Διαβιβαστικό Κανονισμών

Κέρκυρα, 2/8/2021
Αρ. Πρωτ.: 3855/2021

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΡΙΚΕΤ

Σας αποστέλλουμε περίληψη της υπ΄αριθμ 25/2021 διάταξης της κας Ειρηνοδίκη Κέρκυρας βάσει της οποίας εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις και η νέα κωδικοποίηση του καταστατικού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ.

 

                                                   Για το Δ.Σ.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΩΡΑΣ                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ

 

                                                   Με εντολή Δ.Σ.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ελένη Στεφοπούλου

Share With: