Αποτελέσματα Κλήρωσης Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Κρίκετ Κλειστού Χώρου – Αγ. Περιόδου 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΙΚΕΤ

 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΑΓ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020

ΟΜΙΛΟΣ

ΣΕΙΡΑ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΕΣ  

ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΗΠΕΔΟ

 

ΕΦΗΒΩΝ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2020

 

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

1

ΔΕΚΑΘΛΟ – ΒΥΡΩΝ Α΄ ΓΥΡΟΣ

 

 

2

ΔΕΚΑΘΛΟ – ΑΤΛΑΣ
3 ΑΤΛΑΣ – ΒΥΡΩΝ
4 ΒΥΡΩΝ- ΛΕΟΝΤΕΣ
5 ΔΕΚΑΘΛΟ – ΛΕΟΝΤΕΣ
6 ΒΥΡΩΝ- ΔΕΚΑΘΛΟ Β ΄ ΓΥΡΟΣ
7 ΑΤΛΑΣ- ΔΕΚΑΘΛΟ
8 ΒΥΡΩΝ – ΑΤΛΑΣ
9 ΛΕΟΝΤΕΣ – ΒΥΡΩΝ
10 ΛΕΟΝΤΕΣ- ΔΕΚΑΘΛΟ
11 ΑΤΛΑΣ – ΛΕΟΝΤΕΣ
 

 

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

1

 

ΦΑΛΗΡΟ- ΔΙΑΣ

 

Α΄ ΓΥΡΟΣ

2 ΦΑΛΗΡΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
3 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ –ΔΙΑΣ
4 ΔΙΑΣ-  ΦΑΛΗΡΟ Β΄ ΓΥΡΟΣ
5 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ- ΦΑΛΗΡΟ
6 ΔΙΑΣ – ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
 

 

ΑΓΩΝΕΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1 1ΟΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ – 2ΟΣ Α΄& Β΄ΟΜΙΛΟΥ  

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1-3

2 1ΟΣ Β΄ΟΜΙΛΟΥ -2ΟΣ  Α΄ & Β ΄ΟΜΙΛΟΥ
3 1ΟΣ Α ΄ΟΜΙΛΟΥ-1ΟΣ Β ΄ΟΜΙΛΟΥ
 

ΝΕΩΝ – ΑΝΔΡΩΝ – ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2020

 

 

 

 

 

 

 

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

 

1 Γ.Ε.Θ- Γ.Ε.Κ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α΄ ΓΥΡΟΣ

 

2 ΑΤΛΑΣ – ΛΕΟΝΤΕΣ
3 Γ.Ε.Θ- ΑΤΛΑΣ
4 Γ.Ε.Κ- ΛΕΟΝΤΕΣ
5 Γ.Ε.Θ- ΒΥΡΩΝ
6 ΛΕΟΝΤΕΣ- ΒΥΡΩΝ
7 Γ.Ε.Θ. – ΛΕΟΝΤΕΣ
8 Γ.Ε.Κ-ΑΤΛΑΣ
9 Γ.Ε.Κ – ΒΥΡΩΝ
10  

 

ΑΤΛΑΣ- ΒΥΡΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β΄  ΟΜΙΛΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

1 ΔΙΑΣ- ΦΑΛΗΡΟ  

 

Α΄ ΓΥΡΟΣ

 

2 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ- ΦΑΛΗΡΟ
3 ΔΙΑΣ- ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
4 ΦΑΛΗΡΟ-ΔΙΑΣ  

 

Β ΄ ΓΥΡΟΣ

 

5 ΦΑΛΗΡΟ- ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
6 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ- ΔΙΑΣ
 

 

 

ΑΓΩΝΕΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1 1ΟΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ-1ΟΣ Β΄ΟΜΙΛΟΥ  

 

 

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1-3

2  

1ΟΣ Β΄ΟΜΙΛΟΥ -2ΟΣ Α΄& Β΄ΟΜΙΛΟΥ

3 1ΟΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ- 2ΟΣ– Α΄& Β΄ΟΜΙΛΟΥ
 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ –ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

 

1 ΔΕΚΑΘΛΟ- Γ.Ε.Κ  

 

 

 

Α΄ ΓΥΡΟΣ

 

2 ΔΕΚΑΘΛΟ-ΛΕΟΝΤΕΣ
3 ΛΕΟΝΤΕΣ – Γ.Ε.Κ
4 Γ.Ε.Κ- Κ.Γ.Σ
5 ΔΕΚΑΘΛΟ-Κ.Γ.Σ
6

 

ΛΕΟΝΤΕΣ- Κ.Γ.Σ
7 Γ.Ε.Κ- ΔΕΚΑΘΛΟ  

 

 

Β΄ ΓΥΡΟΣ

 

8 ΛΕΟΝΤΕΣ-ΔΕΚΑΘΛΟ
9 Γ.Ε.Κ-ΛΕΟΝΤΕΣ
10 Κ.Γ.Σ- ΓΕΚ
11 Κ.Γ.Σ- ΔΕΚΑΘΛΟ
12 Κ.Γ.Σ-ΛΕΟΝΤΕΣ
 

 

 

Β΄  ΟΜΙΛΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

1 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ – ΦΑΛΗΡΟ  

 

Α΄ ΓΥΡΟΣ

 

2 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ- ΔΙΑΣ
3 ΔΙΑΣ- ΦΑΛΗΡΟ
4 ΦΑΛΗΡΟ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ  

 

Β΄ ΓΥΡΟΣ

 

5 ΔΙΑΣ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
6 ΦΑΛΗΡΟ- ΔΙΑΣ
 

 

ΑΓΩΝΕΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1 1ΟΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ- 2ΟΣ– Α΄& Β΄ΟΜΙΛΟΥ  

 

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1-3

2 1ΟΣ Β΄ ΟΜΙΛΟΥ -2ΟΣ Α΄& Β΄ΟΜΙΛΟΥ
3 1ΟΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ-1ΟΣ Β΄ΟΜΙΛΟΥ
 

ΝΕΩΝ- ΓΥΝΑΙΚΩΝ   -ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2020

 

 

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

 

1 Κ.Γ.Σ – ΔΕΚΑΘΛΟ  

 

Α΄ ΓΥΡΟΣ

2 Κ.Γ.Σ.- Γ.Ε.Κ
3 Γ.Ε.Κ.- ΔΕΚΑΘΛΟ
4 ΔΕΚΑΘΛΟ-ΛΕΟΝΤΕΣ Β΄ ΓΥΡΟΣ

 

5 Κ.Γ.Σ.-ΛΕΟΝΤΕΣ
6 ΛΕΟΝΤΕΣ-Κ.Γ.Σ.
 

 

 

Β΄  ΟΜΙΛΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

1 ΦΑΛΗΡΟ- ΔΙΑΣ Α΄ ΓΥΡΟΣ
2 ΦΑΛΗΡΟ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
3 ΔΙΑΣ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
4 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ-ΦΑΛΗΡΟ  

Β΄ ΓΥΡΟΣ

 

5 ΔΙΑΣ-ΦΑΛΗΡΟ
6 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ-ΔΙΑΣ
 

ΑΓΩΝΕΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

 

1 1ΟΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ- 2ΟΣ– Α΄& Β΄ΟΜΙΛΟΥ  

 

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1-3

2 1ΟΣ Β΄ ΟΜΙΛΟΥ -2ΟΣ Α΄& Β΄ΟΜΙΛΟΥ
3 1ΟΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ-1ΟΣ Β΄ΟΜΙΛΟΥ
 

ΑΝΔΡΩΝ- ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΩΝΕΣ  ΟΜΙΛΟΥ

 

1 Κ.Γ.Σ-ΑΤΛΑΣ  

 

 

 

 

 

 

ΑΓΩΝΕΣ  ΟΜΙΛΟΥ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

 

2 ΑΤΛΑΣ- ΒΥΡΩΝ
3 Κ.Γ.Σ.-ΒΥΡΩΝ
4 Κ.Γ.Σ-Γ.Ε.Θ
5 Γ.Ε.Θ- ΑΤΛΑΣ
6 ΑΤΛΑΣ-Γ.Ε.Κ
7 Κ.Γ.Σ.-Γ.Ε.Κ
8 Γ.Ε.Κ-ΒΥΡΩΝ
9 ΒΥΡΩΝ-Γ.Ε.Θ
10 Γ.Ε.Κ-Γ.Ε.Θ
 

ΠΑΙΔΩΝ – ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2020

 

 

 

 

 

ΑΓΩΝΕΣ  ΟΜΙΛΟΥ

 

1 Κ.Γ.Σ-ΔΕΚΑΘΛΟ  

 

 

 

 

Α΄ ΓΥΡΟΣ

2 Κ.Γ.Σ-ΛΕΟΝΤΕΣ
3 ΔΕΚΑΘΛΟ-ΛΕΟΝΤΕΣ
4 ΔΕΚΑΘΛΟ-ΑΤΛΑΣ
5 ΛΕΟΝΤΕΣ-ΑΤΛΑΣ
6 ΛΕΟΝΤΕΣ-ΝΑΥΣΙΚΑ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΩΝΕΣ  ΟΜΙΛΟΥ

 

7 ΑΤΛΑΣ-ΝΑΥΣΙΚΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α΄ ΓΥΡΟΣ

8 ΑΤΛΑΣ-ΒΥΡΩΝ
9 ΝΑΥΣΙΚΑ- ΒΥΡΩΝ
10 Κ.Γ.Σ-ΑΤΛΑΣ
11 Κ.Γ.Σ.-ΝΑΥΣΙΚΑ
12 ΔΕΚΑΘΛΟ- ΝΑΥΣΙΚΑ
13 ΔΕΚΑΘΛΟ-ΒΥΡΩΝ
14 ΛΕΟΝΤΕΣ – ΒΥΡΩΝ
15 Κ.Γ.Σ.-ΒΥΡΩΝ
16 ΒΥΡΩΝ-ΑΤΛΑΣ  

 

 

 

 

 

Β΄ ΓΥΡΟΣ

17 ΒΥΡΩΝ-ΔΕΚΑΘΛΟ
18 ΛΕΟΝΤΕΣ-ΔΕΚΑΘΛΟ
19 ΑΤΛΑΣ-Κ.Γ.Σ
20 ΒΥΡΩΝ-Κ.Γ.Σ
21 ΝΑΥΣΙΚΑ-ΛΕΟΝΤΕΣ
22 ΒΥΡΩΝ-ΛΕΟΝΤΕΣ
23 ΔΕΚΑΘΛΟ-Κ.Γ.Σ
24 ΝΑΥΣΙΚΑ-Κ.Γ.Σ
25 ΑΤΛΑΣ-ΛΕΟΝΤΕΣ
26 ΝΑΥΣΙΚΑ-ΑΤΛΑΣ
27 ΛΕΟΝΤΕΣ-Κ.Γ.Σ.
28 ΝΑΥΣΙΚΑ-ΔΕΚΑΘΛΟ
29 ΒΥΡΩΝ-ΝΑΥΣΙΚΑ
30 ΑΤΛΑΣ – ΔΕΚΑΘΛΟ
 

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2020

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΩΝΕΣ  ΟΜΙΛΟΥ

 

1 Κ.Γ.Σ- ΒΥΡΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

Α΄ ΓΥΡΟΣ

2 Κ.Γ.Σ- ΝΑΥΣΙΚΑ
3 ΒΥΡΩΝ-ΝΑΥΣΙΚΑ
4 ΒΥΡΩΝ-ΔΕΚΑΘΛΟ
5 Κ.Γ.Σ-ΔΕΚΑΘΛΟ
6 ΝΑΥΣΙΚΑ-ΔΕΚΑΘΛΟ
7 ΒΥΡΩΝ-Κ.Γ.Σ  

 

 

 

 

 

Β ΄ΓΥΡΟΣ

 

 

 

ΑΓΩΝΕΣ  ΟΜΙΛΟΥ

 

8 ΝΑΥΣΙΚΑ-Κ.Γ.Σ
9 ΝΑΥΣΙΚΑ-ΒΥΡΩΝ
10 ΔΕΚΑΘΛΟ-ΒΥΡΩΝ
11 ΔΕΚΑΘΛΟ-Κ.Γ.Σ
12 ΔΕΚΑΘΛΟ-ΝΑΥΣΙΚΑ
 

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ – ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2020

ΑΓΩΝΕΣ  ΟΜΙΛΟΥ

 

1 ΒΥΡΩΝ-Γ.Ε.Κ  

 

Α΄ ΓΥΡΟΣ

2 ΒΥΡΩΝ-ΔΕΚΑΘΛΟ
3 ΔΕΚΑΘΛΟ-Γ.Ε.Κ
4 Γ.Ε.Κ-ΒΥΡΩΝ  

 

Β΄ ΓΥΡΟΣ

5 ΔΕΚΑΘΛΟ-ΒΥΡΩΝ
6 Γ.Ε.Κ-ΔΕΚΑΘΛΟ
Share With: