Αγώνες Ανοιχτού Χώρου Ανδρών Τ20 Αγ. Περιόδου 2024

ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ T20 2024

Α΄ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1.

1*6 Γ.Ε.Θ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

1Η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΟΥΒΙΩΝ

2.

2*5 Γ.Σ. ΒΥΡΩΝ – Γ.Ε.Κ

3.

3*4 Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΥ ΚΡΙΚΕΤ 2021

4.

5*1 Γ.Ε.Κ – Γ.Ε.Θ 2Η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
    5. 4*2

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΥ ΚΡΙΚΕΤ 2021-                   Γ.Σ. ΒΥΡΩΝ

6. 6*3

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ- Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ

7. 1*4 Γ.Ε.Θ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΥ ΚΡΙΚΕΤ 2021

3Η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

8.

2*3

Γ.Σ. ΒΥΡΩΝ-Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ

9.

5*6

Γ.Ε.Κ –Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

10.

3*1

Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ- Γ.Ε.Θ

4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

11. 6*2

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ- Γ.Σ. ΒΥΡΩΝ

12.

4*5

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΥ ΚΡΙΚΕΤ 2021- Γ.Ε.Κ

13.

1*2

Γ.Ε.Θ – Γ.Σ. ΒΥΡΩΝ

5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

14.

5*3

Γ.Ε.Κ –Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ

15.

4*6

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΥ ΚΡΙΚΕΤ 2021-A.Σ ΑΤΛΑΣ

 

                             Β΄ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Α΄ΓΥΡΟΣ

1. 1*2 Α.Σ.Κ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΚΟΡΟΠΟΥ- Α. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΙΚΕΤ

1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ
2. 3*4 Α.Σ.Κ ΕΞΑΡΙΑ –Α.Σ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ
3.

1*3

Α.Σ.Κ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΚΟΡΟΠΟΥ- Α.Σ.Κ ΕΞΑΡΙΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ
4.

4*2

Α. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΙΚΕΤ- Α.Σ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ
5.

2*3

Α. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΙΚΕΤ- Α.Σ.Κ ΕΞΑΡΙΑ

ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ

6.

1*4

Α.Σ.Κ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΚΟΡΟΠΟΥ- Α.Σ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ

                 Β΄ ΓΥΡΟΣ

 
7.

2*1

Α. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΙΚΕΤ -Α.Σ.Κ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΚΟΡΟΠΟΥ

1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ
8.

4*3

Α.Σ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ- Α.Σ.Κ ΕΞΑΡΙΑ

ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ
9.

3*1

Α.Σ.Κ ΕΞΑΡΙΑ -Α.Σ.Κ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΚΟΡΟΠΟΥ

ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ
10.

4*2

Α.Σ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ- Α. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΙΚΕΤ

2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ
11.

3*2

Α.Σ.Κ ΕΞΑΡΙΑ- Α. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΙΚΕΤ

ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ
12.

4*1

Α.Σ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ- Α.Σ.Κ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΚΟΡΟΠΟΥ

ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ
Share With: