Αγωνιστικό Καλεντάρι 2013-2014

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΔΙΕΘΝΩΝ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/11/2013

10.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΕΦΗΒΩΝ (INDOOR)

Γ.Ε.Κ. – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Γ.Ε.Κ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

13.00

ΝΕΩΝ

(INDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/12/2013

10.00

ΕΦΗΒΩΝ (INDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Κ.Γ.Σ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΕΦΗΒΩΝ (INDOOR)

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

13.00

ΝΕΩΝ

(INDOOR)

Γ.Ε.Κ. – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

15.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

16.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Ε.Κ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/12/2013

10.00

ΕΦΗΒΩΝ (INDOOR)

Γ.Ε.Κ. – Κ.Γ.Σ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΕΦΗΒΩΝ (INDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

13.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Γ.Ε.Κ. – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

15.00

ΝΕΩΝ

(INDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Γ.Ε.Κ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

16.00

ΕΦΗΒΩΝ (INDOOR)

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/12/2013

10.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΝΕΩΝ

(INDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΝΕΩΝ

(INDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

13.00

ΝΕΩΝ

(INDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Ε.Κ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/12/2013

10.00

ΕΦΗΒΩΝ (INDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Ε.Κ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΕΦΗΒΩΝ (INDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΕΦΗΒΩΝ (INDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Γ.Ε.Κ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

13.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

15.00

ΕΦΗΒΩΝ (INDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

16.00

ΕΦΗΒΩΝ (INDOOR)

Α.Ο. ΦΑΙΑΞ – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/12/2013

10.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Γ.Ε.Κ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

13.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Γ.Ε.Κ. – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

15.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

16.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/01/2014

10.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Κ.Γ.Σ.

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Γ.Ε.Κ. – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΕΦΗΒΩΝ (INDOOR)

Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/01/2014

16.00

ΕΦΗΒΩΝ (INDOOR)

Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

17.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Γ.Ε.Κ. – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

18.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Κ.Γ.Σ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/01/2014

10.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Κ.Γ.Σ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Γ.Ε.Κ. – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

13.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/01/2014

16.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Γ.Ε.Κ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

17.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Κ.Γ.Σ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

18.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

19.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Γ.Ε.Κ. – Κ.Γ.Σ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

20.00

ΑΝΔΡΩΝ

(INDOOR)

Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/01/2014

16.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

16.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

Ε.Α.Κ.Κ.

17.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ

Ε.Α.Κ.Κ.

18.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ε.Α.Κ.Κ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/01/2014

15.00

ΑΝΔΡΩΝ (INDOOR)

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

16.00

ΑΝΔΡΩΝ (INDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Γ.Ε.Κ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

17.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

18.00

ΑΝΔΡΩΝ (INDOOR)

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Κ.Γ.Σ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

19.00

ΑΝΔΡΩΝ (INDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/01/2014

16.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

16.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ

Ε.Α.Κ.Κ.

17.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

Ε.Α.Κ.Κ.

18.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ

Ε.Α.Κ.Κ.

19.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ε.Α.Κ.Κ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 2/02/2014

10.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Κ.Γ.Σ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ – Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

15.00

ΑΝΔΡΩΝ (INDOOR)

FINAL FOUR

1ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 4ο ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

16.00

ΑΝΔΡΩΝ (INDOOR)

FINAL FOUR

2ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 3ο ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κ.Γ.Σ. – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

17.00

ΑΝΔΡΩΝ (INDOOR)

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 3-4

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

18.00

ΑΝΔΡΩΝ (INDOOR)

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΝΙΚΗΤΕΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1-2

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/02/2014

10.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

13.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

16.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ – Κ.Γ.Σ.

Ε.Α.Κ.Κ.

17.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ε.Α.Κ.Κ.

18.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ

Ε.Α.Κ.Κ.

19.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ε.Α.Κ.Κ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/02/2014

15.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Κ.Γ.Σ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

16.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

17.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

18.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Κ.Γ.Σ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/02/2014

16.00

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ – Α.Ο.Κ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

17.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ – Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

18.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

19.00

ΓΥΝΑΙΚΩΝ (INDOOR)

Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/02/2014

11.00

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

(INDOOR)

Α.Ο.Κ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ – Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΠΑΙΔΩΝ

(INDOOR)

Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ – Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

13.00

ΠΑΙΔΩΝ

(INDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

18.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

(INDOOR)

Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ – Κ.Γ.Σ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/03/2014

18.00

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(INDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Γ.Ε.Κ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/03/2014

10.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

16.00

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ – Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

17.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ – Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

18.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Κ.Γ.Σ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

19.00

ΓΥΝΑΙΚΩΝ (INDOOR)

Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ – Γ.Ε.Κ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/03/2014

10.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ – Κ.Γ.Σ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

16.00

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Ο.Κ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

17.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

18.00

ΓΥΝΑΙΚΩΝ (INDOOR)

Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/03/2014

17.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

18.00

ΓΥΝΑΙΚΩΝ (INDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/03/2014

10.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΑΚΘΛΟ – Κ.Γ.Σ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΑΝΔΡΩΝ Τ20

(OUTDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ

12.00

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ – Α.Ο.Κ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

15.00

ΑΝΔΡΩΝ Τ20

(OUTDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Κ.Γ.Σ.

ΜΑΡΙΝΑ

18.00

ΓΥΝΑΙΚΩΝ (INDOOR)

Γ.Ε.Κ. – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/03/2014

15.00

ΑΝΔΡΩΝ Τ20

(OUTDOOR)

Γ.Ε.Κ. – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΜΑΡΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/03/2014

10.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

13.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

15.00

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Ε.Θ.

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΜΑΡΙΝΑ

16.00

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

17.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ – Κ.Γ.Σ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/04/2014

10.30

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

PURBRIGHT C.C. – ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ

15.00

ΝΕΩΝ (OUTDOOR)

Γ.Ε.Κ. – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 6/04/2014

11.00

ΕΦΗΒΩΝ (OUTDOOR)

Γ.Ε.Κ. – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ

11.00

ΓΥΝΑΙΚΩΝ (OUTDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ

Ε.Α.Κ.Κ. (ΤΕΝΙΣ)

15.00

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (INDOOR)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ

2ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 3ο ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

15.00

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

PURBRIGHT C.C. – ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ

16.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

17.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ – Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

18.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Κ.Γ.Σ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

19.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/04/2014

10.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ – Γ.Ε.Θ.

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

13.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

13.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

16.00

ΑΝΔΡΩΝ Τ20

(OUTDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Ε.Θ.

ΜΑΡΙΝΑ

16.00

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (INDOOR)

ΤΕΛΙΚΟΣ

Α.Ο.Κ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ – Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 14/04/2014

16.00

ΑΝΔΡΩΝ Τ20

(OUTDOOR)

Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Κ.Γ.Σ.

ΜΑΡΙΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/04/2014 – ΣΑΒΒΑΤΟ 26/04/2014

4ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24/04/2014

16.00

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

GIRTON C.C. – ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

ΜΕΣΟΓΓΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/04/2014

17.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/04/2014

16.00

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

GIRTON C.C. – ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

30/04/2014 – ΣΑΒΒΑΤΟ 3/05/2014

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ

LA MANGA ΙΣΠΑΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/05/2014

18.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

19.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/05/2014

10.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

FINAL FOUR

1ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 4ο ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

11.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

FINAL FOUR

2ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 3ο ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

12.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

13.00

ΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

16.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

FINAL FOUR

1ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 4ο ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

17.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

FINAL FOUR

2ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 3ο ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

18.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

19.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (INDOOR)

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/05/2014

11.00

ΕΦΗΒΩΝ (OUTDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ

15.30

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γ.Ε.Κ. – Κ.Γ.Σ.

ΜΑΡΙΝΑ

17.30

ΓΥΝΑΙΚΩΝ (OUTDOOR)

Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ – Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ

Ε.Α.Κ.Κ. (ΤΕΝΙΣ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/05/2014

11.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (OUTDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

Ε.Α.Κ.Κ. (ΤΕΝΙΣ)

11.00

ΑΝΔΡΩΝ Τ20

(OUTDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ

15.00

ΠΑΙΔΩΝ (OUTDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Ε.Θ.

ΠΛΑΤΕΙΑ

15.30

ΑΝΔΡΩΝ Τ20

(OUTDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Κ.Γ.Σ.

ΜΑΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/05/2014

15.30

ΑΝΔΡΩΝ Τ20

(OUTDOOR)

Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Γ.Ε.Κ.

ΜΑΡΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/05/2014

11.00

ΑΝΔΡΩΝ Τ20

(OUTDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ

11.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (OUTDOOR)

Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ – Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ

Ε.Α.Κ.Κ. (ΤΕΝΙΣ)

15.30

ΑΝΔΡΩΝ Τ20

(OUTDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Γ.Ε.Κ.

ΜΑΡΙΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/05/2014

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

THEBERTONS C.C. – ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/05/2014

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

THEBERTONS C.C. – ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/05/2014

11.00

ΑΝΔΡΩΝ Τ20

(OUTDOOR)

Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ

11.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (OUTDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

Ε.Α.Κ.Κ. (ΤΕΝΙΣ)

15.30

ΑΝΔΡΩΝ Τ20

(OUTDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Γ.Ε.Κ.

ΜΑΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/05/2014

15.30

ΑΝΔΡΩΝ Τ20

(OUTDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/06/2014

11.00

ΑΝΔΡΩΝ Τ20

(OUTDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ

11.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (OUTDOOR)

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ

Ε.Α.Κ.Κ. (ΤΕΝΙΣ)

15.30

ΑΝΔΡΩΝ Τ20

(OUTDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Ε.Κ.

ΜΑΡΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/06/2014

11.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (OUTDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ

Ε.Α.Κ.Κ. (ΤΕΝΙΣ)

17.30

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (OUTDOOR)

Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

Ε.Α.Κ.Κ. (ΤΕΝΙΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/06/2014

16.00

ΠΑΙΔΩΝ (OUTDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/06/2014

11.00

ΠΑΙΔΩΝ (OUTDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ

16.00

ΠΑΙΔΩΝ (OUTDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Κ.Γ.Σ.

ΠΛΑΤΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/06/2014

11.00

ΠΑΙΔΩΝ (OUTDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Κ.Γ.Σ.

ΠΛΑΤΕΙΑ

17.30

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (OUTDOOR)

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ

Ε.Α.Κ.Κ. (ΤΕΝΙΣ)

ΠΕΜΠΤΗ 26/06/2014 –

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/06/2014

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U17 & ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΣΟΦΙΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/06/2014

11.00

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (OUTDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ

Ε.Α.Κ.Κ. (ΤΕΝΙΣ)

17.30

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (OUTDOOR)

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

Ε.Α.Κ.Κ. (ΤΕΝΙΣ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/07/2014

16.00

ΠΑΙΔΩΝ (OUTDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/07/2014

16.00

ΕΦΗΒΩΝ (OUTDOOR)

Γ.Ε.Κ. – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ

16.00

ΠΑΙΔΩΝ (OUTDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 6/07/2014

10.00

ΑΝΔΡΩΝ (OUTDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Ε.Θ.

ΜΑΡΙΝΑ

11.00

ΠΑΙΔΩΝ (OUTDOOR)

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Κ.Γ.Σ.

ΠΛΑΤΕΙΑ

15.30

ΑΝΔΡΩΝ (OUTDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 7/07/2014

16.30

ΓΥΝΑΙΚΩΝ (OUTDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ

Ε.Α.Κ.Κ. (ΤΕΝΙΣ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/07/2014

17.30

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (OUTDOOR)

Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

Ε.Α.Κ.Κ.

(ΤΕΝΙΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/07/2014

11.00

ΕΦΗΒΩΝ (OUTDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Ε.Κ.

ΜΑΡΙΝΑ

16.00

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/07/2014

10.00

ΑΝΔΡΩΝ (OUTDOOR)

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Γ.Ε.Κ.

ΜΑΡΙΝΑ

11.00

ΠΑΙΔΩΝ (OUTDOOR)

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Γ.Ε.Θ.

ΠΛΑΤΕΙΑ

15.30

ΑΝΔΡΩΝ (OUTDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Κ.Γ.Σ.

ΜΑΡΙΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/07/2014

16.30

ΓΥΝΑΙΚΩΝ (OUTDOOR)

Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ – Γ.Ε.Θ.

Ε.Α.Κ.Κ. (ΤΕΝΙΣ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/07/2014

16.00

ΠΑΙΔΩΝ (OUTDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/07/2014

11.00

ΕΦΗΒΩΝ (OUTDOOR)

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ

15.30

ΑΝΔΡΩΝ (OUTDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/07/2014

10.00

ΑΝΔΡΩΝ (OUTDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Γ.Ε.Κ.

ΜΑΡΙΝΑ

11.00

ΠΑΙΔΩΝ (OUTDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Γ.Ε.Θ.

ΠΛΑΤΕΙΑ

15.30

ΑΝΔΡΩΝ (OUTDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/07/2014

16.30

ΓΥΝΑΙΚΩΝ (OUTDOOR)

Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ – Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ

Ε.Α.Κ.Κ. (ΤΕΝΙΣ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/07/2014

16.30

ΓΥΝΑΙΚΩΝ (OUTDOOR)

Α.Ο.Δ.Π. ΔΕΚΑΘΛΟ – Γ.Ε.Θ.

Ε.Α.Κ.Κ. (ΤΕΝΙΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/07/2014

11.00

ΕΦΗΒΩΝ (OUTDOOR)

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Γ.Ε.Κ.

ΜΑΡΙΝΑ

16.00

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Ε.Θ.(30/03) ΜΕ ΝΙΚΗΤΗ ΑΓΩΝΑ Α.Π.Σ. ΔΙΑΣ – Α.Π.Σ. Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Χ.Τ.

ΜΑΡΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/07/2014

10.00

ΑΝΔΡΩΝ (OUTDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ

11.00

ΠΑΙΔΩΝ (OUTDOOR)

Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ

15.30

ΑΝΔΡΩΝ (OUTDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Ε.Κ.

ΜΑΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/08/2014

11.00

ΝΕΩΝ (OUTDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Ε.Θ.

ΜΑΡΙΝΑ

15.30

ΑΝΔΡΩΝ (OUTDOOR)

Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/08/2014

11.00

ΑΝΔΡΩΝ Τ20 (OUTDOOR)

FINAL FOUR

1ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 4ο ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ

15.30

ΑΝΔΡΩΝ Τ20 (OUTDOOR)

FINAL FOUR

2ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 3ο ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/08/2014

16.30

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ Γ.Ε.Κ. – Κ.Γ.Σ.(10/05) ΜΕ ΝΙΚΗΤΗ ΑΓΩΝΑ Α.Ο. ΦΑΙΑΞ – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ (12/07)

ΜΑΡΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/08/2014

10.00

ΑΝΔΡΩΝ (OUTDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Γ.Ε.Κ.

ΜΑΡΙΝΑ

15.30

ΑΝΔΡΩΝ (OUTDOOR)

Κ.Γ.Σ. – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/08/2014

15.30

ΑΝΔΡΩΝ (OUTDOOR)

Α.Ο. ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Γ.Ε.Κ.

ΜΑΡΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/08/2014

10.00

ΑΝΔΡΩΝ (OUTDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Κ.Γ.Σ.

ΜΑΡΙΝΑ

15.30

ΑΝΔΡΩΝ (OUTDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 31/08/2014

10.00

ΑΝΔΡΩΝ (OUTDOOR)

FINAL FOUR

1ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 4ο ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ

15.30

ΑΝΔΡΩΝ (OUTDOOR)

FINAL FOUR

2ος ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – 3ο ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/09/2014

16.00

ΝΕΩΝ (OUTDOOR)

Γ.Ε.Κ. – Γ.Ε.Θ.

ΜΑΡΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/09/2014

10.00

ΑΝΔΡΩΝ (OUTDOOR)

FINAL FOUR

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΝΑ

15.00

ΑΝΔΡΩΝ (OUTDOOR)

FINAL FOUR

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/09/2014

11.00

ΝΕΩΝ (OUTDOOR)

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ – Γ.Ε.Κ.

ΜΑΡΙΝΑ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

QUOKKAS C.C. – ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/09/2014

11.00

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΝΑ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

QUOKKAS C.C. – ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/09/2014

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

THE OUTWOOD C.C. – ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09/2014

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

THE KENNINGTON C.C. – ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

THE OUTWOOD C.C. – ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/2014

11.00

ΝΕΩΝ (OUTDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

THE KENNINGTON C.C. – ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

THE OUTWOOD C.C. – ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/09/2014

15.30

ΝΕΩΝ (OUTDOOR)

Γ.Ε.Θ. – Γ.Ε.Κ.

ΜΑΡΙΝΑ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

CROWCOMBE C.C. – ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/09/2014

11.00

ΑΝΔΡΩΝ Τ20 (OUTDOOR)

FINAL FOUR

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΝΑ

15.30

ΑΝΔΡΩΝ Τ20 (OUTDOOR)

FINAL FOUR

ΤΕΛΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΝΑ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

CROWCOMBE C.C. – ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 2/10/2014 – ΣΑΒΒΑΤΟ 4/10/2014

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑ

Share With: