HomeChampionship Outdoor 2014Προκήρυξη Παν. Πρωταθλήματος Γυναικών ανοιχτού χώρου 2014

Προκήρυξη Παν. Πρωταθλήματος Γυναικών ανοιχτού χώρου 2014

Προκήρυξη Παν. Πρωταθλήματος Γυναικών ανοιχτού χώρου 2014

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, του Eσωτερικού Kανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ, των Διεθνών Κανονισμών Κρίκετ και του Ν.2725 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3057 / 02

 Προκηρύσσουμε

 Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών Ανοιχτού Χώρου (Outdoor) Αγωνιστικής Περιόδου 2014

ΑΡΘΡΟ 1Ο – ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. τα οποία έχουν υποβάλει με έγγραφό τους δηλώσεις συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 2Ο – ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η Κυριακή 6/04/2014. Ημερομηνία λήξης ορίζεται η Κυριακή 30/11/2014.

ΑΡΘΡΟ 3Ο – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. Την οργάνωση και διεξαγωγή του Πρωταθλήματος αναλαμβάνει η Επιτροπή Πρωταθλήματος η οποία αποτελείται, κατόπιν αποφάσεως της ΕΛ.Ο.Κ. από τους:

Α. Πρόεδρο τον κ. Μάζη Γεώργιο.

Β. Μέλη τον κ. Γούστη Στυλιανό και τον κ. Βιτουλαδίτη Μιλτιάδη.

2. Οι κληρώσεις όλων των αγώνων του Πρωταθλήματος θα διεξαχθούν στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Κ. που βρίσκονται στην οδό Κώστα Γεωργάκη 26 την Τετάρτη 26/02/2013 και ώρα 18.00.

3. Οι διαιτητές επιστρέφουν το φύλλο αγώνα και τα spares μπαλόνια την επόμενη εργάσιμη της αγωνιστικής στη γραμματεία της Ομοσπονδίας το αργότερο μέχρι ώρα 14.00. Διαιτητές που δεν τηρούν την παραπάνω διαδικασία θα παρακρατείται το 50% της αμοιβής τους.

4. Ο ορισμός γυμνασιάρχου είναι ευθύνη της ΕΛ.Ο.Κ. Σε περίπτωση μη προσέλευσής του θα εκτελούν χρέη οι διαιτητές από κοινού.

ΑΡΘΡΟ 4Ο – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε έναν (1) Όμιλο των τριών ομάδων της Κέρκυρας και δύο (2) γύρους. Οι ομάδες κατατάσσονται βάσει της βαθμολογίας που απέκτησαν στον Όμιλο.

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ 2 Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

(α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ομάδων προηγείται η ομάδα που έχει κερδίσει και στους δύο μεταξύ τους αγώνες.

(β) Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων προηγείται η ομάδα με τις περισσότερες νίκες σε όλους τους αγώνες.

(γ) Σε νέα ισοβαθμία προηγείται η ομάδα με το μεγαλύτερο σκορ (ρόνια) σε όλους τους αγώνες.

(δ) Σε νέα ισοβαθμία προηγείται η ομάδα που πέτυχε τα περισσότερα out σε όλους τους αγώνες.

(ε) Σε νέα ισοβαθμία προηγείται η ομάδα που πέτυχε τα περισσότερα bowled (ξύλα) σε όλους τους αγώνες.

(στ) Σε νέα ισοβαθμία κλήρωση.

ΑΡΘΡΟ 5Ο – ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο γήπεδο τένις του Ε.Α.Κ.Κ. του οποίου τα αγωνιστικά όρια ορίζονται όπως διαμορφώνονται από την περίφραξη ή και σε άλλα γήπεδα που θα ορίσει η ΕΛ.Ο.Κ.

Ο τελικός θα διεξαχθεί στο γήπεδο τένις του Ε.Α.Κ.Κ.. Η ΕΛ.Ο.Κ. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής έδρας και γηπέδου.

ΑΡΘΡΟ 6ο – Ο ΑΓΩΝΑΣ

1 . Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών OUTDOOR θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς του I.C.C. όπως έχουν κωδικοποιηθεί το 2000 (έκδοση 2003) με τις εξής παρατηρήσεις:

Α. Τα wide και τα no ball δεν επαναλαμβάνονται.

Β. Ο διάδρομος που θα γίνονται οι ρίψεις θα έχει μήκος 20,12μ.

Δ. Διευκρινίζεται ότι λόγω ιδιομορφίας του γηπέδου τένις του Ε.Α.Κ.Κ. θα εφαρμοσθούν τα εξής:

ΥΨΟΣ

Θεωρούμε ότι η μπάλα βρίσκεται σε κανονικό κτύπημα όταν αυτή ακουμπά την περίφραξη σε οποιοδήποτε ύψος της.

ΝΕΚΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

Θεωρούμε νεκρά σημεία τις μπασκέτες και τις προεκτάσεις τους καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο δεν μπορεί να μετακινηθεί πχ. πάγκοι κτλ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ

Για τη γραμματεία θα ορισθεί χώρος στην κερκίδα.

Όπου δεν υπάρχουν αποδυτήρια θα χρησιμοποιηθούν οι κερκίδες στο άκρο τους. Απαγορεύεται η παρουσία οποιασδήποτε παίχτριας ή παράγοντα στον αγωνιστικό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η ΕΛ.Ο.Κ. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές των ορίων του γηπέδου λόγω αλλαγής γηπέδου ή άλλης αιτίας. Οι διαιτητές θα ενημερώσουν τις αρχηγούς των ομάδων για τα ισχύοντα όσον αφορά τα όρια του γηπέδου.

2 . Η γραμματεία και το φύλλο αγώνος θα είναι ευθύνη της ΕΛ.Ο.Κ. η οποία θα φροντίζει για τον ορισμό της, όπως και για την προετοιμασία του γηπέδου. Για τους αγώνες εκτός Κέρκυρας υπεύθυνο για την προετοιμασία του γηπέδου είναι το γηπεδούχο σωματείο. Σε περίπτωση που η ορισθείσα από την ΕΛ.Ο.Κ. γραμματεία δεν προσέλθει, τότε υποχρεούνται τα αγωνιζόμενα σωματεία να ορίσουν scorer για την καταγραφή του σκορ. Σωματείο που αδυνατεί να ορίσει scorer χάνει τον αγώνα και μηδενίζεται. Τα ξύλα και τα ρολίνια είναι ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου (η ΕΛ.Ο.Κ. θα διευκολύνει σωματεία που δεν έχουν ξύλα και ρολίνια μετά από έγγραφη ενημέρωση). Η ΕΛ.Ο.Κ. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιηθούν ξύλα kwickcricket χωρίς ρολίνια.

3. Το minimum των 10 overs θα πρέπει να παιχθούν από κάθε ομάδα για να θεωρηθεί έγκυρος ο αγώνας, εκτός και αν η ομάδα που κάνει batting γίνει out σε λιγότερα overs. Σε περίπτωση που δεν παιχθούν τα 10 overs από κάθε ομάδα ο αγώνας επαναλαμβάνεται.

4. Καθυστέρηση στην έναρξη του 1ου innings

Για κάθε 8 λεπτά χαμένου χρόνου πριν την έναρξη του αγώνα θα αφαιρείται 1 over από κάθε innings.

5. Ο αγώνας θα αποτελείται από δύο (2) innings των 1 ώρα και είκοσι λεπτά έκαστο και από ένα διάλειμμα ενδιάμεσα τους των 10 λεπτών. Άρα η κάθε ομάδα θα έχει στην διάθεσή της 1 ώρα και 20 λεπτά για να κάνει bowling, εκτός κι αν γίνουν όλοι οι παίκτριες out νωρίτερα. Αμέσως θα γίνει το διάλειμμα των 10 λεπτών και ξεκινάει το 2ο innings. Καμία ομάδα δεν έχει δικαίωμα να κάνει declare (αφήσει πάλα).

6. Α. Αν η ομάδα που κάνει fielding δεν ολοκληρώσει την ρίψη των 20 over στην καθορισμένη ώρα των 1 και 20, ο αγώνας συνεχίζεται κανονικά μέχρι την ολοκλήρωση και των 20 over. Εκτός κι αν οι διαιτητές κρίνουν διαφορετικά (π.χ. τραυματισμός κλπ) το innings της ομάδας που κάνει batting δεύτερη, μειώνεται κατά τον αριθμό των over που παίχθηκαν πέραν των 1 και 20 που είχε στην διάθεσή της όταν έκανε fielding. Το σκορ για νίκη της ομάδας που έκανε fielding πρώτη παραμένει όπως έχει διαμορφωθεί από την ομάδα που έκανε πρώτη batting.

Το over που παίζεται κατά την ολοκλήρωση του χρόνου των 1 και 20 θεωρείται ως εμπρόθεσμο ολοκληρωμένο over.

Β. Σε περίπτωση χαμένου χρόνου η ομάδα που δεν ευθύνεται διατηρεί το δικαίωμα οι bowlers να ρίξουν το 1/5 των αρχικών συμφωνηθέντων οvers.

7. Σε περίπτωση χαμένου χρόνου ή διακοπής (όχι με ευθύνη των ομάδων), οι διαιτητές θ’ αποφασίζουν για την αναπροσαρμογή του χρόνου και των overs που θα παιχθούν, με μέσω όρο τα 15 overs ανά ώρα ή 4 λεπτά ανά over.

8. Η ώρα έναρξης του αγώνα θα καθορίζεται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος.

9. Σε περίπτωση που τα over έχουν μειωθεί και για τις δύο ομάδες ή για την ομάδα που κάνει bowling δεύτερη καμία bowler δεν μπορεί να ρίξει πάνω από το 1/5 των over που θα παίξει η ομάδα της. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 6. Η ομάδα που έκανε batting όταν θα έρθει στο field διατηρεί το δικαίωμα οι bowler να μπορούν να ρίξουν το 1/5 των αρχικά συμφωνηθέντων overs παρόλο που τα overs έχουν μειωθεί. Σε περίπτωση που το 1/5 δεν δίνει ακέραιο αριθμό, τότε ισχύει ο πλησιέστερος προς το πηλίκο ακέραιος αριθμός. Δηλαδή αν η διαίρεση μας δίνει 5,6 τότε ο bowler ρίχνει 6 overs, αν δίνει 5,4 ρίχνει 5 και αν δίνει 5,5 ρίχνει 6.

10. Οι διαιτητές δεν θα πρέπει να είναι πολύ αυστηροί στο να κρίνουν μια μπαλιά σαν wide. Οποιαδήποτε μπαλιά στην off-side (τραβερσάδα) ή leg-side (στην πισινή) η οποία κατά την γνώμη του διαιτητή δεν δίνει την δυνατότητα στην batter να παίξει ένα κανονικό κτύπημα από την θέση του θα είναι wide.

11. Αθλήτρια η οποία διαμαρτύρεται ή γενικότερα δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα με οποιονδήποτε τρόπο προς οποιονδήποτε (διαιτητές, scorer, γυμνασίαρχο, παρατηρητές, μέλη των επιτροπών και Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ., συναθλήτριες, αντίπαλες παίχτριες, παρευρισκομένους εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου) οι διαιτητές την παρατηρούν για πρώτη και μοναδική φορά (η παρατήρηση ισχύει και για τις 2 ομάδες και ενημερώνονται οι αρχηγοί τους). Εάν επαναληφθεί η ίδια ενέργεια από οποιασδήποτε αθλήτρια οποιασδήποτε ομάδας, οι διαιτητές θα δώσουν πέναλτι 5 ρόνια στην ομάδα της αθλήτριας που δημιούργησε το πρόβλημα. Στο τέλος του αγώνα η αθλήτρια που υπέπεσε στην παράβαση γράφεται στο φύλλο αγώνα και κρατείται το δελτίο της.

12. Σε αγώνες στους οποίους οι ομάδες είχαν την δυνατότητα να κάνουν batting για τον συμφωνημένο αριθμό over, η ομάδα η οποία έκανε τον μεγαλύτερο αριθμό ρονιών είναι η νικήτρια. Αν το σκορ είναι ισόπαλο τότε το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία.

13. Η διαιτησία είναι ευθύνη της ΕΛ.Ο.Κ. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί στον αγώνα ο ένας ή και οι δύο διαιτητές που ορίστηκαν για να πραγματοποιηθεί ο αγώνας θα ισχύσουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 17 παρ. 2 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΛ.Ο.Κ. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί στον αγώνα ο ένας ή και οι δυο διαιτητές που ορίστηκαν για να πραγματοποιηθεί ο αγώνας πρέπει:

α . Αν στο γήπεδο υπάρχουν μέλη του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. , έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε αντικατάσταση των διαιτητών, χρησιμοποιώντας αξιολογημένους κατ’ αρχάς διαιτητές που τυχαία, βρίσκονται στο γήπεδο,

β . Το δικαίωμα αλλαγής διαιτητών, σε περίπτωση που οι ορισθέντες διαιτητές δεν παρουσιάστηκαν κανονικά, διατηρεί και ο ορισμένος από την ΕΛ.Ο.Κ. γυμνασίαρχος.

γ . Σε περίπτωση που στο γήπεδο υπάρχουν περισσότεροι των δύο διαιτητών, τότε το μέλος του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. ή ο γυμνασίαρχος, παρουσία των αρχηγών των ομάδων, διενεργεί κλήρωση.”

14. Απαγορεύεται το coaching.

15. Οι διαιτητές έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τους άπειρες αθλήτριες από το bowling που πιθανόν να αποφέρει τραυματισμό. Εάν η bowler κάνει ρίψη που κινδυνεύει να τραυματιστεί η batter οι διαιτητές καλούν την bowler και την αρχηγό της ομάδας και τους ενημερώνουν ότι αν επαναληφθεί από οποιαδήποτε bowler επικίνδυνη ρίψη θα της απαγορευτεί να κάνει bowling καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα και ακολουθεί αναφορά των διαιτητών.

16. Οι διαιτητές έχουν σαν επιπρόσθετο καθήκον να δείχνουν το πλήθος από τα ρόνια και τα extras που σημειώνονται στη γραμματεία. Επίσης είναι υπεύθυνοι για τη σωστή σύνταξη του Φύλλου Αγώνα.

17. Κάθε αγώνας (2 innings) θα γίνεται με δύο μπαλόνια ένα για κάθε innings.

ΑΡΘΡΟ 7Ο – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι κανονισμοί του κρίκετ θα εφαρμοσθούν με τις εξής εξαιρέσεις:

1. Οι ομάδες θα αποτελούνται από οκτώ (8) παίκτριες και επιπρόσθετα θα οριστεί και μια (1) αναπληρωματικός.

2. Κάθε innings θα περιλαμβάνει το πολύ είκοσι (20) over των έξι (6) μπαλονιών. Όλα τα over θα ριχτούν από την ίδια πλευρά.

Διαιτητές και batters θα αλλάζουν πλευρά στο τέλος κάθε over.

4. Το innings θα θεωρείται ολοκληρωμένο, όταν γίνει και το 7ο out.

ΛΟΓΟΙ OUT

Όλοι οι συνήθεις λόγοι out που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς του κρίκετ θα ισχύσουν, με τις εξής παρατηρήσεις:

Όταν η μπάλα χτυπήσει απευθείας στην πίσω από την bowler πλευρά της περίφραξης αυτομάτως γίνεται νεκρή (dead ball). Όταν η μπάλα χτυπήσει τις άλλες τρεις πλευρές της περίφραξης παραμένει ζωντανή.

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΡΟΝΙΑ

1. Εάν το μπαλόνι χτυπήσει στην πλευρά της περίφραξη που είναι πίσω από την bowler χωρίς να έχει ακουμπήσει το έδαφος ή κάποια άλλη από τις τρεις πλευρές της περίφραξης θα μετρήσουν έξι (6) ρόνια. Εάν ωστόσο, το μπαλόνι ακουμπήσει το έδαφος, αλλά δεν ακουμπήσει καμία από τις άλλες τρεις πλευρές της περίφραξης και χτυπήσει την περίφραξη που θεωρείται όριο πίσω από την bowler, θα μετρήσουν τέσσερα (4) ρόνια.

2. Εάν το μπαλόνι κτυπήσει σε μία από τις δύο πλαϊνές πλευρές της περίφραξης ή την πλευρά της περίφραξης που βρίσκεται πίσω από την φερμαδόρο θα μετρήσει ένα (1) ρόνι, ακόμη και αν το μπαλόνι στη συνέχεια χτυπήσει την περίφραξη πίσω από την bowler. Δύο (2) ρόνια θα προστεθούν στο σκορ εάν οι batter ολοκληρώσουν ένα (1) ρόνι. (Εάν το μπαλόνι χτυπήσει σε κάποια από τις δύο πλαϊνές ή την πίσω από την φερμαδόρο πλευρά της περίφραξης και η battter μετά βγει out θα προστεθεί στο σκορ ένα (1) ρόνι).

3. Δύο (2) ρόνια θα προστεθούν στο σκορ, εάν η batter χτυπήσει το μπαλόνι, το οποίο δεν θα χτυπήσει σε πλευρά περίφραξης και οι batters θα ολοκληρώσουν ένα (1) ρόνι.

4. Ένα (1) bye θα μετρήσει σαν ένα (1) extra, εάν το μπαλόνι χτυπήσει σε μια πλευρά της περίφραξης. Ένα (1) leg bye θα μετρήσει σαν ένα (1) extra, εάν το μπαλόνι χτυπήσει σε μια πλευρά περίφραξης. Σε κάθε περίπτωση που οι batters ολοκληρώσουν ένα (1) ρόνι, θα προστεθούν δύο (2) ρόνια στο σκορ σαν extras.

5. Δύο (2) bye ή δύο (2) leg bye θα σημειωθούν στο σκορ, εάν οι batters ολοκληρώσουν ένα (1) ρόνι χωρίς το μπαλόνι να χτυπήσει σε πλευρά της περίφραξης.

6. Αν παίκτρια του field ακουμπά το όριο (περίφραξη) δεν σημειώνονται τέσσερα (4) ή έξι (6) ρόνια για το batting και υπάρχει out από ψιλή.

ΑΡΘΡΟ 8Ο – ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών έχουν οι γεννημένες από το 1999 και μεγαλύτερες καθώς και αθλήτριες μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια που θα χορηγήσει η ΕΛ.Ο.Κ.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 33 παρ. 7 του Α.Ν. 2725/1999 απαγορεύεται η συμμετοχή μη Ελληνίδων αθλητριών. Σε περίπτωση έκδοσης σχετικής υπουργικής απόφασης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Πρωταθλήματος η ΕΛ.Ο.Κ. δύναται να εναρμονίσει το παρόν άρθρο βάσει της εκδοθείσας υπουργικής απόφασης.

Στους αγώνες του Πρωταθλήματος συμμετέχουν μόνο αθλήτριες που έχουν ενταχθεί στην δύναμη της ΕΛ.Ο.Κ. και έχουν εφοδιασθεί με το ατομικό δελτίο φιλάθλου αθλήτριας και το ατομικό δελτίο υγείας.

Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να προσκομίζουν στο γήπεδο τη θεωρημένη λίστα αθλητριών που έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν και τις ειδικές άδειες που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ. σε αθλήτριες μικρότερης ηλικίας. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν οι παραπάνω λίστες, το σωματείο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα και μηδενίζεται.

Η ΕΛ.Ο.Κ. χορηγεί ειδική άδεια συμμετοχής σε αθλήτριες μικρότερης ηλικίας. Οι εν λόγω αθλήτριες δηλώνονται από το σωματείο τους στο έντυπο της δήλωσης συμμετοχής στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος εισηγείται τη συμμετοχή των αθλητριών στο Δ.Σ. το οποίο είναι αρμόδιο να δώσει την τελική έγκριση και οι αθλήτριες αγωνίζονται με την απόλυτη ευθύνη του σωματείου τους.

ΑΡΘΡΟ 9Ο – ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Για την έκδοση άδειας διεξαγωγής των αγώνων από τις αρμόδιες αρχές θα μεριμνά η ΕΛ.Ο.Κ. εκτός της περίπτωσης αγώνων εκτός Κέρκυρας, που υπεύθυνο είναι το γηπεδούχο σωματείο.

Οι αθλήτριες στους αγώνες πρωταθλήματος μπορούν να φορούν έγχρωμες ομοιόμορφες εμφανίσεις, εκτός από το χρώμα της μπάλας (κόκκινο). Δε θα επιτραπεί να αγωνίζονται αθλήτριες με ανομοιόμορφες χρωματικά εμφανίσεις.

Οι batters πρέπει να φορούν όλο τον προστατευτικό εξοπλισμό του κρίκετ (γκέτες, γάντια κλπ.). Ο προστατευτικός εξοπλισμός όπως τα προστατευτικά μηρού, επιγονατίδες και περικνημίδες πρέπει να φοριούνται κάτω από τα ρούχα.

Οι αθλήτριες γεννημένες από το 1996 και νεότερες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν κράνος. Σε αντίθετη περίπτωση οι διαιτητές δε θα τους επιτρέπουν να αγωνιστούν.

Η επόμενη batter, μετά από out, πρέπει να είναι έτοιμη να δεχτεί μπαλονιά εντός τριών λεπτών. Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι out από χρόνο, αν ζητηθεί από τις παίκτριες του field.

Οι αρχηγοί των ομάδων υποχρεούνται να δίνουν τα δελτία των αθλητριών της ομάδας τους καθώς και τη λίστα με τις αθλήτριες που επιτρέπεται να αγωνίζονται την παρούσα αγωνιστική περίοδο (τα ονόματα των αθλητριών κατατίθενται στη γραμματεία σε έντυπο της ΕΛ.Ο.Κ.) 30 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατόν τότε έχουν το δικαίωμα να πράξουν αυτό μέχρι και 20 λεπτά, πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα (μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή σε περίπτωση που τα δελτία δεν φέρουν νόμιμη ιατρική βεβαίωση, τότε η ομάδα θεωρείται ότι δεν έχει προσέλθει νομότυπα στον αγώνα και μηδενίζεται). Ταυτόχρονα διαιτητές και αρχηγοί των ομάδων προβαίνουν σε κλήρωση για το ποια ομάδα θα κάνει batting ή fielding.

Κάθε σωματείο είναι υπεύθυνο να προσκομίσει την μπάλα και να την παραδώσει στον διαιτητή μαζί με τη λίστα των αθλητριών και τις ειδικές άδειες. Η μπάλα των αγώνων θα είναι το Surridge Premier Special 5 1/2 oz. Με την παράδοση της μπάλας του αγώνα κάθε σωματείο προσφέρει στους διαιτητές 2 μπαλόνια με διαφορετική φθορά έκαστο (spares). Στους διαιτητές η ΕΛ.Ο.Κ. θα προσφέρει 3 spare μπαλόνια. Όταν χαθούν μπαλόνια η σειρά που διατίθενται είναι (ΕΛ.Ο.Κ., γηπεδούχο σωματείο, φιλοξενούμενο σωματείο).

Κανένας αγώνας δεν διεξάγεται και το σωματείο μηδενίζεται εάν δεν τηρηθούν τα αναφερόμενα της παραπάνω παραγράφου (κάθε σωματείο είναι υπεύθυνο….(ΕΛ.Ο.Κ., γηπεδούχο σωματείο, φιλοξενούμενο σωματείο)).

Ομάδα η οποία δεν διαθέτει το συγκεκριμένο μπαλόνι καθώς και τα spares (στα οποία πρέπει να αναγνωρίζεται ο συγκεκριμένος τύπος της μπάλας) θα μηδενίζεται.

Οι ημέρες διεξαγωγής των αγώνων θα είναι Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή. Η ΕΛ.Ο.Κ. διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει αγώνες και άλλες ημέρες της εβδομάδος εάν το κρίνει σκόπιμο.

Κατά την διάρκεια του αγώνα τα σωματεία είναι υπεύθυνα για την ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη των αθλητριών τους.

Στο ειδικό έντυπο θα αναγράφονται όλες όσες κάθονται στον πάγκο της κάθε ομάδας καθώς επίσης και οι ιδιότητές τους. Το ανώτερο θα επιτρέπονται τέσσερις (4) (εκτός των 9 αθλητριών), οι οποίοι θα είναι ένας (1) υπεύθυνος συνοδός, ένας (1) προπονητής, ένας (1) βοηθός προπονητή και ένας (1) ιατρός.

Πέραν των τεσσάρων (4) απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος να έχει παρουσία στον πάγκο της ομάδας.

Οι προπονητές και συνοδοί των ομάδων θα πρέπει να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με το πνεύμα του κρίκετ (spirit of cricket).

ΑΡΘΡΟ 10Ο – ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

1 . Σε αγώνα που καθυστερεί η έναρξή του, όχι με υπαιτιότητα των ομάδων, θα ισχύσουν όσα προβλέπονται από το άρθρο 13 παρ. 4, 5 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΛ.Ο.Κ. “Αν για λόγους ανωτέρας βίας καθυστερήσουν οι ορισθέντες διαιτητές και δεν είναι δυνατή η έναρξη του αγώνα, ο χρόνος ενάρξεως μετατίθεται κατά τριάντα ( 30 ) το πολύ λεπτά με την προϋπόθεση ότι το χρονικό αυτό περιθώριο, επιτρέπει την ομαλή τέλεση και ολοκλήρωση του αγώνα .

Αν για λόγους ανωτέρας βίας, όπως διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ή απρόβλεπτης ζημιάς του γηπέδου, η έναρξη του αγώνα μετατίθεται μέχρι και εξήντα ( 60 ) λεπτά.”

Στις περιπτώσεις του άρθρου 13 παρ. 4, 5 οι μόνοι που αποφασίζουν για τη μετάθεση της ώρας ή της αναβολής του αγώνα είναι οι ορισμένοι διαιτητές.

Ο αγώνας θα ορίζεται εκ νέου, εντός οκτώ ημερών ή την πρώτη Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο ή Κυριακή ημέρες που διεξάγεται το πρωτάθλημα κι όταν δεν υπάρχει προγραμματισμένος αγώνας.

2 . Αγώνας που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε από οποιανδήποτε αιτία και πρόκειται να επαναληφθεί, ορίζεται ξανά μετά από απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος.

3. Ρητά αναφέρεται ότι τυχόν μη καταβολή οδοιπορικών από την ΕΛ.Ο.Κ. δεν συνιστά λόγο αναβολής αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 11Ο – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

1. Έχοντας υπόψη το άρθρο 13 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΛ.Ο.Κ. οι ομάδες πριν την έναρξη του αγώνα πρέπει να παρουσιάζονται στον αγωνιστικό χώρο με ελάχιστο αριθμό αθλητριών εφτά (7). Μετά την έναρξη του αγώνα δεν μπορεί να αποχωρήσει καμία αθλήτρια. Ομάδα η οποία μένει με έξι (6) αθλήτριες δεν μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται, χάνει τον αγώνα και μηδενίζεται.

2. Θεωρούμε ότι αθλήτρια που μπήκε σαν αλλαγή έχει συμμετοχή όταν έχει αγωνιστική παρουσία σε 6 overs (fielding). Οι διαιτητές είναι υπεύθυνοι να επιβεβαιώσουν στο φύλλο αγώνα τη συμμετοχή της αθλήτριας.

3. Ο έλεγχος των δελτίων και της λίστας θα γίνεται πριν την έναρξη του αγώνα από τους διαιτητές.

4. Τα δελτία των αθλητριών δύνανται οι αρχηγοί των ομάδων να τα ζητήσουν προς έλεγχο, σε κάθε περίπτωση, πριν το κλείσιμο του φύλλου αγώνα, αφού προηγουμένως ενημερώσουν τους διαιτητές.

5. Δεν επιστρέφεται δελτίο αθλήτριας, όταν υποβληθεί ένσταση σχετικά με την ταυτότητα ή την αντικανονική συμμετοχή της ή και για οποιοδήποτε παράπτωμα.

 ΑΡΘΡΟ 12Ο – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σε περίπτωση κατά την οποία διαγωνιζόμενο σωματείο υποβάλλει οποιαδήποτε ένσταση, βάσει του δικαιώματος που απορρέει από τον Εσωτερικό Κανονισμό, υποχρεούται να καταβάλει το ποσόν (παράβολο) των 100,00 Ευρώ στην ΕΛ.Ο.Κ. εντός 48 ωρών. Εάν η ένσταση απορριφθεί από την αρμόδια επιτροπή το παραπάνω ποσό εκπίπτει υπέρ της ΕΛ.Ο.Κ. Σε αντίθετη περίπτωση επιστρέφεται το παράβολο.

ΑΡΘΡΟ 13Ο – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Με απόφαση του Δ.Σ. (Πρακτικό Νο 67/19-02-2014) της ΕΛ.Ο.Κ. η αποζημίωση των διαιτητών ορίζεται στα 25,00€ καθαρά.

ΑΡΘΡΟ 14Ο – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η βαθμολογία η οποία θα ισχύσει στους αγώνες πρωταθλήματος θα είναι η εξής:

1. Νίκη τρεις (3) βαθμούς

2. Ισοπαλία δύο (2) βαθμούς

3. Ήττα ένας (1) βαθμός

4. Μηδενισμός (0) βαθμοί

5. Αποκλεισμός (0) βαθμοί

ΑΡΘΡΟ 15Ο – ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ

1 . Στην Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί κύπελλο και χρυσά μετάλλια.

2 . Στην δεύτερη ομάδα θα απονεμηθούν αργυρά μετάλλια .

3 . Στην τρίτη ομάδα θα απονεμηθούν χάλκινα μετάλλια.

ΑΡΘΡΟ 16ο – ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΣΕ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Α.Ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού, οι αθλήτριες του κρίκετ είναι υποχρεωμένες να δέχονται τη διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ εντός ή εκτός αγώνων όποτε τους ζητηθεί από τους αρμόδιους κατά νόμο φορείς που έχουν την αρμοδιότητα να δίνουν σχετική εντολή.

Για το ντόπινγκ ισχύουν όσα αναφέρονται στον Κανονισμό της ΕΛ.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 17Ο : ΓΕΝΙΚΑ.

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, καθώς επίσης κάθε ασάφεια που χρειάζεται συμπλήρωση ή διευκρίνιση, θα ρυθμίζεται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΣΗΦ ΝΙΚΗΤΑΣ                                            ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΟΥΣΤΗΣ

Share With: