ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΡΙΚΕΤ (ΕΛ.Ο.Κ)

 

Η Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων οργάνων Διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ (ΕΛ.Ο.Κ), διεξήχθησαν το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου στα γραφεία της Ομοσπονδίας,   παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Τα μέλη  που προέκυψαν από την εκλογική διαδικασία συγκροτήθηκαν σε σώμα στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.Ο.Κ .  έχει ως εξής:

1.  Νικήτας Ιωσήφ Πρόεδρος
2.  Κατσώρας Κυριάκος Αντιπρόεδρος
3.  Γούστης Στυλιανός  Γενικός Γραμματέας
4.  Αλτάνη                Αθηνά – Ειρήνη Ειδική Γραμματέας
5. Βιτουλαδίτης          Μιλτιάδης Ταμίας
6. Σκούρτης Φώτιος Έφορος
7. Τραυλού Παναγιώτα Σύμβουλος

 

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΛ.Ο.Κ

  1. Καψοκαβάδης Αλέξανδρος
  2. Κλαδάς Ιωάννης
  3. Ψάιλας Μιχάλης

Η θητεία των οργάνων είναι τετραετής . Το νέο Δ.Σ. θα προβεί άμεσα στη σύσταση και στελέχωση  των επιτροπών όπως αυτές προβλέπονται από το καταστατικό λειτουργίας  προκειμένου να γίνει  η ανάληψη καθηκόντων και η εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Εκ του γραφείου Τύπου της ΕΛ.Ο.Κ.