Καλεντάρι Αγώνων Αγωνιστικής Περιόδου 2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΓΗΠΕΔΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/02/2015 9.30 ΑΝΔΡΩΝ INDOOR Κ.Γ.Σ. – Γ.Ε.Θ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
13.00 ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
15.00 ΑΝΔΡΩΝ INDOOR Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
16.00 ΠΑΙΔΩΝ INDOOR Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Κ.Γ.Σ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/02/2015 10.00 ΠΑΙΔΩΝ INDOOR Γ.Ε.Θ. – Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
11.00 ΠΑΙΔΩΝ INDOOR Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
12.00 ΠΑΙΔΩΝ INDOOR Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Γ.Ε.Θ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
13.00 ΠΑΙΔΩΝ INDOOR Κ.Γ.Σ. – Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
15.00 ΑΝΔΡΩΝ INDOOR Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Γ.Ε.Κ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
16.00 ΑΝΔΡΩΝ INDOOR Κ.Γ.Σ. – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/02/2015 10.00 ΕΦΗΒΩΝ INDOOR Γ.Ε.Θ. – Γ.Ε.Κ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
11.00 ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ INDOOR Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Ε.Κ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
12.00 ΕΦΗΒΩΝ INDOOR Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
13.00 ΕΦΗΒΩΝ INDOOR Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
15.00 ΑΝΔΡΩΝ INDOOR Γ.Ε.Θ. – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
16.00 ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR Γ.Ε.Θ. – Α.Ο.Κ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/02/2015 15.00 ΑΝΔΡΩΝ INDOOR Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
16.00 ΑΝΔΡΩΝ INDOOR Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Ε.Κ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
17.00 ΑΝΔΡΩΝ INDOOR Κ.Γ.Σ. – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
18.00 ΑΝΔΡΩΝ INDOOR Γ.Ε.Θ. – Γ.Ε.Κ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/02/2015 16.00 ΑΝΔΡΩΝ INDOOR Κ.Γ.Σ. – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
17.00 ΑΝΔΡΩΝ INDOOR Γ.Ε.Θ. – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
18.00 ΑΝΔΡΩΝ INDOOR Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Γ.Ε.Κ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/03/2015 16.00 ΑΝΔΡΩΝ INDOOR Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
17.00 ΑΝΔΡΩΝ INDOOR Κ.Γ.Σ. – Γ.Ε.Κ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
18.00 ΑΝΔΡΩΝ INDOOR Γ.Ε.Θ. – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/03/2015 10.00 ΠΑΙΔΩΝ INDOOR Γ.Ε.Θ. – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
11.00 ΠΑΙΔΩΝ INDOOR Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
12.00 ΠΑΙΔΩΝ INDOOR Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
13.00 ΠΑΙΔΩΝ INDOOR Κ.Γ.Σ. – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/03/2015 10.00 ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ INDOOR Γ.Ε.Κ. – Γ.Ε.Θ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
11.00 ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ INDOOR Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Ε.Θ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
12.00 ΕΦΗΒΩΝ INDOOR Γ.Ε.Θ. – Κ.Γ.Σ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
13.00 ΕΦΗΒΩΝ INDOOR Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
16.00 ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR Κ.Γ.Σ. – Γ.Ε.Κ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
17.00 ΠΑΙΔΩΝ INDOOR Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/03/2015 10.00 ΠΑΙΔΩΝ INDOOR Κ.Γ.Σ. – Γ.Ε.Θ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
11.00 ΠΑΙΔΩΝ INDOOR Γ.Ε.Θ. – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
12.00 ΠΑΙΔΩΝ INDOOR Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
13.00 ΠΑΙΔΩΝ INDOOR Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
16.00 ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ – Γ.Ε.Θ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
17.00 ΠΑΙΔΩΝ INDOOR Κ.Γ.Σ. – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/03/2015 15.00 ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ – Α.Ο.Κ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
16.00 ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR Γ.Ε.Θ. – Κ.Γ.Σ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
17.00 ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR Α.Ο.Κ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ – Γ.Ε.Κ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
18.00 ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ – Κ.Γ.Σ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
19.00 ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ – Γ.Ε.Κ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/03/2015 10.00 ΠΑΙΔΩΝ INDOOR FINAL FOUR1ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 4ο ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣΑ.Σ. ΑΤΛΑΣ – Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
11.00 ΠΑΙΔΩΝ INDOOR FINAL FOUR2ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 3ο ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣΓ.Ε.Θ. – Κ.Γ.Σ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
12.00 ΠΑΙΔΩΝ INDOOR FINAL FOURΝΙΚΗΤΕΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1-2 ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
13.00 ΠΑΙΔΩΝ INDOOR FINAL FOURΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 3-4 ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
16.00 ΑΝΔΡΩΝ INDOOR FINAL FOUR1ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 4ο ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣΓ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
17.00 ΑΝΔΡΩΝ INDOOR FINAL FOUR2ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 3ο ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣΑ.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Κ.Γ.Σ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
18.00 ΑΝΔΡΩΝ INDOOR FINAL FOURΝΙΚΗΤΕΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1-2 ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
19.00 ΑΝΔΡΩΝ INDOOR FINAL FOURΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 3-4 ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/03/2015 ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ – Α.Ο.Κ. ΑΧΙΛΛΕΑΣΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Α.Ο.Κ. ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
12.00 ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ – Γ.Ε.Θ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
16.00 ΕΦΗΒΩΝ INDOOR Γ.Ε.Θ. – Κ.Γ.Σ.ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ 8/03/2015 ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
17.00 ΕΦΗΒΩΝ INDOOR Κ.Γ.Σ. – Γ.Ε.Κ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
18.00 ΕΦΗΒΩΝ INDOOR Γ.Ε.Κ. – Γ.Ε.Θ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/03/2015 15.00 ΕΦΗΒΩΝ INDOOR Κ.Γ.Σ. – Γ.Ε.Θ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
16.00 ΕΦΗΒΩΝ INDOOR Γ.Ε.Κ. – Κ.Γ.Σ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
17.00 ΕΦΗΒΩΝ INDOOR Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
18.00 ΕΦΗΒΩΝ INDOOR Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
19.00 ΕΦΗΒΩΝ INDOOR Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/03/2015 10.00 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Ε.Θ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
11.00 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ INDOOR Γ.Ε.Θ. – Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
12.00 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR Κ.Γ.Σ. – Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
13.00 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ INDOOR Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/04/2015 10.00 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Κ.Γ.Σ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
11.00 ΕΦΗΒΩΝ INDOOR 1ος Α ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 1ο Β ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ(ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ 3η ΘΕΣΗ) ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR Γ.Ε.Θ. – Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Γ.Ε.Θ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
12.00 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR Κ.Γ.Σ. – Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR Α.Ο.Κ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ – Κ.Γ.Σ.ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Α.Ο.Κ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
16.00 ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR Γ.Ε.Θ. – Γ.Ε.Κ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
17.00 ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ – Γ.Ε.Κ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
18.00 ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ – Κ.Γ.Σ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/04/2015 16.00 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
17.00 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 16/04/2015 – ΚΥΡΙΑΚΗ 19/04/2015 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2015
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/04/2015 10.00 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ INDOOR Γ.Ε.Θ. – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
11.00 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ INDOOR Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ – Γ.Ε.Θ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
12.00 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ INDOOR Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ – Γ.Ε.Θ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
13.00 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR Γ.Ε.Θ. – Κ.Γ.Σ. ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/04/2015 – ΣΑΒΒΑΤΟ 25/04/2015 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΡΙΚΕΤ 2015
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/04/2015 ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ PLOUGHMANS’ C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΜΑΡΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/04/2015 ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ PLOUGHMANS’ C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 27/04/2015 ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ PLOUGHMANS’ C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΜΑΡΙΝΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 2/05/2015 10.00 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ – Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
11.00 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR Γ.Ε.Θ. – Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
12.00 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ INDOOR Α.Π..Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ – Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/05/2015 10.00 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR FINAL FOUR1ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 4ο ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
11.00 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR FINAL FOUR2ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 3ο ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
12.00 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR FINAL FOURΝΙΚΗΤΕΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1-2 ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
13.00 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR FINAL FOURΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 3-4 ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
17.00 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ INDOOR 2ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 3o ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ(ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ 3η ΘΕΣΗ) ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
18.00 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ INDOOR 1ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΝΙΚΗΤΗ ΑΓΩΝΑ 3/05/2015ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1-2 ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/05/2015 ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ SYDENHURST RAMBLERS C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/05/2015 ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ SYDENHURST RAMBLERS C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΜΑΡΙΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/05/2015 ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ SYDENHURST RAMBLERS C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΜΑΡΙΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/06/2015 ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ THE BEER ENGINE C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/06/2015 ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ THE BEER ENGINE C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΜΑΡΙΝΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/06/2015 ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ THE BEER ENGINE C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΜΑΡΙΝΑ
ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ KAMIKAZE C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI |ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/06/2015 ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ THE BEER ENGINE C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ KAMIKAZE C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΜΑΡΙΝΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/06/2015 ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ H.A.C. C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΜΑΡΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/06/2015 ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ H.A.C. C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/05/2015 ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ TURVILLE C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΜΑΡΙΝΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/05/2015 ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ LANCING MANOR C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΜΑΡΙΝΑ
ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ TURVILLE C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/06/2015 ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ TURVILLE C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ LANCING MANOR C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/09/2015 ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ PIE SPARK XI – PIMLICO STROLLERS ΜΑΡΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/09/2015 ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ PIE SPARK XI – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ PIMLICO STROLLERS – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/09/2015 ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ HIMBLETON C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΜΑΡΙΝΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/09/2015 ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ HIMBLETON C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΜΑΡΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/09/2015 ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ HIMBLETON C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/10/2015 ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ TETHERDOWN TRUNDLERS C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΜΑΡΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/10/2015 ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ TETHERDOWN TRUNDLERS C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/10/2015 ΘΑ  ΟΡΙΣTEI ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ TETHERDOWN TRUNDLERS C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI ΜΑΡΙΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/09/2015 – ΣΑΒΒΑΤΟ 3/10/2015 HELLENIC PREMIER LEAGUE
ΠΕΜΠΤΗ 8/10/2015 – ΚΥΡΙΑΚΗ 11/10/2015 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2015
Share With: