Γενική Προκήρυξη Aγωνιστικών Eκδηλώσεων Outdoor 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΚΡΙΚΕΤ

Γ Ε Ν Ι Κ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ OUTDOOR

 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018

=====================================================

 

ΑΡΘΡΟ  1  :  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Έχοντας  υπόψη  τις  διατάξεις  του  Καταστατικού , του  Εσωτερικού  Κανονισμού  της  ΕΛ.Ο.Κ.  και  των διεθνών κανονισμών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κρίκετ,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ                                                                                               (SENIOR 40 OVER- HARD BALL-   11 PER SIDE).

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  οι  γεννηθέντες  από  το  1998   και  μεγαλύτεροι.  Ημερομηνία  έναρξης  Πρωταθλήματος  ορίζεται η Κυριακή  24/6/2018. Η ΕΛ.Ο.Κ διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει σε διαφορετικές ημερομηνίες το κάθε innings του αγώνα. Οι αγώνες του Κυπέλλου  θα ολοκληρωθούν  μέχρι και την Κυριακή 23/12/2018.

 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ                                                                                         (SENIOR   40 OVER  -HARD BALL- 11 PER SIDE).

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  οι  γεννηθέντες  από  το  1998   και  μεγαλύτεροι.  Ημερομηνία  έναρξης  Πρωταθλήματος  ορίζεται το Σάββατο 30/06/2018. Η ΕΛ.Ο.Κ διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει σε διαφορετικές ημερομηνίες το κάθε innings του αγώνα. Οι αγώνες του Πρωταθλήματος   θα ολοκληρωθούν  μέχρι και την Κυριακή 23/12/2018.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ (SENIOR  T20 -HARD BALL -11 PER SIDE).

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  οι  γεννηθέντες  από  το  1998  και μεγαλύτεροι. Ημερομηνία  έναρξης  Πρωταθλήματος  ορίζεται  η Κυριακή 24/06/2018. Οι αγώνες του Πρωταθλήματος   θα ολοκληρωθούν  μέχρι και την Κυριακή 23/12/2018.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΝΕΩΝ ) ΚΑΤΩ ΤΩΝ 19 (U19 MALE, HARD BALL- 11 PER SIDE).                

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  οι  γεννηθέντες  από 1/1/1999  έως 31/12/2000.  Ημερομηνία  έναρξης  Πρωταθλήματος  ορίζεται η Τετάρτη   27/6/2018. Οι αγώνες του Πρωταθλήματος   θα ολοκληρωθούν  μέχρι και την Κυριακή 23/12/2018.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ( ΕΦΗΒΩΝ) ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 (U17 SENIOR – HARD BALL- 11 PER SIDE).

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  οι  γεννηθέντες  από  το 01/01/2001  έως  31/12/2002. Ημερομηνία  έναρξης  Πρωταθλήματος η Τετάρτη  04/07/2018. Οι αγώνες του Πρωταθλήματος   θα ολοκληρωθούν  μέχρι και την Κυριακή 23/12/2018.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΠΑΙΔΩΝ ) ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15  (U15 MALE -HARD BALL- 11 PER SIDE).

Δικαίωμα   συμμετοχής  έχουν  οι  γεννημένοι από  01/01/2003-31/12/2004.  Ημερομηνία  έναρξης  Πρωταθλήματος  η  Τετάρτη  23/5/2018. Οι αγώνες του Πρωταθλήματος   θα ολοκληρωθούν  μέχρι και την Κυριακή 23/12/2018.

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ) ΚΑΤΩ ΤΩΝ 13    (U13 MALE – HARD BALL- 11 PER SIDE).                      

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  οι  γεννημένοι από  01/01/2005 -31/12/2013. Ημερομηνία  έναρξης  Πρωταθλήματος  ορίζεται η  Δευτέρα 28/5/2018. Οι αγώνες του Πρωταθλήματος   θα ολοκληρωθούν  μέχρι και την Κυριακή 23/12/2018.

 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  (SENIOR  FEMALET20 HARD BALL, 11 PER SIDE).                         

Δικαίωμα   συμμετοχής  έχουν  οι  γεννηθείσες   από  το  1998   και  μεγαλύτερες.  Ημερομηνία  έναρξης  Πρωταθλήματος  ορίζεται η Δευτέρα   25/06/2018. Οι αγώνες του Πρωταθλήματος   θα ολοκληρωθούν  μέχρι και την Κυριακή 23/12/2018.

 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΝΕΑΝΙΔΩΝ) ΚΑΤΩ ΤΩΝ 19 (U19 FEMALE- HARD BALL- 11 PER SIDE) .                                                                                                                               Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  οι  γεννηθείσες   από    1/1/1999  έως 31/12/2000.  Ημερομηνία  έναρξης  Πρωταθλήματος  ορίζεται η 2/7/2018. Οι αγώνες του Πρωταθλήματος   θα ολοκληρωθούν  μέχρι και την Κυριακή 23/12/2018. Οι αγώνες του Πρωταθλήματος   θα ολοκληρωθούν  μέχρι και την Κυριακή 23/12/2018.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ) ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 (U15- JUNIOR FEMALE – HARD BALL- 8 PER SIDE).

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  οι  γεννηθείσες  από  01/01/2003-31/12/2004. Ημερομηνία  έναρξης  Πρωταθλήματος  το Σάββατο  26/05/2018. Οι αγώνες του Πρωταθλήματος   θα ολοκληρωθούν  μέχρι και την Κυριακή 23/12/2018.

 

ΑΡΘΡΟ  2Ο  :  ΑΘΛΗΤΕΣ /ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  αθλητές και αθλήτριες Κρίκετ με δελτίο αθλητικής ιδιότητας που έχει εκδοθεί από την ΕΛ.Ο.Κ,  δελτίο υγείας και  οι οποίοι εμπίπτουν στις ηλικιακές κατηγορίες όπως αυτές καθορίζονται από την παρούσα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης μικρότεροι αθλητές/τριες οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει  ειδική άδεια συμμετοχής από την αρμόδια επιτροπή και το Δ.Σ./ΕΛ.Ο.Κ Η αίτηση ειδικής άδειας θα υποβληθεί έγκαιρα στην ΕΛ.Ο.Κ.  Υποχρεωτική είναι η συμμετοχή δύο αθλητών/τριών σε κάθε κατηγορία οι οποίοι πληρούν τις ηλικιακές προϋποθέσεις βάσει της παρούσας.

 2.Τα σωματεία έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μη Έλληνες αθλητές και αθλήτριες οι οποίοι όμως θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος

 

ΑΡΘΡΟ  3Ο  :  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. τα  οποία  έχουν  υποβάλει  με  έγγραφό  τους  Δηλώσεις  Συμμετοχής .

 

ΑΡΘΡΟ  4Ο  :  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Την  οργάνωση  και  διεξαγωγή  του  Πρωταθλήματος  αναλαμβάνει  η Ελληνική  Ομοσπονδία  Κρίκετ  μέσω  της  Επιτροπής  Πρωταθλήματος.

 

ΑΡΘΡΟ  5Ο  :  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα  Σωματεία  που  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  στις παραπάνω αγωνιστικές εκδηλώσεις  πρέπει  να  υποβάλουν  στην  ΕΛ.Ο.Κ.  δήλωση  συμμετοχής , το  αργότερο  μέχρι  την  Παρασκευή 11/ 5/2018 και ώρα 14:00. Η  δήλωση  πρέπει  να  είναι  γραπτή , υπογεγραμμένη  από  τον  Πρόεδρο  και  το  Γραμματέα  του  Σωματείου, των  οποίων  τα  ονόματα  θα  αναφέρονται  στο  έγγραφο , που  πρέπει  απαραίτητα  να  έχει  και  τη  σφραγίδα  του  Σωματείου .Η  δήλωση  συμμετοχής  πρέπει  να  αναφέρει  ότι  το  Σωματείο  δέχεται  ανεπιφύλακτα  τους  όρους  αυτής  της  Προκήρυξης ,  του Καταστατικού  και  του  Εσωτερικού  Κανονισμού  της  ΕΛ.Ο.Κ.

 

ΑΡΘΡΟ  6Ο  :  ΔΙΑΤΗΣΙΑ

Κάθε σωματείο υποχρεούται  να δηλώσει στην ΕΛ.Ο.Κ (μαζί με την δήλωση συμμετοχής) δύο διαιτητές (άνευ αμοιβής). Οι διαιτητές θα γνωρίζουν εγκαίρως τις ημερομηνίες που θα διαιτητεύουν αγώνες των παραπάνω διοργανώσεων,  εκτός των ομάδων τους. Ο ορισμός θα είναι ευθύνη της ΕΛ.Ο.Κ . Ημερομηνίες κωλύματος διαιτησίας δύναται να υποδειχθούν από τους διαιτητές έγκαιρα στην ΕΛ.Ο.Κ. Σωματείο που δεν διαθέτει διαιτητές σε κάθε αγώνα για να έχει δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να προκαταβάλει στην ΕΛ.Ο.Κ το ποσό των 30,00 ευρώ ανά αγώνα . Κάθε σωματείο υποχρεούται να διαθέτει σκόρερ ο οποίος δεν θα έχει την ιδιότητα του αθλητή. Σε περίπτωση αδυναμίας δήλωσης σκόρερ το σωματείο μηδενίζεται και χάνει τον αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ  7Ο  :  ΓΕΝΙΚΑ

Ότι  δεν  προβλέπεται  σε  αυτή την  προκήρυξη , όπως  και  κάθε  ασάφεια  που  χρειάζεται  συμπλήρωση  ή  διευκρίνιση , θα  ρυθμίζεται  από  το  Δ.Σ.  της  ΕΛ.Ο.Κ. Παρακαλούμε  τα  σωματεία  που  ενδιαφέρονται, να  μελετήσουν  προσεκτικά  το  Καταστατικό , και  τον  Εσωτερικό  Κανονισμό  της  Ομοσπονδία , καθώς  και  τις  διατάξεις  της  παρούσης, για  να  μην  παρουσιαστούν  προβλήματα  και  να  στεφτούν  με  επιτυχία  οι  διοργανώσεις .

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Η  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΟΥΣΤΗΣ                                     ΑΘΗΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΤΑΝΗ

Share With: