Κανονισμός Εγγραφών – Μετεγγραφών Ελλήνων Ερασιτεχνών Αθλητών ΕΛ.Ο.Κ

Κανονισμός Εγγραφών – Μετεγγραφών Ελλήνων Ερασιτεχνών Αθλητών ΕΛ.Ο.Κ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ , έχοντας υπ’ όψιν της τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2725/99 , του ν. 3057 / 2002 και των τροποποιήσεων τους , τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ. , εκδίδει τον παρακάτω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ .
Κεφάλαιο Α΄
Κεφάλαιο Β΄
Κεφάλαιο Γ΄
Κεφάλαιο Δ΄