Γενική Προκήρυξη Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Outdoor 2013, ΕΛ.Ο.Κ

[toggle title=”Άρθρο 1: Προκήρυξη” variation=”deepblue”]

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού , του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ. και του νόμου 2725 / 99 με όλες τις τροποποιήσεις του:

Προκηρύσσουμε

1. Κύπελλο Ελλάδος Ανδρών Outdoor Αγων. Περιόδου 2013

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθέντες από το 1995 και άνω

Ημερομηνία έναρξης Πρωταθλήματος Κυριακή 23 / 06 / 2013

2. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Outdoor Αγων. Περιόδου 2013

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθέντες από το 1995 και νεότεροι

Ημερομηνία έναρξης Πρωταθλήματος Κυριακή 29 / 06 / 2013

3. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Τ20 Outdoor Αγων. Περιόδου 2013

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθέντες από το 1995 και νεότεροι

Ημερομηνία έναρξης Πρωταθλήματος Κυριακή 22 / 06 / 2013

4. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών Τ20 Outdoor Αγων. Περιόδου 2013

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθέντες από το 1998 και νεότεροι

Ημερομηνία έναρξης Πρωταθλήματος Κυριακή 22 / 06 / 2013

Επιτρέπεται στο Πρωτάθλημα Γυναικών η συμμετοχή 3 αθλητριών μικρότερης ηλικίας μετά από χορήγηση ειδικής άδειας. 

5. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων Outdoor Αγων. Περιόδου 2013

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννημένες από το 1994 και άνω

Ημερομηνία έναρξης Πρωταθλήματος Κυριακή 15 / 06 / 2013

6. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων Outdoor Αγων. Περιόδου 2013

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννημένες από το 1998 και άνω

Ημερομηνία έναρξης Πρωταθλήματος Κυριακή 15 / 06 / 2013

Ημερομηνία λήξης όλων των Πρωταθλημάτων ορίζεται η Κυριακή 29/12/2013.

[/toggle]
[toggle title=”Άρθρο 2: Σωματεία που έχουν Δικαίωμα συμμετοχής” variation=”deepblue”]

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. τα οποία έχουν υποβάλει με έγγραφό τους Δηλώσεις Συμμετοχής.
2. Σωματείο που έχει δικαίωμα συμμετοχής και δεν μετέχει στο Πρωτάθλημα κατατάσσεται τελευταίο. Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση που σωματείο δηλώσει συμμετοχή με επιφύλαξη κάποιου από τα άρθρα της παρούσας προκήρυξης.
3. Σωματείο που δεν συμμετέχει σε δύο συναντήσεις ή αποσύρεται από το Πρωτάθλημα , μηδενίζεται. Οι αγώνες που έχει δώσει με άλλα Σωματεία θεωρούνται ότι έγιναν και υπολογίζεται το αποτέλεσμά τους.

[/toggle]
[toggle title=”Άρθρο 3: Αρμοδιότητα οργάνωσης και διεξαγωγής” variation=”deepblue”]

Την οργάνωση και διεξαγωγή του Πρωταθλήματος αναλαμβάνει η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ μέσω της Επιτροπής Πρωταθλήματος.

[/toggle]
[toggle title=”Άρθρο 4: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής” variation=”deepblue”]

1 . Τα Σωματεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα ανωτέρω Πανελλήνια Πρωταθλήματα , πρέπει να υποβάλουν στην ΕΛ.Ο.Κ. δήλωση συμμετοχής , μέχρι το αργότερο την Δευτέρα 15 / 04 / 2013 και ώρα 14.00.
2 . Η δήλωση πρέπει να είναι γραπτή , υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Σωματείου , των οποίων τα ονόματα θα αναφέρονται στο έγγραφο , που πρέπει απαραίτητα να έχει και τη σφραγίδα του Σωματείου .
Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να αναφέρει ότι το Σωματείο δέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής της Προκήρυξης , του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ.
3 . Τα Σωματεία υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με την δήλωση συμμετοχής και παράβολο ύψους 200,00 Ευρώ, για όλα τα Πρωταθλήματα Indoor, Outdoor καθώς και για το Κύπελλο Ελλάδος (σχετικό έγγραφο ΕΛ.Ο.Κ. 23/21-01-2010). Το παράβολο θα πρέπει να σταλεί μόνο με ταχυδρομική επιταγή στο όνομα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ ( διεύθυνση Κώστα Γεωργάκη 26 – 49100 Κέρκυρα ) αναφέροντας απαραίτητα στο χώρο παρατηρήσεις << ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ INDOOR & OUTDOOR του σωματείου >>. Σωματεία τα οποία έχουν καταβάλει περισσότερα των 200,00 Ευρώ θα γίνει συμψηφισμός και θα τους επιστραφεί η διαφορά.
Το ανωτέρω Παράβολο Συμμετοχής , θα επιστρέφεται μετά το πέρας των Πρωταθλημάτων , στα Σωματεία που θα ολοκληρώσουν τα Πρωταθλήματα και δεν παραβούν τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1,2,3 της παρούσης .

[/toggle]
[toggle title=”Άρθρο 5: Γενικά” variation=”deepblue”]

Ότι δεν προβλέπεται σε αυτή την προκήρυξη , όπως και κάθε ασάφεια που χρειάζεται συμπλήρωση ή διευκρίνιση , θα ρυθμίζεται από το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.
Παρακαλούμε τα σωματεία που ενδιαφέρονται , να μελετήσουν προσεκτικά το Καταστατικό , και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας , καθώς και τις διατάξεις της Παρούσης , για να μην παρουσιαστούν προβλήματα και να στεφτούν με επιτυχία οι διοργανώσεις.

[/toggle]

Share With: