Πρόσκληση σε απολογιστική Γενική Συνέλευση

Cricket20flyer2014Aug11 380px 2

Κέρκυρα 13/02/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΡΙΚΕΤ

Το Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. καλεί τα Σωματεία – Μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00 στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, στην οδό Κώστα Γεωργάκη 26, στην Κέρκυρα (εντός ΕΑΚΚ) με τα εξής θέματα:

1. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ ΑΠΟ 1/1-31/12/2017 3. ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 – ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2017 & ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 16:00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα. Έχοντας υπόψη το άρθρο 14 παρ. 3 του Α.Ν 2725/99 και το άρθρο 7α παρ. γ του καταστατικού, σας γνωστοποιούμε τα σωματεία που έχουν δικαίωμα ψήφου.

1. ΑΣ ΑΤΛΑΣ 2. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 4. Α.Π. Σ ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ 5. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΕΛΕΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ 6. Α.Π.Σ ΝΑΥΣΙΚΑ 7. Α.Π.Σ. ΔΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 8. Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ 9. Α.Σ. ΙΑΣΩΝ

Τα υπόλοιπα σωματεία- μέλη της ΕΛ.Ο.Κ, συμμετέχουν στη Συνέλευση μόνο με δικαίωμα λόγου. Βάσει του άρθρου 8 παρ. 7 του καταστατικού της ΕΛ.Ο.Κ τα σωματεία υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στην ΕΛ.Ο.Κ τους αντιπροσώπους τους τακτικούς και αναπληρωματικούς μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.