Γήπεδα Κρίκετ ΕΛ.Ο.Κ

Γήπεδα Κρίκετ ΕΛ.Ο.Κ – Κέρκυρα

Μαρίνα Γουβιών

Εσπιανάδα – Κάτω Πλατεία

Μεσογγή