HomeΚανονισμοίΚανονισμός Εγγραφών – Μετεγγραφών Ελλήνων Ερασιτεχνών Αθλητών ΕΛ.Ο.Κ

Κανονισμός Εγγραφών – Μετεγγραφών Ελλήνων Ερασιτεχνών Αθλητών ΕΛ.Ο.Κ

Κανονισμός Εγγραφών – Μετεγγραφών Ελλήνων Ερασιτεχνών Αθλητών ΕΛ.Ο.Κ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄

 

ΑΡΘΡΟ  1Ο: ΓΕΝΙΚΑ

Με  τον  παρόντα  Κανονισμό, καθορίζονται  οι  όροι  και  οι  προϋποθέσεις  για  την  εγγραφή, μετεγγραφή  ή  αποδέσμευση  ερασιτεχνών  αθλητών, σε  αθλητικά    ερασιτεχνικά  σωματεία, που  διαθέτουν  τμήματα  Κρίκετ, τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά, οι  ακυρότητες  και  οι  τυχόν  κυρώσεις  στα  πλαίσια  που  καθορίζουν  οι  διατάξεις  των  άρθρων  27 και  33  παρ.  3  του  νόμου  2725 / 99 , όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει.

 

ΑΡΘΡΟ  2Ο  :  ΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ   ΑΘΛΗΤΩΝ

 1. Για την  αρχική  εγγραφή  Έλληνα  αθλητή  στη  δύναμη  οποιουδήποτε  ερασιτεχνικού  Σωματείου, εγγεγραμμένου  στα  μητρώα  της  ΕΛ.Ο.Κ. χρειάζεται  ο  εγγραφόμενος να  μην   έχει  δελτίο  αθλητικής   ιδιότητας   σε  άλλο   αθλητικό  σωματείο  που  διατηρεί  τμήμα  Κρίκετ.
 2. Στα ελληνικά ερασιτεχνικά διασυλλογικά πρωταθλήματα τοπικού, περιφερειακού ή πανελλαδικού επιπέδου και στους ελληνικούς ερασιτεχνικούς αγώνες κυπέλλου, ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, επιτρέπεται να συμμετέχουν: α) ομογενείς, β) πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), γ) πολίτες τρίτης χώρας και ανιθαγενείς που διαμένουν νόμιμα στη χώρα με άδεια διαμονής σε ισχύ, ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής της παραγράφου 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και δ) πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που διαμένουν στη χώρα είτε ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είτε ως αιτούντες διεθνή προστασία. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου εγγράφονται σε αθλητικά σωματεία της επιλογής τους και αποκτούν την αθλητική ιδιότητα, εφόσον πληρούν τις ηλικιακές και λοιπές προϋποθέσεις που θέτουν οι κανονισμοί της οικείας ομοσπονδίας, με την επίδειξη αντίστοιχα:
 3. α) δελτίου ταυτότητας ομογενούς,
 4. β) διαβατηρίου κράτους – μέλους Ε.Ε.,
 5. γ) άδειας διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 και
 6. δ) άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης διεθνούς προστασίας.

ΑΡΘΡΟ  3Ο  :  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για  την   κατά  το  προηγούμενο  άρθρο , εγγραφή  αθλητή  στη  δύναμη  του  Σωματείου, χρειάζεται  η  υποβολή  στην  ΕΛ.Ο.Κ.  των  ακολούθων  δικαιολογητικών :

 1. Αίτηση  του  αθλητή  (σε  σχετικό  έντυπο  της  ΕΛ.Ο.Κ. ) που  υπογράφεται  από  τον  υπό  εγγραφή  αθλητή. Προκείμενου  για  ανήλικους  απαιτείται  και  η  έγγραφη  συγκατάθεση  των  ασκούντων  τη  γονική  μέριμνα.
 2. Πιστοποιητικό  Δήμου  ή  Δημοτικού  διαμερίσματος  της  Ελλάδας, ή ληξιαρχική πράξη γεννήσεως σε περιπτώσεις αδυναμίας έκδοσης πιστοποιητικού εφόσον σε αυτή αναγράφεται η ιθαγένεια του αθλητή σχετικά  με  την  εγγραφή  του  αθλητή  στα  αντίστοιχα  Μητρώα  το  οποίο  θα   ή    φωτοτυπία  της Αστυνομικής  του  Ταυτότητας.
 3. Έγχρωμη φωτογραφία του αθλητή , τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 4. Χρηματικό Παράβολο εγγραφής. Το ποσό καθορίζεται με απόφαση της ΕΛ.Ο.Κ.
 5. Κάρτα Υγείας του αθλητή σύμφωνα με τα οριζόμενα Κοινή ΥπουργικήΑπόφασηΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/2018ΦΕΚ 3254/Β/8-8-2018
 6. Τα οριζόμενα από το άρθρο 2 παρ. 2 δικαιολογητικά.

 

ΑΡΘΡΟ  4Ο  :  ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ  –  ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 1. Αθλητής που υπογράφει  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  ενός  (1)  έτους αιτήσεις  εγγραφής  σε  δύο  σωματεία  –  μέλη   της  ΕΛ.Ο.Κ., τιμωρείται  με  ποινή  αποκλεισμού  ενός  (1)  έτους  από  κάθε  αγώνα  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ.  και  μετά  από  σχετική  εισήγηση  της  Επιτροπής  Εγγραφών-Μετεγγραφών,  η  δε  χρονικά  δεύτερη  αίτηση  εγγραφής  απορρίπτεται.
 2. Αντίστοιχα αθλητής που  υπογράφει  αιτήσεις  μετεγγραφής υπέρ  δύο  ( 2 ) ή περισσοτέρων Σωματείων – μελών  της  ΕΛ.Ο.Κ. , κατά  την  ίδια  μεταγραφική  περίοδο, τιμωρείται  με  ποινή  αποκλεισμού  ενός  (1 )  έτους  από  κάθε  αγώνα  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ.  και  μετά  από  σχετική  εισήγηση  της  Επιτροπής  μετεγγραφών – εγγραφών , οι  δε  αιτήσεις  μετεγγραφής  απορρίπτονται  και  ο  αθλητής  παραμένει  στο  σωματείο  του.

3.Κατά την απόφαση της ΕΛ.Ο.Κ σχετικά με την εγγραφή ή μεταγραφή αθλητή για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο δικαιούται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 124 επ. του Ν. 2725/99 κάθε σωματείο της ίδιας κατηγορίας με το σωματείο στο οποίο ανήκει ο αθλητής με την οποία (προσφυγή) θα προσβάλει την εγγραφή ή μεταγραφή επειδή τεκμαίρεται ότι έχει έννομο συμφέρον. Η οκταήμερη προθεσμία του άρθρου 126 παρ.1 του ν. 2725/99 αρχίζει από την επόμενη, της καθοιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόμενης απόφασης και σε κάθε περίπτωση από τον πρώτο αγώνα μεταξύ του έχοντος έννομο συμφέρον προσφεύγοντος σωματείου και του σωματείου στη δύναμη του οποίο έχει εγγραφεί η μεταγραφεί ο εν λόγω αθλητής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄

 

ΑΡΘΡΟ  5Ο  :  ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΑΘΛΗΤΩΝ

Επιτρέπεται  η  ελεύθερη  μετεγγραφή  οποιουδήποτε  αθλητή, με  τη  συγκατάθεση  του  σωματείου  του. Για  να  γίνει  δεκτή  τέτοια  αίτηση  μετεγγραφής  από  την  αρμόδια  επιτροπή   Εγγραφών – Μετεγγραφών  της  ΕΛ.Ο.Κ.  θα  πρέπει  να  κατατεθούν  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά:

 1. Το σχετικό  έντυπο αίτησης  της  Ελεύθερης  μετεγγραφής υπογεγραμμένο  από  τον  αθλητή, το  Σωματείο  από  το  οποίο  προέρχεται  και  από  το  Σωματείο  στο  οποίο  μετεγγράφεται.
 2. Παράβολο  μετεγγραφής το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ και θα ανακοινώνεται με την εγκύκλιο των μεταγραφών καθώς επίσης και ο τρόπος καταβολής του.
 3. Απόφαση  του  Δ.Σ.  (απόσπασμα  πρακτικού )  του  Σωματείου  που  ανήκει  ο  αθλητής , στην  οποία  θα  αναφέρεται  το  όνομα  του  αθλητή , ο  αριθμός  μητρώου  του  και  το  Σωματείο  στο  οποίο  θα  μετεγγραφεί.
 4. Κάθε  Σωματείο  έχει  το  δικαίωμα  να  εγγράψει  στη  δύναμή  του  μέχρι    δώδεκα (12)  αθλητές  από   την   κατηγορία  αυτή , σύμφωνα   με  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  11  του  παρόντος  κανονισμού

 

ΑΡΘΡΟ  6Ο  :  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ  ΜΕ  ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αθλητής   ηλικίας  μέχρι  εικοσιτεσσέρων  ( 24 ) ετών , έχει  το  δικαίωμα  να  μετεγγραφεί  με  υποσχετική  επιστολή , σε  άλλο  Σωματείο, μόνο  για  μία αγωνιστική περίοδο. Ο  αθλητής  επιστρέφει  αυτοδίκαια  στο  σωματείο  από  το  οποίο  μετεγγράφηκε την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο. Στον  αθλητή  πού  επιστρέφει  και   εφ΄ όσον  στο  πρόσωπό  του  συνεχίζει  να  υφίσταται  η  προϋπόθεση  του  προαναφερόμενου  ορίου  ηλικίας, είναι  δυνατή  η  εκ  νέου  χορήγηση  μετεγγραφής  με  υποσχετική  επιστολή  για  το  ίδιο  ή  οποιοδήποτε  άλλο  Σωματείο. Για  να  γίνει  δεκτή  τέτοια  αίτηση  μετεγγραφής  από  την  αρμόδια  επιτροπή  Μετεγγραφών  της  ΕΛ.Ο.Κ.  θα  πρέπει  να  κατατεθούν  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά:

1.Το  σχετικό  έντυπο  της  μετεγγραφής  με  υποσχετική  επιστολή υπογεγραμμένο  από  τον  αθλητή  το  Σωματείο  από  το  οποίο  προέρχεται  και  από  το  Σωματείο  στο  οποίο  μετεγγράφεται .

2.Απόφαση  του  Δ.Σ.  ( απόσπασμα  πρακτικού )  του  Σωματείου  που  ανήκει  ο  αθλητής , στην  οποία  θα  αναφέρεται  το  όνομα  του  αθλητή , ο  αριθμός  μητρώου  του  και  το  Σωματείο  στο  οποίο  θα  μετεγγραφεί .

 1. Παράβολο μετεγγραφής το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ και θα ανακοινώνεται με την εγκύκλιο μεταγραφών όπως και ο τρόπος καταβολής του.

Κάθε  σωματείο  μπορεί  να  παραχωρήσει  τον  ίδιο  αθλητή  σε  άλλο  ή  άλλα  Σωματεία  με  υποσχετική  επιστολή  μέχρι  τρεις  ( 3 )  φορές.

Αθλητής που έχει παραχωρηθεί με υποσχετική επιστολή επιστρέψει  αυτοδίκαια στο αρχικό του σωματείο μόλις ολοκληρωθεί η αγωνιστική περίοδος χωρία να απαιτείται η συγκατάθεση του σωματείου στο οποίο είχε μεταγραφεί με υποσχετική.

 

ΑΡΘΡΟ  7Ο  :  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΧΩΡΙΣ  ΤΗ  ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Επιτρέπεται  η  μετεγγραφή, χωρίς  τη  συγκατάθεση  του  σωματείου  του οποιουδήποτε  αθλητή  και  μόνο  για  τις  παρακάτω  περιπτώσεις  και  υπό  τις  ακόλουθες  προϋποθέσεις :

 1. Ερασιτέχνης  αθλητής ή αθλήτρια μεταγράφεται ελεύθερα από το αθλητικό σωματείο, στη δύναμη του οποίου ανήκει, σε άλλο σωματείο, από τη μεταγραφική περίοδο του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας του/της και εφεξής.
 2. Αθλητής  ηλικίας  τουλάχιστον  είκοσι  τριών  ( 23 )  ετών , εφ΄ όσον  τις  τελευταίες  τρεις  ( 3 ) αγωνιστικές  περιόδους  που  ανήκει  στη  δύναμη  του  Σωματείου  του  δεν  συμμετείχε  στην  Εθνική  ομάδα  ή  δεν  τιμωρήθηκε  για  άρνηση  προσφοράς  υπηρεσιών  σε  αυτή, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  33  παρ.  5  του  ν.  2725 / 99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  και  των  ειδικών  κανονισμών  ΕΛ.Ο.Κ  και  συνολικά  στις  περιόδους  αυτές  έχει  πάρει  μέρος   σε  λιγότερους  από  τους  μισούς  αγώνες  των  διεξαχθέντων  αγώνων  πρωταθλημάτων  και  κυπέλλου  του  Σωματείου  του, έχει  το  δικαίωμα  να  μετεγγραφεί  σε  Σωματείο  της  προτίμησής  του, χωρίς  τη  συγκατάθεση  του  Σωματείου  του. Για  τον  υπολογισμό  της  τριετίας  δεν  υπολογίζεται  ο  χρόνος  της  τυχόν  τιμωρίας  του  αθλητή εφόσον  η  Επιτροπή  Μετεγγραφών  της  ΕΛ.Ο.Κ.  αποφανθεί  ότι  η  τιμωρία  του  αθλητή  επιβλήθηκε  σύμφωνα  με  το  πνεύμα  και  το  γράμμα  του  Νόμου  και  τους  Κανονισμούς  της  ΕΛ.Ο.Κ.  και  όχι  με  σκοπό  την  φαλκίδευση  του  δικαιώματος  μετεγγραφής  του  αθλητή.
 3. Αθλητής  που  στις  δυο  ( 2 )  τελευταίες  αγωνιστικές  περιόδους  πριν  την  υποβολή  της  αίτησης  μετεγγραφής  δεν  αγωνίστηκε  σε  οποιοδήποτε  επίσημο  αγώνα  του  σωματείου  του  και  δεν  συμμετείχε  στην  Εθνική  ομάδα ή  δεν  τιμωρήθηκε  για  άρνηση  προσφοράς  υπηρεσιών  σε  αυτή , σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  33  παρ.  5  του  ν.  2725 / 99  και  των  ειδικών  κανονισμών  ΕΛ.Ο.Κ.  έχει  το  δικαίωμα  να  μετεγγραφεί  σε  σωματείο  της  προτίμησης  του, χωρίς  την  συγκατάθεση  του  σωματείου  του  και  χωρίς  να  απαιτείται  η  συνδρομή  οποιουδήποτε  άλλου  λόγου εκτός  από  την  έγγραφη  συναίνεση  των  ασκούντων  τη  γονική  μέριμνα  προκείμενου  για  ανήλικους  αθλητές.
 4. α. Αθλητής  ηλικίας  τουλάχιστον  τριάντα δύο ( 32 )  ετών , ή  αθλήτρια  ηλικίας  τουλάχιστον  τριάντα  ( 30 )  ετών , εφόσον  ανήκει  τουλάχιστον  οκτώ  ( 8 )  συνεχείς  αγωνιστικές  περιόδους  στο  ίδιο  σωματείο , έχει  το  δικαίωμα να  μετεγγραφεί  σε  σωματείο  της  προτίμησης  του , χωρίς  την  συγκατάθεση  του  σωματείου  του. Κάθε  σωματείο  έχει  το  δικαίωμα  να  εγγράψει  στη  δύναμή  του  μόνο  έναν  ( 1 )  αθλητή  από  την  κατηγορία  αυτή, σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  11  του  παρόντος  κανονισμού.

α. Αθλητής  που  αποκτήθηκε  με  ελεύθερη  μετεγγραφή  ή  αποδέσμευση  και  ανήκει  στη  δύναμη  του  ίδιου  σωματείου  για  οκτώ  ( 8 )  συνεχείς  αγωνιστικές  περιόδους, έχει  ανεξάρτητα  της  ηλικίας  του, το  δικαίωμα  να  μετεγγραφεί  σε  σωματείο  της  προτίμησης  του , χωρίς  τη  συγκατάθεση  του  σωματείου  του.

 1. α. Αθλητής που μετοίκησε λόγω εγγραφής του σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησης του, το οποίο εδρεύει στην πόλη όπου είναι το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο σπουδάζει και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η πόλη που σπουδάζει απέχει περισσότερο από διακόσια (200) χιλιόμετρα από τη πόλη που εδρεύει το σωματείο στο οποίο ανήκει. Μετά την αποφοίτηση του από το εκπαιδευτικό ίδρυμα και με την κατάθεση της σχετικής βεβαίωσης στην ΕΛ.Ο.Κ., ο αθλητής επανέρχεται αυτοδίκαια στο σωματείο από το οποίο μετεγγράφηκε. Ως χρόνος φοίτησης νοείται ο προβλεπόμενος νόμιμος χρόνος ετών σπουδών αυξημένος κατά δύο (2) έτη. Εφόσον, και μετά τη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο αθλητής δεν έχει αποφοιτήσει, επανέρχεται αυτοδίκαια και αμέσως στο σωματείο από το οποίο έχει μετεγγραφεί, υπό τον όρο ότι το σωματείο του θα υποβάλλει σχετικό έγγραφο αίτημα προς την ΕΛ.O.K. και στο οποίο πάντως, δεν έχει το δικαίωμα της επιστροφής, (έστω και λόγω μετοίκησης), πριν από το τέλος των σπουδών του. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η επάνοδός, του, κατά τα ανωτέρω μετεγγραφόμενου λόγω σπουδών αθλητή, στο αρχικό σωματείο από το οποίο μετακινήθηκε πριν από την αποφοίτησή του, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση της συγκατάθεσης του σωματείου στο οποίο έχει μετεγγραφεί, λόγω σπουδών, δηλαδή με ελεύθερη μετεγγραφή.

β . Επίσης αθλητής που μετοίκησε είτε λόγω μετάθεσης ή διορισμού του σε δημόσια θέση ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία για την εκτέλεση του έργου τους επιχορηγούνται από την Πολιτεία ή επιχείρηση που η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ανήκει στο Δημόσιο, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησης του, το οποίο εδρεύει στην πόλη όπου βρίσκεται η υπηρεσία του διορισμού του, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η πόλη που υπηρετεί απέχει περισσότερο από διακόσια (200) χιλιόμετρα από την πόλη που εδρεύει το σωματείο του. Εφόσον ο αθλητής αυτός επανεγκατασταθεί στον τόπο της αρχικής κατοικίας, επανέρχεται στο σωματείο από το οποίο προέρχεται, με αίτηση, που υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο σωματείο και τον αθλητή στην ΕΛ.Ο.Κ.

γ. Αθλητής ο οποίος μετεγγράφεται κατά τους παραπάνω τρόπους δεν έχει το δικαίωμα μετεγγραφής σε άλλο σωματείο του τόπου μετοίκησης του, εκτός αν συναινούν προς τούτο, τόσο το αρχικό του σωματείο όσο και το σωματείο στο οποίο έχει μετεγγραφεί. Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να αποκτήσει μόνο έναν (1) αθλητή της κατηγορίας αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού.

 1. Αθλητής, που για αποδεικνυόμενους πλήρως, επαγγελματικούς λόγους (πλην των περιπτώσεων της παρ. 4β του παρόντος άρθρου) του ιδίου ή και των δύο γονέων του, αν είναι ανήλικος ή άγαμος και ζει μαζί τους, μετοικεί σε τόπο που απέχει περισσότερο από διακόσια (200) χιλιόμετρα από την έδρα του σωματείου του, η δε η νέα διαμονή του διαρκεί αποδεδειγμένα τουλάχιστον ένα (1) έτος, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο του τόπου της νέας κατοικίας του.) Εφόσον ο αθλητής αυτός επανεγκατασταθεί στον τόπο της αρχικής του κατοικίας, επανέρχεται στο σωματείο από το οποίο προέρχεται, μα αίτηση, που υποβάλλει το ενδιαφερόμενο σωματείο στην ΕΛ.Ο.Κ.. Η επάνοδος του αθλητή για το λόγο αυτό δεν υπολογίζεται στον αριθμό των επιτρεπόμενων μετεγγραφών. Αθλητής ο οποίος μετεγγράφεται κατά τον παραπάνω τρόπο δεν έχει το δικαίωμα μετεγγραφής σε άλλο σωματείο του τόπου μετοίκησης του, εκτός αν συναινούν προς τούτο, τόσο το αρχικό του σωματείο όσο και το σωματείο στο οποίο έχει μετεγγραφεί. Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να αποκτήσει μόνο δύο (2) αθλητές της κατηγορίας αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού.

6 . Αθλητής που εγγράφηκε στη δύναμη του σωματείου και παρέμεινε σε αυτό τουλάχιστον δύο (2) χρόνια και στο διάστημα αυτό δεν έλαβε μέρος σε οποιοδήποτε επίσημο αγώνα του σωματείου του, είναι ελεύθερος και έχει το δικαίωμα να εγγραφεί σε σωματείο της προτίμησης του ως νέος αθλητής. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τους αθλητές που έχουν τιμωρηθεί από το σωματείο τους και η ποινή αυτή έχει επικυρωθεί από την ΕΛ.Ο.Κ. καθώς και για τους αθλητές που έχουν συμπληρώσει πέραν από δύο αγωνιστικές περιόδους στο ίδιο σωματείο, οπότε εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

 1. Αθλητής, ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησης του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του και με έγγραφη συναίνεση εκείνων που ασκούν τη γονική μέριμνα. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνο μία φορά. Αθλητής που έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Παμπαίδων ή αθλήτρια που έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Πανκορασίδων και κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο:

α) δεν συμμετείχε σε αγώνα πρωταθλήματος ανδρών ή γυναικών αντίστοιχα ,

β) δεν συμμετείχε στην επιλογή προεθνικής ή εθνικής ομάδας και

γ) δεν συμμετείχε σε αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων ή Κορασίδων αντίστοιχα

έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησης του χωρίς την συγκατάθεση του σωματείου του και με έγγραφη συναίνεση εκείνων που ασκούν την γονική μέριμνα. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνο μία φορά.

 1. Αθλητής έχει το δικαίωμα να ενταχθεί ελεύθερα (οποιαδήποτε χρονική περίοδο), σε οποιοδήποτε σωματείο της προτίμησης του, αν το σωματείο που ανήκει:

α .  Διαλύθηκε ή διαγράφηκε από τη δύναμη της ΕΛ.Ο.Κ., υπό τον όρο ότι η κατά περίπτωση διάλυση ή διαγραφή θα αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο. Σε αυτή την περίπτωση το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί από την επόμενη της ημέρας διάλυσης ή διαγραφής του σωματείου. Αν το έγγραφο που πιστοποιεί τη διάλυση του σωματείου (πχ σχετική βεβαίωση αρμόδιου πρωτοδικείου) από το οποίο προέρχεται ο αθλητής κατατεθεί από οποιοδήποτε τρίτο σωματείο έχει έννομο συμφέρον στην ΕΛ.Ο.Κ., ο αθλητής ελευθερώνεται αυτοδίκαια και έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί στο σωματείο αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο σωματείο της προτίμησης του, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τον παρόντα κανονισμό.

β.  Υπέβαλλε δήλωση περί αναστολής δραστηριότητας για ένα (1) χρόνο ή δήλωση περί μη συμμετοχής στο πρωτάθλημα, στο οποίο δικαιούται μα συμμετάσχει ο αθλητής. Σε αυτή την περίπτωση ο αθλητής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα του από την επομένη της δήλωσης αναστολής δραστηριότητας ή μη συμμετοχής του σωματείου. Με αυτή την περίπτωση εξομοιώνεται και η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο πρωτάθλημα, στο οποίο δικαιούται να συμμετάσχει ο αθλητής. Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να αποκτήσει έναν (1) αθλητή από την παρούσα περίπτωση (παρ.  8 β), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού, εκτός εάν το Δ.Σ .της  ΕΛ.Ο.Κ. αποφασίσει κατά περίπτωση αναστολής δραστηριότητας, ότι για λόγους ανάπτυξης του αθλήματος είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων από μιας αιτήσεων μετεγγραφής αθλητών της συγκεκριμένης περιπτώσεως.

γ. Αθλητής που εγγράφηκε (νέα εγγραφή στη δύναμη του σωματείου μέχρι 31/12 εκάστου έτους και από την ημερομηνία εγγραφής μέχρι την λήξη της αγωνιστικής περιόδου που έγινε η εγγραφή του δεν έλαβε μέρος σε οποιοδήποτε επίσημο αγώνα του σωματείου του έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί σε σωματείο της προτίμησης του, χωρία τη συγκατάθεση του σωματείου και με έγγραφή συναίνεση εκείνων που ασκούν την γονική μέριμνα.

 1. Οι διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τους αθλητές που απουσιάζουν στο εξωτερικό για λόγους σπουδών ή για επαγγελματικούς λόγους, καθώς και για τους αθλητές εκείνους που η συμμετοχή τους στις αγωνιστικές εκδηλώσεις των σωματείων τους οφείλεται σε ανυπέρβλητα αίτια (πχ στράτευση, τραυματισμό οφειλόμενο σε οποιαδήποτε αιτία κλπ, σε περίπτωση ματαίωσης ή διακοπής πρωταθλημάτων για λόγους ανωτέρας βίας, πανδημία κ.τ.λ). Το βάρος της απόδειξης στις περιπτώσεις αυτές εναπόκειται στο σωματείο που ανήκει ο αθλητής. Επιτρέπεται όμως ανταπόδειξη.
 2. Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ως συμμετοχή του αθλητή σε αγώνες της ομάδας του δεν θεωρείται η απλή αναγραφή του ονόματος του στο Φύλλο Αγώνος, αλλά η συμμετοχή του στον αγώνα ως( βασικός παίκτης ) ή ως αναπληρωματικός ( αλλαγή ).
 3. Για να γίνει δεκτή αίτηση μετεγγραφής των παραπάνω περιπτώσεων από την Επιτροπή Μετεγγραφών της ΕΛ.Ο.Κ. θα πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Α. Το σχετικό έντυπο της μετεγγραφής υπογεγραμμένο από τον αθλητή και από το σωματείο στο οποίο μετεγγράφεται.

β Για την απόδειξη μετοίκησης λόγω σπουδών (παρ. 4  α  του παρόντος άρθρου), βεβαίωση σπουδών του ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βεβαίωση σπουδών (πχ λόγω καλοκαιρινών διακοπών των Γραμματειών των Α.Ε.Ι.) η μετεγγραφή εκκρεμεί μέχρι να προσκομισθεί η βεβαίωση και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων και πάντως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για έκδοση της απόφασης μετεγγραφών από την ΕΛ.Ο.Κ.

γ. Για την απόδειξη της μετοίκησης για επαγγελματικούς λόγους του ιδίου ή των γονέων του (παρ 4β του παρόντος άρθρου), βεβαίωση της αντίστοιχης υπηρεσίας ή ασφάλισης δημοσίου ασφαλιστικού φορέα του τόπου μετοίκησης, η οποία θα βεβαιώνει την μόνιμη μετεγκατάσταση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός πριν την υποβολή της αίτησης μετεγγραφής.

δ .Για την απόδειξη μετοίκησης για επαγγελματικούς λόγους του ιδίου ή των γονέων του (παρ 5 του παρόντος άρθρου), βεβαίωση δημοσίου ασφαλιστικού φορέα του τόπου μετοίκησης που θα βεβαιώνει την μετεγκατάσταση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) χρόνου πριν την υποβολή της αίτησης μετεγγραφής.

ε .Παράβολο  μετεγγραφής .

 

ΑΡΘΡΟ  8Ο :  ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

 1. Αθλητής που δεν  συμπεριλαμβάνεται  στον  πίνακα  των  εν  ενεργεία  αθλητών, ο  οποίος  υποβάλλεται  ετησίως  στην  ΕΛ.Ο.Κ.  θεωρείται  ότι  αποδεσμεύθηκε  από  το  Σωματείο  του  και  έχει  το  δικαίωμα  να  μετεγγραφεί  ελεύθερα  σε  Σωματείο  της  προτίμησής  του .Αθλητής που έχει συμπεριληφθεί στον πίνακα των εν ενέργεια αθλητών δεν δικαιούται να μεταγραφεί  με αποδέσμευση και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υποβληθεί (οριστικοποιηθεί) η αίτηση του.

2 .      Για να γίνει δεκτή τέτοια  αίτηση μετεγγραφής  από την Επιτροπή Μετεγγραφών της ΕΛ.Ο.Κ. θα πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά  :

α .    Το σχετικό έντυπο της αποδέσμευσης υπογεγραμμένο από τον αθλητή και από το σωματείο στο οποίο μετεγγράφεται.

Β. Παράβολο  μετεγγραφής το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. και θα ανακοινώνεται με την εγκύκλιο μεταγραφών καθώς επίσης και ο τρόπος καταβολής τους.

γ. Κάθε  σωματείο  έχει  το  δικαίωμα  να  εγγράψει  στη  δύναμή  του  αριθμό αθλητών από την κατηγορία αυτή μέχρι του ανωτάτου ορίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο  : ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

 1. Αθλητής που δεν συμπεριλήφθηκε στον πίνακα εν ενεργεία αθλητών έχει δικαίωμα να επανεγγραφεί στο ίδιο σωματείο οποιαδήποτε χρονική στιγμή με αίτηση επανεγγραφής.
 2. Αθλητής που δεν συμπεριλήφθηκε στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών την τελευταία αγωνιστική περίοδο, αλλά και ούτε και υπέβαλλε αίτηση μεταγραφής με αποδέσμευση εντός της μεταγραφικής περιόδου θεωρείται ότι αποδεσμεύτηκε από το σωματείο του και έχει το δικαίωμα να επανεγγραφεί ελευθέρα σε σωματείο της προτίμησης του οποιαδήποτε χρονική περίοδο και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη του πρώτου πρωταθλήματος στο οποίο έχει δικαίωμα να αγωνιστεί με αίτηση επανεγγραφής.
 3. Αθλητής που δεν συμπεριλήφθηκε στον πίνακα των ενεργεία αθλητών δύο συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους θεωρείται ότι αποδεσμεύτηκε από το σωματείο του και έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησης του οποτεδήποτε με αίτηση επανεγγραφής.  Για την έγκριση όλων των παραπάνω περιπτώσεων επανεγγραφής απαιτείται η καταβολή χρηματικού παραβόλου, το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. και θα ανακοινώνεται με την εγκύκλιο των επανεγγραφών καθώς επίσης και ο τρόπος καταβολής του.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄

 

ΑΡΘΡΟ  10Ο  :  ΕΚΤΑΣΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  –  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1.Επίσημος  αγώνας  είναι  ο  αγώνας  που  διοργανώνεται  από  την  ΕΛ.Ο.Κ.  ή  διεξάγεται  με  την  έγκρισή  της ή τις τοπικές επιτροπές η διεξαγωγή του οποίου συμπεριλαμβάνεται στον κανονισμό των αγώνων και τις προκηρύξεις της ΕΛ.Ο.Κ

2.Αθλητής  που  έχει  διαγραφεί  λόγω  ποινής  από  την  δύναμη  σωματείου  με  απόφασή  του , η  οποία  έχει  επικυρωθεί  από  την  ΕΛ.Ο.Κ.  ή  οποίος  στερήθηκε  την  φίλαθλη  ιδιότητα , με  τελεσίδικη  απόφαση  της  Ε.Φ.Ι.Π, έχει  το  δικαίωμα  να  εγγραφεί  πάλι  ως  αθλητής  σε  οποιοδήποτε  σωματείο  της  προτίμησής  του , μετά  το  τέλος  της  επιβληθείσας  ποινής .

3 .Σε  περίπτωση  μετεγγραφής  ανηλίκου  αθλητή , απαιτείται  η  έγγραφη  συγκατάθεση  εκείνων  που  ασκούν  τη  γονική  μέριμνα  σε  αυτόν .

4 .Η  έννοια  της  λέξης  ‘’αθλητής ‘’  στις  διατάξεις  του  παρόντος  κανονισμού  συμπεριλαμβάνει  πάντα  και  αυτήν  της  ‘’ αθλήτριας ‘’  .

5 .Αθλητής  που  επιθυμεί  να  μετεγγραφεί  χωρίς  τη  συναίνεση  του  σωματείου  του  σε  ομάδα  χώρας  της  Ε.Ε.  υπό  τους  λοιπούς  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  της  Διεθνούς  Ομοσπονδίας και  του  Κοινοτικού  δικαίου , υποχρεούται  να  γνωστοποιήσει  εγγράφως  στην  ΕΛ.Ο.Κ.  την  πρόθεσή  του  αυτή  σε  κάθε  περίπτωση  πριν  την  έναρξη  της  μετεγγραφικής  περιόδου . Ο  αθλητής  αυτός  εφόσον  επιστρέψει  στην  Ελλάδα , εντάσσεται  αυτοδίκαια  στη  δύναμη  του  σωματείου  στο  οποίο  ανήκε  πριν  τη  μετεγγραφή  του .

6.Απαγορεύεται  η  μετεγγραφή  Έλληνα  αθλητή  σε  οποιοδήποτε  σωματείο  του  εξωτερικού , εάν  αυτός  έχει  αρνηθεί  την  παροχή  υπηρεσιών  του  στην  Εθνική  ομάδα , και  έχει  τιμωρηθεί  για  αυτή  του  την  άρνηση.

 1. Όπου στις διατάξεις  του  παρόντος  κανονισμού  γίνεται  μνεία  παραβόλου, το  ύψος  του  ποσού  θα  καθορίζεται  ετησίως  από  το  Δ.Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ.  και  θα  γνωστοποιείται  εγκαίρως  στα  σωματεία  μέσω  της  Εγκυκλίου  Μετεγγραφών .

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ΄

 

ΑΡΘΡΟ  11Ο  :  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ  –  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

 1. Με απόφαση του  Δ.Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ.  συγκροτείται τριμελή   επιτροπή, η  οποία  είναι  αρμόδια  να  αποφασίζει  για  κάθε  αίτηση  εγγραφής  ή  μετεγγραφής.

2.Η  ανωτέρω  επιτροπή  αποτελείται :

α Από  τον  Πρόεδρο  ή  τον  αντιπρόεδρο  της  ΕΛ.Ο.Κ.  ως  Πρόεδρο  της  Επιτροπής .

β .Από  τον  Γενικό  ή  τον  Ειδικό  Γραμματέα  της  ΕΛ.Ο.Κ.  ως  Γραμματέα  της  Επιτροπής  και

γ .      Από  ένα  μέλος   του  Δ. Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ.   ή  ενός  φιλάθλου , ο  οποίος  τουλάχιστον  τα  πέντε  προηγούμενα  έτη  δεν  μετείχε  ως  μέλος  στο  διοικητικό  συμβούλιο  οποιουδήποτε  αθλητικού  σωματείου, οποιουδήποτε  βαθμού, ως  μέλος  της  Επιτροπής .

 1. Η απόφαση της  επιτροπής  εγγραφών  –  μετεγγραφών , εγκριτική  ή  απορριπτική, πρέπει  να  υποβάλλεται  στο  Δ.Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ.  για  επικύρωση, μέσα  σε  αποκλειστική  προθεσμία  τριάντα  ( 30 ) ημερών  από  την  λήξη  της  προθεσμίας  μετεγγραφών  και  είκοσι  πέντε  (25 )  ημερών  από  τη  λήξη  προθεσμίας  των  αποδεσμεύσεων . Σε  περίπτωση  υποβολής  αίτησης  μετεγγραφής  χωρίς  τη  συγκατάθεση  του  Σωματείου η  επιτροπή  μετεγγραφών  δύναται  κατά  την  κρίση  της  να  καλεί  το  σωματείο  από  το  οποίο  προέρχεται  ο  υπό  μετεγγραφή  αθλητής  να  καταθέτει  μόνο  εγγράφως  προς  την  ΕΛ.Ο.Κ.  τις  απόψεις  του  ή  τυχόν  διευκρινήσεις για την υπό έγκριση μεταγραφή του.
 2. Αν η σχετική επικυρωτική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ δεν εκδοθεί μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την κατά περίπτωση λήξη κάθε προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου η μεταγραφή θεωρείται συντελεσμένη υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι εκ των υποβληθέντων δικαιολογητικών αποδεικνύεται η νομιμότητα της αιτούμενης μεταγραφής. 5.Κατά της επικυρωτικής  απόφασης  του  Δ.Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ.  επιτρέπεται  προσφυγή  στο  ΑΣΕΑΔ , σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τη  διαδικασία  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  126  του  ν.  2725 / 99 .

6.Κατά   την  εκδίκαση  των  αιτήσεων  μετεγγραφών,  έχουν   το  δικαίωμα  να  παρευρίσκονται  και  εκπρόσωποι  των   ενδιαφερομένων  σωματείων , καθώς  και  οι  μετεγγραφόμενοι  αθλητές . Η  παρουσία  τους  δεν  είναι  υποχρεωτική  για  τη  λήψη  απόφασης.

7.Αναφορικά  με  την  μετακίνηση  αθλητών  που  οφείλεται  στη  συγχώνευση  σωματείων  ή  τμημάτων  σωματείων , εφαρμόζεται  η  διάταξη  του  άρθρου  9  παρ.  2  του  ν .  2725 / 99  σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  της  υπ΄ αριθμ.  24731 / 22 -10 -99  απόφασης  του  Υπουργείου  Πολιτισμού  ( ΦΕΚ  1976 / 4 -11 -99 ) .

Οι  μετακινούμενοι  στο  προερχόμενο  από  συγχώνευση  σωματείο  ή  τμήμα  σωματείου  εντάσσονται  σε  αυτό  ανεξαρτήτως  προβλεπομένου  αριθμού , ανά  κατηγορία  εγγραφών – μετεγγραφών, όπως  αυτές  προβλέπονται  στις  λοιπές  διατάξεις  του  παρόντος .

Σε  κάθε  περίπτωση  το  περιεχόμενο  από  τη  συγχώνευση  σωματείο  μπορεί  να  εντάξει  στη  δύναμή  του  και  αθλητές  από  τις  κατηγορίες  εγγραφών – μετεγγραφών  που  καθορίζονται  στις  λοιπές  διατάξεις  του  παρόντος.

Οι  παραπάνω  εγγραφές – μετεγγραφές  μπορούν  να  λάβουν  χώρα  κατ΄ εξαίρεση  μέχρι  και  είκοσι  ( 20 )  ημέρες  προ  της  ενάρξεως  του  αντίστοιχου  πρωταθλήματος .Τέλος  οι  αθλητές  που  αποδεσμεύονται  μετά  από  συγχώνευση  των  σωματείων  από  τα  οποία  προέρχονται , δύνανται  να  εγγράφονται  ελεύθερα  σε  σωματείο  της  προτίμησής  τους  ως  νέοι  αθλητές .

8.Εκτός  των  περιπτώσεων  που  ορίζονται  στη  παρούσα , όπου  απαιτείται  ως  προϋπόθεση  ορισμένη  ηλικία , για  τον  υπολογισμό  της , λαμβάνεται  υπόψη  ως  ημέρα  γέννησης  αυτή  που  προκύπτει  από  επίσημο  πιστοποιητικό  γέννησης  του  αθλητή, που  εκδίδεται  κατά  περίπτωση  από  τον  οικείο  Δήμο  ή  το Δημοτικό  διαμέρισμα . Ως  χρονικό  κριτήριο  για  τον  προσδιορισμό  της  ηλικίας  του  αθλητή  λαμβάνεται  υπόψη  το  χρονικό  σημείο  της   κατά  περίπτωση , λήξης  της  μετεγγραφικής  περιόδου .

9 .Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΕΛ.Ο.Κ.  με  ειδικές  εγκυκλίους  του  θα  μπορεί  να  καθορίζει  τυχόν  λεπτομέρειες  του  παρόντος  Κανονισμού .

 

ΑΡΘΡΟ  12Ο  :  ΧΡΟΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  –  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η υποβολή των αιτήσεων μεταγραφών και των δικαιολογητικών ορίζεται από 15 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.  Κάθε   σωματείο  μπορεί  να  πραγματοποιήσει  απεριόριστο αριθμό μεταγραφών και επανεγγραφών για κάθε φύλο από όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, εκτός από τις περιπτώσεις οπού προβλέπεται ρητά συγκεκριμένος αριθμός αθλητών. Σε κάθε περίπτωση που ο αθλητής μεταγράφεται και δεν έχει τελειώσει η αγωνιστική περίοδος αυτός παραμένει και αγωνίζεται με το αρχικό σωματείο του μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου που καθορίζεται με απόφαση τους Δ.Σ /ΕΛ.Ο.Κ.

 

ΑΡΘΡΟ  13Ο  :  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ- ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΟΜΟΓΕΝΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΗ 

Τα σχετικά με την εγγραφή και συμμετοχή αλλοδαπών, ομογενών και κυπρίων αθλητών στα Ελληνικά Πρωταθλήματα θα ρυθμίζονται με σχετική εγκύκλιο η οποία θα εκδίδεται από το ΔΣ./ΕΛΟΚ και θα ανακοινώνεται πριν την έναρξη της πρώτης μεταγραφικής περιόδου και θα μπορεί να συμπληρώνεται/ τροποποιείται με απόφαση του  Δ.Σ./ΕΛΟΚ .

 

ΑΡΘΡΟ  14Ο  :  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο  παρόν  αποτελεί  το  Κανονισμός Εγγραφών  –  Μετεγγραφών  Ελλήνων  Ερασιτεχνών  αθλητών  της  Ελληνικής  Ομοσπονδίας  Κρίκετ , συγκείμενος  από  Δέκα  τέσσερα (14)  συνολικά  άρθρα ,  καταρτίστηκε  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  27  του  ν.  2725 / 1999  ( ΦΕΚ  121 / 17 – 6 – 1999 )  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε  από  την  Γ.Σ.  των  Σωματείων  –  Μελών  της  ΕΛ.Ο.Κ.  της  8/6/20222 ακολούθως  υποβλήθηκε  προς  έγκριση  στον  αρμόδιο  για  θέματα  αθλητισμού  Υφυπουργό  Πολιτισμού.

 

 Για το Δ.Σ. / ΕΛ.Ο.Κ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΩΡΑΣ                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ

Share With: