Επιτροπές

Επιτροπές Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

 1. Στυλιανός Γούστης  -Πρόεδρος
 2. Αθηνά Ειρήνη Αλτάνη
 3. Κωνσταντίνος Κορωνάκης

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

 1. Ματθαίος Γισδάκης – Πρόεδρος
 2. Γεώργιος Μωραίτης
 3. Βαρβάρα Κεστεκίδη
 4. Σπυρίδων Σουρτζίνος
 5. Ιωάννα Χυτήρη

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 1. Ιωσήφ Νικήτας – Πρόεδρος
 2. Αθηνά –Ειρήνη Αλτάνη
 3. Στυλιανός Γούστης

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 1. Στυλιανός Γούστης – Πρόεδρος
 2. Αθηνά Ειρήνη Αλτάνη
 3. Γεώργιος Μωραΐτης

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

 1. Κυριάκος Κατσώρας -Πρόεδρος
 2. Αθηνά Ειρήνη Αλτάνη
 3. Νικόλαος Κοσκινάς

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 1. Κυριάκος Κατσώρας –Πρόεδρος
 2. Παναγιώτα Τραυλού
 3. Αθηνά – Ειρήνη Αλτάνη

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Ιωακείμ Γεωργούδης – Πρόεδρος
 2. Ιωάννης Λίγγας
 3. Νικολέτα Καββαδία