Κανονισμός Εθνικών Ομάδων ΕΛ.Ο.Κ

Κανονισμός Εθνικών Ομάδων ΕΛ.Ο.Κ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ , έχοντας υπ’ όψιν της τις διατάξεις του ν. 2725/99 , του ν. 3057 / 2002 και των τροποποιήσεων τους , τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ. , εκδίδει τον παρακάτω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ.
Άρθρο 1: Συγκρότηση - Συμμετοχές
Άρθρο 2: Κλιμάκια εθνικών ομάδων
Άρθρο 3: Συγκρότηση - Επιλογή Αθλητών
Άρθρο 4: Υποχρεώσεις Αθλητών - Σωματείων
Άρθρο 5: Πειθαρχικό δίκαιο
Άρθρο 6: Διοικητική στελέχωση εθνικών ομάδων
Άρθρο 7: Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 8: Έκδοση αναγνωριστικών δελτίων
Άρθρο 9: Λήψη διεργετικών ουσιών - Ντόπινγκ κοντρόλ
Άρθρο 10: Δικαιώματα αθλητών
Άρθρο 11: Κλιμάκια ανάπτυξης
Άρθρο 12: Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 13: Έγκριση κανονισμού