθεί συνέλευση ακρόασης σύμφωνα με το Άρθρο 4.6.6, το ζήτηση θα προχωρήσει κανονικά σε ακρόαση βάσει του Άρθρου 5.

 

ΆΡΘΡΟ 5 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ

5.1 Οι συνελεύσεις ακροάσεως θα συγκαλούνται, σύμφωνα με τον Κώδικα κατά της Διαφθοράς,
5.1.1 Όταν η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ ισχυρίζεται ότι ένας Συμμετέχων έχει διαπράξει ένα αδίκημα βάσει του παρόντος Κώδικα κατά της Διαφθοράς, και ο Συμμετέχων υποβάλλει την απάντηση που απαιτείται σύμφωνα με το Άρθρο 4.6.6 πριν την λήξη της προκαθορισμένης προθεσμίας, αντιπαρατίθοντας τις κατηγορίες ή/και τις κυρώσεις που πρόκειται να επιβληθούν για το εκάστοτε αδίκημα. Σε αυτήν την περίπτωση, το θέμα θα πρέπει να παρεπεμφθεί στον Πρόεδρο της Πειθαρχικής Επιτροπής.
5.1.2 Ο Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής θα πρέπει να διορίσει τρία μέλη από την Πειθαρχική Επιτροπή (μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και ο ίδιος ο Πρόεδρος) ώστε να διαμορφωθεί το Δικαστήριο που θα κρίνει τις τελικές αποφάσεις σχετικά με την υπόθεση. Ένα μέλος του Δικαστηρίου, το οποίο θα είναι ο δικηγόρος, θα καταστεί Πρόεδρος του Δικαστηρίου. Τα διορισμένα μέλη θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα της ολομέλιας και να μην έχουν οποιαδήποτε προηγούμενη ανάμειξη με την υπόθεση.
5.1.3 Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου θα πρέπει να συγκαλέσει προκαταρκτική συνάντηση με την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ και και τους νόμιμους εκπροσώπους της (εάν υπάρχουν), μαζί με τον Συμμετέχοντα και τους νομικούς εκπροσώπους τους/της (εάν υπάρχουν). Η προκαταρκτική συνάντηση θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα μέσω τηλεφωνικής διάσκεψης (εκτός εάν ο Πρόεδρος αποφασίσει διαφορετικά). Η μη-συμμετοχή του εκάστοτε Συμμετέχοντα ή του εκρποσώπου του κατά την προκαταρκτική συνάντηση, αφού έχει δωθεί σαφής ειδοποίηση, δεν θα εμποδίσει τον Πρόεδρο να προβεί στην συνάντησει κανονικά, ανεξάρτητα από το εάν γραπτές αιτήσεις έχουν γίνει για λογαριασμό του Συμμετέχοντα.
5.1.4 Ο σκοπός οποιασδήποτε προκαταρκτικής συνάντησης είναι για να επιτρέψει στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου να απευθυνθεί σε τυχόν ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν πριν από την ημέρας της συνέλευσης ακροάσεως. Ανεξάρτητα από την διεξαγωγή προκαταρκτικής συνάντησης, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου θα πρέπει:
5.1.4.1 να καθορίσει την ή τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η πλήρης ακρόαση. Εκτός εάν ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου διταάξει διαφορετικά, η ακρόαση θα πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία της προκαταρκτικής ακρόασης,
5.1.4.2 να καθορίσει τις ημερομηνίες εύλογα πριν από την ημερομηνία της πλήρους ακροάσεως κατά τις οποίες:

(α) Η ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ θα υποβάλλει εναρκτήριο σημείωμα με επιχειρήματα για όλα τα θέματα που επιθυμεί εγείρει κατά την συνέλευση και γραπτή δήλωση από κάθε μάρτυρα ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ προτίθεται να καλέσει κατά την συνέλευση τα άμεσα αποδεικτικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφα εγγράφων στα οοποία προτίθεται να βασιστεί,
(β) ο Συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλει ένα ενημερωτικό δελτίο, απευθύνοντας στα επιχειρήματα της Ελληνικής Ομοσποδίας Κρίκετ και θα πρέπει να εκθέσει τα δικά του/της επιχειρήματα για θέματα που επιθυμεί να εγείρει κατά της ακρόαςή του/της, κάνοντας λόγο άμεσα στα αποδεικτικά στοιχεία του μάρτυρα και επισυνάπτοντας αντίγραφα εγγράφων στα οοποία προτίθεται να βασιστεί, και
(γ) η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ μπορεί να υποβάλει ενημερωτικό δελτίο με την σαφή τοποθετησή της, απαντώντας στο δελτίο του Συμμετέχοντα και να παράσχει μια δήλωση μαρτυρίας από κάθε μάρτυρα όπου η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ σκοπεύει να καλέσει κατά την συνέλευση ακροάσεως, και επισυνάπτοντας αντίγραφα εγγράφων στα οοποία προτίθεται να βασιστεί.
5.1.4.3 να διατάξει την ενοποίηση με άλλες υποθέσεις, όπως κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου. Για παράδειγμα, όταν δυο ή περισσότεροι συμμετέχοντες φέρονται να έχουν διαπράξει αδικήατα κατά του Κώδικα κατά της Διαφθοράς, ενδέχεται και οι δυο να εξεταστούν οι υποθέσεις τους κατά την ίδια συνέλευση, όταν τα διαδικαστικά προκύποτουν από τα ίδια περιστατικά ή ένα σύνολο γεγονότων ή ακόμη και όταν υπάρχει σαφής συνδεση μεταξύ ξεχωριτών περιστατικών, και
5.1.4.4 να υπάρξει τέτοια δίαταξη, όπως ο Πρόδερος του Δικαστηρίου κρίνει σκόπιμο σχετικά με την παραγωγή συναφών εγγράφων και/ή άλλου υλικού μεταξύ των μελών του Δικαστηρίου.
5.1.5 Ο συμμετέχων θα πρέπει να προβάλλει κατά την ακρόαση κατά την προκαταρκτική ακρόαση οποιαδήποτε νόμιμη ένσταση που μπορεί να έχει σε οποιοδήποτε μέλος του Δικαστηρίου που έχει συγκαλέσει συνέλευση για να εισακούσει την υπόθεσή του/της. Οποιαδήποτε μη-δικαιολογημένη καθυστέρηση ένστασης θα έχει συνιστά παραίτηση από το αίτημα ένστασης. Για οποιαδήποτε ένσταση που διατυπωθεί, ο Πρόεδρος έχει στην δικαιοδοσία του την απόφαση νομιμότητας ή μη της ένστασης, ή εάν η ένσταση έχει διατυπωθεί προς τον Πρόδερο του Δικαστηρίου τότε θα αποφασίσει σχετικά με τη νομιμότητά της ο Πρόδερος της Πειθαρχικής Επιτροπής).
5.1.6 Εάν, λόγω μιας ένστασης ή για κάποιο άλλο λόγο, ένα μέλος του Διακστηρίου είναι ή καθίσταται απρόθυμο ή ανίκανο για να εισακούσει την υπόθεση, τότε ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου θα έχει στην διακριτική του υχέρα να: (α) να διορίσει ένα αναπληρωματικό μέλος από την Πειθαρχική Επιτροπή, ή (β) να εξουσιωδοτήσει στα υπόλοιπα μέλη του Δικαστηρίου να εισακούσουν μόνα τους της υπόθεση.
5.1.7 Οι ακροάσεις πριν απο το Δικαστηρίο θα πρέπει να διεξάγωνται σε εμπιστευτικό κύκλο.
5.1.8 Ο καθένας από την Ελληνική Ομοπονδία Κρίκετ και ο Συμμετέχων έχουν το δικαίωμα να παρίστανται και να παρακολουθούν την ακρόαση και (με δικά τους έξοδα) να εκρποσωπούνται από νομικό σύμβουλο δικής τους επιλογής. Όταν υπάρχει επιτακτική δικαιολόγηση για τη μη συμμετοχή οποιουδήποτε μέλους ή εκπρόσωπου θα έχει την ευκαιρία ναν παρεβρίσκεται στην συνέλευση μέσω τηλεφώνικής κλίσης ή τηλεδιάσκεψης (εάν δύναται).
5.1.9 Με την επιφύλαξη του Άρθρου 3.2.2, ο Συμμετέχων μπορεί να επιλέξει να μην εμφανιστεί αυτοπροσώπως στην συνέλευση, αλλά αντ’ αυτού μπορεί να υποβάλλει γραπτή αίτηση, η οποία θα εξεταστεί από το Δικαστήριο στις συζητήσεις του. Ωστόσο, η μη- συμμετοχή του εκπροσώπου ή του/της εκπροσώπου του/της, χωρίς επιτακτική δικαιολόγηση, και μετέπειτα αφότου έχει αποσταλλεί ειδοποίηση συνέλευσης ακροάσεως, δεν θα πρέπει να εμποδίσει το Δικαστήριο από το να προχωρήσει στην εκάστοτε συνέλευση, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβληθεί γραπτές ειδοποίησεις εκ μέρους του.
5.1.10 Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί στην συνέλευση ακρόασης (συμπεριλαμβανομένου και του εάν θα συγκλιθεί ακρόαση ή θα ακολουθηθεί εναλλακτική κρίση του θέματος [ή οποιουδήποτε μέρος του] θα είναι μόνο μέσω γραπτών αιτήσεων και αναλόγως της γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η συνέλευση, υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί μετάφραση των αποδεικτικών στοιχείων. Αυτές τις αποφάσεις θα τις καθορίσει ο Πρόδερος του Δικαστηρίου, δεδομένου ότι η ακρόαση διεξάγεται με τρόπο όπου παρέχει στον συμμετέχοντα την δίκαιη και εύλογη ευκαιρία να παρουσίασει τα τεκμήριά του (συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος να καλέσει τους μάρτυρες σε τηλεδωνική κλίση ή τηλεδιάσκεψη όπου κρίνεται απαραίτητο) προς το Δικαστήριο.
5.1.11 Εάν απαιτηθεί από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ θα προβεί σε ρυθμίσεις για την καταγραφή και/ή απομαγνητοφώνηση της ακρόασης (εκτός από τις ιδιωτικές συζητήσεις του Δικαστηρίου). Τα έξοδα καταγραφής ή/και απομαγνητοφώνησης της ακρόασης καταβάλλονται από την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε αλλαγής διάταξης δαπανών που μπορεί να προβεί το Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 5.2.3.
5.1.12 Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Κώδικα κατά της Διαφθοράς, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια των διαδικαστικών, θα μπορεί ο Συμμετέχοντας να ομολογήσει τα αδικήματα για τα οποία έχει κατηγορηθεί, ανεξάρτητα από το έαν έχει υπάρξει συμφωνία με την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ σχετικά με την ατάλληλη ποινή που θα πρέπει να λάβει ο Συμμετέχχν με σκοπό να αποφευχθεί η σύγκλιση ακροάσεως πριν από το Δικαστήριο. Οποιεσδήποτε τέτοιες συζητήσεις μεταξύ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ και του Συμμετέχοντος, θα πρέπει να λάβουν μέρος σε έναν μη-προκαταλυπτικό κύκλο και με τρόπο όπου δεν θα καθυστερεί ή παρακωλύει τις περαιτέρω διαδικασίες. Οποιαδήποτε προκύπτουσα συμφωνία θα πρέπει να καταγράφεται γραπτώς και να υπογράφεται τόσο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ (ή ισοδύναμο) όσο και από τον Συμμετέχοντα, και θα ορίζεται σαφώς η κύρωση που επιβλήθηκε προς το πρόσωπό του (Κύρωση μετά από Συμφωνία). Κατά τον καθορισμό της Συμφωνημένης Κυρώσεως, η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν το εύρος των κυρώσεων που προκαθορίζονται στο Άρθρο 6.2 για τα εν λόγω αδικήματα,αλλά δεν υποχρεούται να επιβάλλει κυρώσεις εντός του εύρους που εύλογα υπάρχει λόγος να απομακρυνθεί από αυτό (εάν είναι επιθυμητό). Μόλις λάβει την ειδοποίηδη της Συμφωνημένης Κυρώσεως, το Δικαστήριο θα πρέπει να αναστείλλει τις διασικασίες χωρίς να χρειαστεί περεταίρω ακρόαση. Αντ’ αυτού ο Διευθύνον Σύμβουλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ (ή ισοδύναμος) θα πρέπει να εκδώσει αμέσως δημόσια απόφαση που θα επιβεβαιώνει την αποδοχή των αδικημάτων από τον Συμμετέχοντα και τις επιβαλλόμενες συμφωνημένες κυρώσεις. Πριν εκδωθεί η δημόσια απόφαση, η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ θα πρέπει να αποστείλλει ειδοποίηση στην Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ και κατά περίπτωση στην Εθνική Ομποσπονδία με την οπόια ο Συμμετέχων σχετίζεται.
5.2 Οι Αποφάσεις του Δικαστηρίου Δίωξης Διαφθοράς
5.2.1 Το Δικαστήριο θα πρέπει να ανακοινώσε την απάφασή του γραπτώς, με σαφή αιτιολόγηση, όσο το δυνατόν συντομότερα μετά από τη λήψη της ή εν πάσει περιπτώση, στο μεσοδιάστημα των τριάντα (30) ημερών από την λήξη της ακρόασης. Η γραπτή αυτή απόφαση θα εκθέτει και θα εξηγεί:
5.2.1.1 τα πορίσματα και τους λόγους του Δικαστηρίου κάτω από τους οποίους διαπράχθηκε/αν το/α αδίκημα/τα παραβίασης του Κώδικα κατά της Διαφθοράς,
5.2.1.2 με αιτιολόγηση, τα πορίσματα του Δικαστηρίου με τις ανάλογες ποινές, εάν υπάρχουν, που θα πρέπει να υποβληθούν (συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε προστίμων και/ή της περιόδου μη-επιλεξιμότητας),
5.2.1.3 με αιτιολόγηση, την ημερομηνία έναρξης της πειόδου Μη-Επιλεξιμότητας σύμφωνα με το Άρθρο 6.4, και
5.2.1.4 τα δικαιώματα προσφυγής όπως περιγράφονται στο Άρθρο 7.
5.2.2 Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ θα πρέπει να αποστείλλει στην Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ, και κατά περίπτωση στην Εθνική Ομποσπονδία με την οπόια ο Συμμετέχων σχετίζεται, ένα πλήρες γραπτό αντίγραφο των πορισμάτων και των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά το Δικαστήριο (συμπεριλαμβανομένων και των οποιωνδήποτε κυρώσεων που έχει επιβληθεί από το Δικαστήριο) την ίδια στιγμή που θα ανακοινωθούν στον Συμμετέχοντα και προγενέστερα από τη δημοσιοποίησης τέτοιων αποφάσεων.
5.2.3 Το Δικαστήριο θα έχει στην διακριτική του ευχέρεια να ανακοινώσει την έκβαση της υπόθεσης στα μέλη (και την Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ) πριν από την γραπτή αιτιολόγηση των αποφάσεων βάσει του Άρθρου 5.2.1 σε περιπτώσεις που έχει επιβληθεί Προσωρινή Αναστολή ή όταν κριθεί αναγκαίο. Ωστόσο, για την αποφυγή αμφιβολιών: (α) το Δικαστήριο θα πρέπει να εκδώσει γραπτή αιτιολογημένη απόφαση σύμφωνα με το Άρθρο 5.2.1, και (β) ο χρόνος προσφυγής, σύμφωνα με το Άρθρο 7, δεν θα μπορεί να λήξει εώς ότου ληφθεί η γραπτή και αιτιολογημένη απόφαση. Ειδοποίηση για την απόφαση αυτή θα δοθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ στην Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ, και κατά περίπτωση στην Εθνική Ομποσπονδία με την οπόια ο Συμμετέχων σχετίζεται.
5.2.4 Το Δικαστήριο έχει την εξουσία να επιβαρύνει με δικαστικά έξοδα οποιονδήποτε διάδικο που παρεβρέθη στην ακρόαση σχετικά με τα εξόδα της σύγκλισης και διοργάνωσης του Δικαστηρίου και σχετικά με τα έξοδα (νομικών υποχρεώσεων, εμπειρογνώμων, ταξιδιωτικών αναγκών, διαμονής, μετάφρασης και ό,τι άλλο είναι αναγκαίο) που υπέστησαν οι διάδικοι σε σχέση με τα διαδικαστικά, όπου κρίνεται απαραίτητο, (π.χ. υπό την εξαίρεση, όταν θεωρηθεί ότι το μελος αυτό ενήργησε ψευδώς και επιπόλαια). Εάν το Δικαστήριο δεν ασκήσει αυτήν την εξουσία, η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ θα πρέπει να καταβάλλει τα έξοδα διεξαγωγής του Δικαστηρίου, καθώς και της διοργάνωσης της ολομελούς συνέλευσης ακροάσεως, με τον κάθε διάδικο να αναλαμβάνει τα δικά του έοδα (νομικών υποχρεώσεων, εμπειρογνώμων, ταξιδιωτικών αναγκών, διαμονής, μετάφρασης και ό,τι άλλο είναι αναγκαίο).
5.2.5 Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων προσφυγής σύμφωνα με το Άρθρο 7, η απόφαση του Δικαστηρίου θα πρέπει να είναι πλήρης, οριστική και να έχει φέρει την καταληκτική επίλυση της υπόθεσης και η οποία θα είναι δεσμευτική για όλα τα μέλη.

 

ΆΡΘΡΟ 6 ΚΥΡΏΣΕΙΣ

6.1 Σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος Κώδικα κατά της Διαφθοράς από έναν Συμμετέχοντα, το Δικαστήριο Δίωξης Διαφθοράς θα πρέπει να επιβάλλει την κατάλληλη κύρωση με βάση το εύρος των επιτρεπόμενων κυρώσεων όπως αναγράφονται στο Άρθρο 6.2. Προκειμένου να καθοριστεί η απαραίτητη κύρωση, η οποία θα πρέπει να επιβληθεί σε κάθε περίπτωση, το Δικαστήριο θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσει τη σχετική σοβαρότητα του παραπτώματος, συμπεριλαμβανομένης και της αναγνώρισης όλων των σχετικών παραγόντων που θεωρείται ότι:
6.1.1 επιβαρύνη τη φύση του παραπτώματος, δηλαδή:
6.1.1.1 έλλειψη τύψεων και μετανόησης εκ μέρους του Συμμετέχοντα,
6.1.1.2 το κακό προηγούενο πειθαρχικό ιστορικό του Συμμετέχοντα (συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων παραπτωμάτων όπου ο Συμμετέχοντας έχει βρεθεί ένοχος [εάν υπάρχουν] και/ή οποιεσδήποτε παραβιάσεις των κανονισμούς της Ελληνικής Ομοσπονδίας, της Διεθνής Επιτροπής ή οποιασδήποτε άλλης Εθνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ),
6.1.1.3 όταν το ποσό οποιασδήποτε αμοιβής ή άλλων κερδών που έχουν ληφθεί, άμεσα ή έμμεσα, από τον Συμμετέχοντα με σκοπό την διάπραξη του αδικήματος είναι ύψιστης σημασίας και/ή όταν τα ποσά των χρημάτων εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην διάπραξη του αδικήματος γενικότερα,
6.1.1.4 όταν το παράπτωμα είχε τη δυνατότητα να βλάψει ουσιαστικά την εμπορική αξία και/ή το δημόσιο συμφέρον για τους Τοπικούς Αγώνες,
6.1.1.5 όταν το παράπτωμα επηρέασε (ή είχε την δυνατότητα να επηρεάσει) το αποτέλεσμα του σχετικού Τοπικού Αγώνα,
6.1.1.6 όταν απειλείται ευημερία ενός Συμμετέχοντος ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου ως αποτέλεσμα ενός παραπτώματος,
6.1.1.7 όταν το παράπτωμα επηρεάζει αρνητικά περισσότερους από έναν Συμμετέχοντα ή άλλα άτομα, και/ή
6.1.1.8 κάθε άλλον επιβαρυντικό παράγοντα που το Δικαστήριο Δίωξης Διαφθράς θεωρεί σχετικό και απαραίτητο.
6.1.2 άμβλυνση της φύσης του παραπτώματος, δηλαδή:
6.1.2.1 κάθε παραδοχή ενοχής (η ελαφρυντική αξία της οποίας μπορεί να εξαρτάται από το χρονοδιάγραμμά της),
6.1.2.2 το καλό προηγούμενο καλό πειθαρχικό ιστορικό του Συμμετέχοντα,
6.1.2.3 η νεότητα και/ή έλλειψη εμπειρίας του Συμμετέχοντα,
6.1.2.4 όταν ο Συμμετέχων παραιτήθηκε από την απόπειρα ή την συμφωνία πριν ανακαλυφθεί από τρίτο πρόσωπο μη-εμπλεκόμενο στην απόπειρα ή συμφωνία,
6.1.2.5 όταν ο Συμμετέχων έχει συνεργαστεί επιτυχώς με τον Αρμόδιο Υπεύθυνο Δίωξης Διαφθοράς σε οποιαδήποτε έρευνα διεξήχθη από εκείνον/η,
6.1.2.6 όταν το παράπτωμα δεν έβλαψε ουσιαστικά (ή δεν είχε την δυνατότητα να βλάψει ουσιαστικά) την εμπορική αξία, την ακεραιότητα των αποτελεσμάτων και/ή το δημόσιο συμφέρον στους σχετικούς Τοπικούς Αγώνες,
6.1.2.7 όταν το παράπτωμα δεν επηρέασε (ή δεν είχε την δυνατότητα να επηρεάσει) το αποτέλεσμα των σχετικών Τοπικών Αγώνων,
6.1.2.8 όπου ο Συμμετέχων παρέχει ουσιαστική/σημαντική βοήθεια στον Αρμόδιο Υπεύθυνο Δίωξης Διαφθοράς, στην Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ, σε οποιαδήποτε άλλη Εθνική Ομοσπονδία Κρίκετ, στην αρχή της ποινικής δικαιοσύνης ή σε ένα επίσημο πειθαρχικό σώμα,
6.1.2.9 όταν ο Συμμετέχων έχει υποστεί ήδη κυρώσεις παραβιάζοντας άλλους νόμους ή/και κανονσμούς για το ίδιο παράπτωμα, και/ή
6.1.2.10 οποιουσδήποτε άλλους αμβλυντικούς παράγοντες που το Δικαστήριο Δίωξης Διαφθοράς κρίνει σχετικούς και απαραίτητους.
6.2 Έχοντας εξετάσει όλους τους παράγοντες όπως αναγράφονται στο Άρθρο 6.1.1 και 6.1.2, το Δικαστήριο Δίωξης Διαφθοράς θα καθορίζει, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, ποιες θα πρέπει να είναι οι κατάλλξλες κυρώσεις:
ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ ΚΏΔΙΚΑ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΆΣ ΕΎΡΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗΣ ΠΕΡΙΌΔΟΥ «ΜΗ-ΕΠΙΛΕΞΙΜΌΤΗΤΑΣ» ΠΡΌΣΘΕΤΗ ΔΙΆΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΉ ΠΡΟΣΤΊΜΩΝ
Άρθρα 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ή 2.1.4 (διαφθορά) Το λιγότερο πέντε (5) χρόνια και το μέγιστο για πάντα.

Σε όλες τις περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης και οποιαδήποτε περίοδο Μη- Επιλεξιμότητας, το Δικαστήριο Δίωξης Διαφθοράς θα έχει στην διακριτική του ευχέρεια να επιβάλλει πρόστιμο στον Συμμετέχοντα του ποσού που κρίνει κατάλληλο.
Άρθρα 2.2.1 ή 2.2.2 (Στοίχημα)
Το λιγότερο ένα (1) έτος και το μέγιστο πέντε (5) έτη.
Άρθρα 2.3.1 ή 2.3.3 (εάν σχετίζεται με παραβίαση του άρθρου 2.3.1) (Κατάχρηση Εσωτερικών Πληροφοριών) Το λιγότερο ένα (1) έτος και το μέγιστο πέντε (5) έτη.
Άρθρα 2.3.2 ή 2.3.3 (εάν σχετίζεται με παραβίαση του άρθρου 2.3.2) (Κατάχρηση Εσωτεικών Πληροφοριών) Το λιγότερο έξι (6) μήνες και το μέγιστο πέντε (5) έτη.
Οποιαδήποτε από τα Άρθρα από 2.4.1 έως 2.4.6, όλων συμπεριλαμβανομένων (Γενικά) Το λιγότερο έξι (6) μήνες και το μέγιστο πέντε (5) έτη.
Οποιαδήποτε από τα Άρθρα από 2.4.7 έως 2.4.9, όλων συμπεριλαμβανομένων (Γενικά) Οποιαδήποτε περίδο από το μηδέν μέχρι και πέντε (5) έτη.

6.3 Προς αποφυγήν αμφιβολιών:
6.3.1 το Δικαστήριο Δίωξης Διαφθοράς δεν έχει δικαιοδοσία να αλλάζει ή να αντιστρεφει τα αποτελέσματα οποιωδήποτε Αγώνων,
6.3.2 όταν ένας Συμμετέχων κριθεί ένοχος δύο παραπτωμάτων παραβίασης του Κώδικα κατά της Διαφθοράς σε σχέση με το ίδιο περιστατικό ή σύνολο γεγονότων, τότε (εκτός εάν έχει διαταχθεί διαφορετικά από το Δικαστήριο σκοπίμως) τυχόν πολλαπλές περιόδοι Μη-Επιλεξιμότητας που έχουν επιβληθείθα πρέπει να εκτελούνται ταυτόχρονα (και όχι σωρρευτικά), και
6.3.3 όταν καταβάλλεται πρόστιμο σε Συμμετέχοντα , τότε θα πρέπει να πληρώνεται: (α) από τον Συμμετέχοντα (και όχι, εκτός μόνονν αν συμφωνήσει η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ, από κάποιο τρίτο πρόσωπο), και (β) απευθείας στην Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ το αργότερο (υποκείμενο στο Άρθρο 6.7) εντός ενός ημερολογιακού μήνα από παραλαβή της ειδοποίησης του προστίμου.
6.4 Οποιαδήποτε περίοδος μη Επιλειμότητας που επιβάλλεται σε έναν Συμμετέχοντα θα αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της αποφάσεως, δεδομένου ότι οποιαδήποτε περίοδος Προσωρινής Αναστολής που υπηρετείται από τον Συμμετέχοντα πιστώνεται έναντι της συνολικής πειόδου Μη-Επιλεξιμότητας που πρόκειται να υπηρετηθεί.
6.5 Κανένας Συμμετέχων που έχει κυρηχθεί Μη-Επιλέξιμος δεν θα μπορεί, κατά την περίοδο Μη-Επιλεξιμότητας, να παίξει, να προπονηθεί, να προεδρεύσει ή να συμμετάσχει με τον οποιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε Αγώνα ή κάποια άλλης μορφής δραστηριότητας ή εκδήλωσης (εκτός από την εξουσιοδοτημένη αναμόρφωση για το διαπραχθέν αδίκημα) που είναι εξουσιοδοτημένα, διοργανωμένα, κυρώνονται, αναγνωρίζονται ή υποστηρίζονται με οποιονδήποτε τρόπο από την Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ ή κάποιο άλλο μέλοςτης δικαιοδοσίς της Εθνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, ή δέχονται αναγώριση παροχής μέσων ή άλλων υπηρεσιών σε οποιοδήποτε επίσημο χώρο ή Αγώνα. Η Διεθνής Επιτροπή Κρίκετ και άλλες Εθνικές Ομοσπονδίες Κρίκετ θα πρέπει να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, εντός των δυνάμεών τους, για την εφαρμογή και επιβολή του παρόντος άρθρου 6.5 στις αντίστοιχες γεωγραφικές περιφέρειες τους στο βαθμό που έχουν την αρμοδιότητα ή τη δικαιοδοσία να το κάνουν.
6.6 Ένας Συμμετέχων που υπόκειται σε περίοδο Μη-Επιλεξιμότητας, θα πρέπει να παραμείνει υποκείμενος στον παρόντα Κώδικα κατά της Διαφθοράς και στους κανονισμούς που προβλέπονται από την Διεθνή Επιτροπή και όλες τις Εθνικές Ομοσπονδίες Κρίκετ κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου. Εάν ένας Συμμετέχων διαπράξει ένα αδίκημα κατά τη διάρκεια της περιόδου Μη-Επιλεξιμότηταςμ, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα ξεχωριστό αδίκημα και θα πρέπει να κινηθούν νέες διαδικασίες σύμφωνα με το Άρθρο 4.6 του Κώδικα κατά της Διαφθοράς ή σύμφωνα με του σχετικούς κανονισμούς της Διεθνής Επιτροπής ή της σχετικής Εθνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, κατά περίπτωση.
6.7 Μόλις λήξει οποιαδήποτε περίοδος Μη-Επιλεξιμότητας, ο Συμμετέχων θα καταστεί αυτόματα επαν-επιλέξιμος για να συμμετάσχει ή να συμπεριλιηφθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στους Αγώνες, υπό την προϋπόθεση ότι: (α) έχει ολοκληρώσει μια επίσημη αναμορφωτική/εκπαιδευτική συνεδρία κατά της διαφθοράς και της απρεπούς συμπεριφοράς, με την εύλογη επιτήρηση του Αρμόδιου Υπεύθυνου Δίωξης Διαφθοράς, (β) έχει συμφωνήσει να υποβάλει τον εαυτό του σε πρόσθετες σχετικές διαδικασίες παρακολούθησης, όπως ο Αρμόδιος Υπεύθυνος μπορεί να κρίνει απαραίτητο, δεδομένης της φύσης και το πεδίο στο οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα, και (γ) έχει καταβάλει κάθε αντίτιμο του προστίμου που του είχε επιβληθεί από το Δικαστήριο Δίωξης Διαφθοράς και το Δικαστήριο Αθλητισμού. Ωστόσο, η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ θα εξετάσει οποιοδήποτε αίτημα οποιουδήποτε Συμμετέχοντα για θέματα οικονομικής δυσπραγίας σχετικά με την αποπληρωμή των προστίμων και την παράταση προθεσμίας κατάθεσης του ποσού. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το ποσό πληρωμής του προστίμου (ή οποιαδήποτε συμφωνηθείσα μερική-πληρωμή ή δόση αυτού) στην Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ εώς ότου λήξει η προθεσμία ή μέχρι την λήξη της επόμενης, συμφωνηθείσας προθεσμίας, τότε, εκτός εάν η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ συμφωνήσει διαφορετικά,ο Συμετέχων δεν θα μπορεί να παίζει, να προπονείται, να προεδρεύει ή να συμμετάσχει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή να δραστηριοποιηθεί σε κάποιον Αγώνα εώς ώτου πλήρης καταβολής του προστίμου.
6.8 [Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, μόνο αφότου λάβει την προγενέστερη έγκριση του Ποέδρου της Διεθνής Επιτροπής Κρίκετ της Αμερικανικής Νοτιοδυτικής Πιστωτικής Ένωσηςκαι του Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, θα έχει στην διακριτική του ευχέρια να επιτρέψει στον Συμμετέχοντα, ο οποίος υπόκειται σε περίοδο Μη-Επιλεξιμότητας, να συμμετέχει σε Τοπικού Αγώνες που διεξάγωνται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας οποιαδήποτε στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής, όπου κατά την γνώμη του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, η έγκαιρη αποκατάσταση της επιλεξιμότητάς του έγκειται στην κόσμια συμπεριφορά του Συμμετέχοντα, λαμβάνοντας υπόψιν όλους τους παράγοντες όπου ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας κρίνει απαραίτητους και σημαντικούς, πάντοτε με γνώμονα τους ανώτερους στόχους του Κώδικα κατά της Διαφθοράς. Ανάμεσα στους παράγοντες αυτούς μπορεί να συμπεριλαμβάνονται (άνευ εξαιρέσεως) το γεγονός και το χρονοδιάγραμμα οποιωνδήποτε κεφράσεων απολογίας, μετανόησης και/ή μεταμέλειας από τον Συμμετλεχοντα, η συνεργασία του Συμμετέχοντα με τα εκαπιδευτικά προγράμματα αναμορφόσεως που διευθύνονται από ή εκ μέρους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ και/ή της Διεθνής Επιτροπής Κρίκετ, και/ή πλήρης εξομολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας γνωστή στον Συμμετέχοντα που θα μπορεί να καταστεί χρήσιμη στον Αρμόδιο Υπεύθυνο Δίωξης Διαφθοράς, ενδυναμώνοντας και προωθώντας με αυτόν τον τρόπο τους στόχους του Κώδικα κατά της Διαφθοράς. Προς αποφυγήν αβεβαιοτήτων, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ δεν θα έχει σε καμία περίπτωση το δικαίωμα να αποκαταστήσει την επιλεξιμότητα του Συμμετέχοντος ώστε να συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο σε Διεθνείς Αγώνες προγενέστερα της λήξης της περιόδου Μη-Επιλεξιμότητας που έχει υποστεί.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΓΙΑ 6.8: Αυτή είναι μια προαιρετική διάταξη που μπορούν να συμπεριλάβουν τα Μέλη. Βασίζεται σε παρόμοια δίαταξη του Κώδικα κατά της Διφθοράς, διαμορφωμένο από την Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ. Το πεδίο αυτής εξουσιοδότησης μπορεί να καθοριστεί από το Μέλος, για παράδειγμα, θα μπορούσε να επιτραπεί στον Συμμετέχοντα να επιστρέψει έγκαιρα ώστε να παίξει σε Τοπικούς Αγώνες, και εκτός από Αγώνες Πρώτης Κατηγορίας. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ένα Μέλος να επιτρέψει σε έναν Συμμετέχοντα να λάβει μέρος σε Διεθνείς Αγώνες προγενέστερα της λήξης της περιόδου Μη-Επιλεξιμότητας.

 

ΆΡΘΡΟ 7 ΕΦΈΣΕΙΣ

7.1 Οι ακόλουθες αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος Κώδικα κατά της Διαφθοράς μπορούν να αμφισβητηθούν από την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ, τον Συμμετέχοντα που αποτελεί το υποκείμενο της υπόθεσης (κατά περίπτωση) και/ή αποκλειστικά από την Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ και από την αποκλειστική έφεση του Δικαστηρίου Αθλητισμού όπως ορίζεται στο παρόν Άρθρο 7:
7.1.1 απόφαση ληφθείσα από τον Πρόεδρο της Πειθαρχικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα Άρθρα 4.7.2 ή 4.7.3, να μην άρει την Προσωρινή Αναστολή,
7.1.2 απόφαση για απόρριψη κατηγορίας αδικήματος παραβίασης του Κώδικα κατά της Διαφθοράς για διαδικαστικούς ή δικαιοδοτικούς λόγους,
7.1.3 απόφαση για το έαν έχει (ή δεν έχει ) διαπραχθεί κάποια παραβίαση του Κώδικα κατά της Διαφθοράς, και/ή
7.1.4 απόφαση να επιβάλλει (ή όχι) κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταλληλότητας οποιασδήποτε κύρωσης που έχει επβληθεί για παραβίαση του Κώδικα κατά της Διαφθοράς.
7.2 Προς αποφυγήν αβεβαιοτήτων, κανένα μέλος δεν θα έχει το δικαίωμα έφεσης ενάντια (α) στην Συμφωνηθείσα Κύρωση που έχει επιβληθεί, σύμφωνα με το Άρθρο 5.1.12 ή (β) στις αποφάσεις του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, σύμφωνα με το Άρθρο 6.8.
7.3 Οι αναιρετικές αποφάσεις θα απραμένουν σε ισχύ και θα είναι δεσμευτικές εώς ότου εισηγηθεί η επίλυση της εφέσεως.
7.4 Η προθεσμία για την υποβολή έφεσης στο Δικαστήριο Αθλητισμού θα πρέπει να είναι σε είκοσι-μια (21) ημέρες από την παραλαβή της γραπτής και αιτιολογημένης απόφασης από τα μέλη της επιτροπής εφέσεως. Για να γίνει δεκτή η κατάθεση της αίτησης σύμφωνα με το παρόν Άρθρο , το αντίγραφο της έφεσης υποβαλλόμενης από τον Συμμετέχοντα θα πρέπει, επίσης, να υποβληθεί την ίδια μέρα στα υπόλοιπα μέλη συσχετιζόμενα με τα διαδικαστικά.
7.5 Για όλες οι εφέσεις αποσταλμένες στο Δικαστήριο Αθλητισμού σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 7:
7.5.1 ισχύει ο Κώδικας Διαιτησίας που σχετίζεται με ον αθλητισμό, εκτός από τις τροποποιήσεις που ακολουθούν παρακάτω.
7.5.2 Όπου απαιτείται για τους σκοπούς της δικαιοσύνης (λ.χ. για την επίλυση διαδικαστικών σφαλμάτων κατά την προκαταρκτική συνέλευση ολομέλιας), η έφεση λαμβάνει την μορφή επανεκδίκασης «de novo» για τα ζητήματα που εγείρει η υπόθεση. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η έφεση δεν θα λάβει την μορφή επανεκδίκασης «de novo» αλλά αντ’ αυτού θα περιορίζεται σε εξέταση του κατά πόσον η εκάστοτε απόφαση είναι εσφαλμένη.
7.5.3 Το εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι εκείνο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.
7.5.4 Η απόφαση του Δικαστηρίου Αθλητισμού σχετικά με την έφεση θα πρέπει να είναι οριστική και δεσμευτική για όλα τα μέλη, και κανένα δικαίωμα έφεσης δεν θα απορρέει από της απόφαση του Δικαστηρίου Αθλητισμού.

 

ΆΡΘΡΟ 8 ΕΧΕΜΎΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ

8.1 Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ, ενεργώντας εύλογα, θεωρήσει απαραίτητο για λόγους προστασίας της ακεραιότητας του αθλήματος και/ή οποιωνδήποτε από τους Συμμετέχοντές του (για παράδειγμα, σε περπτώσεις όπου υπάρχει σημαντική ζημιογόνος ή/και λανθασμένη κερδοσκοπία), ούτε η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ ούτε η Διεθνής Επιτροπή Κρίκετ, ή οποιαδήποτε άλλη Εθνική Ομοσπονδία Κρίκετ, θα μπορεί να εκθέτει δημοσίως οποιονδήποτε Συμμετέχοντα που ερευνάται ή φένεται να έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα και έχει παραβιάσει τον Κώδικα κατά της Διαφθοράς. Αυτό θα μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που ο Συμμετέχοντας έχει κατηγορηθεί επίσημα για το αδίκημα και σύμφωνα με το Άρθρο 4.6, θα υπάρχει το δικαίωμα να ανακοινωθεί δημόσια το όνομα του Συμμετέχοντος καθώς και το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται. Όμως, η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ δεν θα πρέπει να σχολιάσει δημοσίως τα γεγονότα της εκάστοτε τρέχουσας υπόθεσης, εκτός από συγκεκριμένες απαντήσεις που μπορεί να δώσει σε ερωτήσεις που έχουν τεθεί από (ή εξ’ ονόματος) του Συμμετέχοντα που εμπλέκεται στην υπόθεση ή των εκπροσώπων του, ή, όπου απαιτείται, για την διατήρηση της εμπστοσύνης του κοινού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, της Διεθνούς Επιτροπής Κρίκετ και/ή άλλων Εθνικών Ομοσπονδιών Κρίκετ, ως απώτερο σκοπό να καταπολεμήσει την διαφθορά στο άθλημα.
8.2 Μόλις το Δικαστήριο Δίωξης Διαφθοράς εκδώσει την απόφασή του σχετικά με τυχόν κατηγορίες που απορρέουν από την παραβίαση του παρόντος Κώδικα κατά της Διαφθοράς:
8.2.1 Εάν η απόφαση κρίνει ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα, τότε: (α) η απόφαση μπορεί, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, να δημοσιοποιήται πλήρως το συντομότερο δυνατόν, και (β μετά τη δημοσίευση της απόφασης , η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ μπορεί να δημοσιεύσει πληροφορίες σχετικά με κάποια σημεία των διαδικαστικών πριν από την διεξαγωγή του Δικαστηρίου, εάν κρίνεται σκόπιμο.
8.2.2 Εάν η απόφαση απαλλάξει τον Συμμετέχοντα από τις κατηγορίες, τότε η υπόθεση μπορεί να δημοσιοποιηθεί μόνο με τη συγκατάθεση του Συμμετέχοντα. Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ θα πρέπει να καταβάλει εύλογες προσπάθειες ώστε να λάβει αυτήν την συγκατάθεση και (εάν επιτευχθεί) θα δημοσιοποιήσει την απόφαση στο σύνολό της ή σε μια αναδιαμορφωμένη μορφή που μπορεί να εγκρίνει ο συμμετέχων.
8.2 Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπαάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι τα πρόσωπα που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της δεν αναγνωρίζουν δημοσίως του Συμμετέχοντες που έχουν κατηγορηθεί ότι έχουν διαπράξει αδίκημα παραβίασης του Κώδικα κατά της Διαφθοράς, σύμφωνα με τα Άρθρα 8.1 και 8.2. Ωστόσο, η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ μπορεί κατά τη διακτική της ευχέρεια ανά πάσα στιγμή να αποκαλύψει σε άλλους οργανισμούς πληροφορίες όπου θεωρούνται απαραίτητες για την διευκόλυνση της διαχείρησης ή ενδυνάμωσης του Κώδικα κατά της Διαφθοράς, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε οργανισμό παρέχει ικανοποιητική διασφάλιση την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ ότι όλες αυτές οι πληροφορίες θα παραμείνουν σε έναν εμπιστευτικό κύκλο.

 

ΆΡΘΡΟ 9 ΑΝΑΓΏΡΙΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται και οι Προσωρινές Αναστολές και Κυρώσεις που επιβάλλονται βάσει του παρόντος Κώδικα κατά της Διαφθοράς και/’η τους κανονισμούς καταπολέμησης διαφθοράς της Διεθνούς Επιτροπής Κρίκετ και/ή των άλλων Εθνικών Ομοσπονδιών θα πρέπει να αναγνωρίζονται, να επιβάλλονται, να επεκτείνονται και να τίθενται σε ισχύ, εντός των αντίστοιχων δικαιοδοσιών τους, αυτόματα όταν λάβουν ειδοποίηση, χωρίς περαιτέρω διαδικασίες. Αυτό περιλαμβάνει (χωρίς περιορισμό), όπου η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ έχει τη δικαιοδοσία να το πράξει, να απαιτεί από τους διοργανωτές οποιωδήποτε Αγώνων, τουρνουά ή άλλων εκδηλώσεων, που έχουν εγκριθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία, να αναγνωρίσουν και να εφαρμόσουν αυτές τις αποφάσεις σχετικά με τις Προσωρινές Αναστολές και Κυρώσεις.

 

ΆΡΘΡΟ 10 ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΈΣ ΠΕΡΙΌΔΟΙ

10.1 Καμία ενέργεια δεν μπορεί να ξεκινήσει, δυνάμει του Κώδικα κατά της Διαφθοράς, ενάντια σε Συμμετέχοντα για αδίκημα παραβίασης του παρόντος Κώδικα σε περισσότερο από δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταγραφής τους συμβάντος.
10.2 Με την αυστηρή επιφύλαξη του Άρθρου 10.1, η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να αναστείλει προσωρινά τις έρευνες, σχετικά με το εκάστοτε αδίκημα που έχει διαπραχθεί, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε προκατάληψη και/ή να δοθεί προτεραιότητα σε έρευνες που διεξάγονται από άλλες σχετικές αρχές ή συναφή θέματα.

 

ΆΡΘΡΟ 11 ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΟΥ ΚΏΔΙΚΑ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΆΣ

11.1 Ο παρών Κώδικας κατά της Διαφθοράς μπορεί να τροποποιείται κατά καιρούς από την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ, με τις τροποποιήσεις να τίθενται σε ισχύ την ημερομηνία που θα καθορίσει η Ελληνική Ομοσπονδία.
11.2 Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται για τα διάφορα Άρθρα του Κώδικα κατά της Διαφθοράς, προορίζονται μόνο για καθοδηγητικούς λόγους και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος της ουσίας του παρόντος Κώδικα ή ότι ενημερώνουν ή ότι επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την γλώσσα των διατάξεων στην οποία αναφέρονται.
11.3 Ο παρών Κώδικας κατά της Διαφθοράς θα τεθεί σε ισχύ τις 10.01.2020 («Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»). Δεν θα λειτουργήσει με σκοπό να διαταράξει οποιεσδήποτε αποφάσεις και/ή κυρώσεις που είχαν ληφθεί στο παρελθόν σύμφωνα με τον προκάτοχο Κώδικα Κατά της Διαφθοράς ή άλλους σχετικούς κανονισμούς της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, ούτε θα εφαρμόζεται αναδρομικά σε θέματα που εκκρεμούν πριν από την «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος». Υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε υπόθεση εκκρεμεί πριν από την Ημερομηνία Ισχύος θα διέπεται από την προηγούμενη έκδοση του Κώδικα κατά της Διαφθοράς που ίσχυε κατά την περίοδο της εκάστοτε παράβασης, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε εφαρμογής της αρχής του lex mitior από την Επιτροπή Συνελεύσεων Ακρόασης που έχει αναλάβει την διεξαγωγή της υπόθεσης.
11.4 Εάν οποιοδήποτε Άρθρο ή διάταξη του παρόντος Κώδικα κατά της Διαφθοράς κρίνεται λανθασμένο, άκυρο ή παράνομο για τον οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να διαγράφεται και να παραμείνει σε πλήρη μετά από επιμέλεια.
11.5 Ο παρών Κώδικας Κατά της Διαφθοράς διέπεται από και αναλύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Με την αυστηρή επιφύλαξη της συμφωνίας διαιτησίας που ορίζεται στα Άρθρα 1.5, 5 και 7 του Κώδικα κατά της Διαφθοράς, το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία να εκδίδει απαλλαγή με σκοπό την υποβοήθηση της συμφωνίας διαιτησίας ή/και να εισακούει και να καθορίζει τις προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν από οποιαδήποτε απόφαση του Δικαστηρίου Δίωξης Διαφθοράς ή/και του Δικαστηρίου Αθλητισμού.

 

ΠΑΡΆΡΤΗΡΑ 1 – ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΆ ΣΧΌΛΙΑ

Συμφωνημένη Κύρωση. Όπως ορίζεται στο Άρθρο 5.1.13.

Δικαστήριο Δίωξης Διαφθοράς. Μια επιτροπή αποτελούμενη τριών (3) ατόμων (όπως υπόκειται στο Άρθρο 5.1.6) που διορίζεται από τον Πρόεδρο της Πειθαρχικής Επιτροπής για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στο Δικαστήριο Δίωξης Διαφθοράς βάσει του παρόντος Κώδικα κατά της Διαφθοράς. Κάθε μέλος του Δικαστηρίου είναι παράλληλα και μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής και η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ θα μπορεί να παρέχει μια ικανοποιητική αποζημίωση και επιστροφή εξοδων στα εν λόγω μέλη, όταν κρίνεται απαραίτητο.

Συνεταιρικό Μέλος. Οποιαδήποτε Εθνική Επιτροπή Κρίκετ με συνεταιρικό μέλος της Διεθνής Επιτροπής Κρίκετ.

Στοίχημα. Οποιοδήποτε στοίχημα ή άλλη μορφή οικονομικής κερδοσκοπίας.

Δικαστήριο Αθλητισμού στην Λωζάνη, Ελβετία.

Διεφθαρμένη/ Απρεπή/ Παρεκκλίνουσα Συμπεριφορά. Οποιαδήποτε πράξη που ισοδυναμεί με αδίκημα παραβίασης του Κώδικα κατά της Διαφθοράς, σύμφωνα με το Άρθρο 2 ή των ισοδύναμων διατάξεων των κανονισμών ενάντια της παράβασης του Κώδικα κατά της Διαφθοράς της Διεθνής Επιτροπής Κρίκετ ή άλλων Εθνικών Ομοσπονδιών Κρίκετ.

Απαίτηση. Όπως ορίζεται στο Άρθρο 4.3.

Αρμόδιος/Εντεταλμένος Υπεύθυνος Δίωξης Διαφθοράς. Το άτομο, διορισμένο από την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ για να εκπληρώσει τα καθήκοντα που ορίζονται στον παρόντα Κώδικα κατά της Διαφθοράς.\

Πειθαρχική Επιτροπή. Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ.

Τοπικός/ Εγχώριος Αγώνας. Οποιοσδήποτε «Αγώνας Πρώτης Κατηγορίας», «Αγώνας Λίστας Περιοριμένων Ατόμων», ή «Αγωνας Twenty20», ή οποιοσδήποτε άλλος Αγώνας που διεξάγεται υπό την αιγίδα μιας Ενικής Ομοσπονδίας Κρίκετ και/ή κατατάσσεται σε Επίσημο Αγώνα Κρίκετ από τις εκάστοτε Εθνικές Ομοσπονδίες Κρίκετ, όπως ορίζουν οι όροι ταξινόμησης του Επίσημου Κρίκετ από την Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ (μπορεί να υπάρχουν τροποποιήσεις κατά καιρούς).

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. Όπως ορίζεται στο Άρθρο 11.3.

Καταληκτική Ημερομηνία. Όπως ορίζεται στο Άρθρο 1.9.

Εκδήλωση. Οποιοσδήποτε διαγωνισμός, τουρνουά, περιοδεία, εκδήλωση ή συναφές γεγονός που περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους Αγώνες.

Πλήρες Μέλος. Οποιαδήποτε Εθνική Ομοσπονδία Κρίκετ με πλήρη ιδιότητα Μέλους της Διεθνούς Επιτροπής Κρίκετ.

Εκδηλώσεις υπό την αιγίδα της Διεθνούς Επιτροπής Κρίκετ. Καθένα από τα ακόλουθα: (α) Το Παγκόσμιο Κύπελο Κρίκετ, (β) το Παγκόσμιο Κύπελο Twenty20l, (γ) Το Κύπελο Πρωταθλητή, (δ) Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κρίκετ και και οι Διαιρέσεις Λίγκας 2-8 (συμπεριλαμβανομένων) και τυχόν περιφερειακών προκριματικών, (ε) Το Παγκόσμιο Κύπελο Κρίκετ Γυναικών, (στ) Το Παγκόσμιο Κύπελο Κρίκετ Κάτω από 19 ετών, (ζ) Τα Προκριματικά Τουρνουά Παγκοσμίου Κυπέλου Κρίκετ, (η) Τα Προκριματικά Τουρνουά Παγκοσμίου Κυπέλου Κρίκετ Γυναικών και οποιωνδήποτε τοπικών προκριματικών εκδηλώσεων, (θ) Το Παγκόσμιο Τουρνουά ΠροκριματικώνTwenty20, (ι) Το Προκριματικό Τουρνουά Παγκοσμίου Κυπέλου Κρίκετ Κάτω των 19 ετών και οποιωνδήποτε τοπικών προκριματικών εκδηλώσεων, (ια) Το Πρωτάθλημα Διηπειρωτικού Κυπέλου, και (ιβ) κάθε άλλη εκδήλωση που διοργανώνεται ή διευθύνεται από την Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ κατά καιρού και όπου κρίνεται απαραίτητο θα πρέπει να εφαρμόζονται οι εκάστοτε κανονισμοί ενάντια της παραβασίασης του Κώδικα κατά της Διαφθοράς.

Περίοδος Μη-Επιλεξιμότητας. Ο Συμμετέχων απαγορεύεται για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο να επιλεχθεί και να συμμετέχει στο άθλημα Κρίκετ, όπως ορίζεται πιο συγκεκριμένα στο Άρθρο 6.5.

Εσωτερικές πληροφορίες. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με έναν αγώνα όπου ο Συμμετέχων κατέχει λόγω της θέσης του στο άθλημα. Τέτοιες πληροφορίες περιλαμβάνουν, πραγματικές πληροφορίες σχετικά με τους διαγωνιζόμενους του Αγώνα, αλλά δεν περιορίζονται σε, του όρους, τις τακτικές, τις στρατιγικές σκεψεις ή οποιασδήποτε άλλης πτυχής του Αγώνα. Σε αυτές τις πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται εκείνες που έχουν ήδη δημοσιευτεί ή που μπορεί να μαθευτεί εύκολα από ένα ενδιαφερόμενο μέλος του κοινού ή που έχουν δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τον σχετικό Αγώνα.

Διεθνής Αγώνας. Κάθε ένα από τα ακόλουθα (όσον αφορά το Κρίκετ Γυναικών και Ανδρών): (α) οποισδήποτε Δοκιμαστικός Αγώνας, Αγώνας Μιας Ημέρας Διεθνούς ή Διεθνης Αγώνας Twenty20, (β) κάθε αγώνας που διεξάγεται ως μέρος μιας εκδήλωσης υπό την αιγίδα της Διεθνούς Επιτροπής, (γ) οποιονδήποτε Διεθνή Αγώνα και (δ) κάθε άλλο Αγώνα που διοργανώνεται ή διευθύνεται από την Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ κατά καιρού και όπου κρίνεται απαραίτητο θα πρέπει να εφαρμόζονται οι εκάστοτε κανονισμοί ενάντια της παραβασίασης του Κώδικα κατά της Διαφθοράς.

Διεθνής Αγώνας Τουρνέ. Οποιοσδήποτε Αγώνας όπου διεξάγεται μεταξύ μιας αντιπροσωπευτικής ομάδας ενός Πλήρους Μέλους (ή Συνεταιρικού Μέλους σε Δοκιμαστικούς Αγώνες καιή σε ODI ή σε T20I) και οποιασδήποτε τοπικής, φιλοξενούμενης ή προσκεκλημένης ομάδας.

Αγώνας. Ένας Αγώνας Κρίκετ οποιασδήποτε μορφής και διάρκειας κατά τον οποίο δύο ομάδες Κρίκετ ανταγωνίζονται μεταξύ τους είτε σε διεθνές επίπεδο (δηλαδή σε έναν Διεθνής Αγώνα) είτε σε εθνικό επίπεδο (δηλαδή σε ένα Τοπικό/Εγχώριο Αγώνα).

Διαιτητής Αγώνα. Οποιοδήποτε ανεξάρτητο πρόσωπο που: (α) διορίζεται (ή έχει διοριστεί μέσα στους προγούμενους είκοσι-τέσσερις (24) μήνες) από την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ ή από οποιοδήποτε άλλο σχετικό μέλος ως επίσημος διαιτητής Αγώνα, είτε αυτός ο διαιτητής εκτελεί τα καθήκοντά του εξ’ αποστάσεως είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, και/ή (β) υπόκειται σε περίοδο Μη-Επιλεξιμότητας χωρίς λήξη που του επιβλήθηκε σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα κατά της Διαφθοράς και/ή τους κανονισμούς ενάντια της διαφθοράς της Διεθνούς Επιτροπής Κρίκετ και άλλων Εθνικών Ομοσπονδιών.

Κινητές Συσκευές. Οποιαδήποτε φορητή συσκευή (συμπεριλαμβανομένων, άνευ εξαιρέσεως, του προσωπικού ψηφιακού βοηθού (PDA), blackberry, κινητού τηλεφώνου, smartphone, smartwatch ή φορητός υπολογιστής (tablet) που μπορεί να συνδεθεί ή να χρησιμοποιηθεί με τις τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες με σκοπό να επιτρέψει ή να διευκολύνει τη μετάδοση κειμένου, υπηρεσιών δεδομένων, φωνητικής ακρόασης ή πολυμέσων.

Εθνική Ομοπονδία Κρίκετ. Ένας εθνικός ή περιφερειακός οργανισμός που είναι μέλος ή αναγνωρίζεται από την Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ ως οργανισμός που διέπει το άθλημα σε μια χώρα του Κρίκετ (ή συλλογική ομάδα χωρών που συνεργάζονται για τους σκοπούς του Κρίκετ).

Ειδοποίηση Κατηγορίας. Όπως ορίζεται στο Άρθρο 4.6.

Διεθνής Αγώνας Μιας Ημέρας. Όπως ορίζεται στην ενότητα 33 της ταξινόμησης του επίσημου κρίκετ από την Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ, όπω μπορεί να τροποποιείται κατά καιρούς.

Επιμελητής Γηπέδου. Κάθε άτομο, το οποίο έχει διορίζεται ως επιμελητής γηπέδου (ή που έχει διοριστεί στο μεσοδιάστημα των προηγούμενων είκοσι-τεσσάρων (24) μηνών) σε οποιοδήποτε γήπεδο ή στάδιο που σχετίζεται (είτε μέσω ενός συλλόγου, franchise, κομητείας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο) με οποιαδήποτε Εθνική Ομοσπονδία Κρίκετ

Παίχτης. Όπως ορίζεται στο Άρθρο 1.4.1.

Εκπρόσωπος Παίχτη (Πράκτορας/Ατζέντης). Κάθε άτομο, το οποίο διορίζεται (ή που έχει διοριστεί στο μεσοδιάστημα των προηγούμενων είκοσι-τεσσάρων (24) μηνών) υπό την ιδιότητα του πράκτορα, εκπροσώπου, συμβούλου ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τις διαπραγματεύσεις, τις ρυθμίσεις, την καταχώρηση λειτουργιών οποιασδήποτε απασχόλησης ή εμπορικής συμφωνίας για χάρη ενός Παίχτη, ανεξάρτητα από το εάν ένα άτομο είναι εγγεγραμένο ή έχει άδεια να εκτελεί τέτοιο καθήκον εντός μιας Εθνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ ή όχι.

Τμήμα Υποστήριξης Παιχτών. Όπως ορίζεται στο Άρθρο 1.4.2.

Προσωρινή Ακράση. Για τους σκοπούς του Άρθρου 4.7, μια ταχεία ακρόαση ενώπιον του Προέδρου (καθήμενος μόνος) που παρέχει στον Συμμετέχοντα την ευκαιρία να εισακουσθεί είτε γραπτώς είτε προφορικώς σχετικά με το εάν πρέπει να υπάρξει άρση της Προσωρινής Αναστολής που έχει επιβληθεί ή όχι.

Προσωρινή Αναστολή. Ο Συμμετέχων απαγορεύεται προσωρινά να συμμετάσχει στο άθλημα του Κρίκετ εν αναμονή του καθορισμού της κατηγορίας σχετικά με το αδίκημα που διέπραξε σύμφωνα με τον Κώδικα κατά της Διαφθοράς, όπως ορίζεται στο Άρθρο 4.7.

Ανταμοιβή. Ένα άτομο που ενεργεί για χάρη μιας «Ανταμοιβής», έαν συμφωνήσει ή κανονίσει με ένα τρίτο μέλος ότι θα λάβει μια χρηματική αμοιβή ή άλλου είδους προνόμιο (άμεσα ή έμμεσα) για την συγκεκριμένη πράξη (εκτός από τα επίσημα χρηματικά έπαθλα και/ή τις συμβατικές πληρωμές του παιχνιδιού, η χορηγια ή άλλα παρόμοια συμβόλαια).

Αδιάσειστη/ Ακλόνητη/ Ουσιαστική Αρωγή/Βοήθεια. Για να χαρακτηριστεί ως Αδιάσειστη Αρωγή, σύμφωνα με το Άρθρο 6.1.2, ο Συμμετέχοντας θα πρέπει: (α) να καταθέσει λεπτομερώς, σε υπογεγραμμένη αίτηση μάρτυρα, όλες τις πληροφορίες τις οποίες κατέχει σχετικά με το αδίκημα που διαπράχθηκε, παραβίαζοντας τον Κώδικα κατά της Διαφθοράς, και/ή τις πληροφορίες που θα καθορίσει απαραίτητες ο Αρμόδιος Υπεύθυνος Δίωξης Διαφθόρας για την σωστή εφαρμογή και ενίσχυση του Κώδικα κατά της Διαφθοράς ή άλλων ισοδύναμων κανονισμών, καθώς και σχετικών ποινικών αδικημάτων και παραβάσεων άλλων κανονισμών του αθλήματος, και (β) να συνεργάστεί εύλογα, κατόπιν αιτήματος από τον Αρμόδιο Υπεύθυνο, για την διερεύνηση και την εκδίκαση της υπόθεσης σχετικά με αυτές τις πληροφορίες, συμπεριλαμανομένης (για παράδειγμα) της κατάθεσης ειλικρινούς και ακριβούς μαρτυρίας σε ακρόαση, έαν ζητηθεί.

Δοκιμαστικός Αγώνας. Όπως ορίζεται στην ενότητα 33 της ταξινόμησης του Επίσημου Κρίκετ από την Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ, όπω μπορεί να τροποποιείται κατά καιρούς.

Παγκόσμιος Αγώνας Twenty20. Όπως ορίζεται στην ενότητα 33 της ταξινόμησης του Επίσημου Κρίκετ από την Διεθνή Επιτροπή Κρίκετ, όπω μπορεί να τροποποιείται κατά καιρούς.

Διαιτητής/Κριτής. Κάθε διαιτητής (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε διαιτητών γηπέδου, εκφωνητών αγώνων, τρίτων ή τέταρτων διαιτητών) (α) το οποίο διορίζεται (ή που έχει διοριστεί στο μεσοδιάστημα των προηγούμενων είκοσι-τεσσάρων (24) μηνών) από την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ ή από οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τους Αγώνες μέλος και/ή (β) που υπόκειται σε περίοδο Μη-Επιλεξιμότητας χωρίς λήξη που του επιβλήθηκε σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα κατά της Διαφθοράς και/ή τους κανονισμούς ενάντια της διαφθοράς της Διεθνούς Επιτροπής Κρίκετ και άλλων Εθνικών Ομοσπονδιών.

Τμήμα Υποστήριξης Διαιτητών. Οποιοσδήποτε τεχνικός αξιωματούχος (για παράδειγμα, και άνευ εξαιρέσεως, κάθε αρμόδιος υπάλληλος υπεύθυνος για την λειτουργία του εξοπλισμού επικοινωνίας για τους Κριτές και τους Διαιτητές Αγώνων κατά τη διάρκεια του αγώνα) ή προπονητής διαιτητών, ο οποίος (α) διορίζεται (ή που έχει διοριστεί στο μεσοδιάστημα των προηγούμενων είκοσι-τεσσάρων (24) μηνών) από την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ ή από οποιοδήποτε άλλο σχετικό μέλος για την υποστήριξη των Κριτών και/ή των Διαιτητών Αγώνων και/ή (β) υπόκειται σε περίοδο Μη-Επιλεξιμότητας χωρίς λήξη που του επιβλήθηκε σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα κατά της Διαφθοράς και/ή τους κανονισμούς ενάντια της διαφθοράς της Διεθνούς Επιτροπής Κρίκετ και άλλων Εθνικών Ομοσπονδιών.

Share With: