Προκήρυξη Ανδρών Τ20 Ανοιχτού Χώρου 2021

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔΡΩΝ Τ20   ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Kανονισμού της ΕΛ.Ο.Κ, των Διεθνών Κανονισμών Κρίκετ και του Ν.2725 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4603/2019,

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΤΟ   ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ Τ20 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2021

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο– ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. τα οποία έχουν υποβάλει με έγγραφό τους δήλωση συμμετοχής. Εξαιρούνται σωματεία τα οποία έχουν χάσει το δικαίωμα συμμετοχής για λόγους που προβλέπονται από το ΠΔ/ΕΛΟΚ.

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο – ΕΝΑΡΞΗ –ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία έναρξης ορίζεται το Σάββατο 28/08/2021. Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν έως και την  Κυριακή 19/12/2021. Εκτός της περίπτωσης αναγκαστικής παράτασης του, λόγω μη επιτρεπτών καιρικών συνθηκών ή και ακαταλληλότητας του γηπέδου ή άλλων αστάθμητων παραγόντων.

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 1. Την οργάνωση και διεξαγωγή του Πρωταθλήματος Ανδρών Τ20 αναλαμβάνει η Επιτροπή Πρωταθλήματος η οποία αποτελείται, κατόπιν αποφάσεως της ΕΛ.Ο.Κ. από τους:

Α. Πρόεδρο τον κ. Γούστη Στυλιανό.

Β. Μέλη την κ. Αλτάνη Αθηνά και τον κ, Κορωνάκη Κων/νο.

 1. Οι κληρώσεις όλων των αγώνων του Πρωταθλήματος Ανδρών Τ20 θα διεξαχθούν στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Κ. που βρίσκονται στην οδό Κ. Γεωργάκη 26, τη Παρασκευή 20 Αυγούστου και ώρα 18:00.
 2. Οι διαιτητές επιστρέφουν το φύλλο αγώνα και τα spares την επόμενη εργάσιμη της αγωνιστικής στη γραμματεία της Ομοσπονδίας το αργότερο μέχρι ώρα 14.00.
 3. Ο ορισμός γυμνασιάρχου είναι ευθύνη της ΕΛ.Ο.Κ. Σε περίπτωση μη προσέλευσής του θα εκτελούν χρέη του οι διαιτητές από κοινού.

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε έναν (1) όμιλο  των πέντε (5) ομάδων και σε  έναν (1) γύρο. Στον Όμιλο θα συμμετέχουν οι παρακάτω ομάδες.

 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Οι ομάδες κατατάσσονται βάσει της βαθμολογίας που απέκτησαν στους αγώνες του Ομίλου.

 

ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ
 2. Α.Σ. ΑΤΛΑΣ
 3. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΙΝΑΛΙΩΝ
 4. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 5. Α.Ο.Π.Κ. ” ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ”.

Οι ομάδες με κλήρωση λαμβάνουν κλειδάριθμο για τη σειρά των αγώνων.

 

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ 2 Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΟΥΣ.

(α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων προηγείται η ομάδα με το καλύτερο net run rate σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

(β) Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων προηγείται στη κατάταξη η ομάδα που σκόραρε με τα λιγότερα out, σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

(γ) Σε νέα ισοβαθμία θα ακολουθήσει κλήρωση για τη κατάταξη των ομάδων η οποία θα γίνει στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Κ. με τη παρουσία εκπροσώπων των ομάδων.

 

 

YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ NET RUN RATE

AOMΑΔΑ

1ος αγώνας 119 ρόνια στα 20 over με 4 out

2ος αγώνας 105 ρόνια στα 18,5 over με 8 out

3ος αγώνας 118 ρόνια στα 20 over με 3 out

Σύνολα 342 58,5

(υπολογίζουμε τα over στο σύνολό τους δηλαδή 20 στη περίπτωση ήττας)

Παρατήρηση : Τα 18 οver και 5/6 μετατρέπονται σε ακέραιο ως εξής 5 :6 = 0,833 άρα τα οver μετά την μετατροπή του κλάσματος 5/6 είναι 18, 833

Το NET RUN RATE της ομάδας είναι 342:58,83333=5,813

BOMAΔΑ

1ος αγώνας 87 ρόνια στα 20 over με 10 out

2ος αγώνας 115 ρόνια στα 19 over με 9 out

3ος αγώνας 120 ρόνια στα 19 over με 8 out

Σύνολα 322 58 over

Το RUN RATE της ομάδας είναι 5,552

Net Run Rate 5,813 – 5,552 = 0,261 A oμάδας

Net Run Rate 5.552 – 5,813 = – 0,261 Β ομάδας

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο – ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο γήπεδο της Μαρίνας στην περιοχή Γουβιά Κέρκυρας ή και σε άλλο γήπεδο που θα ορίσει η ΕΛ.Ο.Κ. Οι ομάδες, οι οποίες έχουν έδρα άλλο Νομό της Ελληνικής Επικράτειας, πρέπει να δηλώσουν στην ΕΛ.Ο.Κ. το γήπεδο, στο οποίο θα αγωνίζονται στους εντός έδρας αγώνες, συγχρόνως με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής. Σε περίπτωση που το σωματείο δε διαθέτει ιδιόκτητο γήπεδο, θα πρέπει μαζί με τη δήλωση συμμετοχής να υποβάλλει στην ΕΛ.Ο.Κ. επίσημο έγγραφο, με το οποίο θα βεβαιώνεται η παραχώρηση της χρήσης του δηλωμένου σαν έδρα γηπέδου.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο – Ο ΑΓΩΝΑΣ

 1. Το Πρωτάθλημα Ανδρών OUTDOOR T20 θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς του I.C.C. όπως έχουν κωδικοποιηθεί το 2000 (έκδοση 2003).           2..Το φύλλο αγώνα θα είναι ευθύνη της ΕΛΟΚ.                                                                                                     3. Για τη προετοιμασία του γηπέδου της Μαρίνας υπεύθυνη θα είναι η ΕΛΟΚ.                                           4. Σωματείο που δηλώνει έδρα του διαφορετικό γήπεδο από τη μαρίνα Γουβιών είναι υπεύθυνο για τη προετοιμασία  του γηπέδου.
 2. Για τη γραμματεία (τήρηση του σκορ οι ομάδες υποχρεούνται να ορίζουν σκόρερ ο οποίος θα γνωρίζει με επάρκεια την συμπλήρωση του εντύπου και να μην έχει την ιδιότητα του αθλητή. Σωματείο που αδυνατεί να ορίσει γραμματεία χάνει τον αγώνα και μηδενίζεται.
 3. Τα ξύλα και τα ρολίνα είναι ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου (η ΕΛΟΚ θα διευκολύνει σωματεία που δεν διαθέτουν ξύλα και ρολίνα μετά από έγγραφη ενημέρωση).
 4. Ο αγώνας αποτελείται από ένα (1) innings για κάθε ομάδα και κάθε innings αποτελείται από 20 over.
 5. Το minimum των 10 overs θα πρέπει να παιχθούν από κάθε ομάδα για να υπάρχει αποτέλεσμα στον αγώνα, εκτός και αν η ομάδα που κάνει batting γίνει out σε λιγότερα overs. Σε περίπτωση που δεν παιχθούν τα 10 overs από κάθε ομάδα ο αγώνας επαναλαμβάνεται.
 6. Καθυστέρηση στην έναρξη του 1ου innings

Για κάθε 8 λεπτά χαμένου χρόνου πριν την έναρξη του αγώνα θα αφαιρείται 1 over από κάθε innings.

 1. Ο αγώνας θα αποτελείται από δύο (2) innings της 1 ώρας και 20 λεπτών έκαστο και ένα ενδιάμεσο διάλλειμα των 10 λεπτών. Άρα η κάθε ομάδα θα έχει στην διάθεσή της 1 ώρα και 20 λεπτά για να κάνει bowling, εκτός κι αν γίνουν όλοι οι παίκτες out νωρίτερα. Αμέσως θα γίνει το διάλειμμα των 10 λεπτών και ξεκινάει το 2ο innings. Καμία ομάδα δεν έχει δικαίωμα να κάνει declare (αφήσει πάλα).
 2. Αν η ομάδα που κάνει fielding δεν ολοκληρώσει την ρίψη των 20 over στον καθορισμένο χρόνο της 1 ώρας και 20 λεπτών, ο αγώνας συνεχίζεται κανονικά μέχρι την ολοκλήρωση και του 20ου over, το innings της ομάδας που κάνει batting δεύτερη, μειώνεται κατά τον αριθμό των over που παίχθηκαν πέραν της 1 ώρας και 20 λεπτών που είχε στην διάθεσή της όταν έκανε fielding. Σε περίπτωση που οι διαιτητές κρίνουν διαφορετικά (π.χ. τραυματισμός κλπ) τα ανωτέρω δεν θα ισχύσουν. Το σκορ για νίκη της ομάδας που έκανε fielding πρώτη παραμένει όπως έχει διαμορφωθεί από την ομάδα που έκανε πρώτη batting.
 3. Το over που παίζεται πριν την στιγμή της ολοκλήρωσης του χρόνου της 1 ώρας και 20 λεπτών θεωρείται ως εμπρόθεσμο over. Σε περίπτωση χαμένου χρόνου η ομάδα που δεν ευθύνεται διατηρεί το δικαίωμα οι bowlers να ρίξουν το 1/5 των αρχικών συμφωνηθέντων οvers.
 4. Σε περίπτωση χάσιμο χρόνου ή διακοπής (όχι με ευθύνη των ομάδων), οι διαιτητές θ’ αποφασίζουν για την αναπροσαρμογή του χρόνου και των overs που θα παιχθούν, με μέσω όρο τα 15 overs ανά ώρα ή 4 λεπτά ανά over.
 5. Η ώρα έναρξης του αγώνα θα καθορίζεται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος.
 6. Στον κύκλο που θα είναι χαραγμένος στο γήπεδο θα ισχύουν τα κάτωθι:

Για τα πρώτα 6 over, μόνο δύο (2) παίκτες του field επιτρέπεται να είναι έξω από τον κύκλο κατά την στιγμή που παίζεται η μπαλονιά. Για τα υπόλοιπα 14 over, δηλαδή από το 7ο over και μετά, μόνο πέντε (5) παίκτες του field επιτρέπεται να είναι έξω από τον κύκλο κατά την στιγμή που παίζεται η μπαλονιά. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω οι διαιτητές φωνάζουν και δείχνουν Νo  ball.  Αν υπάρξει μείωση των over, ο αριθμός των over που ισχύει για τα παραπάνω ισούται με το 30% των συμφωνηθέντων over.

Π.χ.

Για 20 overs o κύκλος ισχύει για 6 overs

Για 19 overs o κύκλος ισχύει για 6 οvers

Για 18 overs o κύκλος ισχύει για 5 οvers

Για 17 overs o κύκλος ισχύει για 5 overs

Για 16 overs o κύκλος ισχύει για 5 overs

Για 15 overs o κύκλος ισχύει για 5 overs

Για 14 overs o κύκλος ισχύει για 4 overs κ.ο.κ.

 1. Κανένας bowler δεν μπορεί να ρίξει πάνω από 4 over στο κάθε innings. Σε περίπτωση που τα over έχουν μειωθεί και για τις δύο ομάδες ή για την ομάδα που κάνει bowling δεύτερη κανένας bowler δεν μπορεί να ρίξει πάνω από το 1/5 των over που θα παίξει η ομάδα του. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση του άρθρου 6 παρ. 7 (η ομάδα που έκανε batting όταν θα έρθει στο field διατηρεί το δικαίωμα οι bowler να μπορούν να ρίξουν το 1/5 των αρχικά συμφωνηθέντων overs παρόλο που τα overs έχουν μειωθεί). Σε περίπτωση που το 1/5 δεν δίνει ακέραιο αριθμό, τότε ισχύει ο πλησιέστερος προς το πηλίκο ακέραιος αριθμός. Δηλαδή αν η διαίρεση μας δίνει 3,6 τότε ο bowler ρίχνει 4 overs, αν δίνει 3,4 ρίχνει 3 και αν δίνει 3,5 ρίχνει 4.

17.Οι διαιτητές θα είναι πολύ αυστηροί στο να κρίνουν μια μπαλιά σαν wide. Οποιαδήποτε μπαλιά στην off-side (τραβερσάδα) ή leg-side (στην πισινή) η οποία κατά την γνώμη του διαιτητή δεν δίνει την δυνατότητα στον batsman να παίξει ένα κανονικό κτύπημα από την θέση του θα είναι wide. Σαν οδηγός γι’ αυτό: οποιαδήποτε μπαλονιά περάσει από την leg-side (πισινή) του batsman ο οποίος στέκεται στην αρχική του θέση θα είναι wide (Νόμος 25.1 α και β του κρίκετ).

 1. Στη leg-side (ως leg-side θεωρούμε την προεκτεινόμενη ευθεία των μεσαίων ξύλων έως τα bountαry) επιτρέπονται να βρίσκονται μέχρι και 5 παίχτες. Σε διαφορετική περίπτωση οι διαιτητές φωνάζουν και δείχνουν Νο ball.
 2. Αθλητής ο οποίος διαμαρτύρεται ή γενικότερα δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα με οποιονδήποτε τρόπο προς οποιονδήποτε (διαιτητές, scorer, γυμνασίαρχο, παρατηρητές, μέλη των επιτροπών και Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ., συναθλητές, αντίπαλους παίχτες, παρευρισκομένους εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου) οι διαιτητές τον παρατηρούν για πρώτη και μοναδική φορά (η παρατήρηση ισχύει και για τις 2 ομάδες και ενημερώνονται οι αρχηγοί τους). Εάν επαναληφθεί η ίδια ενέργεια από οποιονδήποτε αθλητή οποιασδήποτε ομάδας, οι διαιτητές θα δώσουν πέναλτι 5 ρόνια στην ομάδα του αθλητή που δημιούργησε το πρόβλημα. Στο τέλος του αγώνα ο αθλητής που υπέπεσε στην παράβαση γράφεται στο φύλλο αγώνα και κρατείται το δελτίο του.
 3. Σε αγώνες στους οποίους οι ομάδες είχαν την δυνατότητα να κάνουν batting για τον συμφωνημένο αριθμό over, η ομάδα η οποία έκανε τον μεγαλύτερο αριθμό ρονιών είναι η νικήτρια. Αν το σκορ είναι ισόπαλο τότε το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία.
 4. Για τον ορισμό των διαιτητών του αγώνα υπεύθυνοι είναι η Επιτροπή Διαιτησίας.
 5. Όταν γίνεται ΝO BALL οι διαιτητές υποδεικνύουν free hit και δίνουν το bonus στην ομάδα που κάνει batting.

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο – ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα  Ανδρών Τ20   έχουν οι γεννηθέντες από το 2001 και μεγαλύτεροι καθώς και αθλητές μικρότερης ηλικίας με ειδική άδεια που θα χορηγήσει η ΕΛ.Ο.Κ. Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να προσκομίζουν στο γήπεδο τις ειδικές άδειες συμμετοχής στους αγώνες που χορηγεί η ΕΛ.Ο.Κ σε αθλητές μικρότερης ηλικίας. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, το σωματείο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα και μηδενίζεται. Η ΕΛ.Ο.Κ. χορηγεί ειδική άδεια συμμετοχής σε αθλητές μικρότερης ηλικίας, μέχρι και πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος. Οι αθλητές δηλώνονται από το σωματείο τους είτε στο έντυπο της δήλωσης συμμετοχής στο Πρωτάθλημα  είτε με μετέπειτα αίτηση τους.  Σε αθλητές που εκδόθηκε νέο δελτίο χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του σωματείου τους, ειδική άδεια συμμετοχής από την ΕΛ.Ο.Κ. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος θα δώσει την τελική έγκριση και οι αθλητές αγωνίζονται με την απόλυτη ευθύνη του σωματείου τους. Στους αγώνες του Πρωταθλήματος συμμετέχουν μόνο αθλητές που έχουν ενταχθεί στην δύναμη της ΕΛ.Ο.Κ. και έχουν εφοδιασθεί με το ατομικό δελτίο φιλάθλου αθλητή και το ατομικό δελτίο υγείας. Επιτρέπεται η συμμετοχή μη Ελλήνων αθλητών εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις (ατομικό δελτίο φιλάθλου αθλητή και το ατομικό δελτίο υγείας).

ΑΡΘΡΟ 8Ο – ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Για την έκδοση άδειας διεξαγωγής των αγώνων από τις αρμόδιες αρχές θα μεριμνά η ΕΛ.Ο.Κ. Οι αθλητές στους αγώνες Πρωταθλήματος  μπορούν να φορούν έγχρωμες ομοιόμορφες εμφανίσεις, εκτός από το χρώμα της μπάλας (λευκό). Δε θα επιτραπεί να αγωνίζονται αθλητές με ανομοιόμορφες χρωματικά εμφανίσεις. Οι batsmen πρέπει να φορούν όλο τον προστατευτικό εξοπλισμό του κρίκετ (γκέτες, γάντια κλπ.). Ο προστατευτικός εξοπλισμός όπως τα προστατευτικά μηρού, επιγονατίδες και περικνημίδες πρέπει να φοριούνται κάτω από τα ρούχα. Οι αθλητές γεννηθέντες από το 2001 και νεότεροι υποχρεούνται να χρησιμοποιούν κράνος. Σε αντίθετη περίπτωση οι διαιτητές δε θα τους επιτρέπουν να αγωνιστούν. Ο επόμενος batsman, μετά από out, πρέπει να είναι έτοιμος να δεχτεί μπαλονιά εντός τριών λεπτών. Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι out από χρόνο, αν ζητηθεί από τους παίκτες του field. Οι αρχηγοί των ομάδων υποχρεούνται να δίνουν τα δελτία των αθλητών της ομάδας τους 30 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατόν τότε έχουν το δικαίωμα να πράξουν αυτό μέχρι και 20 λεπτά, πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα (μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή σε περίπτωση που τα δελτία δεν φέρουν νόμιμη ιατρική βεβαίωση, τότε η ομάδα θεωρείται ότι δεν έχει προσέλθει νομότυπα στον αγώνα και μηδενίζεται, εξαιρούνται δελτία που εκδόθηκαν και δεν έχει παρέλθει ένας χρόνος από την ημερομηνία έκδοσής τους). Ταυτόχρονα οι αρχηγοί των ομάδων προβαίνουν σε κλήρωση για το ποια ομάδα θα κάνει batting ή fielding και ανακοινώνουν το αποτέλεσμα της κλήρωσης σε έναν από τους διαιτητές. Κάθε σωματείο είναι υπεύθυνο να προσκομίσει την μπάλα ( 5 1/2 oz) και να την παραδώσει στον διαιτητή μαζί με τις ειδικές άδειες. Η μπάλα των αγώνων θα είναι η WINTECH A LEAGUE SPECIAL χρώματος λευκού από την Wintech International Spotswear & Equipment Suppliers (στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία, σας έχουν αποσταλεί με προηγούμενο έγγραφο). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα της μπάλας των αγώνων από τα σωματεία απευθυνθείτε στην ΕΛ.Ο.Κ. Η μπάλα των αγώνων θα είναι χρώματος άσπρου  (white hard ball)  και είναι ευθύνη των σωματείων.

Η ΕΛ.Ο.Κ. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της μπάλας πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος. Με την παράδοση της μπάλας του αγώνα κάθε σωματείο προσφέρει στους διαιτητές 3 μπαλόνια με διαφορετική φθορά έκαστο (spares). Στους διαιτητές η ΕΛ.Ο.Κ. θα προσφέρει 5 spare μπαλόνια. Όταν χαθούν μπαλόνια η σειρά που διατίθενται είναι (ΕΛ.Ο.Κ., γηπεδούχο σωματείο, φιλοξενούμενο σωματείο).  Ομάδα η οποία δεν διαθέτει το συγκεκριμένο μπαλόνι καθώς και τα spares (στα οποία πρέπει να αναγνωρίζεται ο συγκεκριμένος τύπος της μπάλας) θα μηδενίζεται. Στο ειδικό έντυπο θα αναγράφονται όλοι όσοι κάθονται στον πάγκο της κάθε ομάδας καθώς επίσης και οι ιδιότητές τους. Το ανώτερο θα επιτρέπονται τέσσερις (4) (εκτός των 12 αθλητών), οι οποίοι θα είναι ένας (1) υπεύθυνος συνοδός, ένας (1) προπονητής, ένας (1) βοηθός προπονητή και ένας (1) ιατρός.  Πέραν των τεσσάρων (4) απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος να έχει παρουσία στον πάγκο της ομάδας. Οι προπονητές και συνοδοί των ομάδων θα πρέπει να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με το πνεύμα του κρίκετ (spirit of cricket). Κανένας αγώνας δεν διεξάγεται εάν δεν τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8. Σε αυτή την περίπτωση ο αγώνας  διακόπτεται και το σωματείο μηδενίζεται. Οι ημέρες διεξαγωγής των αγώνων θα είναι Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή. Η ΕΛ.Ο.Κ. διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει αγώνες και άλλες ημέρες της εβδομάδος εάν το κρίνει σκόπιμο. Κατά την διάρκεια του αγώνα τα σωματεία είναι υπεύθυνα για την ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη των αθλητών τους.

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο – ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

1 . Σε αγώνα που καθυστερεί η έναρξή του, όχι με υπαιτιότητα των ομάδων, θα ισχύσουν όσα προβλέπονται από το άρθρο 13 παρ. 4, 5 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΛ.Ο.Κ. “Αν για λόγους ανωτέρας βίας καθυστερήσουν οι ορισθέντες διαιτητές και δεν είναι δυνατή η έναρξη του αγώνα, ο χρόνος ενάρξεως μετατίθεται κατά τριάντα ( 30 ) το πολύ λεπτά με την προϋπόθεση ότι το χρονικό αυτό περιθώριο, επιτρέπει την ομαλή τέλεση και ολοκλήρωση του αγώνα .Αν για λόγους ανωτέρας βίας, όπως διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ή απρόβλεπτης ζημιάς του γηπέδου, η έναρξη του αγώνα μετατίθεται μέχρι και εξήντα ( 60 ) λεπτά.” Στις περιπτώσεις του άρθρου 13 παρ. 4, 5 οι μόνοι που αποφασίζουν για τη μετάθεση της ώρας ή της αναβολής του αγώνα είναι οι ορισμένοι διαιτητές. Ο αγώνας που αναβάλλεται θα ορίζεται εκ νέου, εντός οκτώ ημερών ή την πρώτη Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο ή Κυριακή ημέρες που διεξάγεται το πρωτάθλημα κι όταν δεν υπάρχει προγραμματισμένος αγώνας.

 1. Αγώνας που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε από οποιανδήποτε αιτία και πρόκειται να επαναληφθεί, ορίζεται ξανά μετά από απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος. 3. Ρητά αναφέρεται ότι τυχόν μη καταβολή οδοιπορικών από την ΕΛ.Ο.Κ. δεν συνιστά λόγο αναβολής αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 10Ο – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Έχοντας υπόψη το άρθρο 13 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΛ.Ο.Κ. οι ομάδες πριν την έναρξη του αγώνα πρέπει να παρουσιάζονται στον αγωνιστικό χώρο με ελάχιστο αριθμό αθλητών εννέα (9). Μετά την έναρξη του αγώνα μπορούν να αποχωρήσουν αθλητές. Ομάδα η οποία μένει με εφτά (7) αθλητές δεν μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται, χάνει τον αγώνα και μηδενίζεται.
 2. Θεωρούμε ότι αθλητής που μπήκε σαν αλλαγή έχει συμμετοχή. Οι διαιτητές είναι υπεύθυνοι να επιβεβαιώσουν στο φύλλο αγώνα την συμμετοχή του αθλητή.
 3. Ο έλεγχος των δελτίων και των ειδικών αδειών θα γίνεται πριν την έναρξη του αγώνα από τους διαιτητές.
 4. Τα δελτία των αθλητών δύνανται οι αρχηγοί των ομάδων να τα ζητήσουν προς έλεγχο, σε κάθε περίπτωση, πριν το κλείσιμο του φύλλου αγώνα, αφού προηγουμένως ενημερώσουν τους διαιτητές.
 5. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης αναφορικά με την ταυτότητα, την αντικανονική συμμετοχή ή και για οποιοδήποτε παράπτωμα του Π.Δ υποπέσει αθλητής, τότε ο διαιτητής παρακρατεί το δελτίο του.
 6. Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου της ΕΛ.Ο.Κ.

 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σε περίπτωση κατά την οποία διαγωνιζόμενο σωματείο υποβάλλει οποιαδήποτε ένσταση, βάσει του δικαιώματος που απορρέει από τον Εσωτερικό Κανονισμό, υποχρεούται να καταβάλει το ποσόν (παράβολο) των 100,00 Ευρώ στην ΕΛ.Ο.Κ. εντός 48 ωρών. Εάν η ένσταση απορριφθεί από την αρμόδια επιτροπή το παραπάνω ποσό εκπίπτει υπέρ της ΕΛ.Ο.Κ. Σε αντίθετη περίπτωση επιστρέφεται το παράβολο.

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στους διαιτητές θα καταβάλλονται έξοδα κίνησης από τα αγωνιζόμενα σωματεία. Κάθε σωματείο υποχρεούται να καταβάλει 22,00 ευρώ στον διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων από το σωματείο, ο αγώνας κατοχυρώνεται στην αντίπαλη ομάδα . Η αποζημίωση διαιτητή για αγώνα που δεν διεξήχθη για οποιοδήποτε λόγο θα είναι 11,00 από κάθε ομάδα ανά αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 13Ο – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η βαθμολογία η οποία θα ισχύσει στους αγώνες πρωταθλήματος θα είναι η εξής:

 1. Νίκη τρεις (3) βαθμούς
 2. Ισοπαλία δύο (2) βαθμούς
 3. Ήττα ένας (1) βαθμός
 4. Μηδενισμός (0) βαθμοί
 5. Αποκλεισμός (0) βαθμοί

Σε κάθε ομάδα θα δοθούν επιπλέον βαθμοί που θα προκύπτουν

α. από τον αριθμό των ρονιών που έκανε επί τον συντελεστή 0,01 και

β. από τα out επί τον συντελεστή 0,2

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο – ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ

1 . Στην Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί κύπελλο και χρυσά μετάλλια.

2 . Στην δεύτερη ομάδα θα απονεμηθούν αργυρά μετάλλια .

3 . Στην τρίτη ομάδα θα απονεμηθούν χάλκινα μετάλλια.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο – ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Α.Ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού, οι αθλητές του κρίκετ είναι υποχρεωμένοι να  δέχονται τη διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ εντός ή εκτός αγώνων όποτε τους ζητηθεί από τους  αρμόδιους κατά νόμο φορείς που έχουν την αρμοδιότητα να δίνουν σχετική εντολή. Για το ντόπινγκ ισχύουν όσα αναφέρονται στον Κανονισμό της ΕΛ.Ο.Κ.

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο : ΓΕΝΙΚΑ.

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, καθώς επίσης κάθε ασάφεια που χρειάζεται συμπλήρωση ή διευκρίνιση, θα ρυθμίζεται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος.

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΩΡΑΣ                                                                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ

Share With: