HomePanhellenic Championship 2017 - 2018Πρωτάθλημα Παμπαίδων (Indoor) 2017-2018

Πρωτάθλημα Παμπαίδων (Indoor) 2017-2018

Πρωτάθλημα Παμπαίδων (Indoor) 2017-2018

Άρθρο  1Ο:  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΜΕ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία- μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. τα οποία έχουν υποβάλει εγγράφως, δηλώσεις συμμετοχής στο Πρωτάθλημα. Εξαιρούνται σωματεία τα οποία έχουν χάσει το δικαίωμα συμμετοχής για λόγους που προβλέπονται στο ΠΔ/ΕΛΟΚ.

Άρθρο 2Ο: ΕΝΑΡΞΗ  ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία  έναρξης του Πρωταθλήματος ορίζεται η Κυριακή 12Νοεμβρίου 2017. Οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα ολοκληρωθούν έως και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2018. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας  αγωνιστικού χώρου  η ΕΛ.Ο.Κ και η Ε.Π διατηρεί το δικαίωμα αναβολής έναρξης και παράτασης της λήξης  του Πρωταθλήματος.

Άρθρο 3Ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ είναι αποκλειστικά αρμόδια για την οργάνωση και διεξαγωγή κάθε αγώνα Κρίκετ στην Ελλάδα.  Την ευθύνη οργάνωσης  και διεξαγωγής αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παμπαίδων2017-2018, αναλαμβάνει η Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ομοσπονδίας, η οποία αποτελείται, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. από τους: Πρόεδρο τον  κ. Στυλιανό Γούστη και μέλη τον κ. Φώτιο Σκούρτηκαι τον κ. Κωνσταντίνο Κορωνάκη. Η κλήρωση  των αγώνων του Πρωταθλήματος του θα διεξαχθεί  στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Κ. που βρίσκονται στην οδό Κώστα Γεωργάκη 26, την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00.Οι διαιτητές επιστρέφουν το φύλλο αγώνα την επόμενη εργάσιμη της αγωνιστικής στη γραμματεία της Ομοσπονδίας το αργότερο μέχρι ώρα 14.00.  Ο ορισμός γυμνασιάρχου είναι ευθύνη της επιτροπής πρωταθλήματος της ΕΛ.Ο.Κ. Σε περίπτωση μη προσέλευσής του θα εκτελούν χρέη οι διαιτητές από κοινού.

 

 

Άρθρο 4ο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπαίδων 2017- 2018,  θα διεξαχθείσε μία (1) φάση, ένα γύρο και έναν (1) όμιλο.

 

ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΛΑΣ

2.ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΕΛΕΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ»

 1. Α.Π.Σ ΝΑΥΣΙΚΑ

4.Γ.Σ.Κ ΒΥΡΩΝ

5.ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Οι  πέντε (5) ομάδες θα συγκροτήσουν ένα όμιλο και  θα αγωνιστούν σε ένα γύρο (σύστημαένας προς όλους), σύμφωνα με το αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΛ.Ο.Κ. Οι ομάδες βάσει των αγώνων αποκτούν βαθμολογία και  κατατάσσονται βάσει αυτής.

 

ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση που ομάδα  μηδενιστεί σε δύο (2) αγώνες του Πρωταθλήματος για οποιαδήποτε λόγο που προβλέπεται από το άρθρο 24 του  Κανονισμού οργάνωσης και διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΛ.Ο.Κ, τότε θα αποκλείεται από τους υπόλοιπους  αγώνες.

Εφόσον η ομάδα δεν έχει δώσει κανέναν αγώνα τότε δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην τελική κατάταξη. Εάν η ομάδα έχει αγωνιστεί στο Πρωτάθλημα, τότε οι αγώνες που έχει δώσει παραμένουν ισχυροί σχετικά με το αποτέλεσμα και το σωματείο συμπεριλαμβάνεται στο Βαθμολογικό Πίνακα και την Τελική Κατάταξη του Πρωταθλήματος.

 

Άρθρο 5ο: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες του Ομίλου θα διεξαχθούν στο  κλειστό Γήπεδο  του Ε.Α.Κ.Κ ή σε άλλα γήπεδα που θα ορίσει η ΕΛ.Ο.Κ.   Η ΕΛ.Ο.Κ. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της έδρας της τελικής φάσης. Διευκρινίζεται ότι λόγω ιδιομορφίας του γηπέδου του ΕΑΚΚ θα εφαρμοσθούν τα εξής:

 1. ΥΨΟΣ

α) Στις τρεις πλευρές η μπάλα βρίσκεται σε κανονικό χτύπημα, όταν δεν ακουμπήσει  το όριο του ύψους .

β) Xτυπήματα στον τοίχο (απέναντι από τον batter ) θα μετρήσουν έξι (6 )ρόνια.

 1. ΝΕΚΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

Θεωρούμε ότι είναι προσαρμοσμένο σταθερά ή και προσωρινά επί του ορίου. Όσον αναφορά τα ταμπλό και τις προεκτάσεις τους, όταν η μπάλα μετά από χτύπημα της batter έρθει σε επαφή με τη μπασκέτα, που βρίσκεται πίσω της, η παίκτρια είναι out (roof). Αν έρθει σε επαφή με την μπασκέτα που βρίσκεται πίσω από την bowler δεν έχουμε out και σημειώνουμε έξι (6) ρόνια.

 1. ΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Τα όρια μπορούν ν’ αλλάξουν ανάλογα με τις ιδιομορφίες του γηπέδου. Οι διαιτητές είναι οι μόνοι αρμόδιοι και υπεύθυνοι να ενημερώσουν τις αρχηγούς των ομάδων για τα ισχύοντα και για τυχόν αλλαγές πριν την έναρξη του αγώνα.

 1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ(ΤΗΡΗΣΗ ΣΚΟΡ) – ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ

Για την γραμματεία θα ορισθεί χώρος. Όπου δεν υπάρχουν αποδυτήρια θα χρησιμοποιηθούν οι κερκίδες στο άκρο τους. Απαγορεύεται η παρουσία οποιασδήποτε παίχτη (που δεν αγωνίζεται) ή παράγοντα στον αγωνιστικό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τις παραγράφους 1,2,3,4 του παρόντος άρθρου η ΕΛ.Ο.Κ. διατηρεί το δικαίωμα να τις διαφοροποιήσει λόγω αλλαγής γηπέδων ή άλλης αιτίας. Οι διαιτητές θα ενημερώσουν τους αρχηγούς των ομάδων για τα ισχύοντα όσον αφορά τα όρια του γηπέδου.

 

Άρθρο 6ο: Ο  ΑΓΩΝΑΣ

 1. Οι Nόμοι του Κρίκετ (Laws of Cricket) ισχύουν για τα πρωταθλήματα Κλειστού Χώρου (Indoor) εκτός των ειδικών κανονισμών (specialregulations) που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη από την Επιτροπή πρωταθλήματος.
 2. Η ώρα έναρξης του αγώνα θα καθορίζεται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος Η ώρα έναρξης του αγώνα μετατίθεται μόνο προς αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών που οφείλονται στις  γηπεδικές εγκαταστάσεις, ή στην ώρα λήξης του προηγούμενου αγώνα  ή άλλες ακαθόριστες αιτίες.
 3. Για την γραμματεία (τήρηση του σκορ) οι ομάδες υποχρεούνται να ορίζουν scorer o οποίος θα γνωρίζει με επάρκεια την συμπλήρωση του εντύπου που συμπεριλαμβάνεται στο φύλλο  αγώνα. Το Φύλλο αγώνα  θα είναι ευθύνη της ΕΛ.Ο.Κ. Για τους αγώνες εκτός Κέρκυρας υπεύθυνο για την προετοιμασία του γηπέδου είναι το γηπεδούχο σωματείο. Σωματείο που αδυνατεί να ορίσει γραμματεία χάνει τον αγώνα και μηδενίζεται. Τα ξύλα και τα ρολίνια είναι ευθύνη της ΕΛ.Ο.Κ.
 4. Ο αγώνας αποτελείται από ένα (1) innings για κάθε ομάδα αποτελούμενη από έξι (6) αθλήτριες και κάθε innings αποτελείται από δέκα (10) overs.
 5. Ο αγώνας θα αποτελείται από δύο (2) innings των 30 λεπτών έκαστο. Με τη λήξη του 1ου innings άμεσα ξεκινάει το 2ο innings χωρίς να μεσολαβήσει διάλειμμα. Καμία ομάδα δεν έχει δικαίωμα να κάνει declare (αφήσει πάλα).
 6. Αν η ομάδα που κάνει fielding δεν ολοκληρώσει την ρίψη των δέκα (10) over στην καθορισμένη ώρα των τριάντα (30) λεπτών, ο αγώνας μέχρι την ολοκλήρωση των δέκα (10) over συνεχίζεται κανονικά και στο τέλος θα χρεώνονται στην πλευρά του batting δέκα (10) ρόνια (penaltyruns) για κάθε ένα καθυστερημένο over.

Το over που παίζεται κατά την ολοκλήρωση του χρόνου των τριάντα (30) λεπτών θεωρείται ως εμπρόθεσμο ολοκληρωμένο over.

 1. Αθλητής ο οποίος διαμαρτύρεται, κάνει υποδείξεις στους διαιτητές ή γενικότερα δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα με οποιονδήποτε τρόπο προς

οποιονδήποτε (διαιτητές, scorer, γυμνασίαρχο, παρατηρητές, μέλη των επιτροπών και Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ., συναθλητές , αντίπαλους  παίχτες , παρευρισκομένους εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου), θεωρείται ότι ενεργεί κατά του πνεύματος του παιχνιδιού (againstthespirit of cricket). Οι διαιτητές τον παρατηρούν για πρώτη καιμοναδική φορά (η παρατήρηση ισχύει και για τις 2 ομάδες και ενημερώνονται οι αρχηγοί τους). Εάν επαναληφθεί η ίδια ενέργεια από οποιονδήποτε αθλητή  οποιασδήποτε ομάδας, οι διαιτητές θα δώσουν πέναλτι 5 ρόνια στην ομάδα του αθλητή  που δημιούργησε το πρόβλημα. Στο τέλος του αγώνα ο αθλητής  που υπέπεσε στην παράβαση γράφεται στο φύλλο αγώνα και κρατείται το δελτίο του.

 1. Οι διαιτητές θα είναι πολύ αυστηροί στο να κρίνουν μια μπαλιά σαν wide. Οποιαδήποτε μπαλιά στην off-side (τραβερσάδα) ή leg-side (πισινή) η οποία κατά την γνώμη του διαιτητή δεν δίνει τη δυνατότητα στον batsman να παίξει ένα κανονικό κτύπημα από την θέση τou, θα είναι wide. Σαν οδηγός γι’ αυτό: οποιαδήποτε μπαλονιά περάσει από την leg-side (πισινή) του batsmanoοποίος στέκεται στην αρχική του θέση θα είναι wide (Νόμος 25.1 α και β του κρίκετ).
 2. Σε αγώνες στους οποίους οι ομάδες είχαν την δυνατότητα να κάνουν batting για τον συμφωνημένο αριθμό over, η ομάδα η οποία έκανε τον μεγαλύτερο αριθμό ρονιών είναι η νικήτρια. Αν το σκορ είναι ισόπαλο τότε το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία.
 3. Η διαιτησία είναι ευθύνη της ΕΛ.Ο.Κ. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί στον αγώνα ο ένας ή και οι δύο διαιτητές που ορίστηκαν για να πραγματοποιηθεί ο αγώνας θα ισχύσουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 17 παρ. 2 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΛ.Ο.Κ. “Σε περίπτωση που  δεν  παρουσιαστεί  στον  αγώνα  ο  ένας  ή  και  οι  δυο  διαιτητές  που  ορίστηκαν  για  να  πραγματοποιηθεί  ο  αγώνας  πρέπει:

α.Αν  στο  γήπεδο  υπάρχουν  μέλη  του  Δ.Σ. της  ΕΛ.Ο.Κ., έχουν  το  δικαίωμα   να  προχωρήσουν σε αντικατάσταση των διαιτητών, χρησιμοποιώντας  αξιολογημένους  κατ’  αρχάς  διαιτητές  που  τυχαία, βρίσκονται  στο  γήπεδο.

β .Το  δικαίωμα  αλλαγής  διαιτητών, σε  περίπτωση  που  οι  ορισθέντες  διαιτητές  δεν  παρουσιάστηκαν κανονικά, διατηρεί και ο ορισμένος  από  την  ΕΛ.Ο.Κ.  γυμνασίαρχος.

γ .Σε  περίπτωση  που  στο  γήπεδο  υπάρχουν  περισσότεροι των  δύο  διαιτητών, τότε  το  μέλος  του  Δ.Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ.  ή  ο  γυμνασίαρχος, παρουσία  των  αρχηγών  των  ομάδων, διενεργεί  κλήρωση.”

 1. Σε περίπτωση αποχώρησης αθλητή λόγω σοβαρού τραυματισμού και με την σύμφωνη γνώμη των διαιτητών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ενός (1) αναπληρωματικού εάν αυτός  έχει δηλωθεί πριν την έναρξη του αγώνα (ο αθλητής  που αποχώρησε δεν επανέρχεται). Σε καμία περίπτωση δεν ξεκινά ή συνεχίζεται ο αγώνας όταν η ομάδα μείνει με πέντε (5) αθλητές .
 2. Οι διαιτητές έχουν σαν επιπρόσθετο καθήκον να δείχνουν το πλήθος από τα ρόνια και τα extras που σημειώνονται στη γραμματεία. Επίσης είναι υπεύθυνοι για τη σωστή σύνταξη του Φύλλου Αγώνα.
 3. Κάθε αγώνας (2 innings) θα γίνεται με δύο μπαλόνια ένα για κάθε innings.

 

Άρθρο 7Ο: ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (SPECIAL REGULATIONS)

 1. Οι ομάδες θα αποτελούνται από έξι (6) παίκτες και επιπρόσθετα θα οριστεί και ένας (1) αναπληρωματικός. Σε περίπτωση που ένας (1) παίκτης υποστεί σοβαρό τραυματισμό, τότε ο αναπληρωματικός μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις. Τραυματισμοί όπως τράβηγμα κάποιου μυ, κράμπα κλπ δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία. Κάθε ομάδα ή αθλητής της, μπορεί να αγωνιστεί την ίδια ημέρα μέχρι και τέσσερις φορές σε συνεχόμενους η μη αγώνες, της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας.
 2. Κάθε innings θα περιλαμβάνει το πολύ δέκα (10) over των έξι (6) μπαλονιών. Όλα τα over θα ριχτούν από την ίδια πλευρά. Ο φερμαδόρος υπό κανονικές συνθήκες δεν θα κάνει ρίψη. Σε περίπτωση που ο αρχηγός υπολογίσει λάθος, ώστε να χρειαστεί οbowler να ρίξει δύο (2) συνεχόμενα over, τότε θα επιβληθεί ποινή αφαίρεσης είκοσι (20) ρονιών και ο φερμαδόρος θα επιτραπεί να ρίξει το ένα (1) από τα δύο (2) τελευταία over.

Διαιτητές και batsmen θα αλλάζουν πλευρά στο τέλος κάθε over.

 1. Δεν μπορούν να ριχτούν πάνω από δύο (2) over από τον κάθε bowler.

Overτο οποίο έχει παιχτεί κατά ένα μέρος λόγω τραυματισμού, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται από αναπληρωματικό  ή από τον φερμαδόρο και χρεώνεται από ένα over σε κάθε παίχτη.

 1. Το innings θα θεωρείται ολοκληρωμένο, όταν γίνει και το πέμπτο 5ο out.
 2. Βatsman ο οποίος σκοράρει εικοσιπέντε (25) ρόνια γίνεται αυτομάτως «retired» αφού η φάση γίνει «νεκρή». Επανέρχεται στον αγώνα μετά και το τελευταίο out. Σε περίπτωση παραπάνω του ενός “retired”, επανέρχονται με την σειρά αποχώρησης.
 3. ΛΟΓΟΙ OUT- How’sThat?

Εκτός από τους λόγους out που περιλαμβάνονται στους Νόμους του κρίκετ, θα εφαρμοστούν οι παρακάτω ειδικοί κανονισμοί:

Ο batman θα βγει out από πιάσιμο, όταν το μπαλόνι έχει κτυπήσει σε έναν από τους πλευρικούς τοίχους ή τον τοίχο που βρίσκεται πίσω από τoν φερμαδόρο, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ακουμπήσει στο έδαφος και πιαστεί από ένα παίκτη. (Σημείωση: Δεν αναφερόμαστε στον τοίχο που βρίσκεται πίσω από τον bowler) και δεν προστίθενται ρόνια στο σκορ. Επιπρόσθετα ο batsman θα είναι outroof εάν το μπαλόνι χτυπήσει πάνω από τα όρια ή  στην οροφή ή σε οποιαδήποτε αντικείμενο που συνδέεται με αυτή (περίπτωση κρεμασμένου φωτιστικού). Σημείωση: Οι πλευρές του τοίχου οι οποίες βρίσκονται πάνω από μια σχεδιασμένη γραμμή κατά προσέγγιση στα 2,5 – 3 μέτρα θα θεωρούνται μέρος της οροφής. Εάν obatsman βγει outγια οποιονδήποτε από τους δύο αυτούς λόγους , τότε δεν προστίθενται  ρόνια στο σκορ.

Ι. Obatsmanδεν βγαίνει out, εάν το μπαλόνι αναπηδήσει από ένα  παίκτη  και χτυπήσει σε έναν από τους τοίχους και είναι σε σημείο που έχει ορισθεί σαν μέρος της οροφής.

ΙΙ. Εάν το μπαλόνι χτυπήσει την σιδερένια ή άλλου υλικού βάση των ξύλων και πέσουν, δεν έχουμε out.

 1. ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΡΟΝΙΑ

Το σκορ θα σημειώνεται ως εξής:

 1. Εάν το μπαλόνι χτυπήσει τον τοίχο που θεωρείται όριο (boundary) πίσω από τον bowler χωρίς να έχει ακουμπήσει το έδαφος ή κάποιο άλλο τοίχο θα μετρήσει έξι (6) ρόνια. Εάν, ωστόσο, το μπαλόνι ακουμπήσει το έδαφος, αλλά δεν ακουμπήσει κανέναν από τους άλλους τοίχους και χτυπήσει στον τοίχο που θεωρείται σαν όριο, θα μετρήσει τέσσερα (4) ρόνια.
 2. Εάν το μπαλόνι κτυπήσει σε έναν ή περισσότερους από τους πλαϊνούς τοίχους ή στον πίσω τοίχο θα μετρήσει ένα (1) ρόνι, ακόμη και αν το μπαλόνι στη συνέχεια χτυπήσει τον τοίχο πίσω από τον bowler. Δύο (2) ρόνια θα προστεθούν στο σκορ εάν οι batsmen ολοκληρώσουν ένα (1) ρόνι. (Εάν το μπαλόνι χτυπήσει σε κάποιον από τους πλαϊνούς ή στον πίσω τοίχο και obatsman μετά βγει out θα προστεθεί στο σκορ ένα (1) ρόνι).
 3. Δύο (2) ρόνια θα προστεθούν στο σκορ, εάν obatsman παίξει το μπαλόνι, το οποίο δεν θα χτυπήσει σε τοίχο και οι batsmen θα ολοκληρώσουν ένα (1) ρόνι.
 4. Ένα (1) bye θα μετρήσει σαν ένα (1) extra, εάν το μπαλόνι χτυπήσει σε έναν τοίχο (ακόμη και πάνω από το όριο). Ένα (1) legbye θα μετρήσει σαν ένα (1) extra, εάν το μπαλόνι χτυπήσει σε έναν τοίχο (ακόμη και πάνω από το όριο). Σε κάθε περίπτωση που οι batsmen ολοκληρώσουν ένα (1) ρόνι, θα προστεθούν δύο (2) ρόνια στο σκορ.
 5. Δύο (2) bye ή δύο (2) legbye θα σημειωθούν στο σκορ, εάν οι batsmenολοκληρώσουν ένα (1) ρόνι χωρίς το μπαλόνι να χτυπήσει τον τοίχο.
 6. Noball

Α. Η ποινή για ένα No ball θα είναι τρία (3) ρόνια επιπλέον, ανεξάρτητα τον αριθμό των ρονιών που έχουν σημειωθεί και δεν επαναλαμβάνεται η μπαλονιά.

 1. Εάν obatsmanxτυπήσει την μπάλα, προστίθενται στο σκορ κι όσα ρόνια σημειωθούν και χρεώνονται στον παίχτη.
 2. Εάν ο batsmanδεν χτυπήσει την μπάλα, προστίθενται στο σκορ όσα ρόνια σημειωθούν σαν No ball.

Β. Από ένα χτύπημα του batsman θα σημειώνονται ρόνια όπως στους κανονισμούς του σκορ 3.1., 3.2. τα οποία χρεώνονται στον Βatsman.

Γ. Σε περίπτωση Νoballobatsman είναι out από roof.

Αν παίχτης του field ακουμπά το όριο (γραμμή ή τοίχο) δεν σημειώνονται τέσσερα (4) ή έξι (6) ρόνια για το batting και υπάρχει out από ψιλή.

Δ. Επιπρόσθετα Νoball θα σημειωθεί εάν το μπαλόνι χτυπήσει πίσω ή και πάνω στην κεντρική γραμμή.

7.Wide

Α. Η ποινή για ένα (1) wideball θα είναι τρία (3) ρόνια επιπλέον, ανεξάρτητα των αριθμό των ρονιών που έχουν σημειωθεί και δεν επαναλαμβάνεται η μπαλονιά.

Β. Εάν αναγγελθεί wideball και το μπαλόνι χτυπήσει σε τοίχο τότε ένα (1) ρόνι θα προστεθεί στα τρία (3) του wideball και θα χρεώνονται σαν extras. Επιπρόσθετα, δύο (2) ρόνια θα προστίθενται στο σκορ, και θα χρεώνονται σαν extras κάθε φορά που οι batters ολοκληρώνουν ένα (1) ρόνι.

Γ. Εάν οι διαιτητές καλέσουν και δείξουν wideball, αλλά το μπαλόνι δεν χτυπήσει σε τοίχο, τότε δύο (2) ρόνια θα χρεώνονται σαν extras για κάθε ρόνι που ολοκληρώνεται από τους batsmen. Εάν οι batsmen δεν τρέξουν τότε τρία (3) ρόνια ποινής θα χρεώνονται σαν extras.

Δ. Αν ένα ρίξιμο της μπάλας από fielder  χτυπήσει σε τοίχο τότε θα μετρήσει μόνο ένα (1) ρόνιστον batsman ή στο σύνολο των extras που σημειώνονται. Επιπρόσθετα,  παρόμοιες ρίψεις  που χτυπούν σε τοίχο για κάθε μια θα προστίθεται στο σκορ ένα (1) ρόνι.

Ε. Δεν θα σημειωθούν ρόνια, εάν obatsman είναι out από πιάσιμο ή του δοθεί roofout.

Στ. Εάν κατά την γνώμη του διαιτητή το μπαλόνι παγιδευτεί στα δίχτυα ή σε κάποιο άλλο εμπόδιο, τότε ο διαιτητής θα αναγγείλει και θα δείξει «deadball» θα αναγνωρίσει ένα (1) ρόνι για άγγιγμα σε τοίχο και αν είναι εφαρμόσιμο, δύο (2) ρόνια για κάθε ρόνι που είναι σε εξέλιξη.

 

Άρθρο  8Ο: ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο ΠρωτάθλημαΠαίδων έχουν οι γεννημένοι  από το 2005 και νεότεροι. Στους αγώνες συμμετέχουν μόνο αθλητές  που έχουν ενταχθεί στην δύναμη της ΕΛ.Ο.Κ. και έχουν εφοδιασθεί με το ατομικό δελτίο φιλάθλου αθλητή και το ατομικό δελτίο υγείας. Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να προσκομίζουν στο γήπεδο τη θεωρημένη λίστα αθλητών  που έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018.Σε ειδικές περιπτώσεις χορηγείται από την ΕΛ.Ο.Κ. ειδική άδεια συμμετοχής σε αθλητές μικρότερης ηλικίας (μετά από αίτηση του σωματείου που ανήκει ο αθλητής). Η Επιτροπή Πρωταθλήματος εισηγείται τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. το οποίο είναι αρμόδιο να δώσει την τελική έγκριση και ο αθλητής αγωνίζεται με την απόλυτη ευθύνη του σωματείου του.Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί η θεωρημένη λίστα αθλητών  που έχουν δικαίωμα ν’ αγωνιστούν για την αγωνιστική περίοδο 2017 -2018 καθώς και η ειδική άδεια συμμετοχής μικρότερης ηλικίας, το σωματείο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα και μηδενίζεται.Βάσει του άρθρου 33 παρ. 7 του Ν. 2725/1999 “Στα ελληνικά διασυλλογικά πρωταθλήματα και τους αγώνες κυπέλλου επιτρέπεται να συμμετέχουν ομογενείς ή αλλοδαποί με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από πρόταση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας”.

Άρθρο 9Ο: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ  ΟΜΑΔΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Για την έκδοση άδειας διεξαγωγής των αγώνων από τις αρμόδιες αρχές θα μεριμνά η ΕΛ.Ο.Κ. εκτός της περίπτωσης αγώνων εκτός Κέρκυρας, που υπεύθυνο είναι το γηπεδούχο σωματείο.Όλοι  οι παίχτες  πρέπει να φορούν άσπρα ρούχα, εκτός και αν κάποια ομάδα έχει διαφορετικό χρώμα (ομοιόμορφη εμφάνιση, εκτός του χρώματος της μπάλας, το οποίο είναι κόκκινο και των αποχρώσεων).

Οι batsmen πρέπει να φορούν όλο τον προστατευτικό εξοπλισμό του κρίκετ (γκέτες, γάντια κλπ.). Ο προστατευτικός εξοπλισμός όπως τα προστατευτικά μηρού, επιγονατίδες και περικνημίδες πρέπει να φοριούνται κάτω από τα ρούχα.

Οι αθλητές γεννημένοι  από το 2000 και μετά υποχρεούνται να χρησιμοποιούν κράνος.Σε αντίθετη περίπτωση οι διαιτητές δε θα τους επιτρέπουν να αγωνιστούν. Ο  επόμενος batsmanμετά από out, πρέπει να είναι έτοιμos να δεχτεί μπαλονιά εντός ενός λεπτού. Σε αντίθετη περίπτωση αν ζητηθεί out από τoυς παίκτες  του field, θα είναι out από χρόνο(time).Οι αρχηγοί των ομάδων υποχρεούνται να παραδώσουν στους διαιτητές τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα:

α. Τα δελτία των αθλητών  που θα αγωνιστούν.

β. Τη θεωρημένη από την ΕΛ.Ο.Κ. λίστα των αθλητών  που έχουν δικαίωμα ν’ αγωνιστούνγια την αγωνιστική περίοδο 2017-2018.

γ. Την ειδική άδεια που παραχωρεί η ΕΛ.Ο.Κ. στο σωματείο προκειμένου ν’ αγωνιστείαθλητής μικρότερης ηλικίας απ’ ότι προβλέπει η προκήρυξη,

δ.Το έντυπο συμμετοχής αθλητών στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κλειστού Χώρου(Indoor) 2017-2018 συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο συνοδό της ομάδας.

Μόλις παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) λεπτών, δίνετε προθεσμία άλλων δέκα (10) λεπτών να παραδώσουν τα ως άνω προβλεπόμενα (α, β, γ, δ). Εάν δεν παραδοθούν ή σε περίπτωση που τα δελτία δεν φέρουν νόμιμη ιατρική βεβαίωση, τότε η ομάδα θεωρείται ότι δεν έχει προσέλθει νομότυπα στον αγώνα και μηδενίζεται.

Ταυτόχρονα διαιτητές και αρχηγοί των ομάδων προβαίνουν σε κλήρωση για το ποια ομάδα θα κάνει batting ή fielding. Εάν οι διαιτητές του αγώνα που εξελίσσεται είναι διαιτητές και στον επόμενο αγώνα τότε την κλήρωση εκτελούν οι αρχηγοί των ομάδων (20 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα) και ενημερώνουν την γραμματεία ή με την πρώτη ευκαιρία τους διαιτητές του αγώνα.

Κατά την διάρκεια του αγώνα τα σωματεία είναι υπεύθυνα για την ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη των αθλητών  τους. Η παρουσία ιατρού και η φαρμακευτική περίθαλψη είναι υποχρεωτική και το όνομα του ιατρού θα αναγράφεται στο Φ.Α. Σε περίπτωση μη παρουσίας ιατρού τα σωματεία φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τους αθλητές τους. Η μπάλα των αγώνων θα είναι η SUPABALL C200 M της Readers, χρώματος κόκκινου. HΕΛΟΚ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής  της μπάλας. Οι μπάλες του αγώνα είναι ευθύνη των ομάδων. Ομάδες οι οποίες δεν διαθέτουν καινούργια μπάλα μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο innings τους (fielding) μεταχειρισμένη, οι διαιτητές είναι υπεύθυνοι να επιλέξουν και να κρίνουν ποια μπάλα είναι κατάλληλη και πότε αυτή πρέπει να αντικατασταθεί.  Η κάθε ομάδα υποχρεούται να έχει και δύο (2) μπaλόνιαspares.Στο ειδικό έντυπο θα αναγράφονται όλοι όσοι κάθονται στον πάγκο της κάθε ομάδας καθώς επίσης και οι ιδιότητές τους. Το ανώτερο θα επιτρέπονται 4 (εκτός των 7 αθλητών), οι οποίοι θα είναι 1 υπεύθυνος συνοδός. 1 προπονητής, 1 βοηθός προπονητή και 1 ιατρός. Πέραν των 4 απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος να έχει παρουσία στον πάγκο της ομάδας. Οι ομάδες είναι υπεύθυνες για την τήρηση της παρουσίας των επιτρεπομένων παραγόντων και να απομακρύνουν τους μη προβλεπόμενους. Οι διαιτητές είναι υπεύθυνοι να επιβλέπουν και υποδεικνύουν την απομάκρυνση των μη προβλεπόμενων. Εάν δεν συμμορφωθούν στις υποδείξεις των διαιτητών, οι διαιτητές διακόπτουν τον αγώνα και τον κατοχυρώνουν στην άλλη ομάδα. Οι προπονητές και συνοδοί των ομάδων θα πρέπει να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με το πνεύμα του κρίκετ (spirit of cricket). Απαγορεύεται το coaching. Η ομάδα που κάνει batting είναι υπεύθυνη για τη συμπλήρωση του πίνακα του σκορ.

 

Άρθρο 10Ο: ΑΝΑΒΟΛΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ

1 . Σε περίπτωση που αγώνας αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε από οποιαδήποτε αιτία και πρόκειται να επαναληφθεί, ορίζεται εκ νέου μετά από απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος.

 1. Ρητά αναφέρεται ότι τυχόν μη καταβολή οδοιπορικών από την ΕΛ.Ο.Κ. δεν συνιστά λόγο αναβολής αγώνα.

 

Άρθρο 11Ο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Έχοντας υπόψη το άρθρο 13 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΛ.Ο.Κ. οι ομάδες πριν την έναρξη του αγώνα πρέπει να παρουσιάζονται στον αγωνιστικό χώρο με ελάχιστο αριθμό έξι (6) αθλητών.
 2. Θεωρούμε ότι αθλητής που μπήκε σαν αλλαγή έχει συμμετοχή όταν έχει αγωνιστική παρουσία σε τρία (3) overs. Οι διαιτητές είναι υπεύθυνοι να επιβεβαιώσουν στο φύλλο αγώνα τη συμμετοχή της αθλήτριας.
 3. Οι αθλητές που  ανήκουν  στις  ομάδες  που  αγωνίζονται  πρέπει  να   έχουν  τα  σχετικά  δελτία  της  ΕΛ.Ο.Κ.  Ο  έλεγχος  των  δελτίων  θα  γίνεται  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα  από  τον  διαιτητή.
 4. Τα δελτία των  αθλητών   δύνανται  οι  αρχηγοί  των  ομάδων  να τα ζητήσουν  προς  έλεγχο, σε  κάθε  περίπτωση, πριν  το  κλείσιμο  του  φύλλου  αγώνα, αφού  προηγουμένως  ενημερώσουν  το  διαιτητή.
 5. Δεν επιστρέφεται δελτίο παίκτη, όταν υποβληθεί  ένσταση  σχετικά  με  την ταυτότητα  ή  την αντικανονική συμμετοχή  της ή και για οποιοδήποτε παράπτωμα.
 6. Τα δελτία υγείας των αθλητών πρέπει να έχουν ευκρινώς γραμμένη την ημερομηνία θεώρησής τους. Για οτιδήποτε δημιουργεί αμφιβολία για την ημερομηνία θεώρησης οι διαιτητές δεν θα επιτρέψουν ν’ αγωνιστεί ο αθλητής.

 

Άρθρο 12Ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σε περίπτωση κατά την οποία διαγωνιζόμενο σωματείο υποβάλλει οποιαδήποτε ένσταση, βάσει του δικαιώματος που απορρέει από τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΛ.Ο.Κ., υποχρεούται να καταβάλει το ποσόν (παράβολο) των 100,00 Ευρώ στην ΕΛ.Ο.Κ. εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Εάν η ένσταση απορριφθεί από την αρμόδια επιτροπή το παραπάνω ποσό εκπίπτει υπέρ της ΕΛ.Ο.Κ. και βαρύνει τον ΚΑΕ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ. Σε αντίθετη περίπτωση επιστρέφεται το παράβολο.

 

Άρθρο 13ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

Η γραμματεία  και η διαιτησία των αγώνων δεν αποζημιώνεται. Στους διαιτητές θα καταβάλλονται έξοδα κίνησης ανά αγώνα (καύσιμα μετακίνησης ) ποσό το οποίο θα εγκρίνεται από το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. Οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να  προσκομίσουν το νόμιμο παραστατικό δαπάνης. Σωματείο το οποίο  έχει δηλώσει συμμετοχή στο Πρωτάθλημα δύναται να  την αποσύρει με νεότερη  δήλωση του  υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα  του σωματείουπριν την κλήρωση του Πρωταθλήματος.   Σωματείο  που δεν αποσύρει την συμμετοχή του και    δεν προσέλθει να αγωνιστεί στο 50% συν ένα των αγώνων που υποχρεούται να δώσει, τότε θα καταβάλει  χρηματικό πρόστιμο ύψους 200,00 ευρώ. Το ποσό θα πιστωθεί στους λογαριασμούς της ΕΛ.Ο.Κ  και θα βαρύνει τον ΚΑΕ – ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Άρθρο 14Ο: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Οι ομάδες που αγωνίζονται , βαθμολογούνται ως εξής:

 1. Νίκη τρεις (3) βαθμούς
 2. Ισοπαλία δύο (2) βαθμούς
 3. Ήττα ένας (1) βαθμός
 4. Μηδενισμός (0) βαθμοί

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΥΟ (2) Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

(α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο η και περισσοτέρων ομάδων προηγείται στην κατάταξη η ομάδα με το καλύτερο NET RUN RATE, σε όλους τους αγώνες του ομίλου ή των ομίλων που θα αγωνιστούν.

(β) Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα προηγηθεί στη κατάταξη η ομάδα που σκόραρε με τα λιγότερα out σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

(γ) Σε νέα ισοβαθμία με κλήρωση που θα διεξάγει η Επιτροπή Πρωταθλήματος  στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Κ θα προκύψει η ομάδα που θα προηγηθεί στη κατάταξη.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ NET RUN RATE

Α’ ΟΜΆΔΑ

ΠΕΤΥΧΕ    115 ΡΟΝΙΑ ΣΤΑ 10 overs

Η ΑΝΤΙΠΑΛΗ ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡΑΡΕ 114 ΣΕ 10 overs

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Α ΟΜΑΔΑ  :           115:10=11,5

114:10=11,4

11,5-11,4=0,1

 

B ‘ ΟΜΆΔΑ

ΠΕΤΥΧΕ    114 ΡΟΝΙΑ ΣΤΑ 10 overs

Η ΑΝΤΙΠΑΛΗ ΟΜΑΔΑ ΣΚΟΡΑΡΕ 115 ΣΕ 10 overs

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 114:10=11,4

115:10=11,5

11,4-11,5= -0,1

 

NRRAOMΑΔΑΣ:              0,1

NRRBOMAΔΑΣ -0,1

Παρατήρηση:

Α) Σε περίπτωση που ομάδα έχει όλους τους παίχτες out o υπολογισμός θα γίνεται και πάλι βάσει των 10 οvers.

Β) Ο υπολογισμός του netrunrate για την κατάταξη στον όμιλο προκύπτει από την άθροιση όλων των netrunrate των αγώνων του Ομίλου διαιρούμενο με τον αριθμό των αγώνων.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΤ  RUN RATE ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΛΕΙΣΜΟΥ Ή ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Α. Ο υπολογισμός του NRR  και στους αγώνες των ομίλων,  θα γίνεται  βάσει του παραπάνω παραδείγματος για όλους τους αγώνες Α και Β φάσης.

Β. Σε περίπτωση που σωματείο αποκλειστεί:

(α). οι αγώνες που αγωνίστηκε ,

(β). οι δύο αγώνες που προέκυψε ο αποκλεισμός του,

(γ). οι εναπομείναντες αγώνες του προγράμματος,

Θα υπολογίζονται με  netrunrate 1.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ

Σημείωση των extras   ΧΩΡΙΣ ΤΡΕΞΙΜΟ ΜΕ ΤΡΕΞΙΜΟ
Wide Δεν χτυπάει σε τοίχο 3 wide 3 + 2 = 5wide
Χτυπάει σε τοίχο 3 wide+ 1 = 4 3wide+1+2=6wide
Χτύπημα no-ball Δεν χτυπάει σε τοίχο 3 no ball 3 no ball + 2 =5 no ball
Χτυπάει σε τοίχο  

3 no ball+1=4

 

3 no ball +1+2=6 no ball
BYE Δεν χτυπάει σε τοίχο Δεν σημειώνονται ρόνια 2 bye
Χτυπάει σε τοίχο 1 bye 3 bye
LEG BYE Δεν χτυπάει σε τοίχο Δεν σημειώνονται ρόνια 2 leg- bye
Χτυπάει σε τοίχο 1 leg – bye 3 leg- bye

 

Άρθρο 15Ο: ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ

1.Στην Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί κύπελλο και χρυσά μετάλλια.

 1. Στην δεύτερη ομάδα θα απονεμηθούν αργυρά μετάλλια .
 2. Στην τρίτη ομάδα θα απονεμηθούν χάλκινα μετάλλια.

 

Άρθρο 16ο: ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΣΕ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Α.Ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού, οι αθλήτριες του κρίκετ είναι υποχρεωμένοι να δέχονται τη διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ εντός ή εκτός αγώνων όποτε τους ζητηθεί από τους αρμόδιους κατά νόμο φορείς που έχουν την αρμοδιότητα να δίνουν σχετική εντολή. Για το ντόπινγκ ισχύουν όσα αναφέρονται στον Κανονισμό της ΕΛ.Ο.Κ.

 

Άρθρο 17Ο:  ΓΕΝΙΚΑ

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, καθώς  επίσης  κάθε  ασάφεια  που  χρειάζεται  συμπλήρωση  ή  διευκρίνιση, θα ρυθμίζεται  από  την Επιτροπή Πρωταθλήματος και το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. Παρακαλούμε τα σωματεία να μελετήσουν την ειδική προκήρυξη έτσι ώστε να στεφθεί με επιτυχία το Πρωτάθλημα.

Share With: