Συγκρότηση Σε Σώμα Του Νέου Δ.Σ Της Ελληνικής Ομοσπονδίας Και Ορισμός Εκπροσώπου Αθλητών.

 

Σας γνωστοποιούμε το  νέο Διοικητικό  Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες  της 30η Μαρτίου 2021. Συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως  στην 1η συνεδρίαση που διεξήχθη την 1/4/2021 και συμπληρώθηκε από τον εκπρόσωπο των αθλητών.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΩΡΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΟΥΣΤΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΑΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ                                              ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΕΣΤΕΚΙΔΗ

ΕΦΟΡΟΣ                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ            ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Share With: