Δημοσίευση Στοιχείων Ισολογισμού Της 31.12.2020 Της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια  με αρ. πρωτ. 3608/2021 και ημερομηνία 3/03/2021 , ο εγκεκριμένος από το Δ.Σ.  Ισολογισμός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ της 31.12.2020, εν όψει της προγραμματισμένης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Μαρτίου 2021. Το σύνολο των οικονομικών στοιχείων χρήσης, από 1/1-31/12/2020, ήτοι, Ισολογισμός 31.12.2020 -Οικονομικός Απολογισμός 1/1-31/12/2020 και Ειδικός Απολογισμός 1/1-31/12/2020 , μετά την λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης θα υποβληθούν στην Γ.Γ.Α  και το Ελεγκτικό Συνέδριο Νομού Κέρκυρας.

Για το Δ.Σ.

 

Share With: