ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2015