Επιτροπές

Επιτροπές Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ


Επιτροπή Μεταγραφών:
Πρόεδρος: Κυριάκος Κατσώρας
Μέλη: Αλτάνη Αθηνά- Βιτουλαδίτης Μιλτιάδης


Επιτροπή Πρωταθλήματος:
Πρόεδρος: Μάζης Γιώργος
Μέλη: Γούστης Στυλιανός- Βιτουλαδίτης Μιλτιάδης


Επιτροπή Εθνικών Ομάδων:
Πρόεδρος: Νικήτας Ιωσήφ
Μέλη: Γούστης Στυλιανός- Μισφούτ Ιωσήφ


Επιτροπή Ανάπτυξης:
Πρόεδρος: Μάζης Γιώργος
Μέλη: Βιτουλαδίτης Μιλτιάδης – Σαγιαδινός Ηλίας


Δικαστική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Γεωργούδης Ιωακείμ
Μέλη: Τρίψα Βασιλεία – Λίγκας Ιωάννης


Επιτροπή Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων:
Πρόεδρος: Αλτάνη Αθηνά
Μέλη: Μάζης Γεώργιος – Κατσώρας Κυριάκος


Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας:
Πρόεδρος: Νικήτας Ιωσήφ
Μέλη: Ρέβης Μιχάλης – Αυθίνος Γίαννης