Απόφαση Τροποποίησης Προκηρύξεων Πανελληνιών Πρωταθλημάτων Κρίκετ λόγω covid-19

Λαμβάνοντας υπόψη τις απρόβλεπτες συνθήκες της πανδημίας που μαστίζει την χώρα μας και όλον τον κόσμο, την εφαρμογή  υποχρεωτικών   ειδικών πρωτοκόλλων προστασίας αθλητών και λοιπών απασχολούμενων στις αθλητικές διοργανώσεις, για την προστασία της δημόσιας υγείας  και τις ειδικές συνθήκες μέτρων προστασίας που έχει επιβάλει η Κυβέρνηση στον νομό Κέρκυρας, το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής  ενέκρινε  ομόφωνα την τροποποίηση των ειδικών προκηρύξεων Πανελληνίων Πρωταθλημάτων ΝΕΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ ΕΦΗΒΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ   αγωνιστικής περιόδου 2020, κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του κανονισμού οργάνωσης και διεξαγωγής των πρωταθλημάτων για λόγους ανωτέρας βίας,  ειδικών συνθηκών και προστασίας της δημοσίας υγείας (αρ.αποφ. Δ.Σ. 80/24/08/2020).

 

Share With: