Καλεντάρι Αγώνων Κλειστού Χώρου Και Διεθνών Διοργανώσεων 2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

8/02/2015

9.30

ΑΝΔΡΩΝ INDOOR

Κ.Γ.Σ. – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

13.00

ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR

Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

15.00

ΑΝΔΡΩΝ INDOOR

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

16.00

ΠΑΙΔΩΝ INDOOR

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Κ.Γ.Σ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/02/2015

10.00

ΠΑΙΔΩΝ INDOOR

Γ.Ε.Θ. – Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΠΑΙΔΩΝ INDOOR

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΠΑΙΔΩΝ INDOOR

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

13.00

ΠΑΙΔΩΝ INDOOR

Κ.Γ.Σ. – Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

15.00

ΑΝΔΡΩΝ INDOOR

Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Γ.Ε.Κ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

16.00

ΑΝΔΡΩΝ INDOOR

Κ.Γ.Σ. – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

15/02/2015

10.00

ΕΦΗΒΩΝ INDOOR

Γ.Ε.Θ. – Γ.Ε.Κ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ INDOOR

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Ε.Κ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΕΦΗΒΩΝ INDOOR

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

13.00

ΕΦΗΒΩΝ INDOOR

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

15.00

ΑΝΔΡΩΝ INDOOR

Γ.Ε.Θ. – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

16.00

ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR

Γ.Ε.Θ. – Α.Ο.Κ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/02/2015

15.00

ΑΝΔΡΩΝ INDOOR

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

16.00

ΑΝΔΡΩΝ INDOOR

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Ε.Κ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

17.00

ΑΝΔΡΩΝ INDOOR

Κ.Γ.Σ. – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

18.00

ΑΝΔΡΩΝ INDOOR

Γ.Ε.Θ. – Γ.Ε.Κ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/02/2015

16.00

ΑΝΔΡΩΝ INDOOR

Κ.Γ.Σ. – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

17.00

ΑΝΔΡΩΝ INDOOR

Γ.Ε.Θ. – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

18.00

ΑΝΔΡΩΝ INDOOR

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Γ.Ε.Κ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/03/2015

16.00

ΑΝΔΡΩΝ INDOOR

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

17.00

ΑΝΔΡΩΝ INDOOR

Κ.Γ.Σ. – Γ.Ε.Κ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

18.00

ΑΝΔΡΩΝ INDOOR

Γ.Ε.Θ. – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/03/2015

10.00

ΠΑΙΔΩΝ INDOOR

Γ.Ε.Θ. – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΠΑΙΔΩΝ INDOOR

Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΠΑΙΔΩΝ INDOOR

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

13.00

ΠΑΙΔΩΝ INDOOR

Κ.Γ.Σ. – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/03/2015

10.00

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ INDOOR

Γ.Ε.Κ. – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ INDOOR

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΕΦΗΒΩΝ INDOOR

Γ.Ε.Θ. – Κ.Γ.Σ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

13.00

ΕΦΗΒΩΝ INDOOR

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

16.00

ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR

Κ.Γ.Σ. – Γ.Ε.Κ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

17.00

ΠΑΙΔΩΝ INDOOR

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/03/2015

10.00

ΠΑΙΔΩΝ INDOOR

Κ.Γ.Σ. – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΠΑΙΔΩΝ INDOOR

Γ.Ε.Θ. – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΠΑΙΔΩΝ INDOOR

Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

13.00

ΠΑΙΔΩΝ INDOOR

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

16.00

ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR

Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

17.00

ΕΦΗΒΩΝ INDOOR

Κ.Γ.Σ. – Γ.Ε.Κ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

18.00

ΠΑΙΔΩΝ INDOOR

Κ.Γ.Σ. – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/03/2015

10.00

ΕΦΗΒΩΝ INDOOR

Γ.Ε.Κ. – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΕΦΗΒΩΝ INDOOR

Κ.Γ.Σ. – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΕΦΗΒΩΝ INDOOR

Γ.Ε.Κ. – Κ.Γ.Σ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

15.00

ΕΦΗΒΩΝ INDOOR

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

16.00

ΕΦΗΒΩΝ INDOOR

Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

17.00

ΕΦΗΒΩΝ INDOOR

Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

18.00

ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR

Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ – Α.Ο.Κ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/03/2015

10.00

ΠΑΙΔΩΝ INDOOR

FINAL FOUR

1ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 4ο ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΠΑΙΔΩΝ INDOOR

FINAL FOUR

2ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 3ο ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΠΑΙΔΩΝ INDOOR

FINAL FOUR

ΝΙΚΗΤΕΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1-2

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

13.00

ΠΑΙΔΩΝ INDOOR

FINAL FOUR

ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 3-4

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

16.00

ΑΝΔΡΩΝ INDOOR

FINAL FOUR

1ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 4ο ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

17.00

ΑΝΔΡΩΝ INDOOR

FINAL FOUR

2ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 3ο ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

18.00

ΑΝΔΡΩΝ INDOOR

FINAL FOUR

ΝΙΚΗΤΕΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1-2

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

19.00

ΑΝΔΡΩΝ INDOOR

FINAL FOUR

ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 3-4

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/03/2015

10.00

ΕΦΗΒΩΝ INDOOR

1ος Α ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 1ο Β ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

(ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ 3η ΘΕΣΗ)

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

16.00

ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR

Γ.Ε.Θ. – Κ.Γ.Σ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

17.00

ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR

Α.Ο.Κ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ – Γ.Ε.Κ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/03/2015

16.00

ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR

Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ – Κ.Γ.Σ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

17.00

ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR

Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ – Γ.Ε.Κ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

18.00

ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR

Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ – Α.Ο.Κ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/03/2015

10.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ INDOOR

Γ.Ε.Θ. – Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR

Κ.Γ.Σ. – Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

13.00

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ INDOOR

Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

15.00

ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR

Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

16.00

ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR

Γ.Ε.Θ. – Γ.Ε.Κ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

17.00

ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR

Α.Ο.Κ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ – Κ.Γ.Σ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

18.00

ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR

Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ – Γ.Ε.Κ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/04/2015

10.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Κ.Γ.Σ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR

Γ.Ε.Θ. – Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR

Κ.Γ.Σ. – Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

13.00

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ INDOOR

Γ.Ε.Θ. – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

17.00

ΓΥΝΑΙΚΩΝ INDOOR

Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ – Κ.Γ.Σ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/04/2015

10.00

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ INDOOR

Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

13.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR

Γ.Ε.Θ. – Κ.Γ.Σ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 16/04/2015 – ΚΥΡΙΑΚΗ 19/04/2015

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2015

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/04/2015 – ΣΑΒΒΑΤΟ 25/04/2015

5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΡΙΚΕΤ 2015

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/04/2015

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

PLOUGHMANS’ C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΜΑΡΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/04/2015

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

PLOUGHMANS’ C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/04/2015

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

PLOUGHMANS’ C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΜΑΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/05/2015

10.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR

Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ – Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR

Γ.Ε.Θ. – Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ INDOOR

Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

13.00

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ INDOOR

Α.Π..Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ – Α.Ο.Π. ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/05/2015

10.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR

FINAL FOUR

1ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 4ο ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR

FINAL FOUR

2ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 3ο ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR

FINAL FOUR

ΝΙΚΗΤΕΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1-2

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

13.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ INDOOR

FINAL FOUR

ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 3-4

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

17.00

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ INDOOR

2ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 3o ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

(ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ 3η ΘΕΣΗ)

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

18.00

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ INDOOR

1ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΝΙΚΗΤΗ ΑΓΩΝΑ 3/05/2015

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1-2

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/05/2015

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

SYDENHURST RAMBLERS C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/05/2015

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

SYDENHURST RAMBLERS C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΜΑΡΙΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/05/2015

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

SYDENHURST RAMBLERS C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΜΑΡΙΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/06/2015

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

THE BEER ENGINE C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΜΑΡΙΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/06/2015

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

THE BEER ENGINE C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΜΑΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/06/2015

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

THE BEER ENGINE C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΜΑΡΙΝΑ

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

KAMIKAZE C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

|ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/06/2015

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

THE BEER ENGINE C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

KAMIKAZE C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΜΑΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/06/2015

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

H.A.C. C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΜΑΡΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/06/2015

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

H.A.C. C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/05/2015

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

TURVILLE C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΜΑΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/05/2015

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

LANCING MANOR C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΜΑΡΙΝΑ

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

TURVILLE C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/06/2015

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

TURVILLE C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

LANCING MANOR C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/09/2015

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

PIE SPARK XI – PIMLICO STROLLERS

ΜΑΡΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/09/2015

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

PIE SPARK XI – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

PIMLICO STROLLERS – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΜΑΡΙΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/09/2015

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

HIMBLETON C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΜΑΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/09/2015

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

HIMBLETON C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΜΑΡΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/09/2015

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

HIMBLETON C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/10/2015

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

TETHERDOWN TRUNDLERS C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΜΑΡΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/10/2015

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

TETHERDOWN TRUNDLERS C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/10/2015

ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

TETHERDOWN TRUNDLERS C.C. – ΘΑ ΟΡΙΣTEI

ΜΑΡΙΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/09/2015 – ΣΑΒΒΑΤΟ 3/10/2015

HELLENIC PREMIER LEAGUE

ΠΕΜΠΤΗ 8/10/2015 – ΚΥΡΙΑΚΗ 11/10/2015

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2015

Share With: