HomeΜη κατηγοριοποιημένοΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΡΙΚΕΤ ΝΕΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016- 2017.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΡΙΚΕΤ ΝΕΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016- 2017.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΡΙΚΕΤ ΝΕΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016- 2017.

 

H Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 2725/99  και τον  Κανονισµό  Εγγραφών – Μετεγγραφών Ελλήνων αθλητών  της ΕΛ.Ο.Κ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  από τις 19/03/2016, εκδίδει την παρακάτω εγκύκλιο μετεγγραφών αθλητών Αγωνιστικής Περιόδου 2016-2017.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

1) Ελεύθερες μετεγγραφές µε συγκατάθεση σωµατείου.

2) Μετεγγραφές χωρίς την συγκατάθεση σωµατείου.

3) Μετεγγραφές µε Υποσχετική Επιστολή.

4) Αποδεσµεύσεις.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ.

 Το έντυπο της αιτήσεως µετεγγραφής καθώς και τα απαιτούµενα από τον Κανονισµό Εγγραφών-Μετεγγραφών δικαιολογητικά, υποβάλλονται από το σωµατείο που µετεγγράφει τον αθλητή. Τα χρηµατικά παράβολα για την κάθε µετεγγραφή θα κατατίθενται στην γραμματεία της ΕΛ.Ο.Κ και για τα οποία θα εκδίδεται γραμμάτιο είσπραξης.

Α. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ME TH ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.

  Οι Ελεύθερες µετεγγραφές των αθλουµένων στο άθληµα θα γίνουν, µέσα στο χρονικό διάστηµα από 14-30 Νοεμβρίου . Η αίτηση ελεύθερης µετεγγραφής(πλήρως συμπληρωμένη), το παλιό δελτίο,  η απόφαση του ∆.Σ (απόσπασµα πρακτικού) του σωµατείου που ανήκει ο αθλητής και η φωτογραφία του αθλητή, θα υποβληθούν από το σωµατείο που µετεγγράφει τον αθλητή. Το σωματείο υποβάλει όλα  τα δικαιολογητικά με διαβιβαστικό υπογεγραμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Το παράβολο µετεγγραφής είναι 10,00 €, το οποίο κατατίθεται στη γραμματεία της ΕΛ.Ο.Κ.  Αίτηση µετεγγραφής που δεν θα υποβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Κανονισµού ή δεν κατατεθεί το προβλεπόµενο παράβολο µετεγγραφής, δεν θα γίνει δεκτή και θα απορριφθεί οπωσδήποτε.

Β.  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.

Οι μετεγγραφές χωρίς τη συγκατάθεση σωµατείου των αθλουμένων θα γίνουν µέσα στο χρονικό διάστηµα από 14-30 Νοεμβρίου. Η αίτηση µμετεγγραφής χωρίς τη συγκατάθεση σωµατείου και η φωτογραφία του αθλητή, θα υποβληθούν από το σωματείο που µμετεγγράφει τον αθλητή και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του Κανονισµού Εγγραφών-Μετεγγραφών Ερασιτεχνών Αθλητών όπως τροποποιήθηκε από την Γ.Σ. της 19/3/2016. Το παράβολο µμετεγγραφής είναι 10,00 €. Αίτηση µετεγγραφής που δεν θα υποβληθεί σύµφωνα µε το άρθρα 7 του Κανονισµού ή δεν κατατεθεί το προβλεπόµενο ανά περίπτωση παράβολο µετεγγραφής, δεν θα γίνει δεκτή και θα απορριφθεί οπωσδήποτε.

Γ.ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

Οι Μετεγγραφές µε Υποσχετική Επιστολή των αθλουμένων θα γίνουν, µέσα στο χρονικό διάστηµα από 14-30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού Εγγραφών- Μετεγγραφών.  Η αίτηση µετεγγραφής µε υποσχετική επιστολή, η απόφαση του ∆Σ (απόσπασµα πρακτικού) του σωµατείου που ανήκει ο αθλητής και η φωτογραφία του αθλητή, θα υποβληθούν από το σωματείο που µμετεγγράφει τον αθλητή. Το παράβολο µμετεγγραφής είναι 10,00 €. Αίτηση µετεγγραφής που δεν θα υποβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 6  του κεφαλαίου β,  του Κανονισµού ή δεν κατατεθεί το προβλεπόµενο παράβολο µετεγγραφής, δεν θα γίνει δεκτή και θα απορριφθεί οπωσδήποτε.

∆. ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ.

 Οι αθλητές και οι αθλήτριες που δεν συμπεριλαμβάνονται  στους σχετικούς πίνακες αθλούμενων που έχουν υποβληθεί στην ΕΛ.Ο.Κ, θεωρούνται ελεύθεροι και μπορούν να μετεγγραφούν σε άλλο σωματείο, όπως καθορίζει το άρθρο 8 του Κανονισµού Εγγραφών – Μετεγγραφών Ερασιτεχνών Αθλητών.  Οι Μετεγγραφές των αθλουμένων µε αποδέσμευση  θα γίνουν, µέσα στο χρονικό διάστηµα από 1-15 Δεκεμβρίου.  Για κάθε αποδεσμευόμενο αθλητή ή αθλήτρια που µετεγγράφεται σε άλλο Σωµατείο, υποβάλλεται, το ειδικό έντυπο ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΘΕΝΤΟΣ ΑΘΛΗΤΟΥ και η φωτογραφία του αθλητή,  τα οποία θα υποβληθούν από το σωµατείο που µετεγγράφει τον αθλητή. Το παράβολο μετεγγραφής είναι 10 €. Αίτηση µετεγγραφής που δεν θα υποβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο  8 του Κανονισµού Εγγραφών – Μετεγγραφών  ή δεν κατατεθεί το προβλεπόµενο παράβολο µετεγγραφής, δεν θα γίνει δεκτή και θα απορριφθεί οπωσδήποτε.  Αθλητής/τρια που δεν συμπεριλαμβάνεται στους  πίνακες ενεργών αθλητών σωματείου, δύναται να εγγραφεί  σε σωματείο της προτίμησης του οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι παραπάνω αθλητές θα εγγράφονται στα σωματεία της προτίμησης τους,  ως νέοι αθλητές υποβάλλοντας αίτηση έκδοσης νέου δελτίου αθλητικής ιδιότητας.

ΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

Σύµφωνα µε το Κανονισµό Εγγραφών – Μετεγγραφών Ερασιτεχνών Αθλητών, κάθε   σωματείο  μπορεί  να  πραγματοποιήσει  συνολικά  δώδεκα  ( 12 )  μετεγγραφές  σε  κάθε  αγωνιστική  περίοδο , με την επιφύλαξη του άρθρου 7 8β του κανονισμού. Ο  συνολικός  αριθμός  των  ελευθέρων  μετεγγραφών  με  την  συγκατάθεση  του  σωματείου , μετεγγραφών  με  υποσχετική  επιστολή  και  αποδεσμεύσεων  μπορεί  να  ανέρχεται  μέχρι  του  αριθμού  δώδεκα  ( 12 ) , περιοριζόμενου   όμως , αναλογικά  σε  περίπτωση  απόκτησης  αθλητών  χωρίς  συγκατάθεση  σωματείου  για  τις  οποίες  ισχύουν  κατά  περίπτωση  προβλεπόμενα  ανώτατα  όρια . Στο  συνολικό  αριθμό  των  ελευθέρων  μετεγγραφών  με  συγκατάθεση  του  σωματείου, μετεγγραφών  με  υποσχετική  επιστολή  και  αποδεσμεύσεων , δεν  συμπεριλαμβάνονται  οι  περιπτώσεις  αθλητών  που  έχουν  δικαίωμα  να  αγωνίζονται  στο  πρωτάθλημα  παμπαίδων  κάθε  χρόνο  και  νεότερων , ο  αριθμός  των  οποίων  είναι  απεριόριστος . Σε  περίπτωση  κατά  την  οποίαν  το  ενδιαφερόμενο  σωματείο  υποβάλλει  προς  έγκριση  περισσότερες  από  τις  προβλεπόμενες  ανά  κατηγορία  αιτήσεις  μετεγγραφής , έχει  τη  δυνατότητα , το  αργότερο  μέχρι  πέντε  ( 5 )  ημέρες  μετά  τη  λήξη  της  μετεγγραφικής  περιόδου  να  γνωστοποιήσει  προς  την  ΕΛ.Ο.Κ.  ποιους  από  τους  υπό  μετεγγραφή  αθλητές  τελικά  προτιμά  να  αποκτήσει . Σε  κάθε  διαφορετική  περίπτωση  η  ΕΛ.Ο.Κ.  θα  θεωρήσει  ως  δεσμευτικές  για  σωματείο  τις  κατά  χρονική  ακολουθία  ( με  βάση  το  πρωτόκολλο  μετεγγραφών  της  ΕΛ.Ο.Κ. )  προγενέστερες  αιτήσεις  μετεγγραφής , απορριπτόμενης  κάθε  επιπλέον  αίτησης , ο  δε  αντίστοιχος  υπό  μετεγγραφή  αθλητής , παραμένει , χωρίς  άλλη  διατύπωση , στη  δύναμη  του  Σωματείου  στο  οποίο  ανήκει .Σε  κάθε  περίπτωση  που  ο  αθλητής  μετεγγράφεται  και  δεν  έχει  τελειώσει  η  αγωνιστική  περίοδος , αυτός  παραμένει  και  αγωνίζεται  με  το  αρχικό  του  σωματείο , μέχρι  τη  λήξη  της  αγωνιστικής  περιόδου , που  καθορίζεται  από  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ.

Share With: